Tài liệu Tuần 5_Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2338 |
  • Lượt tải: 9
ngangiang712897

Tham gia: 27/08/2017

Mô tả:

Tuần 5_Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 Tuần 5: Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: ÂM /KH/ ( Thiết kế trang 170) --------------------------------------------Toán SỐ 7 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Có khái niệm ban đầu về số 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. - Biết 6 thêm 1 được 7. Đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. - Làm BT 1, 2, 3. 2. Kĩ năng: HS biết đọc , viết tốt số 7, biết đếm, so sánh và biết vị trí các số đến 7. 3. Thái độ: Yêu thích và say mê học môn Toán. II. CHUẨN BỊ 1/ Phương pháp và hình thức tổ chức: Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp động não, phương pháp trò chơi; hoạt động cá nhân, lớp. 2/ Đồ dùng: - Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 7. Tranh vẽ bài tập 2. - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán. Vở, bảng con. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 dãy, mỗi - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? dãy 4 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi 6> 5 3<1 em điền 1 dấu vào chỗ chấm. 1<3 4=4 - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS nhắc lại đầu bài. bài... - - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2 Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 10’) * Mục tiêu: - Có khái niệm ban đầu về số 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. Biết 6 thêm 1 được 7. Đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7. * Cách thực hiện: a. Lập số 7: - Yêu cầu HS lấy 6 hình tròn, thêm 1 hình - Hoạt động cá nhân. tròn, tất cả là mấy hình tròn? ( GV thao tác 6 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là 7 trên bảng). hình tròn Họ tên GV 1 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A - Tiến hành tương tự với 7 que tính, 7 chấm tròn. - Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn? - 7 chấm tròn, 7 hình vuông, 7 bạn đều có số lượng là bảy. - Gọi HS nhắc lại. - Vậy để biểu diễn các số lượng là 7 cô có số 7. * Giới thiệu chữ số 7 - Số bảy được biểu diễn bằng chữ số 7. - Giới thiệu chữ số 7 in và viết, cho HS đọc số 7. b. Nhận biết thứ tự của số 7 trong dãy số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. - Cho HS đếm từ 1 đến 7 và ngược lại. - Số 7 là số liền sau của số nào? * Kết luận: Số 7 là số lớn nhất trong các số từ 1 đến 7. 3. Hoạt độ.ng thực hành: ( 20’) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc, viết số biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. * Cách thực hiện: - HD HS Làm bài tập * Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS làm vào bảng con, quan sát giúp đỡ HS M1. * Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. - GV hướng dẫn HS cách chơi và cho HS chơi. - Có mấy bàn là xanh? Mấy bàn là trắng? Tất cả có mấy bàn là? - Vậy 7 gồm mấy và mấy? - Tiến hành tương tự với các hình còn lại. - Gọi HS chữa bài. * Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nắm yêu cầu. Họ tên GV Năm học 2016 - 2017 - HS tự lấy các nhóm có 7 đồ vật. - 6 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả là 7 bạn. 7 chấm tròn, 7 hình vuông, 7 bạn - HS theo dõi và đọc số 7 : bảy. - HS viết số 7 và đọc - HS đếm xuôi và ngược. - Số 6. - HS giãn tiết. 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7 - HS tự nêu yêu cầu của bài viết số 7. - HS làm bài. - Viết số thích hợp vào ô trống. - HS chơi, chữa bài: - có 6 bàn là xanh, 1 bàn là trắng, tất cả có 7 bàn là . - 7 gồm 6 và 1. - 7 gồm 3 và 4, 5 và 2. - HS theo dõi, nhận xét bài bạn. - HS tự nêu yêu cầu của bài. - HS đếm số ô trống rồi điền số ở dưới. 2 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS M1. - Gọi HS chữa bài. Chốt: Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược. Số lớn nhất trong các số em đã học là số nào? ( Lưu ý HS M1, M2 biết đọc, viết, so sánh các số; HS M3, M4 nắm được cấu tạo của số 7 và vị trí của số 7 để so sánh). * Kết luận: Trong các số từ 1 đến 7 thì số 1 là số bé nhất, số 7 là số lớn nhất. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 7. - GV nhận xét... - Chuẩn bị giờ sau: Số 8. Năm học 2016 - 2017 - HS làm bài. - HS theo dõi, nhận xét bài bạn. - HS đọc cá nhân. - số 7. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. -------------------------------------------------------------Thể dục BÀI 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái. - Trò chơi “ Đi qua đường lội”. 2. Kĩ năng: - HS M1, M2 biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, biết cách đứng nghiêm, nghỉ và biết đúng hướng để xoay người theo ( có thể còn chậm). Bước đầu làm quen với trò chơi. - HS M3, M$ khi tham gia trò chơi, HS biết đi đúng theo các vạch hoặc ô đã kẻ sẵn . 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, kẻ sân chơi, trên sân trường đảm bảo vệ sinh sân tập. Họ tên GV 3 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung ĐL I/ Hoạt động khởi động: 8’ 1/ Nhận lớp 2’ - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2/ khởi động - Đứng vỗ tay và hát. - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”. 6’ II/ Hoạt động thực hành: 22’ *Mục tiêu: HS biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, biết cách đứng nghiêm, nghỉ và biết đúng hướng để xoay người theo( có thể còn chậm). Bước đầu làm quen với trò chơi. * Cách thực hiện: 12’ 1) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 10’ hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Phương pháp tổ chức dạy học Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - Lớp trưởng tập hợp lớp cho GV - GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS khởi động - HS khởi động tích cực. Đội hình x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV nhắc lại kỹ thuật của các động tác sau đó điều khiển lớp tập luyện 2 - 3 lần. - HS chú ý và thực hiện nghiêm túc. - GV gọi lớp trưởng lên và hướng dẫn lớp trưởng thực hiện. - GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS. Đội hình 2) Làm quen trò chơi: “Đi qua đường lội”. - Cách chơi: Các em lần lượt đi lên các viền đỏ để đi từ nhà đến trường. Khi đi không để chân bước lệch các viên đỏ, nếu bước lệch coi như đã bị Họ tên GV 4 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A ngã. Sau khi HS trường, GV cho các em đi theo chiều ngược lại giả như đi trên đường đi học về. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy không vội vàng, mà thận trọng, đi theo thứ tự em trước đi qua được vài viên đá thì em sau mới đi tiếp. Năm học 2016 - 2017 - GV nêu tên trò chơi, sau đó cùng HS hình dung xem khi đi học từ nhà đến trường và từ trường về nhà nếu gặp phải đọan đường lội hoặc đọan suối cạn, các em phải xử lí như thế nào. Tiếp theo, GV chỉ vào hình vẽ đó chuẩn bị để chỉ dẫn và giải thích cách chơi. - GV làm mẫu, rồi cho các em lần lượt bước lên những “tảng đá” sang bờ bên kia như đi từ nhà đến trường. Đi hết bên bờ bên kia, đi ngược trở lại như khi học xong, cần đi từ trường về nhà. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy không chen lấn, xô đẩy nhau. - GV tổ chức cho HS chơi chính thức. - HS chơi tích cực và đảm bảo an toàn. III/ Hoạt động tiếp nối: 1/ Thả lỏng Lớp tập một số động tác thả lỏng. - Đứng vỗ tay hát. 5’ 2’ 2/ GV cùng HS hệ thống lại bài. 3/ GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà: 1’ 2’ Đội hỡnh x x x x x x x x x x x x ∆ GV - GV hướng dẫn HS thả lỏng - HS thả lỏng tích cực - GV tập hợp lớp và cùng HS củng cố bài học - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định ---------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. -------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: ÂM /L/ ( Thiết kế trang 173) -----------------------------Toán SỐ 8 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8. Họ tên GV 5 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 - HS biết 7 thêm 1 được 8. Đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1đến 8. - HS làm BT 1, 2, 3. 