Tài liệu 514 câu trắc nghiệm tư tưởng hcm có đáp án

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2206 |
  • Lượt tải: 5
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

514 câu trắc nghiệm TTHCM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( Có đáp án ) MỤC LỤC I. PHẦN 514 CÂU HỎI ( TRANG 2 ĐẾN 61 ) II. ĐÁP AN 514 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( TRANG 62) 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 1 Câu 1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? a) 1880 c) 1863 b) 1862 d) 1883 Câu 2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? a) 1865 c) 1868 b) 1866 d) 1870 Câu 3: Huyện Bình Khê, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào? a) Quảng Nam c) Bình Định b) Quảng Ngãi d) Phan Thiết Câu 4: Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Cụ mất năm nào? a) 1919 c) 1939 b) 1929 d) 1949 Câu 5: Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Cụ qua đời tại đâu? a) Long Xuyên c) Đồng Nai b) An Giang d) Cao Lãnh Câu 6: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào? a) 1891 c) 1911 b) 1901 d) 1921 Câu 7: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu? a) Nghệ An c) Huế b) Hà Tĩnh d) Bình Định Câu 8: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con? a) Một c) Ba b) Hai d) Bốn Câu 9: Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào? a) 1895 c) 1898 b) 1896 d) 1901 Câu 10: Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào? a) 1890 c) 1902 c) 1901 d) 1911 Câu 11: Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ hai năm nào? a) 1904 c) 1906 b) 1905 d) 1908 Câu 12: Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a) Vương Thúc Quý c) Trần Tấn b) Nguyễn Sinh Sắc d) Phan Bội Châu Câu 13: Nguyễn Tất Thành vào trường Pháp-Việt Đông Ba năm nào? a) 9/1905 c) 9/1907 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 2 b) 9/1906 d) 9/1908 Câu 14: Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc Học Huế năm học nào? a) Năm học 1905-1906 c) Năm học 1907-1908 b) Năm học 1906-1907 d) Năm học 1911-1912 Câu 15: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào? a) 1904 c) 1908 b) 1905 d) 1917 Câu 16: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào thời gian nào? a) 5/1905 c) 5/1908 b) 5/1906 d) 5/1911 Câu 17: Nguyễn Tất thành đến Quy Nhơn và học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào? a) 9/1907 c) 9/1911 c) 9/1909 d) 9/1912 Câu 18: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào? a) 9/1908-9/1909 c) 9/1910-4/1911 b) 9/1910-2/1911 d) 9/1910-5/1911 Câu 19: Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác-xây khi nào? a) 1/6/1911 c) 4/6/1911 b) 3/6/1911 d) 5/6/1911 Câu 20:Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng vào thời gian nào? a) 6/5/1911 c) 4/6/1911 b) 2/6/1911 d) 5/6/1911 Câu 21: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước lúc bao nhiêu tuổi? a) 19 tuổi c) 21 tuổi b) 20 tuổi d) 24 tuổi Câu 22: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp là ngày tháng năm nào? a) 30/6/1911 c)5/7/1911 b) 6/7/1911 d) 15/7/1911 Câu 23: Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào? a) 6/1909 c) 6/1911 b) 7/1910 d) 6/1912 Câu 24: Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa? a) 6/1911 c) 9/1917 b) 9/1911 d) 9/1919 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 3 Câu 25: Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào? a) 1911-1912 c) 1912-1914 b) 1912-1913 d) 1913-1915 Câu 26: Nguyễn Tất Thành ở Anh thời gian nào? a) 1913-1914 c) 1914-1916 b) 1914-1915 d) 1914-1917 Câu 27: Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì? a) Phụ bếp, cào tuyết c) Thợ ảnh, làm bánh b) Đốt lò, bán báo d) Tất cả các công việc trên Câu 28: Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc-xay vào ngày tháng năm nào? a) 18/6/1917 c) 18/6/1919 (Tập 1, tr 435) b) 18/6/1918 d) 18/6/1920 Câu 29: Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin vào thời gian nào? a) 7/1917 c) 7/1920 b) 7/1918 d) 7/1922 Câu 30: Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào? a) 12/1918 c) 12/1920 b) 12/1919 d) 12/ 1923 Câu 31: Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có được về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai? a) Vôn te c) Mông téc kiơ b) Rút xô d) Tất cả các tác giả trên Câu 32: Nguyễn Ái Quốc Vào Đảng Xã hội Pháp năm nào? a) 1917 c) 1919 b) 1918 d) 1920 Câu 33: Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? a) 1919 c) 1921 b) 1920 d) 1922 Câu 34: Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? a) 1920 c) 1922 b) 1921 d) 1923 Câu 35: Nguyễn Ái Quốc ở tại nhà số 9, ngõ Công Poanh thuộc quận 17 Pari khi nào? a) 7/1921 c) 7/1923 b) 7/1922 d) 7/1924 Câu 36: Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, làm Trưởng tiểu ban Đông Dương năm nào? 