Tài liệu Tuần 10_giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1273 |
  • Lượt tải: 16
ngangiang712897

Tham gia: 27/08/2017

Mô tả:

Giáo án Lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN CÓ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH: MẪU 2 – OA (Thiết kế trang 20) --------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3. - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. -Làm BT 1(cột 2, 3), 2, 3 (cột 3, 4), 4. 2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng làm các phép trừ trong phạm vi 3. 3. Thái độ: Giáo dục Hs lòng say mê, yêu thích môn học. 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 3. - HS : Bảng con, vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? chỗ chấm. 5>2+2 - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 3 - 1 > 2 3-2<5 6 < 10 bài... - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập1(cột 2, 3), 2, 3 (cột 3, 4), 4. * Mục tiêu: - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3. Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. * Cách thực hiện: Họ tên GV 1 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên giao HS làm các bài tập ở SGK. *Bài tập1( cột 2, 3, 4): - Cho HS làm miệng, chữa bài. - GV nhận xét bài làm của HS. - Cho HS nhận xét cột 2 về các số và rút ra mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. *Bài 2: Số ? - Gv hướng dẫn: Dựa vào các bảng cộng, trừ đã học, nhẩm các kết quả của các phép tính và viết kết quả vào hình tròn cuối cùng. - Cho HS chơi trò chơi: "Điền đúng, điền nhanh". - GV cùng HS nhận xét trò chơi, chữa bài. - GV nhận xét bài viết của HS. *Bài 3( cột 2, 3 ): + , - ? - Cho HS làm, chữa bài. - GV nhận xét kết quả HS làm. * Lưu ý: HS M1, M2 nếu chưa thuộc được các bảng +, - đã học thì dùng que tính để tính rồi điền dấu vào chỗ chấm. * Kết luận: Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. * Bài 4 : Viết phép tính thích hợp : - HD HS quan sát tranh , nêu bài toán , viết phép tính tương ứng với bài toán. - Cho HS làm vở, chữa bài. * Lưu ý: HS M3, M4 cần nêu các cách nêu bài toán khác nhau và phép tính khác nhau tương ứng với bài toán.HS M1, M2 có thể chú ý nếu tranh vẽ các con vật quay đầu ra hay cho đi, chạy đi, hái đi,...thì các em lưu ý sẽ làm tính trừ. - HS HS nêu yêu cầu: Tính. - HS làm bài, chữa bài: 1+1=2 1+2=3 1+1+1=3 2–1=1 3–1=2 3–1–1=1 2+1=3 3–2=1 3–1+1=3 - HS đọc kết quả của phép tính. -1HS đọc yêu cầu:”Điền số”. - HS chơi trò chơi, nhận xét, chữa bài: -1 -2 3 3 2 1 2 1 2 +1 3 - Giãn tiết. - 1 HS đọc yêu cầu: "Điền dấu + , - ?” - 4 HS làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con : 2 + 1 = 3 1+2=3 3–2=1 3–1=2 - HS đọc yêu cầu bài 4:” Viết phép tính thích hợp”. - HS nhìn tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh. - HS làm bài, chữa bài. Đọc các phép tính: a, 2 - 1 = 1 b, 3 - 2 = 1. Hoặc 3 – 1 = 2 Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền dấu + , thích hợp vào chỗ chấm. Họ tên GV -1 - Lắng nghe. 2 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài. - Cho HS nhận xét mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ : 1 + 1 = 2 2 - 1 = 1 - HS làm vở, GV cùng HS chữa bài: * Kết luận: Phép trừ là phép tính ngược 1+1=2 1+4=5 lại của phép cộng. 2–1=1 2+2=4 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng cộng 3. - Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học bài: “Phép trừ trong phạm vi 4”. -Nhận xét tuyên dương. - Về cùng người thân học thuộc lại các bảng cộng, trừ đã học. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Thể dục: BÀI 10: RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết cách thực hiê ên tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. - Bước đầu làm quen với tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông (thực hiê ên bắt chước theo giáo viên). 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiê ên tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập. - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 3 Họ tên GV Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 NỘI DUNG I/ Hoạt động khởi động: – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m) L V Đ 6 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên HS di chuyển thành vòng tròn và khởi động. GV II/ Hoạt động thực hành: a/. Ôn đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang Nhận xét: b/. Ôn phối hợp: Đứng đưa hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Họ tên GV 4 23 – GV nêu nội dung ôn tập, nhũng sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm. sau đó hô nhịp cho hs tập. – Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát nhắc nhở hs thực hiện chưa tốt. – Phương thức tập luyện giống như trên. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 GV – GV wan sát nhắc nhở hs thực hiện chưa tốt. c/. Học: Đứng kiểng gót,hai tay chống hông. Hướng dẫn học sinh luyện tập – GV nêu tên đ. Tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích đô ng tác. HS quan sát ê và tâ êp theo. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. Nhận xét III/ Hoạt động tiếp nối: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp và chuẩn bị tiết học sau. 6 –Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... -------------------------------------------------------Tự nhiên xã hội: ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan. - Nêu được các việc em thường làm vào các buổi trong một ngày như: + Buổi sáng: đánh răng, rửa mặt. + Buổi trưa: ngủ trưa, chiều tắm gội. 5 Họ tên GV Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 + Buổi tối: đánh răng. 2. Kĩ năng: Có thói quen vệ sinh cá nhân hằng ngày. 3. Thái độ: Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phục những hành vi có hại cho sức khoẻ. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học : Phiếu học tập, sưu tầm tranh về các chủ đề đã học. - Tranh minh hoạ SGK. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi “Chi chi, chành chành”. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 3. Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan. Nêu được các việc em thường làm vào các buổi trong một ngày . * Cách thực hiện: +/ Cho HS ôn về các bộ phận cuả cơ thể và các giác quan. - Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài cuả cơ thể. - HS thảo luận nhóm đôi và kể trong - Cơ thể người gồm mấy phần? nhóm sau đó chia sẻ trước lớp. - Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh - HS khác bổ sung. bằng những bộ phận nào? - Nếu thấy bạn chơi súng cao su, em sẽ khuyên bạn như thế nào? +/ Khắc sâu hiểu biết về hành vi vệ sinh cá nhân hàng ngày để có sức khoẻ tốt. Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh khắc phục những hành vi có hại sức khoẻ. - Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ? - HS hoạt động cá nhân. - Buổi trưa em thường ăn gì? Có đủ no - Nhớ và kể lại việc làm vệ sinh cá nhân trong 1 ngày. HS kể trước lớp. không? Họ tên GV 6 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Em có đánh răng rửa mặt trước khi đi - HS khác nhận xét. ngủ không? - Gọi 1 số học sinh trả lời câu hỏi. * Kết luận: Thức dậy lúc 6 giờ để làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị đi học. Ăn cơm đúng giờ để có sức khoẻ tốt. Đánh răng sau khi ăn, trước khi đi ngủ, thường xuyên tắm gội hàng ngày để giữ cơ thể luôn sạch sẽ, khỏe mạnh… 3. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà nhắc nhở và cùng người thân giữ gìn vệ sinh cơ thể hằng ngày. - Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 3, 4: LUẬT CHÍNH TẢ VỀ ÂM ĐỆM ( Thiết kế trang 26) ------------------------------------------------------------------Đạo đức: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ ( TIẾT 2) I . MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Biết cư xử lễ phép với anh chị, cần nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày .Yêu quý anh chị em trong gia đình. 2.Kĩ năng: Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ trong gia đình 3.Thái độ: Biết phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp về lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. * Giáo dục kĩ năng sống: - Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với anh chị em trong gia đình. Họ tên GV 7 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: Các vật dụng chơi đóng vai BT2 . Bảng phụ chép bài tập 3. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS đọc bài thơ: "Làm anh" - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động thực hành luyện tập: (30 phút) Giao nhiệm vụ HS làm bài tập 2, 3 Vở Bài tập đạo đức. * Mục tiêu: Biết cư xử lễ phép với anh chị, cần nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Biết phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp về lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.Yêu quý anh chị em trong gia đình. * Cách thực hiện: a : Cho HS quan sát tranh Bài tập 3 - Giáo viên nêu yêu cầu bài và ghi đầu bài -Học sinh nêu lại yêu cầu đầu bài. - Giáo viên hướng dẫn cách làm bài : Nối -HS mở vở BTĐĐ quan sát các tranh ở tranh với chữ “ Nên” hay “ Không nên ”. BT3 , thảo luận nhóm 4 rồi nối tranh với chữ “ Nên” hay “Không nên ”. - GV treo bảng phụ chép bài tập 3: - Một số hs làm bài tập trước lớp - Giáo viên gọi học sinh lên trình bày trước lớp . T1 : Nối chữ “ không nên ” vì anh không cho em chơi chung . T2 : Nên – vì anh biết hướng dẫn em học . T3 : Nên – vì 2 chị em biết bảo ban nhau làm việc nhà . T4 : Không nên – vì chị tranh giành Họ tên GV 8 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 sách với em , không biết nhường nhịn em. T5: Nên – Vì anh biết dỗ em để mẹ làm việc . - Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh trình bày . - Giáo viên nhận xét , tổng kết ý chính của 5 bức tranh . b : Đóng vai - Giáo viên phân công từng nhóm đóng vai theo từng tranh trong bài tập 2 . - GV cùng HS nhận xét. -HS thảo luận nhóm đôi , phân vai trong nhóm cử đại diện lên đóng vai . * Giáo viên kết luận : - Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến . - Là anh chị thì cần phải biết nhường nhịn em nhỏ. - Là em thì cần phải lễ phép vâng lời dạy bảo của anh chị. c : Liên hệ thực tế - Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để học sinh tự liên hệ bản thân mình . - HS hoạt động cá nhân. - HS suy nghĩ , tự liên hệ bản thân qua câu hỏi của giáo viên . + Em có anh chị hay có em nhỏ ? + Em đã đối xử với em của em như thế nào? + Có lần nào em vô lễ với anh chị chưa ? + Có lần nào em bắt nạt , ăn hiếp em của em chưa ? - Giáo viên khen những em đã thực hiện tốt và nhắc nhở những học sinh chưa tốt . * Kết luận chung : Anh chị em trong gia đình là những người ruột thịt . Vì vậy em cần phải thương yêu , quan tâm , chăm sóc anh chị em , biết lễ phép với anh chị , nhường nhịn em nhỏ . Có như vậy gia đình mới đầm ấm hạnh phúc , cha mẹ mới Họ tên GV 9 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 vui lòng . 