Tài liệu Tính toán độ võng sàn theo TCVN5574 - 2012

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10968 |
  • Lượt tải: 6
khanhtoanngo

Tham gia: 03/11/2016

Mô tả:

ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG VIETCONS VĂN PHÒNG : 137 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.ĐAKAO– Q.1 – TP.HCM ĐIỆN THOẠI 0906 98 92 97 – 0932 111 790 – 0908 603 218 : TÍNH TOÁN ĐỘ VÕNG SÀN BTCT THEO TCVN 5574-2012 KS. NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA KHÁI NIỆM CHUNG Khống chế độ võng sàn nhằm:  Trách mất mỹ quan; Làm bong lớp ốp trát;  Làm hư hỏng trần treo, làm nứt cấu kiện phi kết cấu (vách ngăn, tường…);  Tránh gây tâm lý sợ hải cho người sử dụng.  2 3 KHÁI NIỆM CHUNG - Độ võng được tính toán với tải tiêu chuẩn (TTGH II). Tại sao? - Độ võng BTCT tính toán bằng phương pháp cơ học kết cấu, nhưng phải thay EJ=B EJ : Độ cứng dàn hồi của vật liệu lý tưởng B : Độ cứng của bê tông cốt thép 4 KHÁI NIỆM CHUNG B - độ cứng của bê tông cốt thép có xét đến: + Biến dạng dẻo của bê tông, + Sự có mặt của cốt thép, + Sự xuất hiện khe nứt trong vùng kéo. 5 6 KHÁI NIỆM CHUNG Độ võng do biến dạng uốn của cấu kiện có tiết diện không đổi gây ra được tính theo công thức sau: f  M 2 1 l   l2 EJ r 1 M  r B là độ công toàn phần tại tiết diện có momen lớn nhất.  là hệ số phụ thuộc liên kết và sơ đồ tải trọng, tra bảng phụ lực F tiêu chuẩn TCVN 5574:2012. 7 8 Kiểm tra khả năng nứt Điều kiện khống chế không bị nứt như sau: Trong đó: M  M crc + M là momen do ngoại lực trên tiết diện đang xét; + Mcrc là momen chống nứt của tiết diện. M crc  R bt,ser Wpl 9 Kiểm tra khả năng nứt Wpl – momen kháng uốn của tiết diện đối với thớ chịu kéo ngoài cùng có xét đến biến dạng không đàn hồi của bê tông vùng kéo. Wpl  ' 2  I bo  Iso  Iso  hx  Sbo ; E s'  Eb Ibo, Iso , I’so– lần lượt là momen quan tính đối với trục trung hòa của diện tích vùng bê tông chịu nén, của diện tích thép chịu kéo và diện tích thép chịu nén; Sb0 – momen tĩnh đối với trục trung hòa của diện tích vùng bê tông chiu kéo. 10 Độ võng sàn BTCT có khe nứt Độ cong toàn phần, xác định theo công thức sau: 1  1  1  1        r  r 1  r 2  r 3 1/r1 : độ cong do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng; 1/r2 : độ cong do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn; 1/r3 : độ cong do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn. 11 Độ võng sàn BTCT có khe nứt Độ cứng của bê tông cốt thép khi có nứt được tính như sau: B h0 z s b  Es A s  f    b.h0 .Eb . + h là chiều cao tiết diện, + a là khoảng cách từ mép ngoài đến tâm thép; + b là bề rộng tiết diện. + Khi tính toán với tải trọng tác dụng ngắn hạn υ=0,45, tác dụng dài hạn với độ ẩm không khí trên 40% thì υ=0,15, độ ẩm <40% thì υ=0,1. 12 Độ võng sàn BTCT có khe nứt Tính Z   h'f 2 f     h  z  ho 1  0  2  f         Sàn tiết diện chữ nhật, đặt cốt thép đơn thì:   z  ho  1    2 13 Độ võng sàn BTCT có khe nứt 14 Độ võng sàn BTCT có khe nứt Wpl  ' 2  I bo  Iso  Iso  hx  Sbo 15 CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
- Xem thêm -