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 4 a) 1920 c) 1922 b) 1921 d) 1923 Câu 37: Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ 12/ 1920 đến 6/1923? a) Thứ nhất c) Thứ ba b) Thứ hai d) Thứ tư Câu 38: Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, số ra đầu tiên khi nào? a) 30/12/1920 c) 1/4/1922 b) 1/4/1921 d) 1/4/1923 Câu 39: Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào? a) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911 b) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12 năm 1920. c) Tại Hội nghị Véc-xay (Pháp) ngày 18/6/1919. d) Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923 Câu 40: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu? a) Anh c) Pháp b) Trung Quốc d) Liên Xô Câu 41: Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc có nhan đề Pari được đăng trên tờ báo nào? a) L. Humanité b) Le Paria c) Pravđa Câu 42: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu? a) Luân Đôn (Anh) c) Pari (Pháp) HCM, tập 10, tr 127 b) Quảng Châu (Trung Quốc) d) Matxcova (Liên xô) Câu 43: Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc xay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm? a) 6 điểm c) 9 điểm b) 8 điểm HCM, tập 1, tr 416 d) 12 điểm Câu 44: Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó là năm nảo? a) Tháng 5/1922 HCM, tập 2, tr 500 c) Tháng 5/1925 b) Tháng 5/1923 d) Tháng 5/1927 Câu 45: Mùa hè 1922, Nguyễn Ái Quốc gặp và quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học ở Pari, trong đó có: a) Chu Ân Lai c) Triệu Thế Viêm b) Đặng Tiêu Bình d) Cả ba người trên Câu 46: Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải Định sang Pháp năm 1922? a) Con Rồng tre HCM, tập 2, tr 500 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 5 b) Lời than vãn của Bà Trưng Trắc HCM, tập 1, tr 77 c) Vi hành HCM, tập 1, tr 155 d) Cả ba tác phẩm trên Câu 47: Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào? a) 7/1918 c) 7/1923 HCM, tập 1, tr 194 b) 7/1920 d) 7/1930 Câu 48: Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian nào? a) 10/1921 c) 10/1925 b) 10/1923 HCM, tập 1, tr 208; 495 d) 10/1927 Câu 49: Nguyễn Ái Quốc đến Liên xô lần đầu năm nào? a) 1921 c) 1923 b) 1922 d) 1924 Câu 50: Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào? a) 1922 c) 1924 b) 1923 d) 1925 Câu 51: Nguyễn Ái Quốc là cán bộ của Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản, được mời đến dự mít tin và nói chuyện tại Hồng trường (Matxcova) vào thời gian nào? a) 1/5/1923 c) 1/5/1925 b) 1/5/1924 d) 1/5/1926 Câu 52: Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạn tại trường Đại học Phương Đông Liên xô năm nào? a) 1922-1923 c) 1924-1925 b) 1923-1924 d) 1925-1926 Câu 53: Năm 1923-1924 tại Liên xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các đại hội Quốc tế nào? a) Quốc tế Nông dân c) Quốc tế Thanh niên b) Quốc tế Cộng sản d) Cả ba Quốc tế trên Câu 54: Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào? (Có ba bài) a) Pravđa c) Nhân đạo b) Le Paria d) Thanh niên Câu 55: Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” khi đang ở đâu? a) Trung Quốc c) Pháp b) Việt Nam d) Liên xô Câu 56: Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào? a) 1923 c) 1925 b) 1924 d) 1927 Câu 57: Ngay sau khi tới Qủang Châu (1924), Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Matxcova, cho những đâu? 