Tài liệu Slide bài giảng chương 1 - tổng quan về quản trị môn quản trị học

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3793 |
  • Lượt tải: 3
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MÔN QUẢN TRỊ HỌC
Giới thiệu môn học • Yêu cầu của môn học • Mục tiêu của môn học • Tài liệu tham khảo “QUẢN TRỊ HỌC” - PGs. Ts. Nguyễn Thị Liên Diệp (biên soạn) - Đánh giá môn học Bài tập cá nhân Điểm giữa kỳ (30%) Bài tập nhóm Phát biểu trên lớp Điểm cuối kỳ (70%) Trắc nghiệm Kết cấu môn học Chương 1 Tổng quan về quản trị Hoạch định Chương 2 Chương 6 Các lý thuyết Tổ chức quản trị Chương 3 Chương 7 Nhà quản trị Lãnh đạo Chương 4 Chương 8 Môi trường Kiểm soát tổ chức Chương 5 Chương 9 Ra quyết định Chương 10 Truyền thông Chương 1. Tổng quan về quản trị 1. Khái niệm quản trị 2. Hiệu quả/Kết quả 3. Chức năng quản trị Định nghĩa Quản trị “ Quản trị là một quá trình do một hay nhiều người thực hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được những kết quả mà một người hành động riêng rẽ không thể nào đạt được” James H.D, James L.Gibson và John M.I trong “Quản trị học căn bản” Định nghĩa Quản trị 1911, Taylor: Biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm Hiểu rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất Hiệu quả vs Hiệu suất Hiệu suất ( Efficiency) Đầu vào (Input) Hiệu quả(Effectiveness) Đầu ra (Output) Hiệu quả thấp/ Kết quả cao Nhà quản trị lựa chọn đúng mục tiêu để theo đuổi nhưng không biết sử dụng nguồn lực Sản phẩm đúng như khách hàng mong đợi nhưng giá thành quá cao Hiệu quả cao/ Kết quả thấp Nhà quản trị theo đuổi mục tiêu chưa thích hợp nhưng biết sử dụng tốt các nguồn lực Sản phẩm đạt chất lượng cao nhưng khách hàng không mong muốn Hiệu quả thấp/ Kết quả thấp Nhà quản trị lựa chọn sai mục tiêu và không biết sử dụng nguồn lực Sản phẩm chất lượng thấp và không phù hợp nhu cầu khách hàng Hiệu quả cao/ Kết quả cao Nhà quản trị lựa chọn đúng mục tiêu để theo đuổi và sử dụng nguồn lực hiệu quả Sản phẩm đạt chất lượng và giá cả phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng Quản trị là hay QT là khoa học/nghệ thuật Nghệ thuật phải dựa trên nền tảng khoa học Khoa học: sự hiểu biết kiến thức có hệ thống Nghệ thuật: sự tinh lọc kiến thức Khoa học và nghệ thuật không đối lập, loại trừ mà bổ sung cho nhau © 2011 by Faculty of Business Administration 3. Chức năng của quản trị Hoạch định Tổ chức Lãnh đạo / Định hướng Kiểm tra 3. Chức năng quản trị - HOẠCH ĐỊNH • Xác định mục tiêu DN muốn theo đuổi • Xây dựng chiến lược tổng thể để đạt mục tiêu • Phân bổ nguồn lực 3. Chức năng quản trị - HOẠCH ĐỊNH Thu thập và xử lý thông tin Hoạch định và tổ chức thực hiện các dự án Kiểm soát Lên kế hoạch Quản lý tiến độ Báo cáo tài chính Đưa ra quyết định Phân bổ nguồn lực Đẩy nhanh tiến độ Nguyên tắc về ngân sách Tiên liệu rủi ro Giám sát Quản lý thời gian Lập ngân sách & quản trị tài chính Năng lực quản trị 3. Chức năng quản trị - TỔ CHỨC Thiết kế cơ cấu Tổ chức công việc Tổ chức nhân sự 3. Chức năng quản trị - LÃNH ĐẠO Thiết lập tầm nhìn Một tập thể Chỉ đạo, hướng dẫn làm việc tận tụy, trung thành Phối hợp 3. Chức năng quản trị - KIỂM TRA Đo lường chính xác Kết quả kinh doanh hiệu quả Hoạt động doanh nghiệp Kiểm soát Quy trình kiểm tra Lựa chọn mục tiêu cần đánh giá © 2011 by Faculty of Business Administration Thiết lập hệ thống kiểm tra Phân tích
- Xem thêm -