Tài liệu Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể xã kim loan , huyện hạ lang

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 9967 |
  • Lượt tải: 14
fabregasc2

Tham gia: 05/01/2016

Mô tả:

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG A - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH: - Tên gói thầu: Xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể xã Kim Loan , huyện Hạ lang - Hạng mục: Trụ sở làm việc cấp xã, phòng khách+ bếp ăn, nhà để xe, kè đá, sân BT, cổng hàng rào, bồn hoa. - Nội dung công việc chủ yếu: Xây dựng mới các hạng mục bao gồm : + 01 nhà làm việc với cấp công trình là cấp 4 - 3 tầng : Móng cột khung, sàn BTCT, mái lợp tôn . Diện tích xây dựng : 245 m2 + 01 nhà ăn, bếp: Xây dựng cấp IV, móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ VXM50#, mái lợp tôn. Diện tích xây dựng : 133 m2 + 01 nhà để xe: Xây dựng cấp IV, Khung thép mái gác xà gồ thép U dập, mái lợp tôn. Diện tích xây dựng : 133 m2 + Kè đá: Xây đá hộc VXM50# có miết mạch. + Sân BT: Bê tông đá dăm 2x4, mác 150 dày 150 mm. DT sân: 400 m2 Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ khác như: Bồn hoa, cổng, hàng rào, cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống PCCC. I - CĂN CỨ, CƠ SỞ ĐỂ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG + Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu xây lắp công trình và hồ sơ thiết kế công trình, + Thực tế hiện trường mặt bằng khu đất, kết quả khảo sát, kiểm tra xem xét các điều kiện về địa hình - nguồn cung cấp vật liệu - bãi tập kết vật tư, đường vận chuyển vật tư, thời gian và tiến độ thi công công trình, và các yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu xây lắp công trình + Các định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình - quy phạm các tiêu chuẩn trong thi công xây lắp các công trình xây dựng cơ bản do Nhà nước và ngành xây dựng ban hành + Các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Chính Phủ ban hành và các thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành và địa phương về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành. + Trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm thi công các công trình xây dựng có quy mô tương tự mà nhà thầu đã tham gia với đặc điểm địa hình, yêu cầu kỹ thuật quy mô của công trình và các yêu cầu khác trong hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. II- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU TRONG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 1. Mục tiêu đề ra: Lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công xây lắp công trình đảm bảo đúng quy trình - quy phạm trong xây dựng cơ bản phù hợp TCVN, lựa chọn và đề ra phương án - biện pháp thi công hợp lý, khoa học nhằm đạt các mục tiêu sau: + Thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng các yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu trong quy trình, quy phạm và những chỉ tiêu kỹ thuật, cũng như yêu cầu về thời gian thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công xây lắp công trình với mục tiêu thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình trong quản lý XDCB hiện hành, công trình đưa vào sử dụng đạt được hiệu quả cao và lâu dài. + Tiết kiệm tối đa về các chi phí vật tư, thiết bị, nhân công, phương tiện thi công và các chi phí khác.Với phương châm tiết kiệm được chi phí vốn đầu tư, giảm giá thành cho xây dựng công trình. + Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động đối với người và thiết bị, phương tiện thi công. + Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ bảo đảm vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường và khu vực thi công.Công tác an ninh, trật tự khu vực được đảm bảo tạo được mối quản hệ tốt với chính quyền địa phương và nhân dân nơi thi công. 2. Yêu cầu trong biện pháp tổ chức xây lắp: Trên cơ sở các khối lượng xây lắp của gói thầu, các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng các loại vật liệu, thiết bị được sử dụng trong công trình; yêu cầu về tiến độ xây lắp đã được nêu trong hồ sơ mời thầu. Sau khi đi thực tế khảo sát sơ bộ về thực địa, xem xét các điều kiện thi công xây lắp các hạng mục công trình.... phương án tổ chức xây dựng cần đạt được những yêu cầu cơ bản sau: + Xây dựng được sơ đồ tổ chức bố trí trên công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện, công nghệ thi công và điều kiện tự nhiên, rút ngắn được"Thời gian chuẩn bị và kết thúc". + Xây dựng được phương án tổ chức cung ứng tập kết các nguồn vật