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 6 a) Quốc tế Cộng sản c) Tổng thư ký Quốc tế Nông dân b) Ban biên tập tạp chí Rabotnhitxa d) Tất cả các nơi trên Câu 58: Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm “Tâm tâm xã” ở đâu? a) Hồng Công (Trung Quốc) c) Quảng Châu (Trung Quốc) b) Thượng Hải (Trung Quốc) d) Đông Bắc (Thái Lan) Câu 59: Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? a) 1923 c) 1925 b) 1924 d) 1927 Câu 60: Trong số các đồng chí sau, ai là người đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925? a) Trần Phú c) Phạm Văn Đồng b) Hồ Tùng Mậu d) Tôn Đức Thắng Câu 61: Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? a) 6/1924 c) 6/1927 b) 6/1925 d) 6/1929 Câu 62: Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu? a) Hương Cảng (Trung Quốc) c) Thượng Hải (Trung Quốc) b) Quảng Châu (Trung Quốc) d) Cao Bằng (Việt Nam) Câu 63: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào? a) Tiếng Nga c) Tiếng Anh b) Tiếng Việt d) Tiếng Pháp Câu 64: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào? a) 1941 c) 1949 b) 1946 (Tập 2, tr 25) d) 1960 Câu 65: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Nhà xuất bản Sự Thật dịch, in ra tiếng Việt vào năm nào? a) 1945 c) 1960 (Tập 2, tr 25) b) 1950 d) 1965 Câu 66: Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi con lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”. Câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? a) Con Rồng tre b) Bản án chế độ thực dân Pháp (Tập 2, tr 120; Tập 1, tr 298) c) Đường cách mệnh d) V.I. Lênin và các dân tộc phương Đông 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 7 Câu 67: Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” vào năm nào? a) 1921 c) 1925 (Tập 2, tr 226, 438) b) 1922 d) 1927 Câu 68: Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” khi đang ở đâu? a) Cao Bằng (Việt Nam) c) Pari (Pháp) b) Quảng Châu (Trung Quốc) T2; 438 d) U Đôn (Thái Lan) Câu 69: Tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những năm nào? a) 1923-1924 c) 1925-1927 b) 1924-1926 d) 1927-1929 Câu 70: Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? a) Bản án chế độ thực dân Pháp c) V.I. Lênin và phương Đông b) Con Rồng tre d) Đường cách mệnh (Tập 2, tr 259) Câu 71: Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V.I. Lênin “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động… chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào? a) Bản án chế độ thực dân Pháp c) Đường cách mệnh (Tập 2, tr 259) b) Nhật ký trong tù d) V.I. Lênin và các dân tộc… Câu 72: “Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, … là bầu bạn cách mệnh của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào? a) Bản án chế độ thực dân Pháp c) V.I.Lênin và Phương Đông b) Nông dân Trung Quốc d) Đường cách mệnh (T2, tr 266) Câu 73: “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? a) Bản án chế độ thực dân Pháp c) V.I.Lênin và các dân tộc thuộc địa b) Đường cách mệnh (T2, tr 281) d) Trung quốc và thanh niên TQ Câu 74: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Câu nói đó được Nguyễn ái Quốc viêts trong tác phẩm nào? a) Đường cách mệnh ( T2, tr 267-268) b) Sửa đổi lề lối làm việc c) Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương d) V.I. Lênin và Phương Đông Câu 75: “200 thanh niên (học sinh của) trong 1 tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả hai người bạn của họ bị bắt… Họ đã thắng lợi. (Đây là) Lần đầu tiên, (ở Đông Dương xảy ra một việc như vậy) việc đó được thấy ở Đông Đương. Đó là một dấu hiệu của thời đại”. Câu đó được 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 8 Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào? a) Bản án chế độ thực dân Pháp b) Đường cách mệnh c) Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924 (Tình hình Đông Dương. HCM toàn tập, t2, tr14) d) Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân Câu 76: Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)? a) Số 13/1 c) Số 20/1 b) Số 15/1 d) Số 22/1 Câu 77: Tuần báo Thanh niên, cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên vào thời gian nào? a) 21/6/ 1924 c) 21/6/1926 b) 21/6/1925 d) 21/6/1927 Câu 78: Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thuỵ vào thời gian nào? a) 7/1922 c) 7/1925 b) 7/1924 d) 7/1943 Câu 79: Mang tên Lý