Tài liệu Nghiên cứu dự án bất động sản lexington của tập đoàn novaland

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 1621 |
  • Lượt tải: 0
sarykim

Tham gia: 27/05/2016

Mô tả:

Trước năm 1993, đất đai vẫn bị nhà nước quản lý. Đến sau năm 1993, sau nhiều lần thay đổi luật đất đai, bất động sản đã có nhiều bước ngoặc. Trải qua thời kỳ khủng hoảng, bất động sản đang dần đi lên phát triển và nay là thời hoàng kim của nó. Việc gia nhập nền kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, các khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều. Vậy nên vấn đề an sinh xã hội ngày càng được chú trọng. Các khu chung cư nhanh chóng xuất hiện cùng với sự tham gia đầu tư của các tập đoàn xây dựng trong và ngoài nước.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN LEXINGTON CỦA TẬP ĐOÀN NOVALAND MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tổng quan về nghiên cứu..............................................................................................1 2.Lý do chọn đề tài............................................................................................................1 3.Mục tiêu nghiên cứu......................................................................................................2 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................2 5.Phương pháp nghiên cứu..............................................................................................2 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN...........4 1.1KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN..................4 1.1.1Khái niệm thị trường bất động sản...............................................................................4 1.1.2 Đặc điểm của thị trường bất động sản........................................................................4 1.2 VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN...................................................5 1.3. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN.............5 1.3.1 Khái niệm của marketing bất động sản..................................................................... 5 1.3.2 Chức năng của marketing bất động sản..................................................................... 6 1.4 CHIẾN LƯỢC MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN....................................................6 1.4.1 Khái niệm chiến lược marketing bất động sản........................................................6 1.4.2 Lên kế hoạch chiến lược marketing............................................................................. 6 1.4.3 Quy trình xây dựng chiến lược marketing................................................................ 7 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN............................................................................................ 8 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY NOVALAND...............................................................8 2.1.1 Sơ lược về công ty Novaland.......................................................................................... 8 2.1.2 Địa bàn hoạt động của công ty Novaland.................................................................. 9 2.1.3 Tầm nhìn công ty Novaland........................................................................................... 9 2.1.4 Sứ mạng công ty Novaland........................................................................................... 10 2.1.5 Chức năng của công ty Novaland............................................................................... 10 2.2 Chiến lược marketing của công ty...........................................................................10 2.3 Giới thiệu dự án bất động sản Lexington Residence..............................................12 2.4 Kế hoạch marketing dự án Lexington Residence...................................................19 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KINGSTON RESIDENCE.................................................. 