tư, thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật,kịp thời về tiến độ thi công và tiết kiệm các chi phí tối đa có thể được. + Xây dựng phương án thi công các công đoạn một cách khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng thi công theo yêu cầu thiết kế và các yêu cầu trong quy trình, quy phạm hiên hành. Đảm bảo tiết kiệm được nhân lực, phương tiện thiết bị và đảm bảo được yêu cầu về tiến độ thi công của từng công đoạn. Trên cơ sở trình độ năng lực và phương tiện thi công, kinh nghiệm thi công hiện có của nhà thầu: Có nghiên cứu áp dụng các phương pháp thi công tiên tiến và áp dụng công nghệ mới, thiết bị mới tiên tiến trong khu vực. + Xác định đúng, chính xác về lực lượng nhân lực, phương tiện thi công cho từng công đoạn và cho toàn bộ công trình.Xây dựng biểu đồ về huy động nhân lực cho từng công đoạn và toàn bộ công trình một cách khoa học, hợp lý, tránh chồng chéo giữa các bộ phận, thời gian chờ đợi kéo dài.. gây lãng phí nhân lực mà tiến độ không tăng... + Có các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong khi thi công trên phạm vi toàn công trường trong quá trình thi công. + Có các biện pháp hữu hiệu đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường khu vực thi công; nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho người lao động và khu vực dân xung quanh, hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường tự nhiên. + Có phương án tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan và phục vụ cho thi công như: Mặt bằng bến bãi tập kết vật tư, kho tàng lán trại. Làm cơ sở cho việc tính toán các chi phí trong dự tóan dự thầu, lập kế hoạch cung ứng vật tư, vật liệu, phương tiện thiết bị phục vụ thi công và tiến độ thi công, phân tích hiệu quả kinh tế trong thi công xây lắp công trình. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng các biện pháp tổ chức thi công cho các công trình tiếp theo. *************************** PHẦN HAI PHƯƠNG ÁN VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG I- ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH, QUY MÔ CÔNG TRÌNH 1. Về địa hình: Công trình: Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân xã Thắng Lợi được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn , địa hình là vùng đất đồi, có sẵn nằm trong khuôn viên nhà trường học cũ, thuộc quản lý của UBND xã Thắng Lợi. Công trình đươc đặt cạnh Trụ sở UBND xã cũ đã xây dựng xong năm 1997 . Hiện tại mặt bằng khu đất xây dựng là khu đất có sẵn nằm trong khuôn viên nhà trường học cũ, thuộc quản lý của UBND xã Thắng Lợi. 2.Quy mô công trình: + 01 nhà làm việc với cấp công trình là cấp 4 - 3 tầng : Móng cột khung, sàn BTCT, mái lợp tôn . Diện tích xây dựng : 245 m2 + 01 nhà ăn, bếp: Xây dựng cấp IV, móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ VXM50#, mái lợp tôn. Diện tích xây dựng : 133 m2 + 01 nhà để xe: Xây dựng cấp IV, Khung thép mái gác xà gồ thép U dập, mái lợp tôn. Diện tích xây dựng : 133 m2 + Kè đá: Xây đá hộc VXM50# có miết mạch. + Sân BT: Bê tông đá dăm 2x4, mác 150 dày 150 mm. DT sân: 400 m2 Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ khác như: Bồn hoa, cổng, hàng rào, cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống PCCC. II- CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG Địa điểm xây dựng công trình nằm gần với đường tỉnh lộ 207 ( Hạ Lang - Lý Vãn). Có vị trí giao thông đi lại thuận lợi. Để đảm bảo tiến độ thi công .Đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng của công trình đúng theo trình tự quản lý xây dựng cơ bản. Cũng như để công trình được thi công đảm bảo chất lượng đúng quy định, quy phạm, đạt được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu xây lắp, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự khu vực. Đạt hiệu quả cao trong sản xuất nhà thầu đưa ra một quy trình quản lý về nhân sự, về kỹ thuật về tiếp nhận bảo quản và sử dụng vật tư vật liệu tại công trường với phương án tổ chức như sau: 1. Quản lý tại trụ sở chính - Quản lý chung: 1 kỹ sư xây dựng - Quản lý về nhân sự - An toàn lao động: 1 trung cấp lao động tiền lương 2. Ban quản lý tại công trường - Quản lý chung - chỉ huy công trường: 1 kỹ sư xây dựng - Quản lý kỹ thuật - vật tư - vật liệu- tiến độ: 1 cao đẳng xây dựng - Quản lý máy móc- thiết bị - an toàn lao động và vệ sinh môi trường: 1 trung cấp xây dựng - Giám sát kỹ thuật tại hiện trường : 1 kỹ sư xây dựng 1 trung cấp xây dựng - Quản lý hành chính - nhập xuất vật tư nguyên - vật liệu: 1 Cao đẳng tài chính kế toán 3. Nhân lực cho thi công: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đảm