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tập tốt. - Dặn HS về ôn lại bài và cùng nhắc nhở người thân trong gia đình cần biết yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Chuẩn bị bài sau: " Nghiêm trang khi chào cờ". -----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4. - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Làm BT 1 (cột 1, 2 ), 2, 3 2. Kĩ năng: Rèn HS làm các phép tính trừ trong phạm vi 4 thành thạo. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa và tranh minh họa bài tập 3. - HS : Bảng con, vở; 4 que tính, 4 hình vuông,4 hình tam giác. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Mục tiêu: Gây sự hứng thú, say mê vào tiết học , nhằm củng cố kiến thức đã học và giới thiệu chuyển vào bài mới. Họ tên GV 10 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào 1 + 2 = 3 0 + 3 < 10 3–2<5 1+2=2+1 chỗ chấm. - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài... - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng trừ trong phạm vi 4. Tập nêu bài toán dựa vào tranh vẽ hay vật thật mà HS lấy cũng từ đó HS nêu được các phép tính tương ứng với bài toán đó. Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. * Cách thực hiện: a.Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4: Bước 1: Lần lượt giới thiệu các phép trừ 4 -1 = 3, 4 - 2 = 2, 4 -3 = 1 * Giới thiệu phhép trừ : 4 - 1 = 3 -GV cho HS thao tác trên que tính(GV thao tác trên bảng) rút ra phép tính: 4 1=3. - Dán 4 quả cam lên bản và hỏi: Có mấy quả cam? - HS thao tác trên vật thật. - Lấy đi 1 quả và hỏi: còn lại mấy quả ? - Gọi hs nêu đề toán - 4 quả cam - Còn lại 3 quả cam - HS 5 thảo luận nhóm đôi nêu bài toán: Có 4 quả cam, lấy đi 1 quả. Hỏi còn lại mấy quả cam? - HS mời nhau trả lời : Còn lại 3 quả cam - Phép trừ - 4 -1 = 3 - 4 quả cam trừ 1 quả cam bằng 3 quả cam. - 4 -1 = 3 (cá nhân , nhóm , đồng - Ta có thể làm phép tính gì ? - Ai có thể nêu toàn bộ phép tính - Ghi bảng và yêu cầu hs đọc. * Giới thiệu phép trừ 4 – 2 = 2 - Ghi bảng 4 - 2 = 2 Họ tên GV 11 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 thanh). - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi - Có 4 con chim bay đi 2 con chim. Hỏi còn lại mấy con chim? - Mời nhau trả lời : còn lại hai con chim * Giới thiệu phép tính 4 - 3 = 1 - Đọc 4 trừ 2 bằng 2 Tương tự như hai phép tính trên - Cá nhân , nhóm , đồng thanh Bước 2: Gọi hs đọc thuộc (GV che dần, - HS thi đua học thuộc bảng trừ trong xóa dần các số và kết quả). phạm vi 4. - Cá nhân , nhóm , đồng thanh - Kiểm tra - 2 chấm tròn , thêm 2 chấm tròn , có Bước 3: Quan hệ giữa phép cộng và phép tất cả 4 chấm tròn trừ - HS đọc cá nhân, đồng thanh. - Trên bảng có mấy chấm tròn ? thêm mấy chấm tròn ? Có tất cả mấy chấm tròn? - GV cho HS thành lập 2 phép tính: 2 + 2 = 4 ngược lại 4–2=2 - Hình thành mối quan hệ giữa 2 phép tính 1 *Kết luận: Đó chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. - Giãn tiết. 3. Hoạt động thực hành (15 phút): Giao nhiệm vụ HS làm BT 1 (cột 1, 2 ), 2, 3 * Mục tiêu: - Biết làm tính trừ các số trong phạm vi 4. Củng cố cách đặt tính các phép tính cột dọc và đặt các số thật thẳng cột. Củng cố kĩ năng quan sát tranh nêu bài toán bằmg nhiều cách khác nhau và viết phép tính tương ứng với bài toán đó. * Cách thực hiện: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu bài toán - Tính - Để làm được các phép tính này các em - HS chơi trò chơi. dựa vào bảng trừ 4 vừa học để nhẩm kết 4–1=3 4–2=2 quả các phép tính. 3–1=2 3–2=1 - Cho HS chơi trò chơi: "Xì điện" 2–1=1 4-3 =1 - GV nhận xét, TD. - Gọi 1 số hs khác nhận xét * Lưu ý: Với HS M1, M2 không thuộc bảng trừ 4 GV cần cho HS