Tài liệu Bảng giá xe máy sym

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 243 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bảng giá xe máy SYM Loại xe SYM Elegant SR (Phanh cơ) SYM Angela SYM Angela 50cc SYM EZ (Phanh đĩa) SYM EZ (phanh cơ) SYM Elegant SR (Phanh đĩa) SYM Elegant 50cc SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh mâm) SYM Galaxy 110 (Phanh đĩa, bánh căm) SYM Galaxy (Phanh đùm) SYM Atila Elizabeth SYM Atila Elizabeth Smart idle SYM Atila Victoria SYM Passing SYM Joyride SYM Atila Power EFI SYM Passing EFI SYM Shark 125 CBS SYM Shark 125 EFI SYM Shark 125 SYM Shark 170 SYM Atila Elizabeth EFI 20 năm SYM Atila Elizabeth EFI Năm sản xuất 2012 2011 2013 2014 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2009 2011 2013 2013 Giá tiền (VNĐ) 13.200.000 17.700.000 15.300.000 15.300.000 14.000.000 14.200.000 13.500.000 17.000.000 16.200.000 15.200.000 31.000.000 35.500.000 26.500.000 23.990.000 28.500.000 49.900.000 26.800.000 46.000.000 44.000.000 39.000.000 60.000.000 34.500.000 32.500.000
- Xem thêm -