Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 6

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1225 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 TUẦN 6 Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 Tiết CHÀO CỜ CHÀO CỜ 1 Tiết TIẾNG VIỆT TOÁN 2 Bài 6A. DŨNG CẢM NHẬN LỖI (t 1) BÀI 13.ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO I. Mục tiêu: KHỐI LƯỢNG. Tài liệu HD học Tiếng Việt – trang 89 I.Mục tiêu II.Tài liệu phương tiện. -sách hướng dẫn học trang 51 - Tài liệu HD học Tiếng Việt. II.Đ D DH - Phiếu và thẻ chữ cho HĐ6(A) *Khởi động III.Các hoạt động dạy học Câu 1.viết số thích hợp vào chỗ chấm *. Khởi động 8km 23m … m 678cm=…m…cm A.Hoạt động cơ bản A.HĐ CƠ BẢN HĐ1: - HS thực hiện nhóm HĐ1.Chơi trò chơi “đố bạn nhớ lại” HĐ2: Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc HS viết vào bảng nhóm bài Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca. B.HĐ THỰC HÀNH(cá nhân làm bài - Bài được chia làm mấy đoạn ? (4 đoạn) vào vở) - Bài đọc với giọng như thế nào? (giọng Đáp án chậm rãi, thong thả, tình cảm,...) HĐ1. HĐ3. Thay nhau đọc từ và lời giải nghĩa: 1 a, 50 tạ b,8 tấn c, 10 tấn - HS thực hiện theo cặp. HĐ4: Cùng luyện đọc 1 340 yến 13 tạ tạ - HS thực hiện. 10 1 HĐ5: Thảo luận và chọn ý trả lời đúng 210kg 31 yến yến 10 Câu 1 ý b.Cậu chơi bóng đá cùng các 1 bạn. 5000g 2 tấn kg 1000 Câu 2 ý b.Mẹ đang khóc nấc lên vì ông HĐ 2. đã qua đời. 12 023 kg Câu 3 ý c: Em nghĩ rằng .......về chậm. 1 223 kg Câu 4 ý b: Biết thương ông...........của 7 021g mình. HĐ 3. Tóm tắt => Nội dung: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca Thửa 1 : 780 kg ?kg thể hiện trong tình yêu thương, ý thức Thửa 2 : 1tấn 42 kg trách nhiệm với người thân, lòng trung Bài giải thực và sự nghiêm khắc với lỗi lầm của Thửa ruộng thứ 2 thu họach được là bản thân. 1 tấn 42 kg = 1042 kg Cả hai thửa ruộng thu hoach được là: 1042 + 780 = 1 822 (kg) 1 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết TIẾNG VIỆT 3 Bài 6A. DŨNG CẢM NHẬN LỖI (t 2) I. Mục tiêu: Tài liệu HD học Tiếng Việt – trang 89 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt. - Phiếu và thẻ chữ cho HĐ6(A) III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động A.Hoạt động cơ bản HĐ6: Tìm hiểu danh từ chung, danh từ riêng: Câu 1: Lê Lợi – ý d Vua – ý c Sông – ý a Cửu Long – ý b Câu 2: So sánh nghĩa của các cặp từ: a với b; c với d a. sông: tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn b. Cửu Long: Chỉ tên riêng của một dòng sông. c. Vua: tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến. d. Lê Lợi: tên riêng của một vị vua. GV chốt: Những tên chung của một loại sự vật như sông, vua được gọi là danh từ chung. Những tên riêng của một sự vật nhất định như Cửu Long, Lê Lợi gọi là danh từ riêng. Câu 3: - So sánh a với b: Tên chung(sông) không viết hoa còn tên riêng(Cửu Long) viết hoa. - So sánh c với d: Tên chung(vua) không viết hoa còn tên riêng (Lê Lợi) viết hoa. Năm học 2014-2015 Đáp số : 1 822 kg *Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. KHOA HỌC BÀI 5.THỰC HÀNH NÓI KHÔNG VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN( T1) I.Mục tiêu (sgk trang 24) II.