dùng que tính để tính các phép tính và điền kết quả vào sau dấu bằng. Bài 2 : - Tính - Yêu cầu hs đọc đầu bài - Hs làm bài vào bảng con 12 Họ tên GV Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 4 - 4 3 - - 4 - 2 - 3 - 2 1 2 3 1 1 - GV nhận xét ,chữa bài. 2 3 1 1 1 2 * Lưu ý: GV cần quan tâm đến đối tượng - HS nhận xét HS M1, M2 về kĩ năng đặt tính, viết các số thật thẳng cột. HS M 3, M4 nêu được kĩ thuật đặt tính cột dọc. Bài 3 : - Bài toán yêu cầu gì? - Viết phép tính thích hợp - Gọi hs nhìn tranh đặt đề toán. - Có 4 bạn chơi nhảy dây, 1 bạn chạy - GV nhận xét ,yêu cầu HS nêu bài toán đi. Hỏi còn lại mấy bạn ? cách khác và phép tính tương ứng:4 - 3=1 - Viết phép tính : 4 - 1 = 3 * Lưu ý: HS M1, M2 cần quan sát hình - Vài hs đọc bài làm của mình leân – caû vẽ nếu tranh vẽ có hình người hoặc các lôùp nhaän xeùt. con vật quay đầu ra thì làm tính trừ, quay đầu vào thì làm tính cộng. HS M 3, M4 nêu được nhiều cách nêu bài toán khác nhau và các phép tính tương ứng với bài toán đó. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống: - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Gọi HS đọc lại bảng trừ 3. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS: Về nhà đọc thuộc lại bảng trừ trong phạm vi 4 cho người thân nghe. - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập - GV gọi HS nêu yêu cầu. 4- 2 =2 4- 1 =3 4 - 3=1 ------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2017 Họ tên GV 13 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Tiếng Việt: TIẾT 5, 6: VẦN /OE/ ( Thiết kế trang 30) -----------------------------------------------------------------Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tính huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. - HS làm bài tập 1, 2 ( dòng 1), 3, 5 b. 2.Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính thành thạo các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tính huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to bài tập 5, bảng phụ chép bài tập 2, phiếu học tập ghi bài về nhà. - HS: Bảng con, vở ô li toán. III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 2. HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”. * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.. * Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi. HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ? chỗ chấm. 4 - 1< 10 - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 1 + 2 = 3 3–2<5 2+2=4-2 bài... - HS nhắc lại đầu bài - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. 3. Hoạt động thực hành (30 phút) : Hướng dẫn HS làm bài tập. * Mục tiêu:Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tính huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. * Cách thực hiện: Họ tên GV 14 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Tính + Bài 1: Gọi HS tự nêu yêu cầu của bài rồi làm vào bảng con và chữa bài 4 - 3 - 4 - 4 2 - 3 - - 1 *Lưu ý: HS M 1, M2 đặt các số thật 2 3 2 1 1 3 1 1 2 1 2 thẳng cột. + Bài 2 (dòng1): Gọi HS nêu yêu cầu -1HS đọc yêu cầu:”Điền số”. bài và nêu cách làm bài. - Tính rồi ghi kết quả vào hình tròn - Cho HS chơi trò chơi: " Điền đúng, - HS chơi trò chơi, nhận xét, chữa bài: điền nhanh". 