Tài liệu Xử lý tình huống tranh chấp trong việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại thành phố Hà Nội

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1607 |
  • Lượt tải: 1
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K2A - 2015 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xử lý tình huống tranh chấp trong việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại thành phố Hà Nội Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hằng Chức vụ : Chuyên viên Đơn vị công tác : Phòng Chính sách Người có công – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Học viên: Nguyễn Thị Hằng 1 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………....1 1.1 Lý do chọn đề tài…………………………………………………………………..1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………....1 1.3 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………2 1.4 Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………2 1.5 Bố cục của đề tài…………………………………………………………………..2 NỘI DUNG…………………………………………………………………………….3 2.1 Mô tả tình huống………………………………………………………………….4 2.2 Mục tiêu xử lý tình huống………………………………………………………...6 2.3 Phân tích nguyên nhân và hậu quả………………………………………………6 2.3.1 Nguyên Nhân…………………………………………………………………….6 2.3.2 Hậu quả…………………………………………………………………………..8 2.4 Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống………….10 2.4.1 Phương án 01…………………………………………………………………..10 2.4.2 Phương án 02…………………………………………………………………..11 2.4.3 Phương án 03…………………………………………………………………..12 2.5 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn……………………...13 2.5.1 Mục đích, yêu cầu của kế hoạch………………………………………………13 2.5.2 Kế hoạch dự kiến……………………………………………………………….13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………………….19 3. 1 Kết luận………………………………………………………………………….19 3.2 Kiến nghị …………………………………………………………………..19 3.2.1 Đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của bà mẹ……………………19 3.2.2 Đối với cán bộ thực thi chính sách ưu đãi xã hội đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng…………………………………………………………………………………..20 3.2.3 Đối với cơ quan quản lý nhà nước về chính sách ưu đãi xã hội đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng…………………………………………………………………..20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………….......22 Học viên: Nguyễn Thị Hằng 2 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài Dân tộc ta đã trải qua bao thăng trầm trong quá trình xây dựng và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Để có được nền độc lập, hòa bình ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của bao lớp thế hệ cha anh quả cảm, trong đó không thể không kể đến công lao thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với đạo lý ngàn đời của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực thi các chế độ chính sách ưu đãi với người có công với đất nước. Mục đích của các chính sách nhằm hỗ trợ cho người có công có cuộc sống tương đối ổn định về cả vật chất cũng như tinh thần. Do đó, việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công nói chung, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng là là một đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Thực tế việc thực hiện chính sách đối với đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định về nhận thức của các chủ thể tham gia thực hiện chính sách ưu đãi, về năng lực của đội ngũ cán bộ làm chính sách cũng như hệ thống pháp luật hiện hành. Xuất phát từ những lí do trên, em đã lựa chọn lĩnh vực thực hiện chính sách người có công với cách mạng làm nội dung nghiên cứu với đề tài: “Xử lý tình huống tranh chấp trong việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại thành phố Hà Nội”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng, mô tả và phân tích được tình huống liên quan đến tranh chấp trong việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại thành phố Hà Nội một cách cụ thể, chi tiết. Học viên: Nguyễn Thị Hằng 3 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 Xác định được những phương án giải quyết tình huống tối ưu nhất và lên kế hoạch để thực hiện tốt phương án đó. Đề xuất một số kiến nghị đối với các bên liên quan nhằm giải quyết được tình huống đặt ra nói riêng, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với đối tượng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại Hà Nội nói chung Bản thân học viên củng cố thêm những kiến thức đã được trang bị trong thời gian học tập và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn trong hoạt động thực tiễn. 