bảo sự thống nhất trong điều hành quản lý. Đơn vị thành lập công trường gồm ban quản lý tại công trường và các tổ sản xuất chịu sự chỉ huy thống nhất của chỉ huy công trường và sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của Công ty. Tại hiện trường dự kiến bố trí nhân sự cho thi công như sau: - Lao động phổ thông: 10 người - ngoài công việc hàng ngày có thể được điều phối vào các tổ sản xuất khác theo nhu cầu lao động hàng ngày , tuần , quý - Tổ nề: 2 tổ với số công nhân một tổ 10 người (2*10=20 người) - Tổ mộc- cốp pha: Bố trí thường xuyên tại công trường: 1 tổ 4 người khi tập trung cốp pha lớn (dầm, sàn) điều thêm từ phân xưởng mộc của đơn vị từ 2 người đến 6 người - Tổ cốt thép: Về nhân lực Bố trí thường xuyên tại hiện trường 4 người và cũng như mộc cốp pha khi cần tập chung lực lượng tại hiện trường để thi công lắp đặt lực lượng công nhân thép được huy động điều tiết và tập trung để đảm bảo tiến độ và tính liên tục trên công trường. - Bê tông: Một tổ 6 người không kể người vận hành máy thi công và khi cần tập chung đổ bê tông với khối lượng lớn ( móng- dầm, sàn) được huy động, tập chung điều phối từ các tổ khác song đảm bảo tiến độ - thời gian đổ bê tông yêu cầu. - Điện nước, máy thi công: Bố trí thường xuyên tại hiện trường 1 tổ: 2 người bảo đảm vận hành an toàn các thiết bị thi công như thăng tải, máy trộn bê tông , máy bơm nước.... bảo đảm cung cấp điện, nước phục vụ thi công. Bảo đảm thoát nước cho công trường trong qúa trình thi công. Khi tới giai đoạn tập chung lắp đặt thiết bị điện, nước lớn cho công trình để đảm bảo tiến độ số người trong tổ có thể được bổ sung điều tiết từ các công trường khác. - Tố sắt, nhôm kính, mộc xây dựng. Mọi công việc gia công hoa sắt, khuôn nhôm, cửa gỗ , cửa kính, mái tôn, thu lôi, kèo thép, xà gồ mái... đều được gia công sẵn tại xưởng theo đúng hồ sơ thiết kế và sẽ được được đến lắp đặt vào công truờng đúng theo kế hoạch của tiến độ theo nguyên tắc bảo đảm chất lượng tốt, kịp thời bảo đảm tiến độ chung, không chậm chễ công việc khác. Dự kiến số nhân lực cho công tác này là 3-6 người. - Tổ đá mài- sơn vôi: Công ty có tổ chuyên môn chuyên thi công đá mài Granitô và sơn tường : 4 người, có kinh nghiệm, tay nghề cao sẽ được điều đến công trường theo kế hoạch và tiến độ thi công, tại thời điểm thích hợp đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các công việc, đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất. - Ngoài việc bố trí nhân sự cho công trường trên. Trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng - tiến độ ngoài sự điều hành của công trường công ty thường xuyên giám sát- kiểm tra và sẽ có những điều tiết cần thiết về nhân sự theo giai đoạn phù hợp với kế hoạch và tiến độ thi công, nhằm đạt được điểm tối ưu nhất trong phân công lao động, bố trí điều tiết nhân lực rút ngắn thời gian thi công đẩy nhanh tiến độ. 4. Thiết bị cho thi công: Để đảm bảo thi công đúng tiến độ đạt chất lượng tốt nhà thầu bố trí tại công trường những thiết bị cần thiết thuộc quyền sở hữu nhà thầu để phục vụ cho công tác thi công tại công trường. Lập kế hoạch điều động máy móc, thiết bị , phương tiện theo kế hoạch và tiến độ thi công trên nguyên tắc: Chất lượng - an toàn- đầy đủ - kịp thời . Ngoài ra tại các phân xưởng sản xuất của đơn vị với đầy đủ các thiết bị cần thiết có một kế hoạch gia công bán thành phẩm và thực hiện lắp đặt theo tiến độ và phục vụ các yêu cầu đột xuất của công trường. Bảo đảm việc thi công được liên tục ở mọi công việc - giai đoạn. 5. Hệ thống nhà kho - lán trại: Với mặt bằng thi công rộng, hơn nữa công trình lại nằm ngay tại đường giao thông tỉnh lộ 207, điều kiện cung ứng vật tư, vật liệu thuận lợi. Để đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật - giám sát thường xuyên. Bảo đảm nơi ăn nghỉ của lực lượng công nhân tại công trường. Bảo đảm lưu giữ lượng vật tư vật liệu cần thiết, đúng quy cách, chất lượng phục vụ thi công đảm bảo tiến độ. Ngòai trung tâm quản lý điều hành công trường tại trụ sở công ty, tại hiện trường nhà thầu cho xây dựng hệ thống nhà kho, sân bãi, lán trại tạm phục vụ ăn ở sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên, trung tâm chỉ huy công trường hệ thống hàng rào bảo vệ, nội quy, biển báo, hệ thống thu gom nước mặt tránh tụ nước và đảm bảo vệ sinh khu vực công trường. Đảm bảo đủ để phục vụ thi công và tối ưu nhất trong giải pháp Bao gồm: - Nhà kho ban chỉ huy công trường: 24m2 - Kho thiết bị máy móc: 24m2 - Kho vật tư vật liệu: 60m2 - Nhà vệ sinh công trường: 1 cái - Sân bãi chứa