Tài liệu Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (full)

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38663 |
  • Lượt tải: 30
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 1) I Mục tiêu -Học sinh nhận biết được những hành vi biết nắng nghe tích cực. - Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực. - Học sinh có thói quen lắng nghe tích cực. II: Đồ dùng dạy và học - Bài tập thực hành kĩ năng sống III: Hoạt động dạy và học. 1: ổn định tổ chức. 2: Kiểm tra bài cũ. 3: Bài mới Hoạt động của thầy a: Giới thiệu bài Hoạt động của trò b; Dạy bài mới Hoạt động 1: Quan sát tranh - Giáo viên treo tranh - Học sinh quan sát tranh - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1 - Thảo luận nhóm. - tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm bàn nói cho nhau nghe trong 3 - Đại diện trình bày. phút Tranh 1: Các bạn đều biết nắng nghe tích - Gọi đại diện từng nhóm trình bày. cực , vì các bạn đều đang chú ý nghe bạn - Nhóm khác nhận xét. trưởng nhóm trình bày. Tranh 2: Các bạn ngồi phía trên đã biết nắng nghe. Còn các bạn ngồi bàn dưới cha biết vì vẫn còn tranh nhau quyển truyện cha nghe bạn lớp trưởng nói. Tranh 3: hai anh em cha nắng nghe vì còn tranh nhau nói. Tranh 4: cả lớp đã nắng nghe cô giáo nói Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) , còn bạn nam cha nắng nghe vì bạn phải nhờ cô giải thích rõ hơn - Giáo viên nhận xét và chỉ tranh nêu lại. Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp - Như thế nào được gọi là biết nắng nghe ? - Giáo viên nhận xét từng ý kiến của học sinh và đa kết luận. 4: củng cố: Thế nào là nắng nghe tích cực? 5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực. ---------------------------------------------------------------------Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH I MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh. - Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích. - Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC - Bài tập thực hành kĩ năng sống III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1: ổn định tổ chức.- Giới thiệu môn học 2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh 3: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY a: Giới thiệu bài HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) b; Dạy bài mới Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời - Quan sát tranh câu hỏi - GV treo tranh ,yêu cầu HS quan sát - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để nêu - Thảo luận nhóm 3 điều nguy hiểm có thể xảy ra ở từng -Trình bày kết quả thảo luận tranh T1: Ngã từ trên cây xuống Tranh 1: Trèo cây cao để hái quả ( bắt tổ chim). - T2: Bị điện giật (ngã từ trên cột điện Tranh 2: Trèo lên cột điện để lấy diều bị xuống). mắc trên dây điện. Tranh 3: Vừa tắm vừa đùa nghịch ở hồ -T3: Bị chết đuối nớc lớn. Tranh 4: Ngồi trên xe khách thò đầu, - T4:Gây tai nạn giao thông cho bản thân thò tay ra ngoài . và người đi đường. - Gọi học sinh nhận xét - GV kết luận tranh Hoạt động 2: Xử lí tình huống - Gv nêu yêu cầu: Nếu em chứng kiến việc làm của các bạn trong từng tình huống trên em sẽ khuyên các bạn như thế - Thảo luận nhóm đôi nào? - Nêu ý kiến - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi TH1: Không nên trèo cây cao hái quả. - Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến Th2: Không được trèo lên cột điện vì có thể bị điện giật hoặc ngã. TH3: Không nên tắm ở ao khi không có người lớn đi cùng. TH4: Khi ngồi trên xe khách cần ngồi yên không được nô nghịch. - HS nhận xét Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) - Giáo viên đa giải pháp đúng cho từng tranh 4: Củng cố: Nêu lại các tình huống nguy hiểm ở các tranh. 