Tài liệu Giáo án vnen lớp 4-5 tuần 25

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2191 |
  • Lượt tải: 1
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu TUẦN 25 Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2015 Năm học 2014-2015 1 NHÓM TĐ 4 Tiết CHÀO CỜ 1 TIẾNG Trường Tiểu học VIỆT Hòa Cư Tiết BÀI 25 A.BẢO GV:Nguyễn Minh Thu VỆ LẼ PHẢI( t 1) 2 I. Mục tiêu 1. Đọc- hiểu khuất phục tên cướp biển II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. - Phiếu BT cho HĐ 3 ,5phần HĐCB III. Tiến trình lên lớp * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản HĐ1. (chung) Quan sát tranh và cho biết mỗi bức tranh nói về điều gì? HĐ2. (chung cả lớp) Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài : “khuất phục tên cướp biển.” - GV đọc bài ? Bài chia làm mấy đoạn ? (3 đoạn) - HS đọc ? Bài này chúng ta đọc với giọng như thế nào? (phân biệt giọng tên cướp và bác sĩ) HĐ3. (Cặp đôi) 1- d 2- a 3- b 4- c HĐ4 (nhóm) thực hiện theo tài liệu HĐ 5 (cặp đôi) (1)a,d -1 b,c – 2 (2a)ý đúng a2 (2b)ý đúng b1 HĐ 6. đọc phân vai trước lớp => Nôi dung: Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn. TIẾNG VIỆT Tiết BÀI 25 A.BẢO VỆ LẼ PHẢI( t 2) 3 I. Mục tiêu Xác định được CN-VN trong câu kể ai là gì?đặt được câu kể ai là gì? II.Tài liệu và phương tiện - Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt. - Phiếu BT cho HĐ 7phần NHÓM TĐ 5 CHÀO CỜ TOÁN BÀI Năm 72.THỂ CỦA MỘT học TÍCH 2014-2015 HÌNH ( 1 Tiết) I.Mục tiêu - Có biểu tượng về thể tích của một hình . - Biết so sánh thể tích của hai hình trong một số tình huống đơn giản II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A. Hoạt động cơ bản HĐ 1.GV hướng dẫn theo yêu cầu HĐ 2.3 Thực hiện các hoạt động theo tài liệu HĐ 4. VD: a, HS thực hiện b, Hình em vừa ghép gồm mấy hình lập phương?( hình A 5 hình LP,hình Bgồm 4 hình LP) c, So sánh thể tíc các hình mà mỗi bạn trong nhóm vừa ghép được. B.Hoạt động thực hành HĐ 1. HHCN A gồm 8 hình LP nhỏ HHCN B gồm 12 hình LP nhỏ HHCN B có thể tích lớn hơn thể tích HHCN A HĐ 2. Hình C gồm 8 hình lập phương nhỏ Hình D gồm 10 hình LP nhỏ Thể tích hình D lớn hơn thể tích hình C HĐ 3.Thực hiện theo tài liệu C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng KHOA HỌC Bài 23. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ,GIÓ VÀ NƯỚC CHẢY(t 2) I.Mục tiêu 2 Tài liệu hướng dẫn học KHOA HỌC lớp 5 tập 2 trang 27) II. Tài liệu phương tiện. NHÓM TĐ 4 Tiế TOÁN t 1 Tiểu Bài 78.Hòa PHÉP Trường học Cư NHÂN PHÂN SỐ GV:Nguyễn Minh Thu (Tiết 1- 74) I. Mục tiêu - Em biết thực hiện phép nhân hai phân số, nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: Em thực hiện : 4 + 1 16 1 17    4 4 4 4 A. Hoạt động cơ bản. HĐ1: HS thực hiện HĐ2: Em và bạn quan sát hình vẽ : HĐ3: Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy cô giáo hướng dẫn : HĐ4: Em và bạn tính : 3 5 3 �5 15 �   4 7 4 �7 28 4 1 4 �1 4 �   5 3 5 �3 15 ; B. Hoạt động thực hành HĐ1: Tính : 1 5 1�5 5 4 6 4 �6 24 �    ; b) �  6 7 6 �7 42 5 7 5 �7 35 1 8 1�8 8  ;c) �  4 5 4 �5 20 a) Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm. Tiế KHOA HỌC t2 BÀI 25.