cát, đá, gạch: 140m2 - Hàng rào lưới B40, cao 1,8 có căng bạt nhựa che kín - Téc, bể chứa nước sinh hoạt - thi công : 2 cái 6. Cấp điện, nước cho công trường: - Điện phục vụ cho thi công tại công trường được sử dụng điện 3 pha lấy từ lưới điện do Chi nhánh điện Hạ Lang cung cấp thông qua hợp đồng mua bán điện giữa nhà thầu và Chi nhánh điện Hạ Lang đảm bảo cung cấp đủ để vận hành các máy móc thiết bị thi công, bơm nước, điện sinh hoạt và điện bảo vệ tại công trường. Trong công trường sẽ phân ra 2 nhánh điện, một nhánh sử dụng cho điện sinh hoạt và bảo vệ một nhánh dùng cho máy móc, thiết bị thi công, có cầu dao điện và Aptomát riêng, mạng điện được sử dụng bằng cáp cao su, dây bọc trơ cao đảm bảo quy định theo TCVN dẫn tới các bảng tổng và các bảng nhánh, mỗi thiết bị đầu vào mạng đều có cầu dao, Aptomát và tiếp địa với hệ thống dây bọc cao su. Ngòai ra để dự phòng khi mất điện nhà thầu chúng tôi bố trí tại công trường một máy phát điện 5 KVA - Nước dùng để thi công đảm bảo sạch không dầu mỡ, muối, a xít, đường thực vật và các tạp chất khác.Đảm bảo không ảnh hưởng tới độ bền cơ học và các tính chất hóa, lý của kết cấu phù hợp với TCVN 4453-1995 và TCVN 450687 về nước trong xây dựng công trình. III- PHƯƠNG ÁN - BIỆN PHÁP THI CÔNG 1. Phương án thi công: Công trình Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân xã Thắng Lợi được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn trên một khu đất rộng có địa chất nền đất ổn định, khô ráo và đồng nhất. Các hạng mục trong gói thầu có quy mô nhỏ, độ phức tạp không cao, với tổng thời gian thi công yêu cầu không quá 6 tháng cho tất cả các hạng mục. Với điều kiện mặt bằng và đặc điểm, địa hình, quy mô của gói thầu như vậy. Căn cứ vào quy mô, kết cấu của công trình cũng như các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu, nhà thầu chúng tôi đưa ra phương án thi công như sau: * Bước1: - Tiếp nhận mặt bằng xây dựng bởi chủ đầu tư và các cơ quan chức năng ( các mốc giới, cao trình) - Thu dọn cỏ rác vệ sinh mặt bằng xây dựng - Xác nhận lại một lần nữa các mốc giới và cao trình đã nhận, sơ bộ xác định vị trí, cao trình các hạng mục của công trình - Làm hàng rào bảo vệ, triển khai chuẩn bị mặt bằng thi công ( Đường chuyển ra, vào xây dựng kho, bãi tập kết vật liệu lán trại tạm, xây dựng bể chứa nước, cấp điện, cấp nước cho thi công.... - Định vị giác móng công trình, lập lưới khống chế thi công và các mốc quan trắc. - Chuẩn bị mọi điều kiện về xe máy thiết bị, công cụ, vật tư vật liệu và nhân lực cho thi công theo kế hoạch và tiến bộ. *Bước 2: - Thi công hạng mục nhà làm việc. - Thi công Nhà ăn, bếp - Thi công nhà ga ra xe - Thi công kè đá xây . - Tháo rỡ nhà kho, lán trại tạm, thu dọn tổng vệ sinh công trình - lập hồ sơ quyết toán, hoàn công công trình. - Tổng nghiệm thu và bàn giao công trình Trong quá trình thi công giữa các giai đoạn và các bước thi công sẽ không có điểm dừng cụ thể mà nó được kết thúc và tiếp tục với từng công việc tại thời điểm thích hợp, thuận lợi đảm bảo tính liên tục cho mọi công tác cũng như sử dụng nhân lực trên công trường 2. Biện pháp thi công cho từng hạng mục: 2.1 Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công: - Mặt bằng thi công sau khi tiếp nhận (gồm mặt bằng xây dựng và các mốc giới) làm vệ sinh thu gom cả rác, túi bùn nếu có vận chuyển đi đổ ngoài khu vực công trường. Mặt bằng công trình được giao - nhặn bằng văn bản mốc thực địa( cao độ, các trục định vị và ranh giới phạm vi khu đất). Có biên bản ký nhận với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư. Từ đó nhà thầu chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu lại với thiết kế, hồ sơ được giao, nếu có gì không phù hợp sẽ đề nghị chủ đầu tư, thiết kế xem xét sử lý kịp thời. Các mốc giới sẽ được đánh dấu, lưu giữ cẩn thận để làm cơ sở thi công sau này. Từ các mốc giới được giao định vị trí khu đất xác định cos gạt, đào đắp gửỉ vào các điểm cố định. - Thực hiện công tác san, dọn mặt bằng thi công, đào, đắp đất nền. + Yêu cầu: - Bảo đảm cos đào, đắp đúng cos thiết kế - Bảo đảm diện tích san gạt đúng mốc giới của khu đất - Bảo đảm đất đắp đạt yêu cầu kỹ thuật để đắp và phải được lu lèn chặt theo lớp không quá 30 cm. Bảo đảm độ ẩm đất đắp khi đầm và đạt cường độ đầm nén thiết kế. - Tiến hành làm hệ thống hàng rào- kho lán tạm, đường thi công - sân bãi định vị các hạng mục công trình trên cơ sở mặt bằng khu đất được giao, mặt bằng tổng thể các hạng mục công trình, điều kiện thực tế địa hình khu đất, nhà thầu cho xây dựng hệ thống hàng rào tạm, có bảng hiệu công trình