5:Dặn dò: Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2 ---------------------------------------------------------------------Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh. - Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích. - Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC - Bài tập thực hành kĩ năng sống III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1: Ổn định tổ chức.2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh 3: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY a: Giới thiệu bài HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ b; Dạy bài mới Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời - Quan sát tranh câu hỏi - GV treo tranh ,yêu cầu HS quan sát - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để - Thảo luận nhóm 3 giải thích vì sao không nên đùa nghịch -Trình bày kết quả thảo luận Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) nh các bạn trong từng tình huống. Tranh 1: Bật lửa nghịch ở gần bình ga, T H 1: Vì lửa sẽ làm nổ , cháy bình ga, bình xăng. xăng. Tranh 2: Đốt lửa sởi trong rừng. Tranh 3: Đá bóng ở đường phố đông -T H 2: Làm cháy rừng xe cộ qua lại. -T H 3: Sẽ bị xe cộ đâm vào Tranh 4: Chui vào đường ống để chơi . - Gọi học sinh nhận xét - TH4:ống lăn xuống gây nguy hiểm. - GV kết luận tranh Hoạt động 2: Xử lí tình huống - Gv nêu yêu cầu: Nếu em chứng kiến việc làm của các bạn trong từng tình huống trên em sẽ khuyên các bạn nh thế nào? - Thảo luận nhóm ba - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi - Nêu ý kiến - Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến TH1: Không nên ngịch lửa ,nhất là ở nơi gần bình ba, xăng. Th2: Không nên đốt lửa trong rừng vì lửa có thể làm cháy rừng TH3: Không nên chơi đá bóng dưới lòng đờng vì các bạn dễ bị tai nạn. TH4: Không nên chui vào đường ống vì - HS nhận xét ống lăn các bạn sẽ gặp nguy hiểm. - Giáo viên đa giải pháp đúng cho từng tranh 4: Củng cố: Nêu lại các tình huống nguy hiểm ở các tranh. 5:Dặn dò: Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2 ---------------------------------------------------------------------Thứ ngày tháng năm 201 Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) Kĩ năng sống KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TICH ( TIẾT 3) I MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh. - Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích. - Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC - Bài tập thực hành kĩ năng sống III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1: Ổn định tổ chức.- Giới thiệu môn học 2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh 3: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY a: Giới thiệu bài HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ b; Dạy bài mới Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời - Quan sát tranh câu hỏi - GV treo trnh ,yêu cầu HS quan sát - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để - Thảo luận nhóm 3, nêu tên cho từngTH nêu tên cho từng tính huống và nêu -Trình bày kết quả thảo luận điều nguy hiểm có thể xảy ra thường từng tình huống đó. - Học sinh nêu tiếp các điều nguy hiểm ở GV ghi tên TH từng TH TH 1: Đốt pháo nổ. -TH1: Đốt pháo nổ gây cháy và nổ TH 2: Chơi bắn súng cao su vào nhau. -TH2: Bắn vào nhau làm thương ở mặt , TH 3: ChơI trên đường ray . mắt TH 4: Trợt trên thành cầu thang -TH3: Sẽ bị tàu đâm - Gọi học sinh nhận xét -TH4: Bị ngã đau - GV kết luận tranh Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) Hoạt động 2: Xử lí tình huống - Gv nêu yêu cầu: Nếu em chứng kiến - Thảo luận nhóm đôi việc làm của các bạn trong từng tình - Nêu ý kiến huống trên em sẽ khuyên các bạn nh thế TH1: Không nên ,….vì pháo nổ rất nguy nào? hiểm. - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi Th2: Không nên dùng súng….vì bắn vào - Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến mặt,mắt sẽ nguy hiểm. TH3: Không nên đùa nghịch trên ….vì sẽ bị tàu hỏa đâm. - HS nhận xét TH4: Không nên trợt trên thành cầu - Giáo viên đa giải pháp đúng cho từng thang vì khi bị ngã sẽ rất nguy hiểm. tranh 4: Củng cố: Nêu lại các điều nguy hiểm ở các tranh. 