2. Kĩ năng: HS đọc, viết thông thạo số 8 và biết cấu tạo của số tám, biết so sánh các số từ 1 đến 8. 3.Thái độ: Hăng say học tập môn toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 8, bảng phụ và phiếu học tập ghi nội dung bài tập 2. - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán, vở, bảng con. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 dãy, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào chỗ chấm. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động Hình thành kiến thức và nhận biết cấu tạo, vị trí của số 8: * Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về đến 8. HS biết 7 thêm 1 được 8. Đọc, phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số * Cách thực hiện: a. Lập số 8: - Yêu cầu HS lấy 7 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn? (GV đồng thời thao tác trên bảng). - Tiến hành tương tự với 8 que tính, 8 chấm tròn. - Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn? Chốt: Gọi HS nhắc lại. Họ tên GV - HS chơi, chữa bài: Số ? 1, 2,...,..., 5,...,7. 7,...,...,4,..., 2, .... - HS nhắc lại đầu bài. mới ( 10’ ): Hình thành khái niệm về số 8 số 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 viết số 8, đếm và so sánh các số trong từ 1đến 8. - HS hoạt động cá nhân. - Là 8 hình tròn - HS tự lấy các nhóm có 8 đồ vật. - 7 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả là 8 bạn. - 8 chấm tròn, 8 hình vuông, 8 chấm tròn- 8 6 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A - Để biểu thị các đồ vật có số lượng là 8 cô có số 8. b. Giới thiệu chữ số 8: - Số tám được biểu diễn bằng chữ số 8. - Giới thiệu chữ số 8 in và viết, cho HS đọc số 8. c. Nhận biết thứ tự của số 8 trong dãy số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. - Cho HS đếm từ 1 đến 8 và ngược lại. - Số 8 là số liền sau của số nào? - Trong các số từ 1 đến 8 số nào bé nhất? Số nào lớn nhất? * Kết luận: Trong các số từ 1 đến 8 số1 bé nhất. Số8 lớn nhất. 3.Hoạt động thực hành ( 20’): - Hướng dẫn HS làm bài tập * Mục tiêu: - Củng cố cách đọc, viết , đếm số 8, trong phạm vi 8, biết vị trí s ố 8 trong * Cách thực hiện: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS M1. Bài 2: - GV treo bảng phụ bài tập 2 - Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Có mấy chấm tròn, thêm mấy chấm tròn? Tất cả có mấy chấm tròn ? - Vậy 8 gồm mấy và mấy? - Tiến hành tương tự với các hình còn lại trong phiếu học tập. - Gọi HS chữa bài. Bài 3 : Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Giúp HS nêu cách làm. - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS M1. - Gọi HS chữa bài. - Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược. Số lớn nhất trong các số em đã Họ tên GV Năm học 2016 - 2017 bạn, - theo dõi và đọc số 8: tám. - HS đếm từ 1 đến 8 và ngược lại. - Số 7 - Trong các số từ 1 đến 8 số1 bé nhất. Số8 lớn nhất. - HS giãn tiết. biết 7 thêm 1 được 8 và so sánh các số. dãy số từ 1đến 8. - Viết số 8. - HS viết 1 dòng số 8 ra vở. - Viết số thích hợp vào ô trống. - có 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn, tất cả có 8 chấm tròn . - 8 gồm 7 và 1. - HS làm bài ở phiếu học tập, 4 HS làm bảng phụ, chữa bài. - 8 gồm 3 và 5, 4 và 4, 2 và 6, 1 và 7. - HS theo dõi, nhận xét bài bạn. - Viết số thích hợp vào ô trống. - Đếm rồi điền các số từ 1 đến 8 còn thiếu vào các ô trống. - Làm bài, nhận xét bài bạn. - HS đọc cá nhân. - số 8. 