Tài liệu Bài giảng thương mại điện tử - hosting và xây dựng website e-commerce

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 821 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Bài 3 Các công cụ Web hỗ trợ Thương Mại Điện Tử Thương Mại Điện Tử 1 Nội Dung  Yêu cầu 1 Web server  Nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server  Các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server  Các công cụ hỗ trợ khác 2 Các công ty dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ ISP  Các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm về Web và TMĐT không nên tự xây dựng 1 website  Tuyển dụng hay bố trí nhân lực cho website  Doanh nghiệp không cần phải thiết lập kết nối thường trực vào Internet 3 Dịch vụ Web Hosting 4 Các lựa chọn cơ bản  Chọn các server có tốc độ cao  Có sự tính toán cho hiện tại và tương lai  Lưu lượng thông tin trong mạng intranet và với bên ngoài  Các hệ điều hành hỗ trợ  Có thể nâng cấp dễ dàng 5 Xây dựng 1 hệ thống E-Commerce có khả năng nâng cấp 6 Cấu hình một số máy tính dùng làm Web Server 7 Đánh giá khả năng của 1 Web Server  Benchmarking  Sử dụng phần mềm để đo lường và đánh giá khả năng hoạt động của website  Tốc độ kết nối - Connection speed  Bao nhiêu NSD có thể đồng thời truy cập ??  Throughput : là số lượng yêu cầu có thể xử lý cùng lúc (HTTP requests)  Các dạng trang web có thể hỗ trợ và thể hiện 8 Một số phần mềm đánh giá Web Server 9 Các chức năng cơ bản của phần mềm Web Server  Chức  năng cơ bản Xử lý và đáp ứng các yêu cầu của máy khách dựa trên nghi thức HTTP  Bảo mật - Security Kiểm tra tên tài khoản và mật mã  Chứng thực quyền SD và khóa mật mã   FTP  Tải xuống/lên từ/đến máy chủ 10 Các chức năng cơ bản của phần mềm Web Server  Tìm kiếm Tìm kiếm thông tin trên website  Tạo lập chỉ mục phục vụ cho việc tìm kiếm các tập tin trên máy chủ Web   Phân  tích dữ liệu - Data Analysis Lưu giữ thông tin của khách viếng  Ai ? Thời Gian ? Ngày giờ ? Các trang mà khách ghé thăm 11 Dùng Gropher để truy cập trang web Microsoft.com 12 Báo cáo của 1 WebSite 13 Quản Trị Web Site  Một số phần mềm quản trị Web Microsoft FrontPage  Allaire HomeSite   Một số phần mềm kiểm tra tình trạng Website Linkbot Pro  Big Brother  Siteinspector  14 Báo cáo kết quả kiểm tra tình trạng Website 15 Quản Trị Website  Xây dựng các ứng dụng  Các trang web động Sử dụng bộ biên soạn và các phần mở rộng để xây dựng các trang web  Không cần kiến thức CGI hay API  Trang web được tạo ra ứng với yêu cầu từ phía máy khách  Hỗ trợ Open DataBase Connectivity (ODBC)  Hỗ trợ Active Server Pages (ASP)  16 Phát triển website  Các phần mềm soạn thảo trang HTML  Các bộ công cụ phát triển  Hỗ trợ việc “upload” trang web  Một số gói phần mềm thông dụng FrontPage, Dreamweaver  Cold Fusion, PageMill  HoTMetaL Pro, Netscape Composer  17 Phần mềm phục vụ TMĐT  Cung cấp các khuôn mẫu nhằm tạo các thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp, các hình ảnh sản phẩm, giỏ hàngm xử lý giao dịch trên thẻ tín dụng  Tạo các báo cáo doanh thu theo yêu cầu  Quảng cáo luân phiên và tự động 18 Một số phần mềm Web Server  Apache Http Server  Microsoft Internet Information Server  Netscape Enterprise Server  O’Reilly WebSite Professional  Các phần mềm khác 19 Thị phần của các phần mềm WebServer 20
- Xem thêm -