5:Dặn dò: Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2 ---------------------------------------------------------------------Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 4) I MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh. - Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích. - Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC PHIẾU HỌC TẬP Khoanh vào chữ cái trước những hành động, việc làm có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. a ) Đánh khăng. b ) Ném cát vào mặt nhau Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) c ) Múa hát tập thể. d ) Chơi đuổi bắt nhau ở sân trường. e ) Bắt chuồn bắt bớm ở bờ ao, bờ hồ. g ) Lội qua suối khi lũ đang về. h ) Chơi bịt mắt bắt dê. i ) Chạy ngang qua đường cao tốc. k ) Ngồi trên bệ cửa không cá chắn song bảo vệ. l ) Nhảy từ trên cao xuống đất. m ) Bắc ghế trèo cao n ) Thả diều III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1: Ổn định tổ chức.- Giới thiệu nôm học 2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh 3: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY a: Giíi thiÖu bµi b; D¹y bµi míi Ho¹t ®éng 1: - GV treo b¶ng phô ,yªu cÇu HS ®äc yªu cÇu. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®Ó khoanh nµo? - Goi c¸c nhãm tr×nh bµy - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhã nªu ý kiÕn - Gv nhËn xÐt vµ chèt c¸c ý cÇn khoanh - Yªu cÇu häc sinh nªu l¹i c¸c hµnh ®éng ®ã. - Gäi häc sinh nªu ®iÒu nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra ë tõng hµnh ®éng. - GV nhËn xÐt kÕt luËn. 4: Cñng cè: Nªu l¹i c¸c hµnh ®éng nguy hiÓm ë phiÕu. 5:DÆn dß: Kh«ng tham gia vµo c¸c hµnh ®éng ®· khoanh ë phiÕu HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Th¶o luËn nhãm 3 -Tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn - Khoanh vµo c¸c ý: a,b,d,e,g,h,i, k,l,m,n - HS nªu ý kiÕn Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) ---------------------------------------------------------------------Thø ngµy th¸ng n¨m 201 KÜ n¨ng sèng KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH (TIẾT 5) I MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh. - Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích. - Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC - Bài tập thực hành kĩ năng sống III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1: Ổn định tổ chức.2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh 3: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ a: Giíi thiÖu bµi b; D¹y bµi míi Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng - Gäi HS nªu yªu cÇu . - Bµi yªu cÇu c¸c em lµm g×? - Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®«i - Gäi tõng nhãm tr×nh bµy. - Gv vµ HS nhËn xÐt - GV chèt c¸ch øng xö ®óng. C¸c em nªn tõ chãi tham gia vµ khuyªn b¹n kh«ng tham gia v× rÊt nguy hiÓm. Ho¹t ®éng 2: Tù liªn hÖ - GV ®a yªu cÇu: Em cã lÇn nµo bÞ ng· bÞ ®au, bÞ th¬ng tÝch do nghÞch d¹i cha? sau ®ã em c¶m thÊy thÕ nµo? H·y kÓ l¹i trêng hîp ®ã cho c¸c b¹n nghe - GV gi¶i thÝch tõ nghich d¹i. - Yªu cÇu häc sinh nhí l¹i vµ kÓ cho líp nghe. - H·y chän c¸ch øng xö phï hîp nhÊt nÕu b¹n rñ em ch¬i trß nguy hiÓm. - §¹i diÖn tr×nh bµy - HS kÓ tríc líp Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) - GV nghe vµ ®a lêi khuyªn h÷u Ých. 4: Cñng cè: Nªu l¹i c¸c t×nh huèng nguy hiÓm ë c¸c tranh. 5:DÆn dß: Thùc hiÖn theo lêi khuyªn ë ho¹t ®éng 2 KÜ n¨ng sèng BÀI 2: KĨ NĂNG NẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 2 ) I. Mục tiêu -Học sinh nhận biết được những hành vi biết nắng nghe tích cực. - Hiểu thế nào là năng nghe tích cực. - Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực. - Học sinh có thói quen nắng nghe tích cực. II: Đồ dùng dạy và học - bài tập thực hành kĩ năng sống III: Hoạt động dạy và học. 1: Ổn định tổ chức.2: Kiểm tra bài cũ.3: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY a: Giới thiệu bài HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ b; Dạy bài mới Hoạt động 1: Xử lí tình huống - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 2 - Học sinh đọc yêu cầu của bài 2 - Giáo viên phát phiếu. - Thảo luận nhóm. - Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 4 nói cho nhau nghe trong 5 phút - Đại diện trình bày. - Gọi đại diện từng nhóm trình bày. TH 1: Giờ văn nghệ của lớp, các bạn lên * Vỗ tay khen ngợi các bạn hát và đọc thơ..thật hay và nhiết tình. Sau mỗi tiết mục em sẽ: TH 2: Bạn sang chơi và đang say sa kể * Bảo bạn: Thôi nhé tớ còn phải đi đón cho em nghe 1 