Tài liệu So sánh marketing online & marketing truyền thống

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 217 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

So sánh marketing online & marketing truyền thống
SO SÁNH MARKETING ONLINE & MARKETING TRUYỀN THỐNG Offline Marketing Online Marketing 1 Tác giả : iNET – inet.edu.vn ƢU ĐIỂM CỦA MARKETING ONLINE Khách hàng đang online ngày càng nhiều  Là chiến lƣợc marketing dựa trên sở thích, xu hƣớng của khách hàng  Tiếp cận đƣợc khách hàng liên tục 24/7  Tƣơng tác 2 chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng  Tiếp cận chính xác tới từng khách hàng (1 to 1)  Dữ liệu và thông tin có thể lƣu trữ dễ dàng  Thông tin và nội dung có thể tùy biến đƣợc  Hiệu quả có thể đo lƣờng đƣợc  Chi phí thấp  https://inet.edu.vn/ 2 SO SÁNH MARKETING ONLINE & MARKETING TRUYỀN THỐNG Ngƣời dùng ngày càng sử dụng internet nhiều hơn, hành vi của họ cũng dần thay đổi, điều này giúp cho Marketing Online tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Và khi Internet là 1 kênh tƣơng tác 2 chiều thì marketing truyền thống ngày càng tỏ ra yếu thế . 3 https://inet.edu.vn/ 1.PHƢƠNG THỨC Marketing online : Sử dụng internet, các thiết bị số hóa : email ( email marketing ) Mạng xã hội ( Social Medeia) , video ( video marketing) , thiết bị di động (mobile marketing) … 4 https://inet.edu.vn/ Marketing truyền thống : Chủ yếu sử dụng các phƣơng tiện truyền thông đại chúng : VD : quảng cáo truyền hình , báo giấy, băng rôn … 5 https://inet.edu.vn/ 2. KHÔNG GIAN Marketing online : Không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ : Với 1 banner quảng cáo trên báo điện tử , thì khách hàng dù ở đâu, thậm chí ở nƣớc ngoài đều có thể nhìn thấy mỗi khi truy cập vào trang web mà bạn đặt quảng cáo . 6 https://inet.edu.vn/ Marketing truyền thống: Bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ : VD : biển quảng cáo đƣợc đặt tại đại lộ đông tây. Thì chỉ những ai đi qua đại lộ đông tây - ở tphcm mới có thể thấy . https://inet.edu.vn/ 7 3.THỜI GIAN Marketing online : Mọi lúc mọi nơi,phản ứng nhanh, cập nhật thông tin sau vài phút … VD : Với quảng cáo google adwords, bạn có thể thay đổi nội dung quảng cáo gần nhƣ ngay lập tức . Đồng thời có thể khoanh vùng quảng cáo, chọn lựa thời điểm hiện thị QC & kiểm soát chi phí quảng cáo . https://inet.edu.vn/ 8 Marketing truyền thống : Chỉ vào một số giờ nhất định, mất nhiều thời gian và công sức để thay đổi mẫu quảng cáo hoặc clip Thông thƣờng quảng cáo trên truyền hình chỉ kéo dài khoảng 30s/ 1 lần phát và vào một thời điểm nhất định. Với chi phí rất cao . https://inet.edu.vn/ 9 4.PHẢN HỒI Marketing online : Khách hàng tiếp nhận thông tin và phản hồi ngay lập tức ( để lại comment trên website/ blog …) Marketing truyền thống : Mất một thời gian dài để khách hàng tiếp nhận thông tin và phản hồi. Thông thường là khi khách hàng có khiếu nại về sản phẩm dịch vụ. https://inet.edu.vn/ 10 5. KHÁCH HÀNG Marketing online : Có thể chọn được đối tượng cụ thể,tiếp cận trực tiếp với khách hàng VD : các sản phẩm dành cho phụ nữ thì có thể đặt banner ở các website/ diễn đàn dành cho phụ nữ Marketing truyền thống : Không chọn được nhóm đối tượng cụ thể . 11 https://inet.edu.vn/ 6. CHI PHÍ Marketing online : Thấp,với ngân sách nhỏ vẫn thực hiện được,có thể kiểm soát được chi phí quảng cáo . VD : Với ngân sách nhỏ bạn có thể làm marketing với các công cụ miễn phí : MXH, video, blog … Google Adwords : Với cách tính phí theo click ( trả phí khi KH nhấp 12 chuột vào quảng cáo) bạn vẫn có thể chạy quảng cáo với ngân sách nhỏ . https://inet.edu.vn/ Marketing truyền thống : Cao, ngân sách quảng cáo lớn,được ấn định dùng 1 lần 13 https://inet.edu.vn/ 7. LƢU TRỮ THÔNG TIN Marketing online : Lƣu trữ thông tin khách hàng dễ dàng, nhanh chóng Bạn có thể lấy thông tin khách hàng bằng cách : điền thông tin đăng ký thành viên , thông tin mua hàng hoặc khi gửi phản hồi về sản phản phẩm … 14 https://inet.edu.vn/ Marketing truyền thống : Rất khó lƣu trữ thông tin của khách hàng  Rõ ràng với những lợi thế của mình, Marketing Online đã trở thành tất yếu của nhiều doanh nghiệp. Và nếu biết đầu tƣ đúng mức hiệu quả của Marketing Online mang lại sẽ vô cùng lớn. 15 https://inet.edu.vn/ BẠN MUỐN BIẾT NHIỀU HƠN? 16 https://inet.edu.vn/ DÁM THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG BƯỚC TiẾP hay DỪNG . LẠI hoàn toàn do bạn lựa chọn ! 17 https://inet.edu.vn/ 18 CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO BẠN : Hàng trăm cuộc hội thảo với chủ đề về Internet Marketing 19 INET CUNG CẤP CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN NGHIỆP 20
- Xem thêm -