21 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA CÔNG TY.....................................21 3.2 GẢI PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING..................................................21 3.2.1 Xây dựng quy trình marketing dự án phù hợp..................................................... 21 3.2.2 Chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo đội ngũ nhân lực marketing bất động sản chất lượng cao........................................................................................................... 22 3.2.3 Liên kết hoạt động với các công ty............................................................................. 22 3.2.4 Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị quy mô và chất lượng...............................23 KẾT LUẬN........................................................................................................................................... 23 Tài liệu tham khảo:............................................................................................................................ 24 MỞ ĐẦU 1. Tổng quan về nghiên cứu. Trước năm 1993, đất đai vẫn bị nhà nước quản lý. Đến sau năm 1993, sau nhiều lần thay đổi luật đất đai, bất động sản đã có nhiều bước ngoặc. Trải qua thời kỳ khủng hoảng, bất động sản đang dần đi lên phát triển và nay là thời hoàng kim của nó. Việc gia nhập nền kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, các khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều. Vậy nên vấn đề an sinh xã hội ngày càng được chú trọng. Các khu chung cư nhanh chóng xuất hiện cùng với sự tham gia đầu tư của các tập đoàn xây dựng trong và ngoài nước. Nhưng không phải ai cũng có thể chi trả cho việc thuê hoặc mua một căn hộ đáp ứng được nhu cầu cho bản thân và gia đình, họ cần được tìm hiểu và cung cấp thông tin để biết được nhu cầu của bản thân là gì và marketing ra đời các nhà kinh tế áp dụng nó để tiếp cận với khách hàng. Marketing cung cấp cho khách hàng các thông tin cần thiết như gái cả, vị trí, không gian, khấu phần trăm.... để khách hàng biết được khả năng chi trả. Marketing cũng là cầu nối giữa khách hàng và chủ thể kinh tế thúc đẩy việc mua bán được nhanh tiến độ hơn. 2. Lý do chọn đề tài Một xu hướng hòa nhập toàn cầu hóa, xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh với các hàng hóa đa dạng khác nhau. Sự phát triển của xã hội cũng đi kèm theo các vấn đề như gia tăng dân số , nhu cầu về chỗ ở sống và làm việc của con người. Vì vậy lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã hình thành và phát triển mạnh mẽ nhanh chóng. Với những đặc điểm có riêng của kinh doanh bất động sản đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư, kinh doanh - như các hoạt động mua bán, cho thuê, thế chấp... Nhưng không phải bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào khi tham gia kinh doanh bất động sản đều có thể thành công được. Một nền kinh tế thị trường hàng hóa 1 nhiều thành phần ngày càng phát triển thì sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt giữa những người kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng. Từ đó đòi hỏi những người làm kinh doanh trong lĩnh vực này phải có kiến thức chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm cũng như các dự báo hoạch định các chiến lược lâu dài cho hoạt động đầu tư của mình. Phần lớn các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam đều chưa nhận thức được hết vai trò và tầm quan trọng của hoạt động marketing bất động sản. Họ coi marketing bất động sản đơn thuần chỉ là bán hàng, tiếp thị hay quảng cáo sản phẩm mà bỏ qua gần như tất cả các bước của quy trình marketing sản phẩm trong phát triển dự án hoặc nếu có thực hiện thì cũng thiếu tính chuyên nghiệp. Trong khi những hoạt động marketing bất động sản là một thành phần không thể tách rời, luôn luôn tham gia cùng với mọi quá trình hình thành và phát triển bất động sản. Vậy nên bài báo cáo này sẽ nghiên cứu kế hoạch marketing. Phân tích các dữ liệu thu thập được từ các trang web và sự trải nghiệm thực tế. Đề tài được chọn là “nghiên cứu kế hoạch marketing bất động sản”. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận của hoạt động marketing bất động sản - Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động marketing bất động sản tại tập đoàn dự án Bất động sản Novaland - Đề xuất những giải pháp, nhằm hoàn thiện hoạt động marketing bất động sản tại tập đoàn dự án Bất động sản Novaland 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động marketing bất động sản - Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: tập đoàn dự án Bất động sản Novaland 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài có sử dụng các phương pháp như: phương pháp hệ thống, phương pháp logic, 2 phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê… Đặc biệt sử dụng kiến thức chuyên ngành và kiến thức kinh tế chung trong phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing bất động sản tại tập đoàn dự án Bất động sản Novaland. 3 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1.1.1 Khái niệm thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản là thị trường của hoạt động mua bán, trao đổi, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan như môi giới, tư vấn giữa các chủ thể trên thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản theo quy luật của thị trường có sự quản lý của nhà nước. Là tổng hòa các giao dịch dân sự về bất động sản tại một địa bàn nhất định, có liên quan đến đất sao cho chúng có thể trao đổi giá trị giữa các cá nhân hoặc thực thể. 1.1.2 Đặc điểm của thị trường bất động sản. Thị trường Bất động sản là thị trường không hoàn hảo. Sự không hoàn hảo của thị trường này xác định khi đem ra so sánh với thị trường hàng tiêu dùng và thị trường của các tư liê uê sản xuất khác Trên thị trường Bất đống sản, cung về hàng hóa Bất động sản phản ứng trễ hơn so với sự biến đô êng về cầu và giá cả Bất động sản bởi viê êc tạo ra hàng hóa Bất động sản phức tạp, tốn nhiều thời gian và bắt đầu là viê êc tìm hiểu thông tin về đất đai, xin giấy làm thủ tục, xin giấy phép xây dựng, thiết kế, thi công … Sự phản ứng cung không kịp cầu sẽ dẫn đến sự biến đô êng giá cả đòi hỏi nhà nước phải có những can thiê êp nhất định để ổn định thị trường. Thị trường Bất động sản rất nhạy cảm, dễ biến đô nê g khi có sự biến đô nê g của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hô êi. Thực tế cho thấy những cơn sốt nóng lạnh đã xảy ra theo nhịp đô ê tăng trưởng hoă êc suy giảm của nền kinh tế. Những tác đô nê g đó đều ảnh hưởng đến hành vi mua bán trên thị trường. Thị trường Bất động sản chịu sự chi phối của yếu tố pháp luât. Viê êc quản lí nhà nước đối với Bất động sản bằng pháp luâ êt là cơ sở để đảm bảo an toàn cho các giao dịch Bất động sản. Những thủ tục pháp lý cần thiết sẽ làm Bất động sản có giá trị hơn. 4 Bất động sản là mô êt loại hàng hóa đă êc biê êt nên thị trường bất động sản không phải là thị trường giao dịch bản thân Bất động sản mà là thị trường giao dich các quyền lợi chứa đựng trong Bất động sản. 1.2 VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN. Thị trường Bất động sản có vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởng kinh tế, do đó nhận thức đầy đủ về vai trò của thị trường Bất động sản sẽ có ý nghĩa trong việc xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai. Vai trò của thị trường bất động sản thể hiện qua các điểm sau: - Phát triển thị trường Bất động sản góp phần phát triển thị trường vốn. - Phát triển thị trường Bất động sản nhầm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Phát triển thị trường Bất động sản nhầm mở rộng thị trường trong và ngoài nước, mở rộng quan hệ quốc tế, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý. - Thị trường Bất động sản phát triển tạo điều kiện phát triển cho các thị trường bổ trợ như vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, lao động trong xây dựng... - Góp phần vào sự ổn định cuộc sống, an sinh – xã hội. - Thúc đẩy hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý. - Sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên đất. Vai trò khác của thị trường Bất động sản là khi thị trường phát triển xu hướng giá trị của tài nguyên đất thông thường sẽ tăng lên theo thời gian, điều này sẽ tác động đến hành vi của người quản lý, khai thác, sử dụng Bất động sản là hướng tới sử dụng hợp lý và hiệu quả hơn tài nguyên đất. 1.3. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN. 1.3.1 Khái niệm của marketing bất động sản. Marketing bất động sản là một quá trình kế hoạch hóa và thực hiện các kế hoạch, giá cả, thúc đẩy, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của hàng hóa và dịch vụ bất động sản để tạo ra sự trao đổi từ đó thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân và tổ chức kinh doanh bất động sản. Nói cách khác, marketing bất động sản là quá trình tổng hợp bao gồm: Phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing dựa trên ý tưởng về sản phẩm, 5 xây dựng kế hoạch và quy trình marketing, hoạch định chương trình marketing - mix bao gồm các quyết định về sản phẩm, xác định giá, phân phối tiếp thị bất động sản và thực hiện kiểm tra các nỗ lực marketing, phân tích, đánh giá hiệu quả công tác marketing, điều chỉnh marketing phù hợp với môi trường và cơ hội. 1.3.2 Chức năng của marketing bất động sản Chức năng marketing bất động sản của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp phải hướng tới khách hàng, vì lợi ích khách hàng. Muốn vậy, doanh nghiệp phải xác định được đúng, dự báo chính xác nhu cầu và mong muốn của khách hàng và thoả mãn các nhu cầu đó một cách hiệu quả. 1.4 CHIẾN LƯỢC MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN. 1.4.1 Khái niệm chiến lược marketing bất động sản. - Chiến lược marketing bất động sản là sự kết hợp hài hòa giữa sự hiểu biết mang tính cục bộ địa phương và những nghiên cứu mang tính chất toàn cầu dẫn đến việc đánh giá đúng giá trị của tiền thuê hay giá bán đối với bất động sản của mình. - Marketing bất động sản là một triết lý kinh doanh mới, triết lý vì cuộc sống tiện nghi, an toàn của khách hàng. Đồng thời, để đảm bảo các hoạt động marketing, trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần có một chức năng quản trị mới – chức năng quản trị marketing. 1.4.2 Lên kế hoạch chiến lược marketing. - Làm cách nào để khách hàng biết đến sản phẩm. - Làm cách nào để lôi kéo và giữ khách hàng lâu dài. - Biết phân loại khách hàng. - Chọn khách hàng. - Giữ uy tín với khách hàng. 6 1.4.3 Quy trình xây dựng chiến lược marketing. Phân tích thị trường và chiến lược marketing hiện tại Phân tích SWOT Xác định các mục têu marketng Lựa chọn thị trường mục têu Xây dựng các chiêến lược marketng Đêề ra các chương trình hành động Kiểm tra việc thực hiện kêế hoạch Sơ đồồ 1.4: Quy trình lập kếế hoạch chiếến lược marketng 7 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY NOVALAND. 2.1.1 Sơ lược về công ty Novaland. Novaland Group: là công ty Cổ phần hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, phát triền Bất động sản ở Việt Nam. Từ Nova bắt nguồn từ tiếng La Tinh: Novator, có nghĩa là người cải tiến. Thành lập: ngày 18.09.1992 (Tiền thân là công ty TNHH TM Thành Nhơn), tập đoàn Nova hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thú y, thuốc thủy sản, xây biệt thự cho thuê. Loại hình: Công ty cổ phần Trụ sở chính: Tại 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Read more: http://www.thongtincongty.com/company/4b1ac1d1-cong-ty-co-phan-tap-doan-dau-tudia-oc-no-va/#ixzz4Dsk1h2lS Sản phẩm: Đầu tư, Phát triển Bất động sản Website: http://www.novaland.com.vn/ 8 2.1.2 Địa bàn hoạt động của công ty Novaland. Dự án Novaland được triển khai hầu như trên tât cả các Quận Thành Phố Hồ Chí Mình như Q.1; Q.2; Q.3; Q.4; Q.6; Q.9; Q.11; Q. Bình Thạnh; Tân Phú; Tân Bình và Phú Nhuận, dự án Novaland sở hữu những vị trí vô cùng Đắc Địa. Hình 2.1.2: Sơ đồ địa bàn cty Novaland 2.1.3 Tầm nhìn công ty Novaland. Là một Tập đoàn kinh tế tư nhân đẳng cấp Quốc tế; phát triển vững mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho Cộng đồng. 9 2.1.4 Sứ mạng công ty Novaland. Chúng tôi phát triển dự án, không chỉ ở những mét vuông xây dựng mà góp phần kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến, có phong cách sống hiện đại với nhiều tiện ích, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và cho xã hội. 2.1.5 Chức năng của công ty Novaland. Cung cấp các dịch vụ môi giới, mua bán, cho thuê, đồng thời hỗ trợ cung cấp các