Đ D DH *Khởi động Câu hỏi .Kể tên những việc làm có hại cho SK về thể chất và tinh thần? A.HĐ CƠ BẢN HĐ1.a,quan sát và trả lời câu hỏi b,người lớn trong hình đang làm gì? (uống rượu ,hút thuốc và hít ma túy và rủ bạn trai cùng sử dụng bạn trai đã từ chối) c, HS trả lời theo ý của các em HĐ2. HS làm vào bảng nhóm HĐ 3.Các nhóm trình bày kết quả trước lớp 2 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu HS đọc phần ghi nhớ SGK(92) B. Hoạt động thực hành HĐ1: Nghe viết: Người viết truyện thật thà. a) - 1HS đọc bài Người viết truyện thật thà. - Luyện viết từ khó: Ban-dắc, tưởng tượng, truyện. - GV đọc - HS viết bài. b) Đọc lại bài chính tả và tự soát lỗi. c) Đổi vở cho bạn để soát lỗi Tiết TOÁN 4 BÀI 16.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC(2 t) I.Mục tiêu Tài liệu HD học Toán – trang 60 II. Đ D DH *Khởi động A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (cá nhân làm bài vào vở) Đáp án HĐ1, a,số tự nhiên liền sau của số 3 980 428 là 3 980 429 b, số tự nhiên liền trước của số 3 980 428 là 3 980 427 c,hs đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số 35 609 349 đọc là ba mươi lăm triệu sáu trăm linh chín nghìn ba trăm bốn mươi chín . -Gía trị của chữ số 5 là : 5 000 000 (các ý sau làm tương tự) HĐ2.xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn; 7 789 012 ; 7 879 012 ; 7 978 012 ; 8 007 232 HĐ 3. a,Số cà phê xuất khấu của công ti Yến Mai trong năm 2012 nhiều hơn năm 2009 là : 830 – 500 = 330 (tấn) Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 5A TÌNH HỮU NGHỊ. T 1) I.Mục tiêu -Đọc - hiểu bài một chuyên gia máy xúc II.Đ D DH *Khởi động Câu hỏi.đặt một câu cso cặp từ trái nghĩa A.HĐCƠ BẢN HĐ1.HĐ nhóm.kể những gì em biết vê sự giúp đỡ của bạn bè năm châu dành cho Việt Nam HĐ 2.gọi hs đọc yêu cầu hđ 2 1 hs khá đọc bài -gv đọc bài HĐ3.cá nhân Đáp án a,nối 1 – b ; 2 – c ; 3 – a ; 4 – d b,đọc HĐ 4.luyện đọc cặp đôi theo y/c HĐ5. trả lời câu hỏi Câu 1.có các nhân vật :A- léch –xây ,anh Thủy (tác giả) Câu 2. Anh Thủy gặp anh A-lếch –xây ở công trường xây dựng Câu 3. đầu mùa xuân,trời đẹp,gió nhẹ và hơi lạnh Câu 4,anh A-lếch –xây cao lớn mái tóc vàng óng ửng lên một mảng nắng thân hình chắc và khỏe trong bọ quần áo xanh công nhân khuôn mặt to ,chất phác Câu 5.cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đông nghiệp diễn ra rất vui vẻ. HĐ 6.HS tiếp nối nhau trả lời VD:- Chi tiết tả anh A-lếch –xây khi xuất 3 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu b,năm 2012 công ti xuất khẩu được nhiếu cà phê nhất.Năm 2009 công ti xuất khẩu được ít cà phê nhất . c,trung bình mỗi năm công ti Yến Mai xuất khẩu được số tấn cà phê là : (500 + 630 + 600 + 830) : 4 = 640 (tấn) Tiết 5 LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài Nỗi dằn vặt của An –đrây -ca I.Mục tiêu -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài “Nỗi dằn vặt của An –đrây – ca” II.HĐ học 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp -GV cùng cả lớp NX Tiết LUYỆN TIẾNG VIỆT 6 Luyện viết bài Nỗi dằn vặt của An –đrây –ca” I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “Nỗi dằn vặt của An –đrây –ca ”Đoạn 3-4 II,HĐ học 1hs đọc đoạn viết -ghi ra nháp những từ khó viết -gv đọc chính tả cho hs viết -đổi vở cho bạn soát lỗi *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc Năm học 2014-2015 hiện ở công trường chân thực ,anh được miêu tả rất thiện cảm -Chi tiết tả cuộc gặp gỡ giữa anh Thủy Và anh A-lếch –xây họ rất hiểu nhau về công việc họ nói chuyện rất cởi mở thân mật LUYỆN TOÁN LÀM BÀI TẬP VỀ ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I.Mục tiêu -biết đổi dợn vị đo khối lượng từ đơn vị lớn đến đơn vị bé và ngược lại II,HĐ học Bài tập 1 .viết số thích hợp vào chỗ chấm 6 tấn = 60 tạ 90 tạ = 9 tấn 35 tạ = 350 yến 1400 kg = 14 tạ 3kg = 3 10 yến 2g = 2 kg 2000 Bài tập 2 13 tấn 24 kg = 13024 kg 13 tạ 24 kg = 1324 kg 8 kg 22g = 7 022 g *đọc thuộc bảng đơn vị đo khối lượng LUYỆN TOÁN LÀM BÀI TẬP VỀ ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I.Mục tiêu -Biết đổi dợn vị đo khối lượng từ đơn vị lớn đến đơn vị bé và ngược lại,và giải toán. II,HĐ học 1,Bài tập .Mảnh vườn thứ nhất thu được 880 kg khoai lang ,mảnh vườn thứ hai thu được 2 tấn 24 kg khoai .Hỏi cả hai mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu kg khoai Tóm tắt Mảnh 1: 880 kg Mảnh 2: 2 tấn 24 kg ? kg Bài giải 4 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu em đã làm Tiết 7 AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 3 . ĐI XE ĐẠP AN TOÀN I.Mục tiêu -HS biết những quy định của luật GTDB đối với người đi xe đạp ở trên đường II.HĐ học HĐ1.Lựa chọn xe đạp an toàn ?chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là xe như thế nào?(xe phải tốt có đủ các bộ phận phanh đèn chiếu sáng ,đền phản quang còn phải tốt… HĐ2.trước khi ra đường cần chú ý Ngồi trên xe chân phải chống được xuống đất -xe chắc chắn -có phanh tốt đèn phát sáng và đèn phản quang HĐ 3.Khi ra ngoài đường cần thực hiện các quy định sau Đội mũ bảo hiểm Đi sát lề đường bên phải Đi đúng làn đường dành cho xe thô sơ Đi đêm phải có đền báo hiệu Năm học 2014-2015 Mảnh vườn thứ 2 thu họach được là 2 tấn 24 kg = 2024 kg Cả hai thửa ruộng thu hoach được là: 2024 + 880 = 2 904 (kg) Đáp số : 2 904 kg 2,làm bài tập phần ứng dụng (tr 53) AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 3.CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN VÀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG I.Mục tiêu -HS biết những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đườn để lựa chọn đi cho đúng. -Biết cách phòng tránh các tình huốn không an toàn -Tham gia tuyên truyền vận động mọi người thực hiện đúng luật giao thông II.HĐ học HĐ 1. Tìm hiểu con đường từ nhà đến trường HĐ2.xác định con đường an toàn khi đến trường Đường trải nhựa hoặc bê tông Có nhều làn xe Có