cuốn truyện hay .Nhng đã em. đến giờ phải đi đón em. Em sẽ: Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) TH3: Nhân ngày Quốc phòng toàn dân nhà trờng mời chú bộ đội đến nói * Nhắc bạn đừng làm ồn chuyện với học sinh.Em đang nghe thì bạn bên cạnh cứ quay sang nói chuyện . Em sẽ: TH4: Lớp em tổ chức tham quan bảo * Xin lỗi bác vì còn phải đi học đúng tàng Hồ Chí Minh em còn muốn biết hồi giờ, hen với bác tan học về sẽ nghe tiếp. nhỏ ….Em sẽ - Nhóm khác nhận xét. - Giáo viên nhận xét và nêu lại. * Ngoài những cách ứng xử trên thì trong mỗi tình huống có còn cách ứng xử nào khác . -Giáo viên nhận xét. 4: củng cố: Thế nào là nắng nghe tích cực? 5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực. ---------------------------------------------------------------------Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 3) I Mục tiêu -Học sinh nhận biết đợc những hành vi biết nắng nghe tích cực. - Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực. - Hiểu thế nào là năng nghe tích cực. - Học sinh có thói quen nắng nghe tích cực. II: Đồ dùng dạy và học - Bài tập thực hành kĩ năng sống III: Hoạt động dạy và học. Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) 1: Ổn định tổ chức. 2: Kiểm tra bài cũ. 3: Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Đọc bài tập 3 - Học sinh lập nhóm và làm việc a: Giới thiệu bài b; Dạy bài mới Hoạt động 1: Hậu quả không lắng nghe tích cực. - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 3 - Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm để tìm trong 5 phút và ghi kết quả vào trong phiếu - Giáo viên phát phiếu cho các nhóm PHIẾU HỌC TẬP Theo em nếu không biết lắng nghe tích cực có thể dẫn đến hậu quả như thế nào? a) Có thể hiểu sai , hiểu không đầy đủ những điều người khác nói với mình. b) Có thể làm cho người đang nói với mình cảm thấy không vui, cảm thấy bị coi thường, bị xúc phạm. c) Có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với người khác. d) Mất thời giờ. đ)………………………………….. - Yêu cầu các nhóm khoanh vào chữ cái trớc những hậu quả của việc không biết Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) lắng nghe tích cực. - Gọi đại diện nhóm trình bày. - Trình bày kết quả: Khoanh vào ý : - Nhóm khác nhận xét a,b,c,d - Giáo viên nhận xét * Ngoài những hậu quả trên thì còn có những hậu quả nào khác. - Nêu ý kiến - Giáo viên nhận xét. 4: củng cố: Thế nào là nắng nghe tích cực? 5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực. ---------------------------------------------------------------------Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống I . mục tiêu  Học sinh hiểu được những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ, ý tưởng.  Hiểu được lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng  Biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng của mình trong một số tình huống cụ thể.  Rèn kĩ năng giao tiếp II.đồ dùng dạy và học - Phiếu học tập III. Hoạt động dạy và học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Ổn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò: - H·y nªu Ých lîi cña viÖc l¾ng nghe tÝch cùc. 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) D¹ybµi míi: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -Häc sinh ®äc yªu cÇu. Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) Bµi tËp 1: H·y d¸nh dÊu X vµo « trèng tríc nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt khi tr×nh bµy , diÔn ®¹t suy nghÜ ,ý tëng - Th¶o luËn nhãm 4 - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh th¶o PhiÕu häc tËp luËn theo nhãm 4 DiÔn ®¹t râ rµng, ®Çy ®ñ th«ng tin. - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu cho tõng nhãm Nãi m¹ch l¹c, theo tr×nh tù hîp lÝ. - Quan s¸t, gióp ®ì tõng nhãm. Xng hå, sö dông ng«n ng÷ phï hîp víi ngêi nghe. Nãi víi ©m lîng võa ph¶i, kh«ng qu¸ to hoÆc qu¸ nhá. Kh«ng nãi qu¸ nhanh hoÆc qu¸ chËm. Nãi kh«ng ®óngvíi suy nghÜ cña m×nh Nãi dµi dßng. KÕt hîp gi÷a lêi nãi víi cö chØ, ®iÖu bé, ¸nh m¾t nÐt mÆt mét c¸ch phï hîp. - Gäi tõng nhãm lªn tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn chung. 