Tài liệu Các mô hình thương mại điệnt tử b2c 2018

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 351 |
  • Lượt tải: 0
thangvan903530

Tham gia: 17/11/2017

Mô tả:

Thương mại điện tử B2B và B2C là kinh doanh về cái gì?. kinh doanh theo hình thức nào?. B2C hay B2B, vậy B2C, B2B trong thương mại điện tử là gì. Đó là những câu hỏi mà được nhiều người quan tâm tò mò không ít người còn phải học hỏi tại sao lại kinh doanh thương mại điện tử.Thương mại điện tử chọn mô hình kinh doanh theo B2C hay B2B thì ít người biết tới, trên mạng internet cũng có nhiều tại liệu giải thích về B2C và B2B cũng như các cuốn sách được xuất bản khá nhiều về loại hình kinh doanh thương mại điện tử này.Sau đây mình có một số kinh nghiệm hiểm biết nho nhỏ chia sẽ với các bạn như sau:Bạn đang kinh doanh theo hình thức B2C hay B2B, Giải thích thêm chút các chữ viết tắt Chữ B trong B2B để chỉ các doanh nghiệp mua hàng hóa để thương mại hóa hoặc sản xuất.Khái niệm này chưa đầy đủ cho B2B. B2B còn 2 mục đích nữa: mua sắm cho các hoạt động tác nghiệp trong Doanh Nghiệp, Mua sắm phục vụ cho việc bảo trì, duy tu, sửa chữa thiết bị. Còn chữ B2B có 3 mục đích như sau:- Mua để tiêu dùng trong Doanh Nghiệp- Mua để thương mại hóa hoặc để sản xuất- MRO (Maintain, Repair, Operation)Cho nên B2C và B2B không đồng nghĩa với khái niệm Bán buôn và bán lẻ trong thương mại truyền thống.Theo Uỷ ban châu Âu
Các mô hình thương mại điệnt tử Mô hình thương mại điện tử B2E Mô hình thương mại điện tử mà theo đó các tổ chức seẽ cung cấấp dịch vụ, thông tn hay sản phẩm tới các cá nhấn người lao động. 2. Mô hình này còn gọi là mô hình thương mại điện tử phía người mua (buy-side) Mô hình doanh thu từ phí giao dịch, phí sử dụng, phí cấấp chứng nhận hàng năm  Cho phép các nhà cung cấấp truy cập vào cổng thông tn điện tử của doanh nghiệp Mô hình mua săấm trực tuyếấn 3. Mô hình sàn giao dịch Mô hình mua săấm trực tuyếấn  Mô hình phấn phôấi trực tuyếấn Một sôấ mô hình TMĐT B2B chính 4 Sôấ lượng giao dịch chiếấm khoảng 10%, nhưng giá trị giao dịch lến tới 85% tổng giá tr ị giao dịch từ hoạt động thương mại điện tử Là mô hình thương mại điện tử mà các doanh nghiệp seẽ tếấn hành các giao dịch thông qua mạng internet, extranet, intranet hoặc mạng riếng. Mô hình TMĐT B2B 5 Mô hình cổng thông tn (portal)(yahoo.com, aol.com, msn.com)( cung cấấp cho ng ười dùng công tỵ tm kiếấm trến mạng cũng như các nội dung và dịch vụ khác chỉ trến một trang web)Các mô hình thương mại điện tử B2C chính 6 Mô hình doanh thu điển hình của loại hình này là mô hình phí giao d ịch  Sử dụng công nghệ internet nhăằm kếất nôấi người mua và người bán lại với nhau Mô hình người tạo lập thị trường 23. B2B2C - Business to Business to Consumer/ TM giữa DN với DN  B2C – Business to Consumer / e-tailing/ TM giữa DN với người TD hay bán lẻ trực tuyếấn  B2B – Business to Business/ TM giữa DN với DN 4.1. Phấn loại thƣơng mại điện tử & E-Government/ Chính phủ điện tử 24 E-Learning/ Đào tạo trực tuyếấn  Mobile Commerce/ Thương mại điện tử di động  B2E–Business to Employees/TM giữa doanh nghiệp với người LĐ  C2C–Consumer to Consumer/ TM giữa người tếu dùng với người tếu dùng  C2B –Consumer to Business/ TM giữa người tếu dùng với DN với NTD 24. 4.1.1. Mô hình thương mại điện tử B2C • Mô hình thương mại điện tử mà tại đó doanh nghiệp seẽ cung cấấp dịch vụ và hàng hóa cho các cá nhấn mua hàng • Quy mô và tôấc độ tăng trưởng của thị trường B2C tăng liến tục 25. Mô hình người tạo lập cộng đôằng Mô hình nhà cung cấấp dịch vụ  Mô hình người tạo lập thị trường  Mô hình môi giới giao dịch  Mô hình nhà cung cấấp nội dung  Mô hình bán lẻ trực tuyếấn  Mô hình cổng thông tn 4.1.1. Một sôấ mô hình TMĐT B2C chính 55..B2C (Business to Consumer): được hiểu là thương mại giữa các doanh nghiệp và người tếu dùng liến quan đếấn việc khách hàng thu thập thông tn, mua các hàng hoá h ữu hình (như sách, các sản phẩm tếu dùng…) hoặc sản phẩm thông tn hoặc hàng hoá vếằ nguyến liệu điện tử hoặc nội dung sôấ hoá như phấằn mếằm, sách điện tử và các thông tn, nh ận s ản phẩm qua mạng điện tử. Một trong những công ty kinh doanh thành công trến thếấ giới theo mô hình này là Amazon.com với việc kinh doanh bán lẻ qua mạng các s ản phẩm như sách, đôằ chơi, đĩa nhạc, sản phẩm điện tử, phấằn mếằm và các sản phẩm gia đình. . Một doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng cả hai mô hình B2B và B2C vào hoạt động kinh doanh. Xét trến góc độ thương mại truyếằn thôấng một doanh nghiệp có thể vừa tếấn hành bán buôn và bán lẻ thông qua cong ty thiet ke website các hệ thôấng phấn phôấi hoặc các công ty con của mình. Mặt khác cũng có doanh nghiệp tếấn hành hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp khác (như đặt hàng từ các đôấi tác để mua nguyến vật liệu…) để s ản xuấất hàng hoá và bán lẻ cho khách hàng. Chính vì vậy doanh nghiệp hoàn toàn có thể ứng dụng cả hai mô hình B2B và B2C vào trong hoạt động sản xuấất, kinh doanh theo cách th ức phù hợp nhấất với họ
- Xem thêm -