Thuỵ, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào? a) Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên b) Tân Việt cách mạng Đảng c) Hội liên hiệp thuộc địa d) Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Câu 80: Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm nào? a) 1921 c) 1929 b) 1925 d) 1945 Câu 81: Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đâu? a) Pháp c) Liên xô b) Trung Quốc d) Việt Nam Câu 82: Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Quốc dân Đảng Trung Quốc vào năm nào? a) 1923 c) 1926 b) 1924 d) 1930 Câu 83: Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc dân Đảng Trung Quốc lúc nào? a) 14/1/1924 c) 14/1/1928 b) 14/1/1926 d) 14/1/1942 Câu 84: Cuốn “Đường cách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu? a) Pháp c) Việt Nam 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 9 b) Liên xô d) Trung Quốc Câu 85: Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào? a) 2/1923 c) 2/1935 b) 2/1927 d) 2/1947 Câu 86: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào? a) 1920 c) 1930 b) 1925 d) 1945 Câu 87: Tờ báo “Lính cách mệnh” mà Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút có những ai tham gia biên tập viên của báo? a) Lê Hồng Sơn c) Lê Duy Điếm b) Hồ Tùng Mậu d) Tất cả những người trên Câu 88: Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở Sở Công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy” vào thời gian nào? a) 5/1925 c) 5/1927 b) 5/1926 d) 5/1928 Câu 89: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” được xuất bản năm nào? a) 1924 c) 1926 b) 1925 d) 1927 Câu 90: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do ai biên soạn? a) Lê Hồng Sơn c) Nguyễn ái Quốc b) Hồ Tùng Mậu d) Nguyễn ái Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc Câu 91: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn ái Quốclàm chủ biên lần đầu tiên được viết bằng tiếng gì? a) Tiếng Pháp c) Tiếng Nga b) Tiếng Trung Quốc d) Tiếng Anh Câu 92: Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào? a) Tiếng Trung Quốc c) Tiếng Nga b) Tiếng Anh d) Tiếng Việt Câu 93: “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn they, suy ngẫm, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia tranh đấu”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào? a) Bản án chế độ thực dân Pháp b) Đường cách mệnh c) Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc (HCM toàn tập. T2, tr402) d) V.I.Lênin và Phương Đông 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 10 Câu 94: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những người có tên dưới đây, ai là đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng? a) Lê Hồng Sơn c) Lê Hồng Phong b) Hồ Tùng Mậu d) Tất cả những người trên Câu 95: Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 năm 1927 tại thành phố nào? a) Pari c) Brucxen b) Matxcova d) Beclin Câu 96: Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tê Cộng sản có đoạn viết: “đồng chí có thể hình dung nổi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, v.v…”. Bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào? a) 4/1925 c) 4/1930 b) 4/1928 (HCM tt, t2, tr324) d) 4/1937 Câu 97: Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản ra Quyết định đồng ý để Người trở về Đông Dương theo nguyện vọng vào thời gian nào? a) 4/1924 c) 4/1929 b) 4/1928 d) 4/1937 Câu 98: Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức để tìm đường đến Thái Lan khi nào? a) 6/1924 c) 6/1928 b) 6/1927 d) 6/1929 Câu 99: Nguyễn Ái Quốc từ Italia đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào? a) 6/1926 c) 6/1929 b) 6/1928 d) 6/1932 Câu 100: Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào? a) 7/1925 c) 7/1927 b) 7/1926 d) 7/1928 Câu 101: Tại Xiêm (Thái Lan) Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là Thầu Chín (Ông già Chín) từ thời gian nào? a) 8/1927 c) 8/1930 b) 8/1928 d) 8/1933 Câu 102: Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “Nhân loại tiến hoá sử” và “Cộng sản A.B.C” lúc đang ở Xiêm (Thái Lan) vào thời gian nào? a) 1926 c) 1928 b) 1927 d) 1930 Câu 103: Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào? 