4.Cñng cè: Nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt khi tr×nh bµy suy nghÜ , ý tëng 5.DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc ---------------------------------------------------------------------Thø ngµy th¸ng n¨m 201 KÜ n¨ng sèng KĨ NĂNG TRÌNH BÀY SUY NGHĨ, Ý TƯỞNG(2) I MỤC TIÊU  Học sinh hiểu được những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ , ý tưởng.  Hiểu được lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng  Biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng của mình trong một số tình huống cụ thể.  Rèn kĩ năng giao tiếp II. ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Ổn định tổ chức: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu ích lợi của việc lắng nghe tích cực. 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạybài mới: -Häc sinh ®äc yªu cÇu. Bài tập 2: Theo em biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng sẽ có lợi nh thế nào ? - Th¶o luËn nhãm 2 PhiÕu häc tËp (Hãy đánh dấu X vào ô trưíc ý kiÕn em Lµm cho ngêi kh¸c hiÓu ®óng suy t¸n thµnh.) nghÜ , t×nh c¶m cña m×nh. - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh th¶o Tr¸nh g©y hiÓu lÇm ®¸ng tiÕc cã thÓ luËn theo nhãm 2 s¶y ra. - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu cho tõng nhãm ThÓ hiÖn m×nh lµ ngêi tù tin. - Quan s¸t, gióp ®ì tõng nhãm. ………………………………………… …… - Gäi tõng nhãm lªn tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt. - Ngoµi nh÷ng lîi Ých trªn viÖc biÕt tr×nh bµy suy nghÜ ý tëng cßn cã lîi Ých nµo kh¸c ? - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn chung. 4.Cñng cè: H·y nªu l¹i lîi Ých cña viÖc biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý tëng. 5.DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc ---------------------------------------------------------------------Thø ngµy th¸ng n¨m 201 KÜ n¨ng sèng KĨ NĂNG TRÌNH BÀY SUY NGHĨ, Ý TƯỞNG(3) I MỤC TIÊU  Học sinh hiểu được những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ , ý tưởng.  Hiểu được lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL)  Biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng của mình trong một số tình huống cụ thể.  Rèn kĩ năng giao tiếp II. ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Ổn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò: - H·y nªu Ých lîi cña viÖc l¾ng nghe tÝch cùc. 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) D¹y bµi míi: Bµi tËp 3: Tù liªn hÖ - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2 - TH1: Em ®· thùc hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu khi tr×nh bµy suy nghÜ , ý tëng cha? thùc hiÖn ö møc ®é nµo? - TH2: §· lÇn nµo em bÞ bè mÑ hoÆc thÇy c« gi¸o hiÓu nhÇm do kh«ng biÕt tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh cha? NÕu cã em h·y kÓ l¹i mét trêng hîp cô thÓ cho c¸c b¹n cïng nghe - Quan s¸t , gióp ®ì tõng nhãm. -Gäi vµi häc sinh tr×nh bµy trong tõng t×nh huèng. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn d¬ng, khÝch lÖ häc sinh Bµi tËp 4 : Thùc hµnh - Em h·y thùc hµnh diÔn ®¹t suy nghÜ t×nh c¶m cña m×nh trong mçi t×nh huèng díi ®©y. - Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn nhãm 4. -Häc sinh ®äc yªu cÇu. - Th¶o luËn nhãm 2 -Häc sinh tr×nh bµy *Th¶o luËn nhãm 4 Vµ tr×nh bµy 1: Chóc thä «ng bµ. 2: Chóc mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 3:Gãp ý víi b¹n khi b¹n vøt r¸c ra s©n. 4.KÓ víi c¸c b¹n vÒ gia ®×nh em. 5.KÓ víi b¹n vÌ íc m¬ cña em. Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) - Gäi c¸c thµnh viªn cña tõng nhãm tr×nh 6. Tr×nh bµy víi c¸c b¹n trong nhãm vÒ bµy mét sè t×nh huèng. ý tëng tæ chøc ho¹t ®éng tËp thÓ s¾p tíi. 7Gi¶i thÝch víi thµy c« gi¸o lÝ do em ®i häc muén. 8.Bµy tá víi bè mÑ vÒ ®Þa ®iÓm em mong muèn ®îc ®i nghØ trong dÞp nghØ hÌ nµy. 9. ViÕt th bµy tá t×nh c¶m cña em víi - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn chung. c¸c chiÕn sÜ Trêng Sa nh©n dÞp tÕt 4.Cñng cè: H·y nªu l¹i lîi Ých cña viÖc Nguyªn ®¸n. biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý tëng. 5.DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc ---------------------------------------------------------------------Thø ngµy th¸ng n¨m 201 KÜ n¨ng sèng KĨ NĂNG TỰ TIN (1) I MỤC TIÊU  Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.  Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:  Rèn kĩ năng tự tin trong giao tiếp . II. ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1.Ổn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò: - H·y nªu Ých lîi cña biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý tëng 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) D¹ybµi míi: Bµi tËp 3: Theo em c¸c b¹n trong mçi tranh díi ®©y ®· tá ra tù tin cha ? V× sao? T1: xung phong híng dÉn c¸c b¹n ch¬i HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -Häc sinh ®äc yªu cÇu. - Th¶o luËn nhãm 2 -Häc sinh tr×nh bµy T1: B¹n nam ®· t¶o ra tù tin v× b¹n xung phong lªn híng dÉn c¸c b¹n ch¬i. Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) trß ch¬i. T2: Hai b¹n cha tù tinv× cßn sî sÖt vµ T2: ngîng ngïng, xÊu hæ khi ngêi kh¸c ngîng ngïng. hái chuyÖn. T3: B¹n nam ®· tá ra tù tin v× b¹n ®iÒu T3: §iÒu khiÓn c¸c b¹n tËp thÓ dôc trong khiÓn c¸c b¹n tËp thÓ dôc rÊt tèt. giê ra ch¬i. T4:B¹n n÷ cha tù tin v× b¹n xÊu hæ T4: XÊu hæ, tõ chèi khi ®îc mêi lªn h¸t kh«ng d¸m lªn h¸t - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2 - Quan s¸t , gióp ®ì tõng nhãm. -Gäi vµi häc sinh tr×nh bµy - Gi¸o viªn nhËn xÐt , tuyªn d¬ng, khÝch lÖ häc sinh - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn chung. 4.Cñng cè: H·y nªu l¹i lîi Ých cña viÖc biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý tëng. 5.DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc ---------------------------------------------------------------------Thø ngµy th¸ng n¨m 201 KÜ n¨ng sèng KĨ NĂNG TỰ TIN (2) I MỤC TIÊU  Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.  Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:  Rèn kĩ năng tự tin trong giao tiếp . II. ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập bài tập 2 Phiếu học tập Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những biểu hiện tự tin trong giao tiếp với ngời khác a) Nói ấp úng, lí nhí b) Mắt không dám nhìn vào người nghe. c) Nét mặt cử chỉ tự nhiên. d) Biết sử dụng điệu bộ cử chỉ phù hợp để hỗ trợ cho lời nói. e) Chủ động đặt câu hỏi cho ngời khác. g) Bình tĩnh trả lời câu hỏi của ngời khác. Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) h) Hay lo lắng, bối rối, có tác động thừa như gãi đầu, vân vê gấu áo, di tay xuống mặtn bàn…. i) Chủ động tỏ ý kiến , mong muốn của bản thân k) Nhút nhát, tự ti l) Không dám nói trước đám đông m) Tự kiêu , coi thường ngời khác n) Bắt bạn bè trong nhóm phải phục tùng ý kiến của mình. p) Bắt nạn bạn yếu hơn mình. q) Nhường nhịn giúp đỡ mọi người III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Ổn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra bµi cò: - H·y nªu Ých lîi cña biÕt tr×nh bµy suy nghÜ , ý tëng 3. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) D¹y bµi míi: -Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 2 Bµi tËp 2 - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh th¶o -Häc sinh ®äc yªu cÇu. - Th¶o luËn nhãm 2 luËn theo nhãm 2 -Häc sinh tr×nh bµy - Quan s¸t , gióp ®ì tõng nhãm. -Gäi vµi häc sinh tr×nh bµy - Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn d¬ng, khÝch lÖ häc sinh - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn chung. 4.Cñng cè: H·y nªu l¹i lîi Ých cña viÖc biÕt tr×nh bµy suy nghÜ, ý tëng. 5.DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc ---------------------------------------------------------------------Thø ngµy th¸ng n¨m 201 KÜ n¨ng sèng KĨ NĂNG TỰ TIN (3) I MỤC TIÊU  Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình. Giáo án Thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL)  Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:  Rèn kĩ năng tự tin trong giao tiếp . II. ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : ---------------------------------------------------------------------Thø ngµy th¸ng n¨m 201 KÜ n¨ng sèng KĨ NĂNG TỰ TIN (4) I MỤC TIÊU  Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.
- Xem thêm -