đèn chiếu sáng Có tín hiệu và biển báo giao thông Có ít đường giao nhau với ngõ nhỏ Có vỉa hè rộng ,không có vật cản Có vạch dành cho người đi bộ HĐ3.Những đường chưa đủ điều kiện an toàn(tr 12) HS đọc ghi nhớ(tr 13) Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014 5 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 Tiết 1 TIẾNG VIỆT Bài 6A. DŨNG CẢM NHẬN LỖI (t 3) I. Mục tiêu: Tài liệu HD học Tiếng Việt – trang 89 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt. - Phiếu và thẻ chữ cho HĐ6(A) III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động B. Hoạt động thực hành HĐ2: Tìm và viết các danh từ riêng ...vào bảng nhóm: Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ. HĐ3.Viết họ tên, địa chỉ người gửi, người nhận vào phong bì thư để gửi cho một người thân. HĐ4: Thảo luận... a. - Từ láy có chứa âm s: suôn sẻ,sàn sạt, san sát,... - Từ láy có chứa âm x: xôn xao, xinh xắn, xanh xao, xác xơ... b. Từ láy có tiếng chứa thanh hỏi: nhanh nhảu, đủng đỉnh, lởm chởm, vớ vẩn, xối xả... - Từ láy có tiếng chứa thanh ngã: bỡ ngỡ, dỗ dành, mũm mĩm, sừng sững, ngỡ ngàng..... C. Hoạt động ứng dụng - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu. - GV nhận xét tiết học khen những em học tốt. 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 2 Năm học 2014-2015 TOÁN BÀI 16.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC(2 t) I.Mục tiêu Tài liệu HD học Toán – trang 60 II. Đ D DH *Khởi động HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4.Trả lời các câu hỏi a,năm 2000 thuộc thề kỉ XX b,năm 2013 thuộc thế kỉ XXI c,thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 -2101 HĐ5. (cá nhân làm bài vào vở) a, khoanh vào D .4085 b, khoanh vào C. 130 HĐ3. Bài giải Ngày thứ hai của hàng bán được là : 120 : 2 = 60 (kg) Ngày thứ ba cửa hàng bán được là : 120 x 2 = 240(kg) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bấn được là : ( 120 + 60 + 240 ) : 3 = 140 (kg) Đáp số: 140kg C.HĐ ƯD HS làm hđ trang 62 Tiết 3 KHOA HỌC BÀI 7.BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG?(T 1) I. Mục tiêu 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Sách hướng dẫn học trang 39 II.Đ D DH -Piếu bài tập cho HĐ 1phần hđ thực hành *Khởi động Câu 1 .Hãy kể tên một số thức ăn chứa hai loại đạm (dậm ĐV và đạm TV? A, HĐ CƠ BẢN . HĐ 1. a,quan sát và trả lời Tên các bệnh có trong hình H1 bệnh còi xương suy dinh dưỡng ;H 2 bệnh bướu cổ ;H 3 bệnh béo phì b, kể thêm các bệnh dinh dưỡng mà em biết quáng gà,khô mắt, mát nhì mờ,chảy máu chân răng HĐ2.a,quan sát và đọc thông tin b,TLCH -Vì sao bị bệnh béo phì?(do ăn quá nhiều thức ăn chứa nhiều chất bột đường,chất béo -Khi đánh rảng hay bị chảy máu nghĩa là bị bệnh gì nhỉ? (có thể do thiếu vi-ta-min c) - Mắt bị khô nhìn mờ có thể là bệnh gì nhỉ?(do thiếu vi-ta-min A) -Bạn biết gì về bênh bướu cổ?(do thiếu I -ốt) HĐ 3.hs quan sát và TL. HĐ4.