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp phân tích - Mục đích: Thu thập, hệ thống, khái quát những vấn đề lý luận liên quan đến nội dung nghiên cứu. - Nội dung: Tiến hành thu thập các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các thông tin phục vụ cho việc phân tích tình huống đặt ra. 1.3.2 Phương pháp phỏng vấn sâu - Mục đích: Phỏng vấn sâu được sử dụng nhằm thu thập những ý kiến chủ quan của cán bộ làm chính sách, chủ thể có tranh chấp trong tình huống. - Nội dung: Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tranh chấp trong tình huống; tâm tư, nguyện vọng của họ. 1.4 Phạm vi nghiên cứu: tại thành Phố Hà Nội. 1.5 Bố cục của tiểu luận Ngoài phần lời nói đầu, phần nội dung và phần kết luận, kiến nghị bố cục của tiểu luận gồm 05 phần: Phần 1. Mô tả tình huống Phần 2. Xác định mục tiêu xử lý tình huống Phần 3. Phân tích nguyên nhân, hậu quả Phần 4. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống Phần 5. Lập kế hoạch, tổ chức phương án đã lựa chọn Học viên: Nguyễn Thị Hằng 4 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 NỘI DUNG 2.1 Mô tả tình huống Cụ Trịnh Thị N cư trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có chồng và hai người con trai. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc cụ N đã lần lượt mất đi người chồng là liệt sĩ Trần Văn C và người con trai cả là liệt sĩ Trần Vô Đ. Hiện tại, thân nhân của cụ Trịnh Thị N còn lại người con út là ông Trần Văn L đang cư trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ và người con dâu là vợ của liệt sĩ Trần Vô Đ (tức bà Nguyễn Thị C) đang cư trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ cùng các con cháu. Theo quy định của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cụ Trịnh Thị N đủ điều kiện đề nghị truy tặng danh hiệu. Cụ thể quy định tại điểm d, khoản 1, điều 2 của Nghị định 56/2013/NĐCP, ngày 22/5/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Điều 2. Đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 1. Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: a) Có 2 con trở lên là liệt sỹ; b) Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ; d) Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ; đ) Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên. Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật. Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” mà bà mẹ là vợ của người đó. Học viên: Nguyễn Thị Hằng 5 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 Sau khi được phổ biến chính sách từ các phương tiện truyền thông tại địa phương, gia đình cụ N đã nắm bắt được thông tin và có nhu cầu lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với cụ Trịnh Thị N. Do bà Nguyễn Thị C là dâu trưởng, có công chăm sóc, nuôi dưỡng cụ N, phụ trách thờ phụng bố mẹ chồng và chồng nên gia tộc thống nhất để ông Trần Văn L là người con đẻ còn lại duy nhất đại diện lập hồ sơ, Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng sau khi được Nhà nước tặng sẽ rước về nhà bà C để thờ cúng và khoản tiền thưởng theo quy định của Nhà nước sẽ do cả 02 người quyết định việc sử dụng cho xây sửa vỏ mộ cụ Trịnh Thị N. Năm 2014, ủy ban nhân dân xã Thụy Hương đã hướng dẫn gia đình lập hồ sơ đề nghị chuyển lên ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ. Tháng 5/2015, Phòng Chính sách Người có công – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với cụ Trịnh Thị N. Qua xét duyệt hồ sơ, nhận thấy cụ Trịnh Thị N đủ điều kiện đề nghị Nhà nước khen danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tháng 7/2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trình Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với