bằng tôn ghi rõ tên công trình, thời gian thi công , chủ đầu tư. nhà thầu... theo quy định, được gắn vào vị trí thích hợp phía ngoài công trình. Xây dựng hệ thống nhà kho lán trại tạm để phục vụ cho ăn ở của công nhân, ban chỉ huy công trường và dự trữ vật tư, vật liệu bảo đảm thi công theo tiến độ, Xây dựng hệ thống sân bãi để chứa vật liệu rời, đảm bảo yêu cầu dự trữ cần thiết đủ tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống thu gom nước bẩn bảo đảm thoát nước cho công trường... Các hạng mục công trình được được định vị bằng cọc gỗ hoặc sắt tuỳ theo điều kiện thực tế được lưu trữ vào các vật chuẩn cố định nằm trong hoặc ngoài công trình. - Tiến hành đặt mốc quan trắc và thành lập lưới khống chế thi công phục vụ cho công tác triển khai vị trí - kích thứơc các hạng mục cũng như kiểm tra sự ảnh hưởng của quá trình thi công đến biến dạng các công trình lân cận. Phù hợp với bố cục công trình - đảm bảo độ chính xác cao và bảo vệ được cho tói khi hoàn thành công trình. Công tác quan trắc được thể hiện thường xuyên trong suốt quá trình thi công. + Triển khai công tác lắp đặt cấp điện, nước phục vụ cho thi công. - Điện được hợp đồng cung cấp bởi mạng điện thuộc lưới điện do chi nhánh điện Hạ Lang được cấp từ lưới điện cầu dao tổng đặt tại phòng chỉ huy công trường. Từ đó dẫn tới các bảng phụ, hệ thống điện bảo vệ, sinh hoạt, các máy thi công trên công trường thường xuyên kiểm tra ở đầu nối, hệ thống dây dẫn nhất là dây cáp điện đấu vào các thiết bị, máy thi công. Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong sử dụng điện. - Nước: Xây dựng, lắp đặt hệ thống các bể chứa, téc nước. Sử dụng máy bơm điện đưa nước lên cao và tới các điểm dùng nước. Cần đảm bảo rằng nước cho công trường là nước sạch đáp ứng yêu cầu về nước sinh hoạt cũng như đảm bảo tiêu chuẩn về nước xây dựng theo TCVN 4453-1995;TCVN 4506-87; TCVN 302:2004. Bể chứa nước dự trữ cần được tính toán dung tích chứa trên cơ sở khả năng, lưu lượng nguồn cung cấp, nhu cầu sử dụng của công trường hằng ngày và dự trữ cần thiết cho dự phòng và cứu hỏa. 2.2 Thi công nhà làm việc: Nhà làm việc với quy mô nhà cấp 4, 07 gian, 3 tầng kết cấu móng khung, sàn BTCT , tường nhà xây gạch chỉ , mái lợp tôn. Được triển khai thi công với các biện pháp thi công hỗn hợp cơ giới kết hợp thủ công truyền thống. * Thi công móng: Công trình được đặt trên nền đất ổn định. Móng có cấu tạo móng xây đá hộc chịu lực. Do khối lượng đào móng nhỏ, độ sâu đào 1.600 so với cos đất tự nhiên. Kích thước đế móng hẹp độ chặt của đất nhỏ dễ sạt lở. Dự kiến móng sẽ được đào bằng máy kết hợp sửa = thủ công và sẽ được thi công cuốn chiếu theo từng hàng, đất đắp nền đạt cos mặt dầm, giằng móng. Trong quá trình thi công với những móng nằm quá gần nhau cần thiết đào đưa hết đất ra ngoài sau đó đắp ngược trở lại. * Thi công thân nhà: ở giai đoạn này phần thô của nhà thầu sẽ được thực hiện theo từng khung từ trục và từ dưới lên trên. Trong quá trình thực hiện các loại công tác, công việc được tuần tự thi công đảm bảo quy trình quy phạm tính hợp lý trong thi công từng phần việc. * Thi công phần mái Mái được thi công bằng tấm lợp tôn, gác trực tiếp xà gồ lên tường thu hồi. Như vậy phần thi công thô của công trình được thi công theo hướng từ trục và từ dưới lên trên có kết hợp với việc xây dựng lắp đặt hệ thống ngầm trong nền, sàn, tường. * Giai đoạn hoàn thiện: Được thực hiện từ trên xuống dưới ( phía ngoài nhà và trong nội bộ từng phòng) có kết hợp với công tác lắp đặt thiết bị điện nước, vệ sinh và các công việc phụ trợ khác và nó cũng có thể bắt đầu được triển khai thực hiện khi điều kiện cho phép ( từng phòng khi đã được thực hiện xong phần thô, thu dọn, nghiệm thu giai đoạn thô của phòng) * Thiết bị phục vụ thi công: + Vận chuyển lên cao: Dùng máy vận thăng cao 24m tải trọng 0,5 tấn và tời nâng hàng tải trọng 0,3 tấn, kết hợp sàn thao tác + Đào và vận chuyển đất về đắp: Máy đào bánh hơi và xe ô tô vận chuyển chuyên dùng + Trộn vữa- bê tông: Máy trộn 150lít và 250 lít bánh hơi + Vận chuyển ngang: Sử dụng xe cải tiến, xe rùa kết hợp thủ công + Đầm bê tông: Dùng máy đầm rùi, đầm bàn động cơ điện hoặc động cơ diêzen. + Hàn thép: Dùng máy hàn điện + Cắt thép, gỗ, ván sử dụng máy cắt thép, máy cưa gỗ + Đầm đất: Đầm máy động cơ nổ Kiểm tra tim, cos: Dùng máy kinh vĩ, bình thủy Ngoài ra các thiết bị, dụng cụ lao động cầm tay để phục vụ cho những công việc cụ thể (như đầm dùi, máy cắt, máy mài, li vô thước.........) đều trang bị đầy đủ đảm bảo phục vụ thi công. * Chú ý: - Tuân thủ đúng quy trình quản lý chất lượng