tiện ích cần thiết, cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản cho chủ sở hữu các bất động sản lớn. Bên cạnh đó, với sự hậu thuẫn của công ty Novaland và các đơn vị thành viên trong công ty, khách hàng có thể yên tâm lựa chọn cho mình bất động sản phù hợp nhất, hoàn chỉnh về pháp lý và phù hợp về giá cả. 2.2 Chiến lược marketing của công ty. Hình thức truyền thông Quảng cáo phát thanh Tên báo/web/kênh/ Chi phí thực hiện (VNĐ) Nội dung Thời gian Số lượng Quảng cáo trên mục bản tin bất động sản của VOV giao thông Phát sáng và chiều so le trong 4 tuần 4 tuần 28 14.000.000 Dựng lại audio clip quảng cáo VOV giao thông Dựngblock 45s 1 1.000.000 novaland.com.vn bài viết 3 Miễn phí 4 tuần 4 12.000.000 Bài viết 3 tuần 3 24.000.000 Bài viết 1 tuần 1 6.000.000 địa điểm/tài liệu Vnexpress.net 24h.com.vn Bài viết, trang chủ 10 Google Phủ kín trang nhất google 4 tuần 10 45.000.000 4 tuần 4 16.000.000 2 tuần 2 10.000.000 Vatgia.com Tin siêu dính Quảng cáo banner báo mạng Novaland.com.vn trang chủ Spam mail Spam mail 500.000 25.000.000 SMS Brand name 10.000 5.000.000 2 tuần 2 30.000.000 15 ngày 15 10.000.000 6 3.000.000 SMS brand name Truyền hình Info TV Mua&Bán PR báo giấy Tài liệu Quảng cáo blog 90s trên chuyên mục siêu thị nhà đất. Ngày phát 2 lần trong 2 tuần Chạy cách nhật 15 ngày Báo VOV đài tiếng nói Việt Nam Tin bài trang kinh doanh Báo Thanh Niên Tin bài 1 500.000 A3 gấp thông tin dự án Thiết kế, in ấn 500 2.500.000 Poster A3 Thiết kế, in ấn 1.000 3.000.000 Tờ rơi A5 Thiết kế, in ấn 30.000 9.900.000 Thư mời Thiết kế, in ấn 1.500 2.250.000 11 Tổ chức event Hội thảo khách hàng (địa điểm, tea break, loa đài,…) Khách hàng quen thuộc, khách hàng mới 1 30.000.000 Tổng 265.150.000 Tổng có VAT 291.665.000 2.3 Giới thiệu dự án bất động sản Lexington Residence ♦ Vị trí: Mặt tiền đường Mai Chí Thọ, Khu đô thị mới City Horse, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM ♦ Loại hình đầu tư: Khu dân cư cao cấp ♦ Diện tích khu đất: 21.000 m2 ♦ Số lượng căn hộ: 1000 căn ♦ Số tầng cao: 25 tầng gồm 4 block và 1 block thương mại. ♦ Diện tích căn hộ: 48.5m2, 71m2, 72.5m2, 73m2, 82m2, 97m2, 100.5m2, 101.5m2. 12 Hình 2.3.1 Sơ đồ vị trí căn hộ Lexington Residence Sở hữu vị trí nổi bật tại mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ kết nối trực tiếp với khu đô thị mới Thủ Thiêm, di chuyển đến trung tâm Q.1 không hơn 5 phút, Lexington Residence là tâm điểm rút ngắn mọi khoảng cách để bạn có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Từ đây chỉ mất vài phút để đến các tiện ích trong khu vực như siêu thị Metro, siêu thị An Phú, phòng khám quốc tế Hoàn Mỹ, rạp chiếu phim Lotte, Parkson, siêu thị Big C…Ngoài ra con bạn sẽ có điều kiện phát triển tốt nhất bởi hệ thống giáo dục tiên tiến với các trường quốc tế BIS, AIS… 13 Chung cư Lexington Residence còn mang lại nhiều sự lựa chọn với các diện tích đa dạng thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Sống tại Lexington, gia đình bạn hoàn toàn được thư giãn và tận hưởng đầy đủ các tiện ích dịch vụ như: hồ bơi, nhà hàng, café, spa, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, siêu thị. Hình 2.3.3 14 Hình 2.3.4 Với thiết kế hiện đại, sang trọng, trẻ trung, không gian thông thoáng tự nhiên, Lexington sẽ mang đến bạn sự thoải mái và năng động để khởi đầu một ngày mới. Điểm nhấn kiến trúc của Lexington là khu công viên cây xanh rộng hơn 8.000 m2, hồ bơi rộng 600m2 và cách công viên đô thị rộng 7ha chỉ 200m, giúp cư dân sở hữu trọn vẹn một không gian thiên nhiên rộng lớn ngay bên cạnh khu căn hộ của mình. 15 Hình 2.3.5 Vị trí đẹp, hiệu quả kinh tế cao, lịch thanh toán dễ dàng với giá hợp lý là những yếu tố tạo nên lượng giao dịch cao cho dự án Lexington, An Phú Q.2. với lợi thế kết hợp với khu đô thị mới có nhiều tiện ích đã hình thành, dân cư sinh hoạt đông, sự hoàn thiện nhanh chóng của cơ sở hạ tầng Quận 2 và trung tâm tài chính Thủ Thiêm đã tiếp tục gia tăng giá trị cho dự án Lexington. Đây là thời điểm tốt để đầu tư căn hộ tại đây. Mức giá từ 1,3 tỷ/căn và gói quà tặng lên đến 140 triệu cũng tác động mạnh mẽ đến quyết định chọn mua của khách hàng. 16 17
- Xem thêm -