7 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 học là số nào? * Kết luận: Số lượng đồ vật nào càng nhiều thì số đó sẽ lớn hơn. Hay số đứng trước bé hơn số đứng sau. 4: Hoạt động tiếp nối ( 3’): - Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 8. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài sau: Số 9. -------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ĐẠO ĐỨC GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T1) I . MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - HS hiểu: Trẻ em có quyền được học hành. - Học sinh biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập. - Nêu được ích lợi của việc giữ gìn sách vở , đồ dùng học tập của HS. Giữ gìn sách vở , đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình. 2.Kĩ năng: - Thực hiện giữ gìn sách vở học tập của mình. 3.Thái độ: Học sinh biết yêu quý và giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của bản thân. . * Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền đẹp là tiết kiệm theo gương Bác Hồ, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường làm cho môi trường luôn sạch đẹp. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh họa bài tập 1, 2 trong vở bài tập Đạo đức lớp 1. - HS: Bài hát: “Em yêu trường em”. Màu và các đồ dùng học tập, vở BTĐĐ. Họ tên GV 8 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT 1: 3’ 1. Hoạt động khởi động : - Cho HS hát bài: “Em yêu trường em”. - HS hát. - GV giới thiệu vào bài, ghi tên đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 10’ - HS nhắc lại tên bài học a.HS làm bài tập 1 . * Mục tiêu: học sinh biết tô màu các đồ dùng học tập để từ đó biết được các đồ dùng cần thiết cho học sinh. * Cách thực hiện: - GV treo tranh vẽ BT 1, nêu yêu cầu. Cho học sinh mở vở Bài tập Đạo đức quan sát - HS thảo luận nhóm 4 và tô màu tranh BT1. Giáo viên yêu cầu học sinh tô vào các đồ dùng học tập ở bảng màu vào các đồ dùng học tập trong tranh vẽ . phụ vẽ bài tập 1. - Giáo viên xem xét , nhắc nhở học sinh . - HS kể tên các đồ dùng có trong – Cho HS nêu tên các đồ dùng có trong hình hình vẽ. vẽ M1. - Trao đổi bàn nhau để nhận xét - GV cùng HS nhận xét,... đúng sai . * Kết luận: các em đi học cần phải có đủ đồ dùng để h ọc như sách, vở, bút chì...có như - HS giãn tiết. vậy thì các em mới thực hiện tốt được các nhiệm vụ học tập của mình 1 15’ 3. Hoạt động thực hành : Học sinh làm bài tập 2, 3. * Mục tiêu: Nêu tên được các đồ dùng học tập và biết cách giữ gìn các đồ dùng học tập của mình. * Cách thực hiện. Giáo viên nêu yêu cầu BT2 . Cho HS thảo luận nhóm đôi giới thiệu với nhau về đồ - HS thảo luận về nội dung : dùng học tập của mình. + Các đồ dùng em có là gì ? Họ tên GV 9 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 + Đồ dùng đó dùng làm gì ? + Cách giữ gìn đồ dùng học tập . * GV kết luận : Được đi học là quyền lợi - Đại diện các nhóm lên trình bày của trẻ em . Giữ gìn đồ dùng học tập chính trước lớp . HS nhận xét đúng sai bổ là giúp các em thực hiện tốt quyền được học sung . tập của mình . b. Làm bài tập 3: * Mục tiêu: Biết nhận ra những hành vi đúng , những hành vi sai để tự rèn luyện * Cách thực hiện: - GV treo tranh bài tập 3. - HS làm bài tập - Giáo viên nêu yêu cầu của BT và cho HS - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi. làm bài tập. - Cho học sinh chữa bài tập và giải thích : - Bạn Nam lau cặp , bạn Lan sắp xếp bút vào hộp bút gọn gàng , + Bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì ? bạn Hà và bạn Vũ dùng thước và cặp đánh nhau . + Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó là đúng ? + Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó là sai ? - Vì bạn biết giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận . - Vì bạn xé vở , dùng đồ dùng học tập đánh nhau làm cho đồ dùng mau hư hỏng . - Giáo viên giải thích : Hành động của những bạn trong tranh 1, 2, 6 là đúng . Hành động của những bạn trong tranh 3, 4,5 là sai. * Kết luận : Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập. - Không làm dây bẩn , viết bậy , vẽ bậy vào sách vở . 