đọc và TLCH a,cá nhân đọc phần trong khung b,hs tự viết vào vở những việc em cần thực hiện để phong bệnh suy dinh dưỡng Tiết 4 Báo cáo với thầy cô giáo kết quả những việc em đã làm LỊCH SỬ Bài 2 : HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP . (Tr.27) (Từ năm 179 TCN đến năm 938 T 1) I. Mục tiêu: ( Tài liệu – tr.27) Năm học 2014-2015 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu *Khới động: Câu hỏi: Em hãy cho biết Triệu Đà đã nhiều lần đem quân xâm lược nước ta nhưng đều bị thất bại. Em có biết vì sao không? A. Hoạt động cơ bản. HĐ1. tìm hiếu nước ta dưới ách đô hộ của triều đại phong kiến phương Bắc a, Đọc kĩ đoạn hội thoại SGK –tr.27 b, Đọc xong hỏi cô giáo những gì không hiểu. c, Dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, nhân dân ta sống cực khổ như thế nào ? Đáp án: Trả lời ý 4 trong phần hội thoại. d, Trình bầy kết quả với cô giáo. 2. tìm hiểu sự phản ứng của nhân dân ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. a, Đọc đoạn văn ( tr.28) b, Dựa vào đoạn văn, trao đổi để thông nhất nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp: Đáp án; 1 - a ,d 2 - c, b e c, Trình bầy kết quả với cô giáo. 3. Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40) a, Các nhóm nghe cô kể chuyện: b, từng nhóm thảo luận và thông nhất: Vì sao Hai Bà Trương nổi dậy khởi nghĩa ? TL: Oán hận ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa và được nhân dân khắp nơi hưởng ứng. Việc thái thú Tô Định giết chết chồng của bà Trương Trắc là Thi Sách càng làm cho hai bà Trương tăng thêm quyết tâm đánh giặc. c, Trình bầy kết quả thảo luận với cô giáo. Năm học 2014-2015 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu d, Quan sát bức tranh và lược đồ (tr.30) e, Đọc đoạn văn: g, Cả nhóm thảo luận và thông nhất: - Bức tranh mô tả quân hai bà Trưng với khí thế như thế nào? Quân Tô Định ra sao? ( Cả nhóm nhìn vào bức tranh và dựa vào đoạn văn SGK để mô tả) * Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn, tỉnh Hà Tây ngày nay. Từ đây, đoàn quân tiến lên Mê Linh và nhanh chóng làm chủ Mê Linh, nghĩ quân tiến xuống đánh chiếm Cổ Loa tấn công Luy Lâu, trung tâm của chính quyền đô hộ. Bị đòn bất ngờ, quân Hán thua trận bỏ chạy tán loạn. * Kết quả: Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi. Quân Hán bỏ của, bỏ vũ khí Tiết 5 lo chạy thoát thân, Tô Định phải cải trang thành dân thường lẩn vào đám tàn quân trốn về nước. Tiết 6 Năm học 2014-2015 THỂ DỤC LUYỆN TOÁNBÀI TẬP VỀ SỐ CÁC SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu -HS biết cộng trừ nhân chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số II. HĐ HỌC 1. tính a, 69218 - 26736 : 3 = 69218 - 8912 = 60306 b, 26742 + 14031 x 5 =26742+70155 =96897 c, (35281 + 51645 ) : 2 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu = 86926 : 2 = 43463 d, ( 45405 - 8221 ) : 4 = 37184 : 4 = 9296 2.tìm x a, 1999 + X = 2005 X = 2005 - 1999 Tiết 7 X =6 b, X x 2 = 3998 X = 3998 : 2 X = 1999 PHỤ ĐẠO HS YẾU Luyện toán I.Mục tiêu -ôn lại bảng đơn vị đo khối lượng ,đo độ dài II.HĐ HỌC 1, tìm số liền trước của số 7769 là 77 68 2.xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn Năm học 2014-2015 5 576 ;5 756 ; 5765 ; 5675 Xếp: 5 576 ; 5675; 5 756 ; 5765 TOÁN BÀI 14.