Tài liệu Mô hình kinh doanh b2c - nguyễn huy hoàng

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 359 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Mô hình kinh doanh B2C G V: N G U Y Ễ N HU Y H OÀ N G (N G U Ồ N : THƯ Ơ N G M ẠI Đ I Ệ N T Ử - T H S . L Ư Ơ N G V Ĩ M I N H – Đ H K HTN – Đ HQG TP HC M ) 1 Nội dung Mô hình doanh thu Các mô hình doanh thu B2C 2 Định nghĩa M Ô HÌ N H K I N H D OAN H B 2 C 3 Mô hình kinh doanh • EC cho phép tạo ra các mô hình kinh doanh mới (Business Model) • Là phương thức kinh doanh mà 1 công ty thông qua phương thức kinh doanh này tạo ra doanh thu để tồn tại • Là mô hình giải thích những hoạt động nhằm đem lại giá trị cho sản phẩm hay dịch vụ mà công ty cung cấp • value-chain Doanh thu Thị trường Đối thủ Lợi nhuận Sản phẩm Mô hình doanh thu (Revenue Model) Làm thế nào mà một doanh nghiệp hay dự án EC có doanh thu Khách hàng 4 Mô hình kinh doanh – Ví dụ • Ví dụ • Siêu thị • Mua hàng hóa, bán lại hàng hóa cho người tiêu dùng • Tạo ra được lợi nhuận • Đài truyền hình • Cung cấp miễn phí các chương trình truyền hình cho người xem • Tồn tại thông qua mô hình quảng cáo và nội dung của chương trình phát sóng 5 Các mô hình doanh thu b2c M Ô HÌ N H K I N H D OAN H B 2 C 6 Mô hình doanh thu Mô hình doanh thu 7 Bán lẻ Khách hàng Siêu thị Xí nghiệp e-tailers Khách hàng Cửa hàng Công ty Cửa hiệu Electronic Tailing (e-Tailing) Khách hàng 8 Mô hình doanh thu Mô hình doanh thu 9 Mô hình Bán lẻ – Sale model • Hình thức mà 1 công ty có doanh thu từ việc bán hàng hóa/dịch vụ trên website của mình • Sử dụng danh mục hàng hóa • Hình ảnh, thông tin chi tiết, giá • Sản phẩm • Máy tính và hàng điện tử • Sách, nhạc và phim • Quần áo • Hoa và quà tặng • Hàng giảm giá • … 10 11 12 Mô hình bán lẻ của Land’s End • Đặc trưng • Personal shopper • Là một “điệp viên thông minh” (intelligent agent) • Để ý các sở thích của khách hàng, từ đó đề nghị sản phẩm phù hợp • Virtual model • Hình ảnh • Được xây dựng từ số đo của khách hàng 13 14 Mô hình doanh thu Mô hình doanh thu 15 Mô hình Quảng cáo • Mô hình quảng cáo : Advertisement Model, Affiliate Model • Thu phí vì cho phép các công ty khác để link, logo hay banner trên website của mình • Khó khăn • Không có chuẩn để thu phí • Số lần click chuột, số lượng người truy cập • Số lượng người dùng ít  không thu thập được tiểu sử của khách hàng (demographic info) • Địa chỉ, giới tính, mức thu nhập, nghề nghiệp, sở thích, tôn giáo… 16 Mô hình Quảng cáo • Các dạng Web sử dụng mô hình quảng cáo : • Web Portal • Báo điện tử • Classified Ad 17 Mô hình quảng cáo trên Web Portal • Web Portal : Điểm xuất phát để duyệt web • Gồm Web Directory •Tìm kiếm theo từ khóa •Trang kết quả có nhiều hyperlinks dẫn đến các trang khác •Thu phí quảng cáo •Các hyperlinks được xuất hiện theo 1 độ ưu tiên Search Engine Danh sách các “siêu liên kết” (hyperlinks) Chức năng khác Thư điện tử miễn phí, dịch vụ lưu trữ tập tin, trò chơi, lịch làm việc, chat room, … 18 19 Báo điện tử 20
- Xem thêm -