Tài liệu Tuần 18_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 643 |
  • Lượt tải: 19
ngangiang712897

Tham gia: 27/08/2017

Mô tả:

Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 1, 2: NGUYÊN ÂM ĐÔI. MẪU 5- VẦN / IÊN/, / IÊT/ ( Thiết kế trang 134) -------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Thể dục: BÀI 18: TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết cách chơi và tham gia chơi được. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng chơi trò chơi thành thạo, nhanh. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ 1. Hoạt động khởi động: 6 –8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. Tên GV... 1 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên. Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m) – Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 2. Hoạt động hình thực hành: Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” * Mục tiêu: HS biết cách chơi và tham gia chơi được. * Cách tiến hành: 22 – 24’ 3/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6– 8’ – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm vi cho HS nắm, kết hợp làm mẫu. cho HS chơi thử và nhận xét. – Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. –Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ---------------------------------------------------------Tên GV... 2 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Toán: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Nhận biết được điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng. 2. Kiến thức: Rèn học sinh kĩ năng đọc tên điểm, đoạn thẳng và vẽ đoạn thẳng. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu thích say mê học hình trong môn Toán. - Làm BT 1, 2, 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cá nhân, cả lớp, hoạt động nhóm. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ, thước, phấn màu. - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa, bảng con, thước, bút chì . III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”. - GV nhận xét, TD, giới thiệu vào bài... - HS chơi 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: HS nhận biết được điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng. *Cách tiến hành: a. Giới thiệu điểm, đoạn thẳng: - HS chuẩn bị đồ dùng học tập - GV giới thiệu trên bảng phụ có 2 điểm: - HS nhắc lại: điểm A, điểm B. điểm A, điểm B. (cá nhân, tổ, lớp) - GV giới thiệu các điểm trong hình học được kí hiệu bằng các chữ in hoa. - Cho HS thảo luận cặp đôi để tìm cách vẽ - HS thảo luận và vẽ ra bảng con 2 và vẽ 2 điểm A, B ra bảng con: vẽ hai dấu điểm: điểm A, điểm B. Tên GV... 3 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A chấm sẽ được 2 điểm. - Gọi 1 HS lên vẽ hai chấm lên bảng và nói: “ trên bảng có hai điểm”. Ta gọi 1 điểm là điểm A, điểm kia là điểm B. - Gọi HS nhận xét cùng GV. - GV nối 2 điểm nói: “Nối điểm A với điểm B ta có đoạn thẳng AB". GV hướng dẫn cách nối. b. Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng: - Giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng: thước thẳng - Hướng dẫn HS quan sát mép thước Năm học 2017 - 2018 - HS chỉ vào và nhắc lại: điểm A, điểm B. - Nhắc lại đoạn thẳng AB (cá nhân, tổ, lớp) - HS lấy thước và dùng tay trượt theo mép thước để biết mép thước thẳng. - Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng theo 3 bước: - Quan sát + Bước 1: Chấm điểm và đặt tên điểm + Bước 2: Đặt mép thước qua 2 điểm dùng tay trái giữ cố định thước, đặt bút chì trượt nhẹ. - HS nối điểm A với điểm B và đọc lại: + Bước 3: Nhấc bút chì ra, có đoạn thẳng Đoạn thẳng AB cá nhân, tổ, lớp. - Cho HS vẽ đoạn thẳng AB - Giãn tiết. 