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 11 a) 10/1925 c) 10/1930 b) 10/1929 d) 10/1932 Câu 104: Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào? a) 11/1927 c) 11/1929 b) 11/1928 d) 11/1930 Câu 105: Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ choc Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào? a) 12/1927 c) 12/1929 b) 12/1928 d) 12/1930 Câu 106: Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”? a) C.Mác b) V.I.Lênin (Lênin và phương Đông HCM tt, t2, tr219) c) Xtalin Câu 107: Câu “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”, trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a) Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc b) Bản án chế độ thực dân Pháp c) Đường cách mệnh (HCM tt, t2, tr263) Câu 108: Câu: “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a) Đường cách mệnh b) Chính cương vắn tắt của Đảng (HCM tt, t3, tr1) c) Sách lược vắn tắt của Đảng d) Chương trình tóm tắt của Đảng Câu 109: Trong điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đảng viên có mấy trách nhiệm? a) 6 b) 5 (HCM tt, t3, tr6) c) 8 Câu 110: Ngày 1/5/1930, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? a) Trung Quốc c) Xingapo b) Xiêm d) Liên xô Câu 111: Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào? a) 6/1930 c) 6/1932 b) 6/1931 d) 6/1933 Câu 112: Khi bị bắt ở Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì? a) Lý Thuỵ c) Hồ Quang b) Tống Văn Sơ d) Thầu Chín Câu 113: Nguyễn Ái Quốc bị thực Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào? a) 6/1931-1/1932 c) 6/1931-1/1934 b) 6/1931-1/1933 d) 6/1931-1/1935 Câu 114: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 12 Anh ở Hồng Kông? a) Tô mát Xautôn (Phó thống đốc Hồng Kông) b) Luật sư Lôgiơbai (Lôdơbi) c) Luật sư Nôoen Prit Câu 115: Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông, bức thư đó viết lúc nào? a) 6/1935 c) 6/1939 b) 6/1938 d) 6/1941 Câu 116: Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự gồm có những ai? a) Lê Hồng Phong c) Hoàng Văn Nọn b) Nguyễn Thị Minh Khai d) Tất cả những người trên Câu 117: Ai là người không phải là Đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế Thanh niên (25/9/1935 ở Matxcova)? a) Nguyễn Ái Quốc c) Nguyễn Thị Minh Khai b) Lê Hồng Phong d) Hoàng Văn Nọn Câu 118: Từ tháng 10/1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế V.I.Lênin. Lúc này Bác lấy tên là gì? a) Thầu Chín c) Vương b) Lin d) Hồ Quang Câu 119: Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào? a) 6/6/1931-31/12/1936 c) 1/1/1937-31/12/1937 b) 6/6/1931-31/12/1938 Câu 120: Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì? Vấn đề thanh niên ở thuộc địa Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa Vấn đề dân tộc thuộc địa Câu 121: Nghiên cứu sinh Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô để về phương Đông thời gian nào? a) 10/1936 c) 10/1938 b) 10/1937 d) 10/1939 Câu 122: Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào? a) 10/1938-12/1940 c) 10/1938-12/1942 b) 10/1938-12/1941 d) 10/1938-12/1943 Câu 123: Tham gia giải phóng quan Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì? 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 13 a) Trung sỹ c) Thiếu tá b) Trung uý d) Thiếu tướng Câu 124: Cuối 1938, Hồ Chí Minh đã từ Cam Túc (Tây bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (nam TQ) trong đoàn quân do ai lãnh đạo? a) Bành Hoài Đức c) Chu Ân Lai b) Diệp Kiếm Anh d) Lưu Thiếu Kỳ Câu 125: Từ Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? a) 2/1939 c) 2/1941 b) 2/1940 d) 2/1943 Câu 126: Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là: a) Dân chúng c) Cứu quốc b) Nỏte Voix (Tiếng nói của chúng ta) d) Cờ giải phóng Câu 127: Năm 1939, sau 2 lần không bắt được liên lạc với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chắp nối được liên lạc? Dùng điện đài liên lạc Viết bài đăng báo Gửi thư cho các đồng chí có trách nhiệm Câu 128: Thời kỳ 1939-1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mạng bí danh gì? a) Lý Thuỵ c) Vương Đạt Nhân b) Vương d) Thọ Câu 129: Nguyễn Ái Quốc đã tham gia khoá huấn luyện quân sự ở Hàm Dương-Hồ Nam do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác tổ chức vào thời gian nào? a) 1/1939-7/1939 