trong XDCB hiện hành và các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng. - Công tác lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra vật tư, vật liệu được thực hiện theo quy định và yêu cầu của chủ đầu tư, theo đúng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng trong quy phạm. - Trong quá trình thi công phải đảm bảo nền đất hố móng được khô ráo, ổn định, cốt thép được néo buộc chắc chắn đúng vị trí, không xộc xệch. Cốp pha phải đảm bảo kích thước hình học, đúng vị trí cao độ thiết kế, đảm bảo chắc chắn, ổn định và độ kín khít cần thiết. Bảo đảm không bị lở đất và giữ được sự ổn định khối bê tông mới tiến hành đổ bê tông. - Khi thi công móng có sự kiểm tra đánh giá lại nền đất móng của 3 bên ( Thiết kế - Chủ đầu tư- Nhà thầu) và kết hợp xây dựng lắp đặt hệ thống bể sử lý nước thải, đường ống cấp, thoát ngầm trong nhà.... Ngoài ra trình tự thi công các hạng mục còn lại cũng tương tự như thi công hạng mục Nhà làm việc và được nêu tại phần tổ chức thi công chi tiết. ************************** PHẦN III NGUỒN CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CÔNG TRÌNH Tất cả vật tư, vật liệu dùng cho công trình chúng tôi sẽ tuân thủ đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, có đầy đủ chứng nhận vật liệu, chúng tôi sẽ trình mẫu cho chủ đầu tư trước khi đưa vào công trình. a. Xi măng Xi măng dùng để thi công theo thiết kế là xi măng Cao Bằng thảo mãn quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2682 - 1992 và TCVN 65 - 89. Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm phong và nhãn mác trên bao, được bảo quản tại công trường trong điều kiện không làm thay đổi chất lượng. Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, xi măng được bảo quản trong kho, không bị dột và được đặt trên sàn cách mặt nền không lớn hơn 50 cm. Tuyệt đối không dùng xi măng đã qua hạn sử dụng hoặc bị vón hòn. Theo ý kiến của CĐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này đã được hư hỏng và ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác đã không chấp nhận thì nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường. Lô xi măng được bảo quản trong 3 tháng kể từ ngày sản xuất, chỉ được sử dụng vào công trường sau khi tiến hành thí nghiệm lại, bảo đảm chất lượng. Không sử dụng xi măng có tồn trữ quá 12 tháng kể từ ngày sản xuất. b.cát Cát dùng để thi công công trình được lấy từ thị xã Cao Bằng và thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hoà hạt trung sạch không lẫn rác mùn, sét, phải phù hợp với điều 5.3 của TVVN 4453 - 1995 và thoả mãn yêu cầu của TCVN 1770 86. Việc kiểm tra chất lượng cát phải theo tiêu chuẩn TCVN 337 - 86 và TCVN 346 - 86. c. Gạch Xây. Toàn bộ gạch xây lỗ fi 30 loại A phải đúng yêu cầu kích thước 22 x 10,5 x6 cm, cường độ> 75# tiêu chuẩn của nhà nước và thoả mãn các qui định sau. + Thớ gạch phải đều, sai số kích thước cho phép + Những viên gạch dùng để xây, mặt phô ra ngoài phải nhẵn, không cong vênh rạn nứt, đều màu, cạnh phải thẳng và sắc. + Trong đống gạch dùng để xây, gạch non lửa không được quá 5%. + Gạch phải sạch và không bị rêu mốc và các chất bẩn khác. D. đá dăm, đá hộc Đá hộc dùng để xây đá dăm trong bê tông đựơc mua tại các bãi đá địa phương, đá phải phù hợp với các điều khoản của tiêu chuẩn chất lượng TCVN 4453- 1995 và TCVN 1770 - 86, đảm bảo đủ cường độ thíêt kế, trên công trường đã phải rửa sạch không lẫn các hạt mùn, hạt sét, hạt mi công an, các tạp chất hưu cơ hàm lượng hạt vụn không quả 15%... các cỡ đã dăm được lưư giữ ở các nơi chứa có vách ngăn, tránh lẫn lộn, sân chứa cát được đổ bể tông dốc 3% để thoát nước tốt và không lẫn đất. Đá dăm các loại đảm bảo đủ cường độ đã qua tuyển hạt, trước khi sử dụng phải khâu xối rửa làm sạch. Mỗi một lô đá xuất xưởng đều phải đảm bảo chất lượng và thoả mãn các yêu cầu trong xuất thời gian thi công công trình. E. Sắt thép. Toàn bộ thép dùng cho công trình phải thoả mãn về cường độ, phù hợp với qui định của TCVN 4453 - 95: TCVN 5574-04: TCVN 1651-85 và đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Thép trước khi đua vào sử dụng phải đảm bảo không bị rỉ sét, vảy cán, không sơn, không dính dầu mỡ, đất bùn hoặc lẫn bẩn. Kích thước tiêu chuẩn hay chiều dài cốt thép không được nhỏ hơn kích thước yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Cốt thép cần được kiểm tra đúng theo TCVN 197-85 và 198-85. Nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của nhà sản xuất. F. Nước Sử dụng nguồn nước suối cách công trình 500m. Nước dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông đảm bảo sạch không chứa váng dầu mỡ, váng vữa, muối, axit, đường thực vật, nước ao hồ chứa nhiều bùn và tạp chất có hại. Nước được thí nghiệm trước khi sử dụng và phải có kết quả thí nghiệm đảm bảo không ảnh hưởng đến độ bền của kết cấu, lượng chất hữu cơ không vượt quá 15mg/l, nước có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5. Nước được sử dụng phù hợp với TCVN 4453-1995 và 4506-87. G. Ván khuôn và đà giáo Vật liệu làm ván khuôn, đà giáo phải tuân thủ theo TCVN 4453-95. Công tác đà giáo phải đảm bảo chắc chắn, thuận tiện cho việc thi công và an toàn lao động. Đà giáo cao > 2m phải có lan can bảo vệ. Vật liệu làm đà giáo phải chắc chắn. Đà giáo phải thường xuyên được kiểm tra độ bền vững. H. Phụ gia Nhà thầu có thể kiến nghị các phụ gia tăng dẻo và các phụ gia khác nhưng phải được kỹ sư chấp nhận. Tuy vậy phụ gia có thành phần Clorua Canxi sẽ không được dùng trong mọi tình huống. Nhà thầu phải đề nghị trước khi có chỉ dẫn bằng bản in của nhà sản xuất phụ gia cho kỹ sư. Nhà thầu cần phải sử dụng phụ gia cẩn thận đúng mục đích và liều lượng, nhà thầu phải sử dụng phụ gia không gây bất kì hiệu ứng phụ nào ảnh hưởng đến cường độ, độ bền và tuổi thọ của bê tông. Nhà thầu phải đánh giá lợi ích của việc sử dụng phụ gia. Không được cộng thêm bất kỳ chi phí nào vào hợp đồng cho việc sử dụng và thử nghiệm phụ gia. I. Gạch lát nền Gạch lát nền dùng gạch Ceramic hoặc loại gạch lát có chất lượng tương đương kích thước 400x400, 300x300 loại A1. Các loại gạch lát đều có chứng chỉ kiểm nghiệm xuất sưởng, phiếu xuất kho mua tại các nhà máy sản xuất có uy tín trên thị trường Việt Nam. Trước khi đưa gạch lát đến công trường nhà thầu gửi tới chủ đầu tư mẫu để chủ đầu tư chọn lựa gạch. Gạch được vận chuyển tới kho tại công trường tại kho vật liệu của công trường. Nhà thầu mời chủ đầu tư và tư vấn giám sát nghiệm thu số lượng, chất lượng quy cách. Khi được chủ đầu tư đồng ý mới tiến hành đưa vào thi công. K. Tôn lợp mái Tôn lợp theo chỉ định của thiết kế loại tôn múi tráng kẽm màu đỏ dầy 0,45 mm. Tôn được mua tại các đại lý của thị xã Cao Bằng hoặc các hãng có tiêu chuẩn tương đương. L. Xà gồ Xà gồ theo hồ sơ thiết kế dùng loại xà gồ thép dập U80x40x3 mua tại các đại lý có uy tín tại Thị xã Cao Bằng xác định nguồn gốc xuất sứ của nhà sản xuất. Trước khi đưa lên lắp đặt nhà thầu mời chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu số lượng chất lượng, kích thước….. M. Dây dẫn các loại Dây điện các loại lõi đồng cách điện vỏ bọc PVC Trần Phú hoặc các hãng có chất lượng tương đương đạt TCVN. Quạt điện nhà thầu hợp đồng với đại lý cung cấp quạt điện cơ thống nhất Hà Nội hoặc các hãng sản xuất khác có chất lượng tương đương. Bóng điện các loại mua các loại bóng của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông Hà Nội hoặc các hãng khác có chất lượng tương đương. Ghen điện sử dụng loại ghen Tiền Phong Hải Phòng hoặc các hãng sản xuất khác có chất lượng tương đương. Tất cả vật tư thiết bị điện phải có chứng chỉ kiểm nghiệm xuất xưởng và phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thiết kế đề ra. Thiết bị điện được đưa vào thi công nhà thầu mời chủ đầu tư, tư vấn giám sát nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào thi công. Các loại vật tư, vật liệu, bán thành phẩm sử dụng vào công trình đều có chứng chỉ chất lượng nhãn mác và nguồn gốc xuất sứ. Trong trường hợp có thay đổi vật tư, vật liệu, nhà thầu sẽ trình chủ đầu tư phê duyệt sau mới đưa vào sử dụng. PHẦN IV YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH 1. CÁC YÊU CẦU CHUNG 1.1 Mặt bằng công trường: Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công được thể hiện chi tiết trong bản vẽ tổng mặt bằng thi công công trình. Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến địa điểm công trình, nhận mặt bằng công trình bằng văn bản mốc thực địa ( Cao độ các trục và mốc thực địa trong phạm vi công trình ) có biên bản ký nhận theo quyết đinh. Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra lại và đối chiếu với bản mốc thực địa ( Cao độ các trục và mốc thực địa trong phạm vi công trình) có biên bản ký nhận theo quyết định. Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra lại và đối chiếu với bản vẽ nếu có gì không phù hợp sẽ đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thiết kế giải quyết. Các mốc được đánh dấu, giữ gìn cẩn thận để làm cơ sở thi công sau này. Sau đó nhà thầu sẽ vẽ chính xác mặt bằng thi công công trường và trình nộp lại cho chủ đầu tư. 1.2 Cơ sở vật chất của nhà thầu phục vụ thi công công trình: Bảng hiệu công trình, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công….. được gắn vào vị trí ở mặt ngoài hàng rào. Ngay sau khi nhận được mặt bằng, bàn giao chỉ giới đất, chúng tôi sẽ tiến hành làm háng rào bao che khu vực thi công, hàng rào B40 cột gỗ, vị trí cần thiết sẽ bao che bằng bạt ni lông. Trong quá trình thi công nhà thầu chúng tôi sẽ luôn đảm bảo duy trì các công trình tạm như: Văn phòng tạm công trường, kho kín, kho hở, nhà vệ sinh cho anh em công nhân tham gia xây dựng công trường. Sân bãi tập kết vật liệu và các thiết bị khảo sát, đo đạc để phục vụ thi công một cách thiết thực và hợp lý nhất. Như khu vực kho chứa xi măng, dàn và kho chứa thép, bãi tập kết vật tư đá, cát, gạch, dàn giáo cốp pha đảm bảo thuận lợi cho việc thi công. Máy móc thiết bị thi công nhà thầu kiểm tra bảo dưỡng vận hành thử từ trụ sở công ty tất cả máy móc thiết bị đưa đến công trường đều đạt chất lượng nhằm phục vụ tốt cho việc thi công không làm chậm tiến độ thi công do sự cố máy móc thiết bị giảm thiểu đến ô nhiễm môi trường do chất thải mõ, khói của máy gây ra. Khu vực tập kết thiết bị được đưa vào vị trí phù hợp làm hành rào che chắn khi thiết bị dừng hoạt động cũng như sửa chữa đều được đưa đến vị trí bãi chứa. Ngồn cung cấp điện nhà thầu hợp đồng với chi nhánh điện huyện Hạ Lang cung cấp đáp ứng nguồn điện nước phục vụ cho sinh hoạt và thi công. 1.3 Hệ thống quản lý công trình: *Quản lý chất lượng: Nhà thầu chúng tôi thực hiện việc quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu công trình nghiêm túc, chặt chẽ. - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, ban hành ngày 16/12/2004. - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng. - Các quy phạm, tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn của nghành hiện hành. Chúng tôi sẽ thực hiện tốt hệ thống đảm bảo chất lượng, được thể hiện đầy đủ, rõ ràng sự tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng xây lắp. Trong vòng 1 tuần kể từ ngày khởi công chúng tôi sẽ trình nộp cho chủ đầu tư phê duyệt biện pháp tổ chức thi công và đảm bảo chất lượng bao gồm tất cả các công việc liên quan đến gói thầu ( Có quyết định chỉ rõ các cá nhân trực tiếp và trách nhiệm cụ thể của họ). Tương tự như vậy cũng trong vòng 1 tuần kể từ ngày khởi công chúng tôi cũng trình chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch thi công của đơn vị bao gồm các thông tin sau đây: - Các công việc khác trong hợp đồng giao thầu xây lắp. - Các công việc phát sinh trong quá trình thi công nếu có. Nhà thầu chúng tôi liên tục giám sát tiến độ thi công bằng việc lập kế hoạch kể trên hàng tuần, trong đó phải đánh giá được công việc cần trước đó, kế hoạch tuần đang thực hiện và chương trình cho tuần kế tiếp. *Các yêu cầu về quản lý công trình: - Trong vòng 2 tuần kể từ ngày khởi công nhà thầu chúng tôi sẽ trình nộp cho chủ đầu tư về biện pháp quản lý công trường sau đây: - Biện pháp an toàn lao động, an ninh cho công trường. - Biện pháp bảo vệ môi trường. Tất cả các biện pháp trên phải được lập dự trên cơ sở thực tế đã được nhà thầu chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc các điều kiện công trình. Nếu có sự thay đổi hoặc làm khác chúng tôi sẽ thông báo và xin sự chấp nhận lại của chủ đầu tư. *Vật liệu sử dụng: Toàn bộ vật liệu phải mới 100% thoả mãn các TCVN và đăng ký chất lượng của nhà sản xuất. Nhà thầu chúng tôi sẽ trình nộp chủ đầu tư phê duyệt các chứng chỉ cần thiết đối với các loại vật liệu sử dụng để chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và lưu các mẫu cần thiết. Ví dụ như: Gạch, xi măng, sắt thép, và các loại vật liệu khác. 2 YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỦ YẾU 2.1 Công tác trắc địa: *Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ đạo: Công tác trắc địa phải đảm bảo TCVN 3972-1985 Công tác trắc địa trong xây dựng *Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công: Toàn bộ các công việc thi công và nghiệm thu công tác trắc đạc phải tuân thủ theo 3972 - 1985. Để đảm bảo độ chính sác của công tác trắc đạc nhà thầu chúng tôi sử dụng đội ngũ kỹ sư và công nhân trắc địa đủ năng lực và có 1 hệ thống máy móc thiết bị đo đạc chuyên dùng đảm bảo chất lượng với các yêu cầu cụ thể đối với công tác trắc đạc như sau: - Bố trí trên thực địa các hệ toạ độ công trường, trục công trình, xác định độ cao, các điểm của công trình đó, dựa trên cơ sở các mốc và độ cao của chủ đầu tư. - Đảm bảo thi công các kết cấu vào đúng vị trí thiết kế. - Đo vẽ hiện trạng các bộ phận các công trình đã nghiệm thu, bàn giao.
- Xem thêm -