Tài liệu Quan hệ công chúng

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 770 |
  • Lượt tải: 5
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

quan hệ công chúng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETING SLIDE BÀI GIẢNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) Biên soạn: Ths.Đinh Tiên Minh Giới thiệu môn học Quan hệ công chúng www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing MỤC LỤC 2 1 Điều kiện và mục tiêu môn học 2 Thời lượng môn học 3 Phương pháp dạy và học 4 Đánh giá kết quả học tập 5 Kế hoạch giảng dạy 6 Tài liệu tham khảo 7 Trao đổi với giảng viên Th.S Đinh Tiên Minh 1. ĐIỀU KIỆN VÀ MỤC TIÊU MÔN HỌC Điều kiện: Để học tốt môn này sinh viên cần trang bị trước những kiến thức về cơ sở lý thuyết ngành, đặc biệt các môn Marketing. Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên hiểu rõ nội dung môn học này là gì? Vì sao ngày nay các doanh nghiệp cần phải biết và ứng dụng hoạt động PR. Các hoạt động chính của PR là gì? Đánh giá hiệu quả hoạt động PR? Th.S DINH TIEN MINH 3 2. THỜI LƯỢNG MÔN HỌC 3 đơn vị học trình (45 tiết): 9 buổi (5 tiết/ buổi) Số giờ học lý thuyết: 25 tiết Số giờ bài tập và thảo luận: 20 tiết Th.S DINH TIEN MINH 4 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY và HỌC Dạy học kết hợp với thảo luận các tình huống. Mời các báo cáo viên đến lớp (tùy chủ đề). Sinh viên dự giờ giảng trên lớp thường xuyên. Tích cực phát biểu ý kiến trong khi học. Thảo luận nhóm theo đề tài. Tham khảo thêm tài liệu và đọc các bài do giảng viên yêu cầu. Th.S DINH TIEN MINH 5 MINH HỌA Chị Võ Thị Phương Thảo Sales Manager Tạp chí MYB Chị Trần Thị Thanh Tâm AVC Communication Th.S DINH TIEN MINH 6 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY và HỌC (tt) Các đề tài sinh viên sẽ làm: 1. Giới thiệu sản phẩm mới. 2. Tổ chức sự kiện. 3. Tổ chức họp báo. 4. Giải quyết khủng hoảng. 5. Thực hiện chương trình tài trợ. 6. Từ thiện (Hoạt động xã hội). Th.S DINH TIEN MINH 7 MINH HỌA CHƢƠNG TRÌNH HỌP BÁO LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ Th.S DINH TIEN MINH 8 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Bài tập, thảo luận, kiểm tra trong quá trình học: 50% tổng điểm. Bài thi hết môn: 50% tổng điểm. Thời gian làm bài là 60 phút. Sinh viên được tham khảo tài liệu. Th.S DINH TIEN MINH 9 5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Buổi 1. Nội dung Khái quát môn học, giới thiệu tài liệu. Số tiết 5 Bài 1: Tổng quan nghề PR và yêu cầu đối với nghề PR. 2. Bài 2: Kỹ năng và phương pháp truyền thông hiệu quả. 5 Sinh viên làm bài tập rèn luyện kỹ năng. 3. Bài 3: Cách viết TCBC và qui trình tổ chức họp báo. 5 Sinh viên tập viết Thông cáo báo chí. 4. Bài 4: Hoạt động tài trợ của doanh nghiệp. 5 BCV trình bày về cách thức đánh giá hồ sơ xin tài trợ. 5. Bài 5: Tổ chức sự kiện và các hoạt động PR khác hỗ trợ. 5 Sinh viên tập thiết kế một sự kiện theo gợi ý của Giáo viên. Th.S DINH TIEN MINH 10 5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (tt) Buổi 6. Nội dung Bài 6: Khủng hoảng và phương pháp giải quyết / dự báo khủng hoảng trong kinh doanh. Số tiết 5 BCV trình bày về một trường hợp khủng hoảng trong thực tế. 7. Bài 7: Đánh giá hiệu quả các hoạt động PR. 5 Sinh viên tự chọn một chương trình cụ thể và đề xuất các tiêu chí đánh giá chương trình đó. 8. Bài 8: Lập kế hoạch PR và tổ chức PR nội bộ. 5 Sinh viên nghe trình bày về một kế hoạch PR cụ thể 9. Th.S DINH TIEN MINH Sinh viên thực hiện báo cáo đề tài. 5 11 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tiếng Việt) 1. Đường vào nghề PR – NXB Trẻ – Việt Hoa – Công ty Cổ phần Tinh Văn – 2007. 2. Những bí quyết căn bản để thành công trong PR – NXB Trẻ – First News – Philip HENSLOWE 2007. 3. Quan hệ công chúng – Biến công chúng thành “FAN” của doanh nghiệp – NXB Trẻ – Business Edge – 2006 4. Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi – NXB Trẻ – Al Ries & Laura Ries – Thời báo KTSG – 2005. 5. PR Hiệu Quả – NXB Tổng hợp TPHCM – First News Trí Việt Publishing Co., Ltd. – 2005. 6. Phá vỡ bí ẩn PR – NXB Trẻ – Ngô Thị Phương Anh và Ngô Anh Thi – 2003. Th.S DINH TIEN MINH 12 MINH HỌA 13 Th.S Đinh Tiên Minh 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tiếng Anh) 1. PR Power – Mackays of Chatham – 2002. 2. Public Relations for Marketing Professionals – Mac Milan Business – 1998. 3. Public Relation Handbook – Prentice Hall Australia – 1996. 4. Public Relations Practices – Allen H. Center & Patrick Jackson – 1995. Th.S DINH TIEN MINH 14 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Websites) www.dinhtienminh.net Th.S DINH TIEN MINH 15 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Websites) Th.S DINH TIEN MINH 16 7. Trao đổi với giảng viên Cách 1 Cách 2 Th.S DINH TIEN MINH 17 7. Trao đổi với giảng viên (tt) CÁCH THỨC TRUYỀN THỐNG VÀ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN LÀ HỎI TẠI LỚP Th.S DINH TIEN MINH 18 www.dinhtienminh.net
- Xem thêm -