4 -1 3 4 -3 1 3 3 -2 1 2 -1 - GV cùng HS chữa bài, nhận xét trò chơi, TD. - Giãn tiết. Yêu cầu HS làm và chữa bài ? - Cá nhân chữa bài, em khác nhận xét + Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu bài. - Nhắc cách tính ? Chốt: Tính từ trái sang phải: Lấy số thứ nhất trừ số thứ 2 được bao nhiêu lấy kết quả đó trừ với số thứ 3 và viết kết quả sau dấu bằng. + Bài( 5b) Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh tự nêu đề toán ? - Từ đó viết phép tính cho thích hợp. * Lưu ý: HS M1, M2 cần quan sát - Lấy 4 -1, được bao nhiêu lại trừ đi 1, rồi ghi kết quả. 4 - 1 - 1 = 2 4 - 1 - 2 = 1 4 - 2 - 1 =1 - Hs quan sát tranh, nêu đề toán - Nêu phép tính 4-1=3 4–3=1 hình vẽ nếu tranh vẽ có hình người Họ tên GV 15 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 hoặc các con vật quay đầu ra thì làm tính trừ, quay đầu vào thì làm tính cộng. HS M3, M4 nêu được nhiều cách nêu bài toán khác nhau và các phép tính tương ứng với bài toán đó * Bài tập phát triển năng lực HS: + Bài tập: GV hướng dẫn làm bài tập. - 1HS làm vở, chữa bài. +3 2 4 5 - Cho HS làm, chữa bài. 3 -2 1 3 -3 1 +2 5 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Đọc lại bảng trừ 3, 4 - Nhận xét giờ học. - Lµm vµo phiếu học tập: - Về nhà cùng người thân làm bài tập 3 - 1..=..2 3 - 1..> 3 - 2 ở phiếu. 4 - 1..>..2 4 - 3..<..4 - 2 - Học thuộc lại các bảng cộng, trừ đã 4 - 2..=..2 4 - 1..<..3 + 1 học. 1 + 3 ..= ..4 ______________________________________________________________ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 7, 8: VẦN /UÊ/ ( Thiết kế trang 33) ----------------------------------------------------------------------Toán: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5 Họ tên GV 16 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5. - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ - Làm BT1, 2 (cột 1), 3, 4a. 2. Kĩ năng: Rèn HS làm các phép tính trừ trong phạm vi 4 thành thạo. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê, yêu thích môn Toán. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp thảo luận nhóm. 2. Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa, tranh vẽ phóng to bài tập 4. Phiếu học tập bài 4b. - HS : Bảng con, vở; 5 que tính, 5 hình vuông, 5 hình tam giác. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 3. HĐ khởi động: (3 phút) .- Cho HS thi đua đọc học thuộc lòng - HS thi đọc bảng cộng, trừ 3, 4. - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài - HS nhắc lại đầu bài 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút) * Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng trừ 5, biết làm tính trừ trong phạm vi 5. - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . *Cách tiến hành: Họ tên GV 17 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi a, Hướng dẫn HS học phép trừ : 5 - 1 = 4. -HS thao tác trên vật thật (GV thao tác - HS thực hành trên vật thật theo trên bảng) rút ra phép tính: 5 - 1 = 4 nhóm đôi. - Hướng dẫn HS quan sát: - Quan sát hình vẽ trong bài học để tự nêu bài toán: “Lúc đầu trên cành có 5 quả táo bị rụng hết 1 quả táo. Hỏi trên - Có 5 quả táo bớt 1 quả táo còn 4 quả cành còn lại mấy quả táo?” táo?”. - 5 bớt 1 còn 4. - Gọi HS trả lời: - 5 trừ 1 bằng 4. - HS đọc :“năm trừ một bằng bốn” . - GV vừa chỉ vào hình vẽ vừa nêu: 5 bớt 1 còn mấy? Vậy 5 trừ 1 bằng mấy? -Ta viết 5 trừ 1 bằng 4 như sau: 5- 1 = 4 b, Giới thiệu phép trừ : 5 - 2 = 3, 5 - 3 = 2, 5 - 4 = 1 theo 3 bước tương tự như đối với 5 - 1 = 4. c, Sau mục a, b, trên bảng nên giữ lại 4 công thức: 5 - 1 = 4 ; 5 - 2 = 3 ; 5 - 3 = 2; 5 – 4 = 1. - GV dùng bìa che tổ chức cho HS học thuộc lòng các phép tính trên bảng. d, HD HS quan sát hình vẽ, nêu các câu hỏi để HS biết 4 + 1 = 5 ; 1 + 4 = 5 (Tính chất giao hoán của phép cộng)Từ hình vẽ HS nêu được: 5 - 1 = 4 ; 5 - 4 = 1( HS thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ).GV nói :Từ ba số 4, 5, 1 ta lập được 4 phép tính: 2 phép cộng, 2 phép trừ. đ, Tương tự như trên với sơ đồ thứ hai. - GV cho HS thành lập 2 phép tính: 3 + 2 = 5 ngược lại 5-2=3 *Kết luận: Đó chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. 