c) 2/1939-9/1939 b) 2/1940-8/1940 d) 12/1938-6/1939 Câu 130: Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn lại rằng: “cố gắng học quân sự”. Họ là ai? a) Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp c) Phạm Văn Đồng và Vũ Anh b) Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng d) Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn Câu 131: Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng từ ngày, tháng, năm nào? a) 15/1/1941 c) 28/1/1941 b) 20/2/1940 d) 8/2/1941 Câu 132: Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước tại Cột mốc 108 trên biên giới Việt-Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng? a) Hoà An c) Nguyên Bình b) Hà Quảng d) Trà Lĩnh Câu 133: Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt Trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào? a) Thái Nguyên c) Cao Bằng 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 14 b) Tuyên Quang d) Lạng Sơn Câu 134: Tại Pắc Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ? a) Tư Bản c) Chiến tranh và hoà bình b) Lịch sử Đảng Cộng sản Nga d) Đội du kích bí mật Câu 135: Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Lịch sử nước ta” vào năm nào? a) 1921 c) 1941 b) 1931 d) 1951 Câu 136: Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng? a) Thầu Chín c) Lý Thuỵ b) Già Thu d) Vương Đạt Nhân Câu 137: Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc huyện, tỉnh nào? a) Bắc Sơn-Lạng Sơn c) Hà Quảng-Cao Bằng b) Sơn Dương-Tuyên Quang d) Đại Từ-Thái Nguyên Câu 138: Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết một tác phẩm, mở đầu có câu: “Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Đó là tác phẩm nào? a) Đường cách mệnh c) Bài ca du kích b) Lịch sử nước ta (xuất bản 2/1942, HCM, tập 3, tr 219) Câu 139: Hội nghị BCHTWĐ lần thứ 8, họp tháng 5/1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ toạ có mặt những ai? a) Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ c) Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn b) Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu d) Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng Câu 140: “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy. Đó là khẳng định của Hội Nghị Trung ương nào? a) HNTW6 (11/1939) c) HNTW8 (5/1941) b) HNTW7 (11/1940) d) HNTQ của Đảng (8/1945) Câu 141: Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được lấy tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh gọi tắt là Việt Minh. Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào? a) 19/5/1941 c) 25/10/1941 b) 25/5/1941 d) 17/10/1942 Câu 142: Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít vào thời gian nào? a) 5/1941 c) 5/1943 b) 8/1942 d) 8/1943 Câu 143: Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào? a) 8/1942-1/1943 c) 8/1942-9/1943 b) 8/1942-6/1943 d) 8/1942-8/1944 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 15 Câu 144: Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)? a) 20 c) 35 b) 30 d) 40 Câu 145: Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây (TQ), Hồ Chí Minh đã viết tập thơ Nhật ký trong tù. Tập thơ đó có bao nhiêu bài? a) 34 c) 234 b) 134 d) 334 Câu 146: Bài thơ “Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vây; Gian nan rèn luyện mới thành công” ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a) Ca binh lính c) Nhật ký trong tù (Tập 3, tr 350) b) Bài ca du kích d) Ca sợi chỉ Câu 147: Ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh ở tại Trung Quốc tham gia một số hoạt động của Việt Nam cách mạng đồng chí hội. Từ khi nào Hồ Chí Minh về Việt Nam? a) 7/1944 b) 9/1944 c) 8/1944 Câu 148: Sau khi về nước, Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào toàn quốc, chuẩn bị triệu tập Đại hội Quốc dân. Người khẳng định “Cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”. Bức thư đó Hồ Chí Minh đã viết vào thời gian nào? a) 10/1941 c) 10/1943 b) 10/1942 d) 10/1944 (Tập 3, tr 506) Câu 149: Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pắc Pó (Cao Bằng) để phổ biến chủ trương thành lập Quân giải phóng. Ai là người đã được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này? a) Vũ Anh c) Võ Nguyên Giáp b) Hoàng