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm bài tập. * Mục tiêu: HS đọc tên điểm, đoạn thẳng; , vẽ được điểm, kẻ được đoạn thẳng. * Cách thực hiện: + Bài 1: Hoạt động cá nhân, chia sẻ - HS nêu yêu cầu, đọc trong nhóm đôi trước lớp: và chia sẻ trước lớp. - HS đọc tên các điểm và các đoạn - Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng. thẳng. - GV cùng HS nhận xét. + Bài 2: Hoạt động cá nhân, chia sẻ - HS nªu yªu cÇu cña bµi. -Dùng thước thẳng và bút nối thành: trước lớp - Dùng thước thẳng và bút nối ra bảng a) 3 đoạn thẳng: b) 4 đoạn thẳng: A M N bảng. HS đặt tên điểm và đọc tên các điểm, các đoạn thẳng. - HS mang bảng lên chia sẻ trước lớp. B C P Q - GV nhận xét, chữa bài... * Lưu ý: HS M1, M2 chỉ cần vẽ các điểm - HS ®äc tªn c¸c ®iÓm : §iÓm M, ®iÓm và nối các đoạn thẳng. M3, M4 đặt tên N. §o¹n th¼ng MN... d) 6 đoạn thẳng: các điểm và đọc các điểm, các đoạn c) 5 đoạn thẳng: G thẳng. 4 Tên GV... Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 R S H O Ô I - HS nªu yªu cÇu cña bµi - HS làm, chia sẻ trước lớp. + Bài 3: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp - Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Q K - HS nêu yêu cầu của bài. - Cho HS vẽ lại ra vở. - HS thảo luận nhóm đôi đếm và chia sẻ trước lớp: + Hình vuông ABCD có 4 đoạn thẳng: Đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC, đoạn thẳng CD, đoạn thẳng AD... + Hình tam giác MNP có 3 đoạn thẳng +Hình thứ 3 có 6 đoạn thẳng - Gv cho HS chia sẻ trước lớp và Gv cùng HS nhận xét. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Cho HS làm vở, GV cùng HS M4 kiểm tra nhanh. -Dùng thước thẳng và bút nối thành: a) 3 đoạn thẳng: b) 10 đoạn thẳng: .E M N .F .I P 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau: " Độ dài đoạn thẳng". Q ---------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt: Tiết 3, 4: NGUYÊN ÂM ĐÔI. MẪU 5- VẦN / IÊN/, / IÊT/ ( Thiết kế trang 134) -------------------------------------------------------Tên GV... 5 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 Tự nhiên - Xã hội BÀI 18: CUỘC SỐNG XUNG QUANH (TIẾT 1). I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nêu được một vài nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi HS ở. 2. Kĩ năng: HS biết quan sát từ đó nói lại được những nét chính về cảnh quan thiên nhiên và công việc của nhân dân địa phương. 3. Thái độ: - Có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương. - GD Bảo vệ môi trường: Hiểu biết về cảnh quan thiên nhiên và xã hội xung quanh. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cá nhân, cả lớp, theo nhóm. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Chọn trước cảnh HS tham quan đường phố Thị Trấn Ân Thi, nhà thờ thôn Quanh Thôn, đồ dùng cần thiết cho HS khi đi thăm quan. - HS: SGK Tự nhiên xã hội lớp 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài hát : “ Quê hương tươi đẹp”. - GV giới thiệu ghi tên bài, HS nhắc lại đầu bài. 1. HĐ thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Nêu được một vài nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi HS ở. HS biết quan sát từ đó nói lại được những nét chính về cảnh quan thiên nhiên và công việc của nhân dân địa phương. * Cách tiến hành: Hoạt động tập thể, làm việc cá nhân, thảo luận trong nhóm và chia sẻ trước lớp. a. Thăm quan đường phố Thị Trấn Ân Thi, nhà thờ - Hoạt động tập thể thôn Quanh Thôn ( 25’). - Giao nhiệm vụ quan sát: Nhận xét quang cảnh trên - nắm yêu cầu khi đi thăm quan đường vắng hay đông, xe cộ đi lại,... hai bên đường nhà cửa, cửa hàng, cây cối, nhà thờ. - Vệ sinh môi trường khi đi tham - Phổ biến nội quy khi đi thăm quan quan. - Cho HS tiến hành đi thăm quan dưới sự quản lí - Đi theo hàng đôi của GV. - Đưa HS về lớp sau khi đã thăm quan xong. b. Thảo luận ( 5') Tên GV... 6 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu HS trao đổi với nhau về những gì em đã quan sát theo yêu cầu ở trên - Gọi đại diện nhóm lên nói trước lớp các em đã phát hiện công việc chủ yếu nào đa số người dân sống ở đây thường làm? - Liên hệ công việc của bố mẹ em. - Yêu cầu HS nêu được một số điểm giống và khác nhau giữa cuộc sống nông thôn và thành thị. - Thảo luận theo nhóm - Đó là công việc buôn bán, thợ may, cửa hàng vàng bạc, xe máy, nhà thờ. - Tự liên hệ bố mẹ mình - HS nêu - Liên hệ bản thân đã làm gì để bảo vệ môi trường. Chốt: Người dân thị trấn ta sống bằng nghề buôn - Theo dõi. bán, tiểu thương nghiệp là chính. Còn