3. Hoạt động thực hành: (15 phút) - Nhiều HS đọc 4 phép trừ trên. - HS đọc thuộc lòng các phép tính trên bảng cá nhân, nhóm, ĐT. - HS hình thành các phép tính: 4+1=5 5-1=4 1 + 4 = 5 5 - 4 =1 - H S đọc các phép tính trên bảng: 3+2=5 5-2=3 2+3=5 5-3=2 - HS đọc¸ nhân , đồng thanh - Giãn tiết. Hướng dẫn HS làm bài tập. Họ tên GV 18 Trường Tiểu học ........ Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: Củng cố cho HS các phép trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5 * Cách thực hiện: Giao nhiệm vụ HS làm các bài tập 1, 2 (cột 1), 3, 4a. *Bài 1 : Tính : - HS đọc yêu cầu bài 1:” Tính” - Hướng dẫn HS : - HS làm bài miệng, chữa bài : Đọc kết quả: 2 – 1 = 1 3 – 2 =1 - GV nhận xét bài làm của HS. 3–1=2 5–2=3 *Bài 2( cột 1 ) – GV gọi HS nêu yêu cầu - HS đọc yêu cầu bài 2:” Tính”. bài. - HS chơi trò chơi, chữa bài. Cho Hs chơi trò chơi: " Điền đúng, điền 5–1=4 5-2=3 nhanh" 5–3=2 5–4=1 - GV nhận xét bài làm của HS, TD... * Bài 3: - GV giới thiệu cách viết phép trừ theo cột dọc, cách làm tính theo cột dọc (chú ý viết thẳng cột). - GV nhận xét bài HS làm. * Lưu ý: GV cần quan tâm đến đối tượng HS M1, M2 về kĩ năng đặt tính, viết các số thật thẳng cột. HS M 3, M4 nêu được kĩ thuật đặt tính cột dọc. * Bài 4a: - GV yêu cầu HS - Khuyến khích HS tự nêu nhiều bài toán khác nhau và tự nêu được nhiều phép tính khác nhau. - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 cần quan sát hình vẽ nếu tranh vẽ có hình người hoặc các con vật quay đầu ra thì làm tính trừ, quay đầu vào thì làm tính cộng. HS M 3, M4 nêu được nhiều cách nêu bài toán khác nhau và các phép tính tương ứng với bài toán đó. *Kết luận: Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài tập: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống: Họ tên GV - HS giãn tiết. -1HS đọc yêu cầu bài 3: “ Tính“ -Vài HS làm ở bảng lớp, cả lớp làm bảng con . - 1HS nêu yêu cầu bài tập 4 a“Viết phép tính thích hợp”. - HS quan sát tranh và tự nêu bài toán, tự giải phép tính, rồi viết phép tính ra vở: a, 5 - 2 =3 5–3=2 19 1HS làm vở, chữa bài. -3 5 5 2 -1 Trường Tiểu học ........ 5 4 1 Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Cho HS làm vở, GV cùng HS chữa bài. 4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’) 5 -2 3 - Gọi HS đọc lại bảng trừ 3. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS: Về nhà đọc thuộc lại bảng trừ - Lắng nghe. trong phạm vi 4 và cùng người thân làm bài tập 4 b. - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -4 ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... _____________________________________________________________________ Thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm 2017 Tiếng Việt: TIẾT 9, 10: VẦN /UY/ ( Thiết kế trang 37) -------------------------------------------------------------Hát nhạc: ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT ( GV chuyên) ----------------------------- ----------------------------------Thủ công XÉ DÁN HÌNH CON GÀ CON ( TIẾT 1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Học sinh biết cách xé, dán hình con gà con . Giúp các em xé được hình con gà con ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ. - HS M3, M4 xé , dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình dán cân đối , phẳng. - Có thể xé, dán được thêm hình con gà con có hình dạng, kích thước khác nhau. 2. Kĩ năng: Giúp các em rèn luyện đôi tay khéo léo. 3.Thái độ: Yêu thích môn học, chịu khó. II. CHUẨN BỊ: 1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Họ tên GV 20 Trường Tiểu học ........
- Xem thêm -