ĐỀ -CA MÉT VUÔNG .HÉC TÔ MÉT VUÔNG I.Mục tiêu -Sách hướng dẫn học tóan 5 trang 54 II.Đ D DH A.hđ cơ bản HĐ1. chơi trò chơi “tìm nhanh” Hs viết vào bảng nhóm Đáp án a, Độ dài Diện tích 1 hm ;10 dm; 1 100dm 2 ;10000cm 2 dam ;100 m ;1m ; 10m 1m 2 ;100cm 2 ; 1dm 2 ;1m 2 HĐ 2.đọc hđ 2 và nghe cô hướng dẫn HĐ 3.đọc các số đo diện tích 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Hđ 4.viết a,563 dam 2 ; b,27 634 dam 2 ; c, 307 hm 2 ; 82 493 hm 2 B HĐ THỰC HÀNH(Cá nhân làm bài vào vở) HĐ 1. 3 dam 2 = 300 m 2 4dam 2 = 400 m Năm học 2014-2015 2 500 m 2 =5 dam 2 40 hm 2 = 4000 dam 2 12 hm 2 6 dam 2 =1260 dam 2 240 m 2 =2 dm 2 40 m 2 HĐ 2. 3m 2 = 6 100 3 100 6 dam 2 = hm 2 45 m 2 = 39 100 dam 2 45 100 dam 2 39 dam 2 = hm 2 HĐ 3. a, 3 dam 2 23 m 2 =3 23 100 dam 2 86 dam 2 100 4 =26 100 dam 2 b, 35 dam 2 86 m 2 =35 c, 26 dam 2 4 m 2 C.HĐ ỨNG DỤNG HS làm bt trang 57 LỊCH SỬ BÀI 2.NƯỚC TA ĐẦU THẾ KỈ XX VÀ CÔNG CUỘC TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (T 2) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn trang 12) II.Đ D DH -Một số tranh ảnh về kinh tế ,chính sách đầu TK XX *Khởi động Vào đầu TK trong XHVN hình thành thêm những giai cấp mới nào?(tri thức,chủ xưởng nhà buôn,viên chức 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu ,công chức) A.HĐ CƠ BẢN HĐ 5.tìm hiểu về phong trào Đông Du a, hs đọc thông tin b,hòan thiện vào bảng nhóm HĐ 6Tìm hiểu về quê hương và thời niên thiếu của Bác Hồ a,đọc đoạn văn và quan sát tranh b,cá nhân chép vào vở HĐ 7. Đọc đoạn hội thoại TLCH tại sao NTT k đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền bối? (vì NTT không tán thành cách làm của các cụ …nên NTT mới quyết định ra đi tìm đường cứu nước) *Làm vào phiếu học tập -Tại sao NTT ra đi tìm đường cứu nước? (vì NTT muốn ra nước ngoài tìm con nngf cứu nước phù hợp) -Quyết tâm …biểu hiện :người có quyết tâm cao có ý chí kiên định ,dũng cảm sẵn sàng đương đầu với khó khăn …) HĐ 8. Đọc đoạn văn nhiều lần và ghi vào vở TIẾNG VIỆT BÀI 5A TÌNH HỮU NGHỊ. (T2 I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học trang Năm học 2014-2015 II.Đ D DH *Khởi động Đọc đoạn 1 bài “một chuyên gia máy xúc” Trả lời câu hỏi 1 B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu HĐ 1. Năm học 2014-2015 a,nghe viết chính tả bài “một chuyen gia máy xúc b.trao đổi với bạn để sửa lỗi HĐ 2 .Cá nhân làm bài vào vở Các tiếng có chứa ua:của,múa Các tiếng có chứa uô:cuốn,cuộc,buôn,muôn HĐ 3. a,muôn người như một b,chậm như rùa c,ngang như cua d,cày sâu cuốc bẫm e,khua trống ,gõ mõ g,đói ăn rau ,đâu uống thuốc Báo cáo với thầy cô giáo kết quả những việc em đã làm TIẾNG VIỆT BÀI 5A TÌNH HỮU NGHỊ. (T3) I.Mục tiêu (sách hướng dẫn học trang 75) II.Đ D DH *Khởi động B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 4. Hòa bình là : ý b .không có chiến tranh 14 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu HĐ 5. Năm học 2014-2015 Những từ đồng nghĩa với từ hòa bình là Bình yên,thanh bình,thái bình. HĐ 6.