ở nông thôn sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu. - Kết hợp giáo dục giá trị sống qua bài học 4. Hoạt động tiếp nối ( 2’) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học - Dặn HS chuẩn bị bài sau: “ Cuộc sống xung quanh”. ---------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Toán: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Có biểu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”; có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng; biết so sánh độ dài 2đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng so sánh độ dài 2đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. - Làm BT 1, 2, 3. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp thực hành luyện tập. Tên GV... 7 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ, thước đo nhiều cỡ dài, ngắn. - Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Vẽ đúng, vẽ nhanh”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV cho HS thi vẽ ra bảng con 5 đoạn thẳng từ 4 điểm đã cho. - HS chơi, chữa bài: A B - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... C D - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: Có biểu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”; có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng; biết so sánh độ dài 2đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp. * Dạy biểu tượng “ dài hơn, ngắn hơn” và so sánh trực tiếp độ dài hai đoạn thẳng - GV cho HS dùng 2 chiếc thước và đo - HS quan sát trong cặp đôi, thảo luận và so sánh 2 - HS so sánh 2 que tính màu sắc và độ chiếc thước dài khác nhau ( 2 em ) - Hướng dẫn HS so sánh 2 que tính - Cả lớp theo dõi nhận xét - HS so sánh trên tranh vẽ: - Hướng dẫn nhìn vào tranh để so sánh + Thước xanh dài hơn thước trắng, thước trắng ngắn hơn thước xanh. + So sánh đọan AB và đoạn CD - HS phát biểu * So sánh gián tiếp độ dài hai đoạn thẳng - HS quan sát và thực hành qua độ dài trung gian. - Trình bày tranh: Đo độ dài bằng gang - Giãn tiết. tay, đo bằng ô vuông 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm bài tập. Tên GV... 8 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: HS biết so sánh độ dài 2đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp. - HS làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp. * Bài 1: - Cho HS so sánh từng cặp đoạn - HS nêu yêu cầu. thẳng ở bài tập 1. - HS suy nghĩ cá nhân, chia sẻ trước lớp. - Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn. a) A B C D Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD. + Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB. * Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng thẳng ( theo mẫu). PQ... - Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp. M N * Lưu ý: HS M1, M2 vẽ và ghi số vào mỗi đoạn thẳng. HS M3, M4 vẽ và đặt tên P Q các điểm rồi ghi các số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng. - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp: * Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất. + Đoạn thẳng thứ nhất dài 1 ô, đoạn thẳng thứ 2 dài 2 ô, đoạn thẳng thứ 3 dài 4 ô... - HS làm vở, chia sẻ trước lớp. - Hs đếm và vẽ vào vở và tô màu vào băng giấy dài 5 ô, chia sẻ trước lớp. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Cho HS làm vở, GV quan sát nhanh... - Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng: A - Đoạn thẳng AB dài 5 ô. C - Đoạn thẳng CD dài 4 ô. Tên GV... 9 Trường Tiểu học ... B D Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 TIẾT 5, 6: VẦN KHÔNG CÓ ÂM CUỐI /IA/ ( TẬP VIẾT CHỮ NHỎ) ( Thiết kế trang 139) ---------------------------------------------------------------THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân. Thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đo bằng gang tay, sải tay, bước chân. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: + GV: - Thước kẻ que tính . GV chuẩn bị một số khung tranh. + HS: Thước kẻ, que tính..... III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Vẽ đúng, vẽ nhanh”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV cho HS thi vẽ ra bảng con 6 đoạn thẳng từ 5 điểm đã cho. - HS chơi, chữa bài: G - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 10 Tên GV... Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 H bài... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. Q I K - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, thước kẻ. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp. a.Hướng dẫn Hs đo độ dài bằng “ gang tay”. Bưíc 1: Giíi thiÖu ®é dµi “ gang tay” - Gv nói gang tay là kích thước tính từ đầu ngón - Hs giơ tay lên để xác định độ tay cái đến đầu ngón tay giữa (Gv vừa nói vừa dài gang tay mình. thực hành chỉ vào tay mình). - Trình bày tranh: Đo độ dài bằng gang tay, đo bằng ô vuông. Bưíc 2: Híng dÉn c¸ch ®o ®é dµi = gang tay. - Gv nãi vµ lµm mÉu: §o ®é dµi mét c¹nh b¶ng. - Hs theo dâi §Æt ngãn tay s¸t mÐp bªn tr¸i cña c¹nh b¶ng, kÐo c¨ng ngãn gi÷a vµ ®Æt ®Êu ngãn tay gi÷a t¹i 1 ®iÓm nµo ®ã trªn mÐp b¶ng, co ngãn tay c¸i vÒ trïng víi mÐp b¶ng, ngãn tay gi÷a råi ®Æt ngãn tay gi÷a ®Õn mét ®iÓm kh¸c th¼ng trªn mÐp b¶ng vµ cø như thÕ th¼ng víi mÐp ph¶i cña b¶ng mçi lÇn co ngãn tay vÒ = víi ngãn tay gi÷a®äc mét, hai ….cuèi cïng ®äc to kÕt qu¶. VD: C¹nh b¶ng dµi 10 gang tay Bước 3: Hs thực hiện đo cạnh bàn của mình - Gv gọi một số Hs nêu kết quả đo. - Hs thực hành đo trong nhóm - Gv nói: Độ dài gang tay của mỗi người dài ngắn đôi cạnh bàn của mình. Chia khác nhau. sẻ trước lớp. -VD: 1Hs đo cạnh bàn của mình dài 5 gang. Tên GV... 11 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 b. Hướng dẫn Hs đo độ dài bằng bước chân Bước 1: Giới thiệu độ dài bằng - Học sinh khác đo cạnh bàn dài 4 gang. ( bước chân) -Gv nói: Độ dài = bước chân được tính = 1 bước đi bình thường mỗi lần nhấc chân lên được tính bằng một bước Bước 2: - Gv làm mẫu và nói: Đặt hai chân = nhau, chụm hai gót chân lại, chân phải nhấn lên 1 bớc bình thường như khi đi sau đó tiếp tục nhấc chân trái - 2 HS lªn ®o bôc gi¶ng b»ng bíc ch©n vµ nªu kÕt qu¶ ®o mỗi lần bước lại đếm từ. - GV hỏi: So sánh độ dài bước chân của cô giáo và - HS nªu bước chân của các bạn thì của ai dài hơn? c. Hướng dẫn Hs đo độ dài bằng sải tay, thước kẻ: ( Tương tự) . - HS chó ý nghe - Gv hướng dẫn cho HS. + Kết luận: Mỗi người ®Òu cã ®¬n vÞ ®o = bíc ch©n, gang tay sải tay kh¸c nhau ®©y lµ ®¬n vÞ ®o - HS nghe và thực hành đo. “cha chuÈn” nghÜa lµ kh«ng thÓ ®o ®îc chÝnh x¸c - Giãn tiết. ®é dµi cña mét vËt. Đo bằng thước là chuẩn hơn. 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm bài tập. * Mục tiêu: HS biết đo độ dài các vật bằng gang tay, bước chân... * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp. - GV cho HS thực hành một số khung tranh ảnh, bảng mê ka bằng gang tay và nói kết quả với nhau. - HS thực hành nêu và nêu miệng kết - GV theo dõi, nhận xét quả - Cho HS thực hành và đo chiều dài chiều 12 Tên GV... Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 rộng của lớp học bằng bước chân. -HS thực hành và nêu kết quả - GV theo dõi chỉnh sửa. - 1 vài em nêu - Nghe và ghi nhớ. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nêu cách đo độ dài đoạn thẳng? - Đo độ dài cái bàn bằng gang tay, bằng thước. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. Thực hành đo độ dài ở nhà -------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Đạo đức THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I I . MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức đạo đức đã học . - Nhận biết, phân biệt được những hành vi đạo đức đúng và những hành vi đạo đức sai . 2. Kĩ năng: Vận dụng tốt các kiến thức kĩ năng đã học vào thực tế đời sống . 