Văn Thái d) Phùng Chí Kiên Câu 150: Đội VIệt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập lúc nào? a) 20/12/1944 c) 30/12/1944 b) 22/12/1944 d) 15/5/1945 Câu 151: Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Ké từ khi nào? a) 1943 c) 1945 b) 1944 d) 1946 Câu 152: Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pắc Pó về Tân Trào vào ngày tháng năm nào? a) 4/5/1942 c) 4/5/1944 b) 4/5/1943 d) 4/5/1945 Câu 153: Cuộc hành trình từ PắcPó về Tân Trào của Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ kéo dài bao lâu? a) 4/5/1945-21/5/1945 c) 4/5/1945-19/8/1945 b) 4/5/1945-13/8/1945 d) 4/5/1945-30/8/1945 Câu 154: Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc vào ngày tháng năm nào? 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 16 a) 9/3/1945 c) 19/8/1945 b) 13/8/1945 d) 28/8/1945 Câu 155: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi đó của Hồ Chí Minh là vào thời gian nào? a) 5/1941 c) 9/1945 b) 8/1945 (Tập 3, tr 554) d) 12/1945 Câu 156: Tối ngày 12/8/1945, Hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua kênh thông tin nào? a) Máy bộ đàm c) Đài thu thanh b) Liên lạc viên d) Thư Câu 157: Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu rời Tân Trào về Hà Nội khi nào? a) 13/8/1945 c) 22/8/1945 b) 15/8/1945 d) 30/8/1945 Câu 158: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a) 5/1941 c) 9/1945 b) 8/1945 d) 12/1946 Câu 159: Cuối tháng 81945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này? a) Phạm Văn Đồng c) Võ Nguyên Giáp b) Đặng Văn Cáp d) Hoàng Quốc Việt Câu 160: Ngày 13/8/1945, một cuộc hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành chính quyền đã tới”. Đó là hội nghị nào? a) Hội nghị quân sự Bắc kỳ a) Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt Bắc b) Hội nghị toàn quốc của Đảng c) Đại hội quốc dân Việt Nam Câu 161: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trích từ văn kiện nào? a) Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc b) Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh (Tập 3, tr 554) c) Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh Câu 162: Hồ chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập tại nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội, vào thời gian nào? a) 14-20/8/1945 c) 22-25/8/1945 b) 20-22/8/1945 d) 28-29/8/1945 Câu 163: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 17 quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? a) Tuyên ngôn độc lập (Tập 3. tr 555) c) Đường cách mệnh b) Bản án chế độ thực dân Pháp d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Câu 164: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a) Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa b) Tuyên ngôn độc lập (Tập 3. tr 555) c) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến d) Thư gửi đồng bào Nam bộ Câu 165: Ngày 8/9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ai làm cố vấn Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà? a) Vĩnh Thuỵ c) Vũ Hồng Khanh b) Nguyễn Hải Thần d) Trần Huy Liệu Câu 166: Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiểu trừ giặc đói diễn ra ở đâu? a) Bắc Bộ phủ c) Trường Đại học Việt Nam b) Nhà hát lớn Hà Nội d) Ga Hàng cỏ Câu 167: Uỷ ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà do ai làm Trưởng ban? a) Đặng Xuân Khu c) Hồ Chí Minh b) Nguyễn Lương Bằng d) Lê Văn Hiến Câu 168: Bác Hồ viết: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí… Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới”. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào của Hồ Chí Minh? a) Chống nạn thất học (Tập 4, tr 37) b) Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ c) Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính d) Đời sống mới Câu 169: Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ vào ngày tháng năm nào? a) 4/10/1945 c) 19/8/1945 b) 6/9/1945 (Tập 4, tr 543) d) 26/9/1945 Câu 170: Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới sự chủ toạ của Hồ Chí Minh, Người đã nói: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng đẻ cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ… Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”. Phiên họp đó diễn ra vào lúc nào? a) 6/9/1945 c) 8/9/1945 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 18 b) 3/9/1945 (Tập 4, tr 7) d) 10/9/1945 Câu 171: Sáng ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở đâu? a) Nhà hát lớn c) Bắc Bộ phủ b) Phủ Chủ tịch d) Đình làng Đình Bảng Câu 172: Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh nêu ra 6 vấn đề cấp bách: 1. Tăng gia sản xuất để chống nạn đói 2. Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dân 3. Tổ chức Tổng tuyển cử để sớm có Quốc hội làm cơ quan quyền lực tối cao của toàn dân 4. Phát động phong trào Cần Kiệm Liêm Chính trong toàn thể cán bộ và nhân dân 5. Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm ngặt việc hút thuốc phiện 6. (Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết) Theo anh (chị) vấn đề thứ 6 là gì? a) Phát động phong trào quyên góp, cứu tế, “hũ gạo tiết kiệm” và “tuần lễ vàng” giúp Chính phủ b) Chính phủ ban hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và kêu gọi nhân dân lương giáo đoàn kết (Tập 4, tr 9) c) Chính phủ chính sách đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới d) Ban hành chính sách quốc hữu hoá và hợp tác hoá tư liệu sản xuất Câu 173: “Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế gới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh và văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước”. Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh? Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng 10/1945. Thư gửi đồng bào Nam bộ 1/6/1946 Gửi đồng bào Nam bộ 26/9/1945 (Tập 4, tr 28) Thư gửi các học sinh 9/1945 Câu 174: Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ vàng” đã được Hồ Chí Minh tặng thưởng huy chương vàng? a) Bạch Thị Bưởi c) Vương Thị Lai b) Nguyễn Sơn Hà d) Trịnh Văn Bô Câu 175: Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đói vào ngày tháng năm nào? a) 5/9/1945 c) 28/9/1945 (Tập 4, tr 31) b) 23/9/1945 d) 6/1/1946 Câu 176: Ngày 15/11/1945, Bác Hồ đã dự lễ khai giảng của nước ta, đó là trường đại học nào? a) ĐHYK Hà Nội c) ĐH Việt Nam b) ĐHBK Hà Nội d) ĐHSP Hà Nội 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 19 Câu 177: Ngày 29/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 40 về việc lập thêm một Toà án quân sự ở đâu? a) Hải phòng c) Nha Trang b) Đà Nẵng d) Sài Gòn Câu 178: Ngày5/11/1945, Hồ Chí Minh đã dự lễ khai mạc “Ngày kháng chiến” của nhân dân Thủ Đô ở đâu? a) Quảng trường Ba Đình c) Bắc Bộ phủ b) Nhà hát lớn d) Khu Việt Nam học xá Câu 179: “Đã hơn một tháng nay, anh chị em đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động. Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã sáng rọi khắp nước. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho nơi nào? a) Nhân dân Hải Phòng c) Đồng bào Tây Nguyên b) Thanh niên Nam Bộ (Lời kêu gọi Thanh niên Nam bộ 30/10/1945 d) Nhân dân Sài Gòn-Gia Định Câu 180: Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh diệu gì vào tháng 12/1946? a) Sản xuất giỏi c) Thành đồng Tổ quốc b) Kháng chiến anh dũng d) Cả ba danh hiệu trên Câu 181: Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp lâm thời và Chính phủ ra mắt đồng bào vào thời gian nào? a) 1/1/1946 c) 2/3/1946 b) 6/1/1946 d) 5/11/1946 Câu 182: Năm 1946, Hồ Chí Minh đã đón ai là người nhà từ Nghệ An ra thăm? a) Bà Nguyễn Thị Thanh c) Cả hai người trên b) Ông Nguyễn Sinh Khiêm Câu 183: Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: “Ngày mai, là một ngày cả quốc dân ta lên con đường mới mẻ… vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Lời kêu gọi đó được Hồ Chí Minh viết vào lúc nào? a) 1/1/1946 c) 6/1/1946 b) 5/1/1946 (Tập 4, tr 145) d) 19/12/1946 Câu 184: Ngày 1/1/1946, Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp Lâm thời và cùng Chính phủ ra mắt đồng bào ở đâu? a) Nhà hát lớn c) Bắc Bộ phủ b) Quảng trường Ba Đình d) Phủ Chủ tịch Câu 185: Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm (giáo phận Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dân yêu nước: “Tuy ông được sang Pháp học tập, lại từng làm việc cho Soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu 514 CÂU TRẮC NGHIỆM TT HCM – CÓ ĐÁP ÁN Page 20
- Xem thêm -