Tài liệu C5-b5-Trùng lặp nội dung

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 355 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Tham gia: 05/12/2015

Mô tả:

SEO – Search Engine Optimization TRÙNG LẶP NỘI DUNG Thế nào là trùng lặp nội dung Các loại trùng lặp nội dung Cách xử lý của các SE Làm thế nào tránh trùng lặp www.themegallery.com nội dung TRÙNG LẶP NỘI DUNG  Visitor & SE đều mong muốn fresh, unique & useful content  Phát triển nội dung trùng lặp vô tình hay cố ý  Trùng lặp nội dung (dupplicate content) sẽ gây ra các tác hại nhất định www.themegallery.com THẾ NÀO LÀ TLND  Có nhiều phiên bản nội dung giống nhau hoàn toàn hoặc tương tự  Những phiên bản này có thể trên nhiều trang của 1 website hoặc trên nhiều website  Chưa có cơ sở tin cậy cho vấn đề giống nhau thế nào sẽ bị các SE phạt  Việc xác định nguyên bản và bản sao của 2 nội dung hiện tại cũng chưa khả thi www.themegallery.com CÁC LOẠI TLND  Có 2 loại TLND: Không có hại Có hại www.themegallery.com TLND KHÔNG CÓ HẠI  TLND không có hại bao gồm: Cung cấp nội dung tương ứng với từng loại thiết bị (máy tính, PDA, smartphone, …) Phần lữu trữ (archieve) của các forum Phiên bản in của các website TLND thông qua navigation, tiêu đề chính, các liên kết tham khảo hay nội dung của phần footer www.themegallery.com TLND CÓ HẠI  TLND có hại bao gồm: Nhân bản nội dung trên nhiều website khác nhau để thao túng bảng xếp hạng Tạo ra nhiều landing page khác nhau (từ nhiều trang trên cùng website hoặc sub-domain) nhưng cùng một nội dung Nội dung lặp đi lặp lại trong 1 trang www.themegallery.com CÁCH XỬ LÝ CỦA CÁC SE  SE không thích trùng lặp nội dung  Nội dung fresh, unique, useful & orginal sẽ được ưu tiên trên SERPs  Nội dung có nhiều yếu tố giống những nội dung trên được loại bỏ dần tùy theo mức độ giống nhau  Ban khi nhân bản hàng loạt từ nhiều website hoặc giống hoàn toàn với một trang khác www.themegallery.com LÀM THẾ NÀO TRÁNH TLND  Không đánh cắp nội dung từ site khác  Kiểm tra TLND trên site của mình  Kiểm tra nội dung của mình có bị đánh cắp không  Khi có nhiều URL trỏ đến một nội dung, chọn 1 URL và dùng robots.txt để chặn các URL còn lại  Sử dụng thẻ Canonical www.themegallery.com AI “COPY” NỘI DUNG CỦA TÔI?  Sử dụng Copy Scape  http://www.copyscape.com www.themegallery.com THẺ CANONICAL  Trách nhiệm của các SE là loại bỏ các kết quả trùng lặp trong SERPs  Quá khó khăn và nặng nề …  Cần sự trợ giúp của webmaster/SEOer nên thẻ Canonical ra đời  Nếu có nhiều URL cùng trỏ về 1 nội dung, xác định nội dung nguyên bản bằng Canonical www.themegallery.com THẺ CANONICAL (tt)  Chèn thẻ Canonical vào phần HEAD của trang …  www.themegallery.com Những điểm cần lưu ý Tạo ra nội dung duy nhất và nguyên bản thay vì đánh cắp từ các website khác Luôn kiểm tra website của mình có vô tình trùng lặp nội dung hoặc có ai đó đánh cắp nội dung của mình Loại bỏ các trang trùng lặp nội dung trên website http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn http://giaiphaplienket.com
- Xem thêm -