cụ N. Cuối tháng 7/2015, Phòng Chính sách Người có công – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội nhận được đơn của bà Nguyễn Thị C và ông Trần Văn L kiến nghị về việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với cụ N. Nội dung đơn cụ thể như sau: Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị C: Gia đình bà C đồng ý ủy quyền cho ông Trần Văn L đứng ra lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với cụ N với các điều kiện đã nêu khi họp họ tộc. Tuy nhiên, sau khi lập hồ sơ ông Trần Văn L trao đổi lại với bà C rằng ông không cần có sự ủy quyền của bà C vẫn làm được hồ sơ và sẽ đưa các chế độ của cụ N về nhà mình. Việc ông L cư xử và tuyên bố như vậy khiến bà C và các con cháu rất bức xúc. Do đó, gia đình bà Nguyễn Thị C không đồng tình và đề nghị Sở Lao động Thương Học viên: Nguyễn Thị Hằng 6 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 binh và Xã hội Hà Nội tạm thời dừng hồ sơ của cụ Trịnh Thị N để gia đình bàn bạc, thống nhất lại. Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn L: ông L cho biết cán bộ xã thị trấn Chúc Sơn khẳng định ông là con đẻ duy nhất còn lại của cụ N nên không cần ai ủy quyền lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với cụ N do đó không cần ủy quyền của con dâu cụ N là bà C. Đồng thời, ông L trình bày do con cháu bà C có mối quan hệ thân tình trong xã Thụy Hương và huyện Chương Mỹ nên đã gây nhiều khó khăn cho ông trong quá trình lập hồ sơ. Ông L đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội giải quyết ngay trường hợp của cụ Trịnh Thị N. Vì vậy, trong thời gian tới Phòng Chính sách Người có công - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cần phối hợp với các bên liên quan để giải quyết trường hợp kiến nghị trên thật thỏa đáng nhằm thực hiện tốt chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và củng cố lòng tin với Đảng, Nhà nước trong nhân dân. Có thể thấy được những vấn đề nảy sinh trong tình huống này như: - Cán bộ chính sách thị trấn Chúc Sơn chưa tìm hiểu rõ về chính sách đã cung cấp thông tin sai lệch cho ông Trần Văn L dẫn đến những hiểu lầm không đáng có trong gia đình; Theo quy định tại khoản 5, điều 4 của Thông tư 03/2014/TTLT-BNV-BQPBLĐTBXH, ngày 10/10/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 5. Đối với bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì khoản tiền một lần và hiện vật khen thưởng được trao cho người chồng; nếu người chồng đã từ trần thì trao cho con hoặc vợ liệt sĩ thường xuyên giữ trách nhiệm thờ cúng bà mẹ; trường hợp bà mẹ không còn chồng, con thì trao cho người thân gần nhất chịu trách nhiệm thờ cúng, chăm sóc phần mộ của bà mẹ, theo đề nghị bằng văn bản của chính quyền cấp xã nơi bà mẹ cư trú khi còn sống. Như vậy, đối chiếu quy định trên cho thấy ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C ngang hàng thừa kế đại diện gia đình nhận chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với cụ N. Do đó, nhận định của cán bộ chính sách thị trấn Chúc Sơn là thiếu căn cứ. Học viên: Nguyễn Thị Hằng 7 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 - Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn, Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương và Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ đã không kịp thời phản ánh những kiến nghị của nhân dân đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội để có phương án giải quyết; - Có dấu hiệu sai phạm trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực người có công tại ủy ban nhân dân xã Thụy Hương và ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ theo kiến nghị của ông Trần Văn L. 2.2 Xác định mục tiêu giải quyết tình huống Qua việc mô tả tình huống cho thấy, để xử lý tình huống này cần xác định những mục tiêu sau: Một là, nhằm giải quyết các vấn đề do tình huống đặt ra: giải quyết những kiến nghị của ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C, đồng thời đi đến thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với cụ N và giải quyết các chế độ ưu đãi liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Hai là, qua việc giải quyết tình huống đặt ra góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ cũng như nhân dân tại địa phương về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhằm hạn chế những tình huống tương tự xảy ra, tạo niềm tin trong nhân dân đối với hệ thống chính trị. Đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của cơ quan nhà nước (nếu có). Ba là, theo đơn kiến nghị của ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C cho thấy cả hai người đều có những quyền lợi chính đáng đang bị vi phạm. Do đó, qua việc giải quyết tình huống cần đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Bốn là, kết quả giải quyết tình huống có được sự hài hòa trong mối quan hệ gia đình giữa ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đạt hiệu quả tối ưu nhất. 2.3 Phân tích nguyên nhân, hậu quả 2.3.1 Nguyên nhân - Thứ nhất, do công tác tổ chức và công tác quản lý nhà nước tại thành phố Hà Nội còn hạn chế do địa giới hành chính rộng lớn với 30 quận, huyện, thị xã dẫn tới thông tin từ cơ sở được phản ánh chậm, chưa thật sự chính xác. Điều này Học viên: Nguyễn Thị Hằng 8 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 gây ảnh hưởng tới quá trình giải quyết sự việc. Giả sử có sự phản ánh kịp thời hơn từ cơ sở về tranh chấp trong gia đình cụ Trịnh Thị N, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ để lại trường hợp cụ N để xem xét giải quyết. Bởi tuyến cơ sở phản ánh chậm, do đó hồ sơ đã trình lên cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp có tranh chấp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải có văn bản giải trình và đề nghị tạm dừng xét duyệt hồ sơ hao tốn thời gian và công đoạn giải quyết. - Thứ hai, có nhiều bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Bà mẹ Việt Nam anh hùng và sự kém hiểu biết của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân. Ví dụ: trong khoản 1, điều 4 của Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thu hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng giải thích: Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.; Điểm a, khoản 1, điều 4 của Nghị định 56/2013/NĐ-CP, ngày 22/5/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Hồ sơ xét duyệt, gồm: a) Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân nhân của bà mẹ kê khai theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH; b) Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo quy định tại khoản 5, điều 4 của Thông tư 03/2014/TTLT-BNV-BQPBLĐTBXH, ngày 10/10/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Đối với bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì khoản tiền một lần và hiện vật khen thưởng được trao cho người chồng; nếu người chồng đã từ trần thì trao cho con hoặc vợ liệt sĩ thường xuyên giữ trách nhiệm thờ cúng bà mẹ; trường hợp bà mẹ không còn chồng, con thì trao cho người thân gần nhất chịu trách nhiệm thờ Học viên: Nguyễn Thị Hằng 9 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 cúng, chăm sóc phần mộ của bà mẹ, theo đề nghị bằng văn bản của chính quyền cấp xã nơi bà mẹ cư trú khi còn sống. Qua các quy định nêu trên có thể thấy, văn bản hướng dẫn về chính sách đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn nhiều điểm chưa rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm. Theo nghị định 31/2013/NĐ-CP giải thích từ ngữ về thân nhân đối chiếu với người có công là Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ không có hàng con dâu của bà mẹ. Tiếp đó, nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì thân nhân của bà mẹ lập biên bản ủy quyền. Như vậy, nếu xét với hai văn bản nêu trên, nhiều cán bộ cơ sở khi chưa cập nhật được Thông tư 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH sẽ xác định thân nhân của bà mẹ chỉ có con đẻ và con nuôi, không có con dâu. Trường hợp của gia đình cụ Trịnh Thị N đang gặp phải vướng mắc vì lý do trên. Cán bộ thị trấn Chúc Sơn chưa nắm rõ chính sách nên đã cung cấp thông tin thiếu chính xác cho ông Trần Văn L, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. - Thứ ba, do sự thiếu tôn trọng pháp chế của các bên liên quan trong sự việc. Ông Trần Văn L còn chưa chấp hành nghiêm túc các thỏa thuận ủy quyền khi lập hồ sơ dẫn đến việc giải quyết hồ sơ bị gián đoạn. Ngoài ra, cán bộ chính sách tại thị trấn Chúc Sơn chưa nắm rõ chính sách lại khẳng định chắc chắn với người dân, cán bộ, công chức tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ chưa báo cáo kịp thời sự việc lên cơ quan cấp trên theo quy định. - Thứ tư, sự việc xảy ra còn do mâu thuẫn từ nhiều phía. + Mâu thuẫn từ lâu trong gia đình ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C, có nhiều bất đồng quan điểm về người thừa hưởng các chế độ ưu đãi đối với các liệt sĩ; + Mâu thuẫn trong quan điểm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã Chúc Sơn ủng hộ ông Trần Văn L, xã Thụy Hương lại tạo điều kiện hơn cho bà Nguyễn Thị C. 2.3.2 Hậu quả Tình huống đang xảy ra dẫn đến nhiều hậu quả về kinh tế, xã hôi, dư luận trong nhân dân,...cụ thể: Học viên: Nguyễn Thị Hằng 10 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 - Về mặt kinh tế: tranh chấp giữa ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C kéo dài sẽ dẫn đến việc phải tổ chức nhiều cuộc họp để tìm cách giải quyết; phải thành lập đoàn kiểm tra xuống cơ sở, tốn kém chi phí đi lại, tổ chức kiểm tra,.... - Việc cán bộ chính sách hướng dẫn người dân chưa chính xác theo quy định của pháp luật và trong trường hợp thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ có ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bộ máy công quyền. Như vậy, tranh chấp kéo dài không giải quyết được trường hợp của gia đình cụ Trịnh Thị N sẽ gây mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức bị giảm sút nghiêm trọng. Như Bác Hồ đã nói: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong,...Đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, bởi hoạt động của Nhà nước cần có sự ủng hộ và đóng góp của nhân dân mới có thể đảm bảo sự phát triển. - Về mặt xã hội: những vấn đề nêu trên của cán bộ, công chức tại huyện Chương Mỹ trong tình huống nêu trên nếu không được giải quyết triệt để sẽ tạo ra dư luận xấu trong nhân dân. Một bộ phận người dân có thể cho rằng, nội bộ cơ quan nhà nước không có sự thống nhất trong thực thi chính sách, liệu có đem lại lợi ích toàn vẹn cho người dân được hay không. Sự việc kéo dài có thể gây mất an ninh trật tự tại địa phương như: tụ tập đông người, biểu tình,... - Thêm vào đó, việc báo cáo chưa kịp thời của chính quyền cơ sở lên cơ quan cấp trên là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy việc thực hiện chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước. - Ngoài ra, qua tình huống trên cho thấy phần nào sự yếu kém trong dịch vụ công của nước ta hiện nay. Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp,...gây nhiều khó khăn cho người dân khi tiếp cận các chính sách mà họ là đối tượng thụ hưởng. Đơn cử là việc các bộ chính sách thị trấn Chúc Sơn chưa nắm rõ được về chính sách, đồng thời, qua phân tích chính sách cũng cho thấy nhiều điểm còn chưa thực sự cụ thể, dễ hiểu đối với người dân, đặc biệt là những bà mẹ anh hùng còn sống và thân nhân của bà mẹ anh hùng đã từ trần thường đã rất cao tuổi. Học viên: Nguyễn Thị Hằng 11 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 2.4 Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống Từ việc phân tích nguyên nhân, hậu quả của tình huống xảy ra tại huyện Chương Mỹ và mục tiêu giải quyết tình huống, em xin đề xuất 03 phương án giải quyết sau: 2.4.1 Phương án 1: * Nội dung phương án: - Giữ nguyên hồ sơ đề nghị của cụ Trịnh Thị N do ông Trần Văn L là người đại diện kê khai; - Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như các khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật sau khi có quyết định của Chủ tịch nước sẽ giữ lại tại Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ cho đến khi gia đình thống nhất được người đại diện nhận. * Những ưu điểm và hạn chế của phương án: Ưu điểm: Gói gọn được tiến trình giải quyết hồ sơ: do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, trong thời gian tới sẽ có quyết định truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với bà Trịnh Thị N. Hạn chế: Khi giải quyết theo phương án số 01, sẽ có những hạn chế sau: - Tiến trình giải quyết không tuân thủ theo quy định của pháp luật, bởi khi có tranh chấp xảy ra thì tính thống nhất của hồ sơ đã bị vi phạm; - Chưa giải quyết được triệt để và hợp lý mâu thuẫn giữa gia đình ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C; - Chưa tìm hiểu về việc vi phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương và Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ theo đơn kiến nghị của ông Trần Văn L; - Giải quyết thiếu sót vấn đề dẫn đến giảm sút uy tín của cán bộ, công chức; giảm sút lòng tin của nhân dân vào chính quyền cơ sở, vào Đảng, Nhà nước; Học viên: Nguyễn Thị Hằng 12 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 - Chưa bảo vệ được lợi ích chính đáng của người dân, cụ thể là thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì khi có quyết định chuyển về mà gia đình lại chưa được được giải quyết. 2.4.2 Phương án 2: * Nội dung phương án: - Giữ nguyên hồ sơ đề nghị của cụ Trịnh Thị N do ông Trần Văn L là người đại diện kê khai; - Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn và Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương xác minh thông tin về người có trách nhiệm đối với cụ N theo quy định: Đối với bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì khoản tiền một lần và hiện vật khen thưởng được trao cho người chồng; nếu người chồng đã từ trần thì trao cho con hoặc vợ liệt sĩ thường xuyên giữ trách nhiệm thờ cúng bà mẹ; trường hợp bà mẹ không còn chồng, con thì trao cho người thân gần nhất chịu trách nhiệm thờ cúng, chăm sóc phần mộ của bà mẹ, theo đề nghị bằng văn bản của chính quyền cấp xã nơi bà mẹ cư trú khi còn sống. Sau đó, giải quyết cho người theo đề nghị bằng văn bản của chính quyền cấp xã. * Những ưu điểm và hạn chế của phương án: Ưu điểm: Gói gọn được tiến trình giải quyết hồ sơ. Hạn chế: Khi giải quyết theo phương án số 02, sẽ có những hạn chế sau: - Tiến trình giải quyết không tuân thủ theo quy định của pháp luật, bởi khi có tranh chấp xảy ra thì tính thống nhất của hồ sơ đã bị vi phạm; - Chưa giải quyết được triệt để và hợp lý mâu thuẫn giữa gia đình ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C vì theo cách giải quyết này bà Nguyễn Thị C có đủ điều kiện được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định. Giải quyết hợp về lý nhưng chưa hợp tình; - Chưa tìm hiểu về việc vi phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương và Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ theo đơn kiến nghị của ông Trần Văn L; Học viên: Nguyễn Thị Hằng 13 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 - Giải quyết thiếu sót vấn đề dẫn đến giảm sút uy tín của cán bộ, công chức; giảm sút lòng tin của nhân dân vào chính quyền cơ sở, vào Đảng, Nhà nước; - Chưa bảo vệ được lợi ích chính đáng của người dân, cụ thể là ông Trần Văn L, bởi ông L là người con đẻ còn lại duy nhất của bà N. 2.4.3 Phương án 3: * Nội dung phương án: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng xét duyệt hồ sơ đề nghị của cụ Trịnh Thị N để xem xét giải quyết; - Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Lao động Thương binh và Xã Hội – Nội vụ thực hiện kiểm tra những kiến nghị về việc Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương và huyện Chương Mỹ gây khó khăn trong quá trình lập hồ sơ đề nghị của ông Trần Văn L; xử lý các sai phạm nếu có; - Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn và Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương giải quyết những vướng mắc của ông L và bà C, tiến hành hòa giải; - Sau khi có sự thống nhất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị của cụ Trịnh Thị N theo quy định của pháp luật. * Những ưu điểm và hạn chế của phương án: Ưu điểm: - Giải quyết hồ sơ đúng theo trình tự quy định của pháp luật; - Bảo vệ quyền lợi chính đáng của thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị N, giải quyết mâu thuẫn hợp tình, hợp lý; - Củng cố uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức và lòng tin của nhân dân vào chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước; - Tạo ra dư luận tích cực trong nhân dân, tránh các rủi ro gây mất trật tự an toàn xã hội; - Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nếu có. Hạn chế: thời gian giải quyết kéo dài; Học viên: Nguyễn Thị Hằng 14 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 - Tiến trình giải quyết khá phức tạp, gặp nhiều khó khăn. Lựa chọn phương án tối ưu: Căn cứ vào những ưu điểm và hạn chế của những phương án đã trình bày và căn cứ vào tính chất của vụ việc, tôi xin lựa chọn phương án 03 là phương án tối ưu, có tính khả thi cao nó có sự kết hợp đồng bộ giữa tính giáo dục, thuyết phục và sử dụng quyền sử dụng quyền lực Nhà nước là xử lý vi phạm pháp luật khi cần thiết. Phương án đảm bảo được tính công bằng, nghiêm minh khi giải quyết các tranh chấp, đồng thời cũng đạt được sự hợp tình và hợp lý trong kết quả giải quyết. Qua tiến trình giải quyết có thể nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân tại địa phương về các chính sách hiện hành đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ngăm chặn được những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. 2.5 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã chọn 2.5.1 Mục đích, yêu cầu của kế hoạch Kế hoạch nhằm định hướng những công việc cần thực hiện để đi đến giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong phương án đã chọn. Việc lập kế hoạch và thực hiện phải được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục, quy định của pháp luật. 2.5.2 Kế hoạch dự kiến Thời T T Nội dung công việc gian dự Chủ thể thực hiện Kết quả mong đợi kiến 1 Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C, phòng Chính sách Người có công – Sở Lao động Thương binh và Học viên: Nguyễn Thị Hằng - Lãnh đạo Sở Lao - Phòng Chính sách 02 tuần động Thương binh và Người có công tham Xã hội; mưu và dự thảo văn bản - Lãnh đạo và chuyên trình Lãnh đạo sở xem viên phụ trách của xét; 15 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 Xã hội có trách nhiệm tham phòng Chính mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở Người có công sách - Lãnh đạo sở đồng ý với nội dung văn bản; có văn bản đề nghị cơ quan - Văn bản được phát có thẩm quyền về thi đua hành đến cơ quan có khen thưởng của Thành phố thẩm quyền. là Ban Thi đua – Khen thưởng của Sở Nội vụ đề nghị tạm dừng xét duyệt hồ sơ của cụ Trịnh Thị N. 2 Thành lập đoàn kiểm tra liên - Lãnh đạo Sở Lao - Xem xét kiến nghị của ngành Lao động Thương động Thương binh và ông Trần Văn L về việc binh và Xã Hội – Nội vụ Xã hội; thực hiện kiểm tra những 08 - Các gây khó khăn của chính phòng ban: quyền địa phương đối Chính sách với gia đình ông; kiến nghị về việc Ủy ban tuần nhân dân xã Thụy Hương và phòng huyện Chương Mỹ gây khó Thanh tra; tra liên ngành: về số khăn trong quá trình lập hồ - Lãnh đạo Sở Nội vụ. lượng thành viên, thành Người có công, phòng - Thành lập đoàn kiểm sơ đề nghị của ông Trần Văn phần, nhiệm vụ công L; xử lý các sai phạm nếu có. việc, thời gian hoạt động, cách thức báo cáo kết quả,…. - Thông báo việc kiểm tra đối với UBND huyện Chương Mỹ; - Tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm nếu có và báo cáo về các cơ quan liên quan. 3 Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, Ủy Học viên: Nguyễn Thị Hằng 06 - Lãnh đạo Sở Lao - Phòng Chính sách tuần động Thương binh và Người có công tham 16 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 ban nhân dân thị trấn Chúc Xã hội; Sơn và Ủy ban nhân dân xã - Lãnh đạo và chuyên thành lập đoàn công tác Thụy viên phụ trách của về của Sở về làm việc Hương giải quyết những vướng mắc của ông L và bà C, tiến hành hòa giải. phòng mưu và dự thảo văn bản Chính sách tại Người có công; UBND huyện Chương mỹ, trình Lãnh - Lãnh đạo UBND đạo sở xem xét; huyện Chương Mỹ; - Lãnh đạo sở đồng ý - Phòng Lao động – với nội dung văn bản; Thương binh và Xã hội - Văn bản được phát huyện Chương Mỹ; hành đến cơ quan có - Lãnh đạo UBND và liên quan; cán bộ phụ trách tại xã - Tổ công tác tiến hành Thụy Hương, thị trấn các buổi làm việc với Chúc Sơn; UBND huyện Chương - Các Ban, ngành, Mỹ, UBND thị trấn đoàn thể liên quan; Chúc Sơn và UBND xã - Gia đình ông Trần Thụy Hương để tìm Văn L và bà Nguyễn hiểu, làm rõ vấn đề; Thị C. trao đổi, bàn bạc các giải pháp dựa trên quy định của pháp luật; - Tổ công tác tiến hành các buổi làm việc có sự tham dự của gia đình ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C: lắng nghe, tìm hiểu vấn đề của 02 bên, những tâm tư, nguyện vọng của gia đình; - Tiến hành hòa giải và Học viên: Nguyễn Thị Hằng 17 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 đi đến thống nhất; - Lập biên bản về kết quả hòa giải. 4 Sau khi có sự thống nhất, Sở Lao động - Thương binh và 02 - Lãnh đạo Sở Lao - UBND huyện Chương tuần động Thương binh và Mỹ chỉ đạo UBND thị Xã hội; Xã hội tiếp tục có văn bản đề trấn Chúc Sơn và xã - Lãnh đạo và chuyên Thụy Hương phối hợp nghị cơ quan có thẩm quyền viên phụ trách của với gia đình cùng các xem xét giải quyết hồ sơ đề phòng nghị của cụ Trịnh Thị N theo quy định của pháp luật. Chính sách cơ quan liên quan lập Người có công; hồ sơ đề nghị tiếp tục - Lãnh đạo UBND xét duyệt hồ sơ truy huyện Chương Mỹ; tặng Bà mẹ Việt Nam - Phòng Lao động – anh hùng đối với cụ Thương binh và Xã hội Trinh Thị N đã tạm huyện Chương Mỹ; dừng trước đó, gửi lên - Lãnh đạo UBND và Sở Lao động – Thương cán bộ phụ trách tại xã binh và Xã hội. Thụy Hương, thị trấn - Phòng Chính sách Chúc Sơn; Người có công căn cứ - Các Ban, ngành, hồ sơ do UBND huyện đoàn thể liên quan; Chương Mỹ lập, dự - Gia đình ông Trần thảo văn bản trình lãnh Văn L và bà Nguyễn đạo Sở Lao động – Thị C. Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xét duyệt hồ sơ truy tặng anh hùng đối với cụ Trinh Thị N. 5 Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ ưu đãi đối với thân Học viên: Nguyễn Thị Hằng 06 - Lãnh đạo Sở Lao - UBND huyện Chương tuần động Thương binh và Mỹ chỉ đạo UBND thị 18 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 nhân cụ Trịnh Thị N sau khi Xã hội; cụ được Chủ Tịch nước ký - Lãnh đạo và chuyên Thụy Hương phối hợp quyết định truy tặng danh hiệu viên phụ trách của với gia đình cùng các phòng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. trấn Chúc Sơn và xã Chính sách cơ quan liên quan Người có công; tổ chức trao Bằng, Huy - Lãnh đạo UBND hiệu và khoản tiền khen huyện Chương Mỹ; thưởng, khoản tiền trợ - Phòng Lao động – cấp đối với thân nhân Thương binh và Xã hội được gia đình thống huyện Chương Mỹ; nhất là người đại diện - Lãnh đạo UBND và tiếp nhận chu đáo, đúng cán bộ phụ trách tại xã theo quy định hiện Thụy Hương, thị trấn hành. Chúc Sơn; - Các Ban, ngành, đoàn thể liên quan; - Gia đình ông Trần Văn L và bà Nguyễn Thị C. 6 Họp đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và đóng hồ sơ 01 - Lãnh đạo Sở Lao - Đánh giá những việc tuần động Thương binh và đã làm được, mức độ Xã hội; đạt được; những việc - Lãnh đạo và chuyên chưa làm được, lý do vì viên phụ trách của sao; phòng Chính sách - Từ kết quả triển khai Người có công; kế hoạch rút ra những - Lãnh đạo UBND kinh nghiệm trong hoạt huyện Chương Mỹ; động thực tiễn đối với - Phòng Lao động – tình đơn vị cụ thể; Thương binh và Xã hội - Kiểm tra lại hồ sơ và huyện Chương Mỹ; Học viên: Nguyễn Thị Hằng kết thúc hồ sơ. 19 Tiểu luận cuối khóa Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Lớp K2A 2015 - Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách tại xã Thụy Hương, thị trấn Chúc Sơn; - Các Ban, ngành, đoàn thể liên quan. Trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch không thể thiếu khâu kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo phát huy được những mục tiêu đã đề ra trước đó; đồng thời, góp phần phát hiện những sai phạm có thể được bao che trong quá trình kiểm tra. Kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách theo quy định của Nhà nước. Học viên: Nguyễn Thị Hằng 20
- Xem thêm -