5’ - Không gập gáy sách vở . - Không xé sách , xé vở . - Không dùng thước bút cặp để nghịch . - Học xong phải cất gọn đồ dùng học tập Họ tên GV 10 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 vào nơi quy định . - Giữ gìn đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền học tập của mình . 4. Hoạt động tiếp nối : (2’) - Giáo viên yêu cầu học sinh sửa sang lại đồ dùng học tập của mình. - Giáo viên nhận xét tiết học , tuyên dương học sinh hoạt động tích cực . * Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền đẹp là tiết kiệm theo gương Bác Hồ, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường làm cho môi trường luôn sạch đẹp. - Dặn Học sinh về nhà sửa sang lại sách vở , đồ dùng ht để tuần sau lớp sẽ mở hội thi “ Sách vở đồ dùng học tập của ai đẹp nhất ”. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt : ÂM /M/ ( Thiết kế trang 176) ---------------------------------------------------Toán: SỐ 9 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết 8 thêm 1 được 9 viết được số 9, đọc, đếm được từ 1- 9, biết so sánh các số trong phạm vi 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9. - Làm bài tập 1, 2, 3, 4. 2. Kĩ năng: HS có kĩ năng thông thạo về đọc, viết, đếm và so sánh các số đến 9 3. Thái độ: HS yêu thích môn toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 9, bảng phụ và phiếu học tập ghi nội dung bài tập 2. Họ tên GV 11 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán, vở, bảng con. Năm học 2016 - 2017 III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 dãy, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào chỗ chấm. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức a. Lập số 9 . HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS chơi, chữa bài: Số ? 1, 2,...,..., 5,...,7,... 8..., 7,...,...,4,..., 2, .... - HS nhắc lại đầu bài. mới: ( 10’) - Hoạt động cá nhân. - Yêu cầu HS lấy 8 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn? - 9 hình tròn. - Tiến hành tương tự với 9 que tính, 9 chấm tròn. - HS tự lấy các nhóm có 9 đồ vậtở bộ đồ dùng. - Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy - 8 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? là 9 bạn. Tất cả là mấy bạn? Chốt: Gọi HS nhắc lại. - 9 hình vuông, 9 chấm tròn, 9 bạn b. Giới thiệu chữ số 9 : - Số 9 đựợc biểu diễn bằng chữ số 9. - theo dõi và đọc số 9. - Giới thiệu chữ số 6 in và viết, cho HS đọc số 9. c. Nhận biết thứ tự của số 7 trong dãy số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Cho HS đếm từ 1 đến 9 và ngược - HS đếm xuôi và ngược. lại. - Số 9 là số liền sau của số nào? - số 8. * Kết luận: Số 9 đứng sau tất cả các - HS nhắc lại. số từ 1 đến 8 nên số 9 là số lớn nhất. - HS giãn tiết. 3. Hoạt động thực hành: Làm bài tập ( 20’) . Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Viết số 9. - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát - HS làm bài. Họ tên GV 12 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A giúp đỡ HS M1. . Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. Năm học 2016 - 2017 - HS tự nêu yêu cầu của bàiViết số thích hợp vào ô trống. - Có mấy con tính xanh? Mấy con - có 8 con tính xanh, 1 con tính trắng, tất tính trắng? Tất cả có mấy con tính ? cả có 9 con tính . - Vậy 9 gồm mấy và mấy? - 9 gồm 8 và 1. - Tiến hành tương tự với các hình còn lại GV cho HS chơi trò chơi: “ Điền - HS chouw trò chơi, chữa bài: đúng, điền nhanh” - 9 gồm 3 và 6, 5 và 4... - Gọi HS chữa bài. - theo dõi, nhận xét bài bạn. - GV nhận xét, chữa bài. . Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Điền dấu >, <, =? - Yêu cầu HS làm vào bảng con, quan - HS làm bài, chữa bài: sát giúp đỡ HS M1. 8<9 7<8 9>8 9 > 8 8<9 9>7 9=9 7<9 9>6 - Gọi HS chữa bài. - Theo dõi, nhận xét bài bạn. - Trong các số từ 1 đến 9 số nào lớn - Số 9 nhất, số nào bé nhất? - Số 1 - Chốt: số 9 lớn nhất trong các số từ 1 đến 9. Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Viết số thích hợp vào chỗ chấm. - Giúp HS nắm yêu cầu: - Số 8 bé hơn số nào đã học? - Số 9 - Vậy em cần điền số nào vào chỗ - Số 9 chấm? - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát - HS làm, chữa bài: giúp đỡ HS M1. 8<9 7<9 7<8<9 9>8 8>7 6<7<8 - Gọi HS chữa bài. - HS theo dõi, nhận xét bài bạn. * Kết luận: Trong các số từ 1 đến 9 thì số 1 là số bé nhất, số 9 là số lớn nhất. 4: Hoạt động tiếp nối ( 3’): - Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 9. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị giờ sau: Số 0. ----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Họ tên GV 13 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Tự nhiên và xã hội VỆ SINH THÂN THỂ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Nêu được các việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể - Tác dụng của việc vệ sinh thân thể . Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ. - Nêu được cảm giác khi bị mẩn ngứa, ghẻ, chấy rận, đau mắt, mụn nhọt. - Biết cách đề phòng các bệnh về da. 2. Kĩ năng: HS có thói quen vệ sinh thân thể sạch sẽ hằng ngày. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức lớp: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập, hoạt động cá nhân, phương pháp động não. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Phóng to tranh trong SGK. Xà phòng, khăn mặt, bấm móng tay, nước sạch, chậu - HS: SGK Tự nhiên và xã hội lớp 1, bài hát: “ Vui đến trường”. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS hát bài: “Vui đến trường”. - HS hát. - Giáo viên giới thiệu vào bài, ghi tên đầu - HS nhắc lại tên bài. bài. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25’): Giúp HS hiểu các việc cần và nên vệ sinh các nhân hằng ngày. * Mục tiêu: Nêu được các việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể - Tác dụng của việc vệ sinh thân thể . * Cách thực hiện: a. Hoạt động cá nhân: - Tắm, gội đầu, thay quần áo, rửa tay - GV nêu câu hỏi : Hằng ngày các em đã làm chân trước khi ăn cơm và sau khi đi gì để giữ sạch thân thể , quần áo ? đại tiện , rửa mặt hàng ngày , luôn đi - Gọi đại diện các nhóm lên trả lời . dép , … - GV cùng HS nhận xét. - GV chốt: Chúng ta phải thường xuyên tắm, gội đầu, thay quần áo, rửa tay chân trước khi Họ tên GV 14 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A ăn cơm và sau khi đi đại tiện , rửa mặt hàng ngày , luôn đi dép... b. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: - Cho HS quan sát tranh SGK , thảo luận nhóm 4 HS thảo luận 2’ và trả lời các câu hỏi. ? Bạn nhỏ trong hình đang làm gì ? ? Theo em bạn nào làm đúng, bạn nào làm sai ? Vì sao ? - GV treo tranh phóng to SGK, gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận. - GV nhận xét , chốt lại nội dung tranh Các bạn nhỏ trong tranh đang tắm, gội đầu... c. Thảo luận cả lớp: ? Khi đi tắm chúng ta cần làm gì ? ? Chúng ta nên rửa tay, rửa chân khi nào ? ? Để bảo vệ thân thể chúng ta nên làm gì ? Năm học 2016 - 2017 - HS giãn tiết. - HS quan sát tranh , thảo luận nhóm 4 và trả lời. - Đại diện các nhóm trình bày trước lớp: - Tắm , gội đầu, tập bơi , mặc áo - Bạn đang gội đúng . Vì gội đầu để giữ cho đầu sạch , không bị nấm tóc - Bạn tắm trâu sai . Vì trâu bẩn, nước trâu bẩn dễ bị ngứa. - HS trả lời các câu hỏi của GV. - Lấy nước sạch, khăn sạch , xà phòng . Khi tắm : giội nước , … - Rửa tay trước khi ăn , sau khi đi đại tiện , tiểu tiện , sau khi đi chơi về - Rửa chân trước khi đi ngủ. - Không đi chân đất , thường xuyên tắm rửa. - GV nhận xét. * Kết luận: Hằng ngày chúng ta cần phải tắm rửa gội đầu.. để giữ gìn vệ sinh thân thể được sạch sẽ. Có như vậy cơ thể của chúng ta mới được sạch sẽ, khỏe mạnh khong bị mắc các bệnh về da, chân tay miệng, 4. Hoạt động thực hành : ( 5 ‘) HS rửa mặt, rửa tay chân . * Mục tiêu: Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ. * Cách thực hiện: - GV lấy nước sạch và xà bông, khăn mặt, bấm móng tay để hướng dẫn cho HS lên thực - HS thực hành hành rửa mặt, tay chân , bấm móng tay . - GV theo dõi , sửa sai . - Kết luận: Hằng ngày các em cần vệ sinh thân thể như: rửa mặt, tay chân, bấm móng tay chân... để giữ vệ sinh thân thể được sạch sẽ phòng được các bệnh về da, tay chân miệng... Có như vậy cơ thể của chúng ta mới được khỏe mạnh, các em mới có sức khỏe tốt Họ tên GV 15 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A để học tập được tốt hơn. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Năm học 2016 - 2017 .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ----------------------------------------------------Thứ năm ngày 21tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: ÂM: / N/ ( Thiết kế trang 176) ----------------------------------------------------------Hát nhạc: ÔN HAI BÀI: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA ( GV chuyên) -------------------------------------------------------Thủ công XÉ , DÁN HÌNH TRÒN I . MỤC TIÊU : 1 Kiến thức: - Biết cách xé , dán hình tròn. - Xé, dán được hình tròn tương đối tròn . Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng. - HS khéo tay xé được hình tròn ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng và xé được nhiều hình tròn có kích thước khác nhau. Có thể kết hợp vẽ trang trí hình tròn. 2. Kĩ năng - Khéo léo khi xé dán hình. 3 Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn thủ công. * GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau khi học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, giấy màu, hồ dán. - HS: Giấy thủ công, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Họ tên GV 16 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Hoạt động của GV 1. Hoạt động khởi động; ( 3’) - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - Giới thiệu bài, viết tên bài lên bảng. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15’): quan sát GV xé , dán hình tròn. * Mục tiêu: HS biết cách xé, dán hình tròn. * Cách thực hiện: - Gv treo bài mẫu, cho Hs quan sát và nhận xét về độ cao, độ rộng của hình tròn... - Hướng dẫn cách xé, dán hình tròn. +Hướng dẫn cách vẽ. + Lấy điểm theo ô. + Nối điểm tạo hình tròn. + Gấp theo cạnh hình tròn tạo nếp. + Xé theo các nếp. + GV hướng dẫn cách dán vào vở. Năm học 2016 - 2017 Hoạt động của HS - HS nhắc lại tên bài. - Vẽ hình tròn từ hình vuông cạnh 5 ô. - Hsquan sát, lắng nghe. - HS giãn tiết. 3. Hoạt động thực hành: ( 15’) Xé, dán hình tròn. - HS thực hành * Mục tiêu: HS xé, dán được hình tròn. * cách thực hiện: - GV cho HS thực hành trên giấy màu. - Đi từng bàn quan sát, uốn nắn. *Lưu ý: - HS M1, M2 xé hình tương đối tròn , có thể bị răng cưa, hình dán chưa phẳng. -HS M3, M4 có thể xé ít răng cưa, hình dán tương đối phẳng, xé được thêm hình tròn có kích thước khác nhau và kết hợp vẽ trang trí hình tròn. - HS trưng bày sản phẩm trước lớp. - Thu 1 số sản phẩm hoàn thành , nhận xét chung, đánh giá. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’). - Nhận xét giờ học. - Về làm lại cho đẹp. -------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Mĩ thuật Họ tên GV 17 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2016 - 2017 SÁNG TẠO CÙNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC ( GV chuyên) ---------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 Tiếng Việt: ÂM/ NG/ ( Thiết kế trang 183) --------------------------------------------------------Toán SỐ 0 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 0, nhận biết vị trí số 0 trong dãy số từ 1 đến 9. - Đọc, viết số 0, biết đếm được từ 0 đến 9, so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9. - Làm BT1, 2 (dòng 2), 3( dòng 3), bài 4 (cột 1, 2). 2. Kĩ năng: Đọc, viết, đếm , so sánh các số từ 0 đến 9. 3.Thái độ: Hăng say học tập môn toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bộ đùng Toán 1, bảng phụ chép bài tập 2, 3 ( dòng 3). - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán, vở, bảng con III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - Đọc, viết các số từ 1 đến 9. - GV nhận xét, tuyên dương. - GV giới thiệu vào bài, ghi đầu bài. 2.*Hoạt động hình thành kiến thức * Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về từ 1 đến 9. * Cách thực hiện: - Yêu cầu HS lấy 4 que tính, sau đó bớt dần một và hỏi còn mấy cho đến hết. Đồng thời GV thao tác trên bảng. - Treo tranh, yêu cầu HS quan sát số cá, trong bình, số cá vớt ra cho đến hết.. Họ tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - 2 học sinh lên bảng viết và đọc, cả lớp đọc các số từ 1 đến 9 và ngược lại. - Nhắc lại đầu bài. mới: ( 10’): Hình thành số 0 số 0, nhận biết vị trí số 0 trong dãy số - Hoạt động cá nhân. - có 4 que tính, còn 3, còn 2 còn 1 que , hết. - 4 con, còn 3 con, còn 2 con, còn 1 con, hết. 18 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A - Để chỉ không có que tính nào, không có con cá nào ta dùng số 0, giới thiệu chữ số 0 in, chữ số 0 viết. - Hướng dẫn HS đếm số chấm tròn để hình thành nên dãy số từ 0 đến 9. - Trong các số đó số nào bé nhất? Vì sao em biết? * Kết luận: Trong các số từ 0 đến 9 thì số 0 là số bé nhất. 3. Hoạt động thực hành: Làm bài * Mục tiêu: - Đọc, viết số 0, biết đếm số trong phạm vi 9. Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu. Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu vừa đếm số vừa viết. - Gọi HS chữa bài. Năm học 2016 - 2017 - đọc số 0. - 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9. - số 0 bé nhất vì 0 < 1. - HS nhắc lại - HS giãn tiết. tập (20’). được từ 0 đến 9, so sánh số 0 với các - HS tự nêu yêu cầu của bài viết số 0. - làm bài. - HS tự nêu yêu cầu của bài. - HS làm bài dòng 2. 0..,..1., 2,..3.,..4..,...5., 6,.7..,..8., 9 - theo dõi, nhận xét bài bạn. Bài 3: - làm bài 3 dòng 3 bỏ dòng 1,2. -HS tự nêu yêu cầu của bài. Gọi HS nêu yêu cầu của bài. 3 em điền số mấy vào ô - số 2 vì 2 rồi đến 3. trống? Vì sao? - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát -HS theo dõi, nhận xét bài bạn. giúp đỡ HS yếu. - Gọi HS chữa bài. Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - tự nêu yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát - HS làm bài cột 1,2.. giúp đỡ HS yếu. 0<1 0<5 2>0 8>0 0<4 9>2 - Gọi HS chữa bài. - HS theo dõi, nhận xét bài bạn. Chốt: Số lớn nhất trong các số đã học - số 9, là số nào? + Số bé nhất trong các số đã học là số - số 0. nào? * Kết luận: Só 9 là số lớn nhất trong các số từ 0 đên 9 và số 0 là số bé nhất trong tất cả các số. Họ tên GV 19 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1A 4: Hoạt động nối tiếp: ( 2’) - Thi đếm nhanh từ 0 đến 9. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị giờ sau: Số 10. Năm học 2016 - 2017 -----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Hát nhạc: ÔN HAI BÀI HÁT:QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA ( GV chuyên) ------------------------------------------------------Ngày 18/ 9/ 2017 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Họ tên GV 20 Trường Tiểu học ...
- Xem thêm -