Đặt câu VD: Ai cũng mong muốn được sống trong cảnh bình yên HĐ 7,viết một đoạn văn 2-3 câu… (theo y/c) VD: Lần đầu tiên được đặt chân đến thủ đô HN ,em ngỡ ngàng trước những tòa nhà cao tầng .Đường phố rộng thênh thang ,sạch bóng.Mọi người đi lại như mắc cửi .Các cửa hàng ,cửa hiệu rực rỡ nhiều màu sắc .Hai bên đường rợp bóng cây xanh .Tất cả đều gợi lên sự thanh bình yên ả .Em ước ao năm nào em cũng được đi thăm HN. 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 THỂ DỤC LUYỆN TIẾNG VIỆT Luyện đọc bài Một chuyên gia máy xúc I.Mục tiêu -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài Một chuyên gia máy xúc II.HĐ học 1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều lần Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp bạn 2,Trả lời câu hỏi về nội dung bài 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 3.lần lượt từng em lên bảng đọc bài trước lớp -GV cùng cả lớp NX Năm học 2014-2015 PHỤ ĐẠO HS YẾU Luyện viết bài Một chuyên gia máy xúc I.Mục tiêu -Viết đúng chính tả,trình bày đúng đoạn văn bài “Một chuyên gia máy xúc”Đoạn 2 II,HĐ học 1hs đọc đoạn viết -ghi ra nháp những từ khó viết -gv đọc chính tả cho hs viết -đổi vở cho bạn soát lỗi *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu NHÓM TĐ 4 Tiết 1 TOÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT Tiết 2 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA KHẢO SÁT (bài viết) Tiết 3 TIẾNG VIỆT Bài 6B. KHÔNG NÊN NÓI DỐI(T1) I. Mục tiêu: Tài liệu HD học Tiếng Việt tr 95 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt. III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động - Thế nào là danh từ chung? Cho ví dụ. - Thế nào là danh từ riêng? Cho ví dụ. A.Hoạt động cơ bản HĐ1: - HS thực hiện nhóm HĐ2: - GV đọc bài Chị em tôi. - Bài được chia làm mấy đoạn?(4 đoạn) - Bài đọc với giọng như thế nào? (giọng kể nhẹ nhàng, thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật.) HĐ3. Giải nghĩa từ - HS thực hiện theo nhóm. HĐ4: Cùng luyện đọc - HS thực hiện. HĐ5: Chọn đáp án đúng để trả lời thành câu Câu 1 ý c: Nói dối ba là đi học nhóm. Câu 2 ý a: Tức giận khi thấy em gái bỏ học đi xem phim. Câu 3 ý c: Giả vờ đi tập văn nghệ để đi xem phim. Câu 4 ý b: Vì chị tự thấy mình làm gương xấu cho em và làm ba buồn. ? Các em đã bao giờ nói dối chưa? Năm học 2014-2015 NHÓM TĐ 5 TOÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT TIẾNG VIỆT KIỂM TRA KHẢO SÁT (bài viết) TOÁN BÀI 15.MI LI MÉT VUÔNG .BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH (T 1) I.Mục tiêu (Tài liệu HD học Toán tr 58) III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động A. Hoạt động cơ bản HĐ 1 cá nhân Đáp án: Đ S S Đ Đ Đ HĐ 2.em đọc kĩ HĐ 3.Cô giáo hướng dẫn HĐ 4(điều chỉnh thành HĐ cá nhân) a,đọc các số đo DT b, 185 mm 2 2 310 mm 2 B. Hoạt động thực hành(cá nhân làm bài vào vở) HĐ 1. 