Tài liệu Bài thuyết trình những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác - lênin kinh tế xã hội chủ nghĩa liên xô

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 305 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Đã đăng 30562 tài liệu

Mô tả:

Nhóm 17 Trần Đoan Trang Nguyễn Thị Kim Trường Nguyễn Thanh Tịnh Lê Đình Trường Giang Lý Thành Tài Trần Thành Vinh I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. KINH TẾ LIÊN XÔ NHỮNG NĂM 60 THẾ KỈ XX (1945-1975) III. SỰ KHỦNG HOẢNG CỦA CHẾ ĐỘ CNXH LIÊN XÔ (NỬA SAU 1970- 1991) IV. SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA I I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chỉ rõ mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ C.Mác và Ph.Ăngghen nghĩa: lực lượng sản xuất ngày đã phân tích một cách C.Mác Ph.Ăngghen coicàng sự xã vận triển khoa họcvà phương thức hộiđộng hóa caophát với quan hệ và sản thế xuất tư bảnnhau chủ của cácsản xuấtthái dựa trên sở tế-xã hữu tư nhân thay lẫn hình kinh hội là nghĩa bản nghĩa về tư liệu sản Nhu cầu pháttriển triểntư của lựcchủ lượng quá trình phát lịch sử - xuất tựsảnnhiên xuất tất yếu đòi hỏi phải thay thế quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. hãmhợp lực lượng quy luật về sựkìm phù củasảnquan hệ sản xuất với xuất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy định I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong hệ thống kinh tế quốc dân thống nhất, vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Nền kinh tế có nhiều thành phần được xác lập trên cơ sở khách quan sựnền tồnkinh tại nhiều hình sở hữu về tư liệu sản xuất, với Đặccủa điểm tế củaloại thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: những hình thức tổ chức kinh tế đa dạng, đan xen hỗn hợp với nhau, nhiều hình thức phân phối thu nhập khác nhau. I. KHÁI NIỆM KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA c. Giai đoạn cao của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Trên cơ sở nghiên cứu quá trình phát triển của lực lượng sản xuất, C.Mác dự báo về sự xuất hiện giai đoạn cao của hình thái kinh tếxã hội cộng sản chủ nghĩa: Về mặt kinh tế: Về mặt xã hội: Lực lượng sản xuất phát triển vô cùng mạnh mẽ Trình độ xã hội phát triển ngày càng cao Của cải xã hội tuôn ra dào dạt Con người có điều kiện phát triển năng lực của mình Ý thức con người được nâng lên Tri thức con người được nâng cao Khoa học phát triển Không còn sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn Lao động của con người được giảm nhẹ Giai cấp và nhà nước sẽ tiêu vong Thực hiện phân phối theo nhu cầu II KINH TẾ LIÊN XÔ NHỮNG NĂM 60 THẾ KỈ XX (1945-1975) II. KINH TẾ LIÊN XÔ NHỮNG NĂM 60 THẾ KỈ XX (1945-1975) 1. Hoàn cảnh - Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: 27 triêu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32000 xí nghiệp bị tàn phá nặng nề - Các nước phương Tây do Mĩ cầm đầu theo đuổi chính sách chống Liên Xô. Liên Xô phải chăm lo củng cố quốc phòng và an ninh - Liên Xô có trách nhiệm gúp đỡ các nước Đông Âu khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội; giúp đỡ phong trào giải phóngdân tộc trên thế giới. II. KINH TẾ LIÊN XÔ NHỮNG NĂM 60 THẾ KỈ XX (1945-1975) 2. Thành tựu - Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thức hai trên thế giới (sau Mĩ), chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân là 9,6%. Một số ngành công nghiệp có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép... Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân Máy kéo đầu tiên của Vladimir Krikhatsky thể hiện quan điểm XHCN của một đất nước cơ khí. Nhà máy dệt Camisin ở Vônga mỗi ngày sản xuất 1 triệu thước vải và lụa Các nhà máy đồ hộp ở Ama Ata mỗi ngày sản xuất 140.000 hộp thịt Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ Ngày 04/10/1957 tại sân bay Baikonour ở Kazakhstan, vệ tinh nhân tạo đầu tiên mang tên Sputnik 1 được phóng vào vũ trụ 12/04/1961, Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người
- Xem thêm -