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh một số bài tập đã học . Vở BTĐĐ 1 . Hệ thống câu hỏi . - HS: Xem trước lại các nội dung bài đạo đức đã học trongc học kì I. Vở BTĐĐ 1 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Tên GV... 13 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 3’ 1. Hoạt động khởi động . - Cho HS hát. - GV giới thiệu vào bài, ghi tên bài. 30’ 2. Hoạt động thực hành: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp. * Mục tiêu: Hệ thống lại các kiến thức đạo đức đã học . - Nhận biết, phân biệt được những hành vi đạo đức đúng và những hành vi đạo đức sai. * Cách tiến hành: 15’ a. Trả lời câu hỏi: - Học sinh nhắc lại tên bài học - Giáo viên đặt câu hỏi : + Các em đã học được những bài đạo đức gì ? - Học sinh suy nghĩ trả lời . + Khi đi học hay đi đâu chơi em cần ăn mặc như thế nào ? - + Mặc gọn gàng sạch sẽ thể hiện điều gì ? + Sách vở đồ dùng học tập giúp em điều gì? + Để giữ sách vở , đồ dùng học tập bền đẹp, em nên làm gì ? + Được sống với bố mẹ trong một gia đình em cảm thấy thế nào ? + Em phải có bổn phận như thế nào đối với bố mẹ, anh chị em ? + Em có tình cảm như thế nào đối với những trẻ em mồ côi, không có mái ấm gia đình . + Để đi học đúng giờ em cần phải làm gì ? Tên GV... 14 - Mặc gọn gàng , sạch sẽ . - Thể hiện sự văn minh , lịch sự của người học sinh . - Giúp em học tập tốt . - Học xong cất giữ ngăn nắp , gọn gàng , không bỏ bừa bãi , không vẽ bậy , xé rách sách vở . - Em cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc. - Lễ phép , vâng lời bố mẹ anh chị , nhường nhịn em nhỏ . - Chia sẻ, thông cảm hoàn cảnh cơ cực của bạn. - Không thức khuya , chuẩn bị bài vở , quần áo cho ngày mai trước khi đi ngủ . Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Được nghe giảng từ đầu . + Trong giờ học em cần nhớ điều gì ? - Cần nghiêm túc, lắng nghe cô giảng , không làm việc riêng , không nói chuyện . + Khi chào cờ em cần nhớ điều gì ? - Nghiêm trang , mắt nhìn thẳng lá quốc kỳ . + Nghiêm trang khi chào cờ thể hiện điều gì ? - Để bày tỏ lòng tôn kính quốc kỳ , thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc VN . + Đi học đều , đúng giờ có lợi gì ? b. Quan sát tranh, thảo luận nhóm: 15’ - Giáo viên giao cho mỗi tổ một tranh để Học sinh quan sát , thảo luận nêu được hành vi đúng sai . - Học sinh thảo luận nhóm Tổ 1 : T4/12 Tổ 2 : T3/17 Tổ 3 : T2/9 Tổ 4 : T2/26 - Giáo viên hướng dẫn thảo luận , bổ sung - Đại diện tổ lên trình bày . ý kiến cho các bạn lên trình bày - Lớp bổ sung ý kiến. - Cho Học sinh đọc lại các câu thơ dưới mỗi bài học trong vở BTĐĐ. 3. Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động . - Dặn học sinh ôn tập để kiểm tra vào tuần tới. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017 Hát nhạc: TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT ( GV chuyên) -------------------------------------------------------Mĩ thuật: Tên GV... 15 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 BÀI 8: BÌNH HOA XINH XẮN ( T2) ( GV chuyên) ------------------------------------------------Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: VẦN / UYA/, / UYÊN/, /UYÊT/ ( Thiết kế trang 143) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 9, 10: LUYỆN TẬP ( Thiết kế trang 147) ------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Thủ công GẤP CÁI VÍ ( TIẾT 2 ) I.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Học sinh gấp được cái ví bằng giấy màu. - Gấp được cái ví đúng, đẹp. - HS M1, M2 gấp cái ví có thể chưa đều. – HS M3, M4 gấp và dán được cái ví bằng giấy màu. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng và trang trí thêm ví của mình cho đẹp. 2. Kĩ năng: Rèn HS khéo tay khéo léo, chăm chỉ. 3. Thái độ: Giáo dục tính kiên trì, chịu khó cố gắng hoàn thành sản phẩm. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Tên GV... 16 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút. - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV : Ví mẫu, một tờ giấy màu hình chữ nhật. - HS : Giấy màu,1 vở thủ công. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. Hoạt động khởi động: ( 3’) - Cho HS hát . - GV giới thiệu ghi đầu bài - HS hát - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: - Gấp được cái ví bằng giấy màu. *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động chia sẻ trước lớp a. Giáo viên cho HS thảo luận trong nhóm - Học sinh thảo luận cặp đôi, nhắc đôi nêu lại các bước gấp được cái ví. lại quy trình gấp cái ví.  