7cm 2 =700 mm 2 2 m 2 =20000cm 2 12 hm 2 =120000 m 2 15 m 2 8dm 2 =1508 dm 2 15 km 2 1500 hm 2 3dam 2 22 m 2 =322 m 2 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu ? Bài TĐ khuyên em điều gì? Khuyên HS không được nói dối vì đó là một tính xấu làm mất lòng tin, sự tôn trọng của mọi người đối với mình. Tiết 4 TIẾNG VIỆT Bài 6B. KHÔNG NÊN NÓI DỐI(t2) I. Mục tiêu: Tài liệu HD học Tiếng Việt – trang 95 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt. III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động B. Hoạt động thực hành HĐ1: Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã nghe, đã đọc a. Nhớ lại chọn một câu chuyệnvề người biết coi trọng và giữ gìn phẩm giá, không để ai coi thường mình. b. Nhớ lại và viết vắn tắt vào vở/phiếu nhóm theo gợi ý ( SGK – 99 ) c. Thay nhau tập kể chuyện và nhận xét bạn kể theo gợi ý ( SGK – 99 ) d. Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện HĐ2: Thi kể chuyện trước lớp Tiết 5 Tiết 6 Tiết 7 MĨ THUẬT ÂM NHẠC ĐẠO ĐỨC TOÁN Tiết 8 BÀI 17.PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 5B.ĐẤU TRANH VÌ HÒA BÌNH(T 1) I. Mục tiêu: Tài liệu HD học Tiếng Việt 5– trang 80 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt. 5 III.Các hoạt động dạy học *. Khởi động Tìm từ đồng nghĩa với từ hòa bình A.Hoạt động cơ bản HĐ1:quan sát tranh và đọc lời dưới tranh HĐ 2. 1 HS khá đọc bài Ê –mi –li ,con - Bài được chia làm mấy đoạn?(4 đoạn) - Bài đọc với giọng như thế nào? HĐ 3.,4 thực hiện theo lô gô HĐ 5.TLCH Câu 1. vì đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa và vô nhân đạo ,không nhân danh ai chúng ném bom na pan B52 ,hơi độc để đốt bệnh viện trường học giết những trẻ em vô tội ,giết cả những cánh đồng xanh . Câu 2.chú nói trời sắp tối cha không bế con được nữa .Chú dặn bé Ê- mi – khi mẹ đến ,hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ “cha đi vui ,xin mẹ đừng buồn” HĐ 6.Hành động của chú thật đáng khâm phục . HĐ 7.Học thuộc lòng khổ thư 2,3 MĨ THUẬT ÂM NHẠC ĐẠO ĐỨC 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu ( T 1) I.Mục tiêu -HS biết thực hiện phép cộng ,phép trừ các số có đến sáu chữ số II.Đ D DH Mô hình như hđ 1 trang 63 *khởi động A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1, trò chơi ‘chuyển hàng lên tầu” HĐ2.đọc và cách thực hiện phép tính HĐ 3.nhóm thực hiện phép trừ Đáp án: 647253 285749 361504 6 4 7 2 5 3 - 2 8 5 7 4 9 = 34 1 5 0 4 .HĐ4.tính a, 5 3 7 7 2 5 b, 5 4 3 8 0 7 + 128645 292754 666370 251053 Báo cáo kết quả với cô giáo Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 5B.ĐẤU TRANH VÌ HÒA BÌNH(T 2) I. Mục tiêu: Tài liệu HD học Tiếng Việt 5– trang 80 II.Tài liệu phương tiện. B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1.HS tự thống kê các loại sách được học HĐ 2.(điều chỉnh thành hđ cá nhân) Bảng thống kê số buổi nghỉ học của tổ Sô Họvà Số buổi nghỉ học TT tên 1 Tuần1 Tuần2 Tuần3 Tuần4 2 3 Các cá nhân trình bày bảng thống kê của mình trước lớp *Báo cáo kết quả với cô giáo Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014 20
- Xem thêm -