Bước 1 : Gấp đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa,lấy xong mở tờ giấy ra như ban đầu.  Bước 2 : Gấp mép hai đầu tờ giấy vào khoảng 1 ô.  Bước 3 : Gấp tiếp 2 phần ngoài vào trongs ao cho 2 miệng ví sát vào đường dấu giữa. Lật hình ra mặt sau theo bề ngang,gấp 2 phần ngoài vào trong cho cân đối giữa bề dài và bề ngang của ví . - Học sinh thực hành trên giấy b. Cho HS thực hành trong nhóm đôi. nháp. - Học sinh thực hành, giáo viên quan sát, nhắc nhở. - Giáo viên theo dõi giúp đỡ các em M1, M2. - Hướng dẫn các em làm tốt ra giấy màu. * Lưu ý: HS M3, M4 trang trí thêm ví của mình cho đẹp. c. Cho HS dán sản phẩm vào vở. - GV chấm 1 số sản phẩm, nhận xét. 4. Hoạt động tiếp nối : ( 2’) Tên GV... 17 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 - Gọi học sinh nhắc lại các bước gấp cái ví. - Nhận xét tinh thần,thái độ học tập và việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh. - Chuẩn bị giấy nháp, đồ dùng học tập, để học tiết 1 tuần sau. ----------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ----------------------------------------------------------------------- Toán MỘT CHỤC – TIA SỐ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Nhận biết ban đầu về 1 chục; biết quan hệ giữa chục và đơn vị: 1 chục = 10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc và viết số 1 chục và đọc và viết các số trên tia số. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp thực hành luyện tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não. - Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: + GV: Tranh vẽ, bó chục que tính, bảng phụ + HS: bó chục que tính, vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (5 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Đo đúng , đo nhanh”. - Cho HS đo nhanh độ dài của bàn học của mình. - HS chơi - GV nhận xét, TD, giới thiệu vào bài... 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: Nhận biết ban đầu về 1 chục; biết quan hệ giữa chục và đơn vị: 1 chục = 10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số. *Cách tiến hành: 18 Tên GV... Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 a.Giới thiệu: Một chục - Cho HS xem tranh và đếm mấy quả? - Đếm 10 quả - Đếm 10 que tính trong bó - 10 quả còn gọi là chục quả - Nhắc lại - 10 que tính còn gọi là mấy que tính? -10 que tính còn gọi 1 chục que tính. - 10 đơn vị còn gọi là mấy chục? - 10 đơn vị còn gọi là 1 chục - Cho HS thảo luận nhóm đôi và lấy ví dụ - HS thảo luận và chia sẻ trước lớp. về các đồ vật có số lượng là 1 chục. b. Giới thiệu : Tia số - Vẽ tia số và giới thiệu: Đây là tia số có - HS lắng nghe điểm gốc là 0 ( được ghi số 0 ). Các điểm - HS đọc lại các số trên ta số. cách đều nhau được ghi số, mỗi điểm ghi - Giãn tiết. 1 số theo thứ tự tăng dần. 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm bài tập. * Mục tiêu: HS được củng cố về 1 chục; biết quan hệ giữa chục và đơn vị: 1 chục = 10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số. * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp: - Bài 1: Vẽ thêm chấm tròn để đủ 1 chục chấm - HS làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp. - Bài 2: Khoanh 10 con vật - Chữa bài... - Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số. - Gv cùng HS chữa bài. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - Cho HS làm vở, GV kiểm tra nhanh. - Khoanh vào 1 chục con vật: a) b) Tên GV... 19 Trường Tiểu học ... Giáo án tổng hợp lớp 1 A Năm học 2017 - 2018 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét giờ học. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau: " Độ dài đoạn thẳng". ********************************************************************** ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày 25/ 12/ 2017 .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017 Tiếng Việt BÀI 73 : IT – IÊT I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đọc, viết và luyện nói thành thạo tiếng, từ có vần Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết. Tên GV... 20 Trường Tiểu học ...
- Xem thêm -