ÁNH SÁNG VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐÔI MÁT ( tiết 2- 26) I.Mục tiêu: Sau bài học, em: - Biết phòng tránh những trường hợp ánh sáng quá mạnh có hại cho mắt. - Biết tránh đọc, viết ở nơi ánh sáng quá yếu. II. Đồ dùng dạy học. - Phiếu học tậpc cho HĐ 1 -trang 28 NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 23A: VÌ CÔNG LÍ( t 2) Năm học 2014-2015 I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 2A trang 77 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt 5. III. Tiến trình lên lớp *. Khởi động A . Hoạt động cơ bản: HĐ4. Luyện đọc: HS thực hiện HĐ5: Thảo luận TLCH 1) Trả lời câu hỏi: a) Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử về việc mình bị mất cắp vải, người nọ tố cáo người kia lấy trộm vải của mình . b) Quan dùng nhiều cách khác nhau: + Cho đòi người làm chứng... +Cho lính về nhà 2 người đàn bà... + Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người 1 mảnh. Thấy 1 trong 2 người bật khóc, quan sai trói người này và trả vải cho người kia. c) Vì quan hiểu người dửng dưng khi tấm vải bị xé đôi không phải là người đã tốn mồ hôi, công sức dệt nên tấm vải. 2) Sáp xếp lại thứ tự các sự việc cho đúng với đoạn kể... Thứ tự là: 4 - 2 – 1 – 3. 3) Chọn ý đúng để trả lời: (1) Ý b,d (2) Ý a,bNêu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợitrí thông minh, tài xử kiện của vụ quan án. HĐ6: đọc truyện phân vai: TIẾNG VIỆT BÀI 23A: VÌ CÔNG LÍ( t 3) I.Mục tiêu Sách hướng dẫn học TV 5 tập 2A trang 77 II.Tài liệu phương tiện. - Tài liệu HD học Tiếng Việt 5. III. Tiến trình lên lớp *. B. Hoạt động thực hành HĐ1: 3 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 4 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2015 5 NHÓM TĐ 4 Tiết TOÁN 1 Tiểu học BàiHòa 78. Cư PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Trường GV:Nguyễn Minh Thu (Tiết 2 - 74) I. Mục tiêu - Em biết thực hiện phép nhân hai phân số, nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học  Khởi động: B.Hoạt động thực hành HĐ2: Rút gọn rồi tính : NHÓM TĐ 5 TIẾNG VIỆT BÀI 23B: GIỮ CHO GIẤC NGỦ BÌNH YÊN T 1)2014-2015 Năm(học I.Mục tiêu Mục tiêu: Tài liệu trang 66 II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động A . Hoạt động cơ bản: HĐ1: HS quan sát cácc tấm ảnh ,TLCH: HS thực hiện HĐ2. Nghe thầy cô(bạn) đọc bài: Chú đi tuần - GV đọc mẫu. - 1HS đọc. HĐ3:Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: HS thực hiện: HĐ4. Luyện đọc: HS thực hiện HĐ5: Trao đổi , hoàn thành các bài tập 1) Đánh dấu X vào ô trống thích hợp. a- Đ b – S c- Đ d -Đ e- Đ ; 2) Học thuộc lòng những câu thơ em thích. HS thực hiện. HĐ6: Thi HTL từng khổ thơ. HS thực hiện: Thi đọc HTL khổ thơ trước lớp. Bình chọn bạn đọc hay nhất. 3 5 3 : 3 5 1 5 1�5 5 �  �  �   ; 9 4 9 : 3 4 3 4 3 �4 12 7 2 7 2 : 2 7 1 7 �1 7 �  �  �   ; 3 8 3 8 : 2 3 4 3 �4 12 12 12 4 4 4 �4 16 �  �   15 9 5 3 5 �3 15 HĐ3: Tính (theo mẫu) : 3 3 2 3 �2 6 �2  �   ; 7 7 1 7 �1 7 5 5 1 5 �1 5 �1  �   b) 12 12 1 12 �1 12 4 3 4 3 �4 12  c) 3 �  �  7 1 7 1�7 7 5 0 5 0 �5 0  d) 0 �  �  9 1 9 1�9 9 a) HĐ4: Tính : 4 5 4 �5 20 �   b) 7 4 7 �4 28 6 5 6 �5 30 �   c) 5 7 5 �7 35 11 3 11�3 33 �   3 11 3 �11 33 a) HĐ5: Giải bài toán sau : Bài giải a) Chu vi hình vuông là : 3 12 �4  (m) 5 5 Diện tích hình vuông là : 3 3 9 �  (m 2 ) 5 5 25 b) Diện tích hình chữ nhật là : 3 5 15 2 �  (m ) 4 8 32 12 Đáp số : a. Chu vi : m 5 9 2 m ; 6 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2015 NHÓM TĐ 4 NHÓM TĐ 5 7 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiế TOÁN t1 Bài 79. LUYỆN TẬP ( 1 tiết 78) I. Mục tiêu - Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi. - Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số thứ hai và phân số thứ ba. - Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi công các kết quả lại. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: - Em hãy thực hiện rút gọn rồi tính : 3 5 3 : 3 5 1 5 1�5 5 �  �  �   9 4 9 : 3 4 3 4 3 �4 12 Năm học 2014-2015 TIẾNG VIỆT BÀI 23B: GIỮ CHO GIẤC NGỦ BÌNH YÊN ( t 3) I. Mục tiêu: Tài liệu trang 84 II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: B. Hoạt động thực hành: HĐ3: Chuẩn bị kể một câu chuyện em đã nghe (đọc) về những người đã góp sức bảo A. Hoạt động thực hành. HĐ1: Em và bạn tính rồi so sánh : 2 4 8 4 2 8 �  ; �  ; 3 5 15 5 3 15 2 4 4 2 �  � 3 5 5 3 vệ trật tự, an ninh. HS đọc gợi ý- Tìm câu chuyện HĐ4: Cùng kể chuyện HS thực hiện. HĐ2: Em và bạn tính rồi so sánh : Trao đổi ý nghĩa của câu chuyện. 2 4 3 8 3 24 �  ; 3 5 4 15 4 60 2 4 3 2 12 24 �( � )  �  ; 3 5 4 3 20 60 2 4 3 2 4 3 � ) �  �( � ) 3 5 4 3 5 4 Thi kể lại câu chuyện trước lớp. ( � )�  C. Hoạt động ứng dụng: ( GV hướng dẫn như TL HĐ3: Em và bạn tính rồi so sánh : 1 3 2 4 2 8 5 5 3 5 3 15 1 2 3 2 2 6 8 �  �    5 3 5 3 15 15 15 1 3 2 1 2 3 2  )�  �  � 5 5 3 5 3 5 3 (  )�  �  ; ; ( HĐ4: Tính bằng hai cách : a) 5 5 5 5 25 600 � �24  ( � ) �24  �24  ; 24 12 24 12 288 288 8 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 5 5 5 5 5 120 600 � �24  �( �24)  �  24 12 24 12 24 12 288 1 2 4 3 8 4 11 4 44 b) (  ) �  (  ) �  �  ; 4 3 5 12 12 5 12 5 60 1 2 4 1 4 2 4 4 8 12 32 44 (  )�  �  �      4 3 5 4 5 3 5 20 15 60 60 60 3 16 16 4 48 64 112   c) �  �  ; 7 33 33 7 231 231 231 3 16 16 4 3 4 16 7 16 112 �  �  (  )�  �  7 33 33 7 7 7 33 7 33 231 HĐ5: Giải các bài toán sau : Bài giải a) Chu vi hình chữ nhật là : 5 2 74 (  ) �2  (m) 6 5 30 b) May 5 chiếc túi hết số mét vải là : 3 15 �5  (m) = 3(m) 5 5 74 Đáp số : a) m ; b) 3m 30 C. Hoạt động ứng dụng - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu. - GV nhận xét tiết học, khen học sinh. ĐỊA LÍ Tiế BÀI 10. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH t 2 VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiết 1 –trang 74) I. Mục tiêu: Sau bài học, em. - Chỉ được vị trí Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ trên bản đồ. - Trình bày được một số nét tiêu biểu về kinh tế, văn hóa và khoa học của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. - yêu quý và tự hào về hai thành phố trên. II. Hoạt động dạy. * Khởi động: - Ở đồng bằng nam bộ có các ngành công nghiệp nào ? A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Quan sát hình và thảo luận - Hình ảnh thuộc TP Hồ Chí Minh TIẾNG VIỆT BÀI 23C: HOÀN THIỆN BÀI VĂN KỂ CHUYỆN ( T1) I.Mục tiêu: Tài liệu trang 91 II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động- GTB A . Hoạt động thực hành: HĐ1: Mẩu chuyện vui sau có một câu ghép sử dụng cặp quan hệ từ không chỉ...mà còn. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép đó. HS thực hiện. Vế câu 1 Vế câu 2 Cặp quan CN1 VN1 CN2 VN2 hệ từ 9 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu - Hình ảnh thuộc TP Cần Thơ là 2. Quan sát hình 7, đọc thông tin và thảo luận - TP Hồ Chí Minh tiếp giáp với các tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. - Từ TP Hồ Chí Minh đến các nơi khác có thể đi bằng những loại đường giao thông: đường ô tô, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không. 3. Quan sát các hình từ 8 đến 13, đọc thông tin và trả lời câu hỏi - Một số ngành công nghiệp ở TP HCM - Một số sản phẩm công nghiệp - Cỏc chợ và siêu thị lớn - Các trung tâm văn hoá, khoa học và các khu vui chơi giải trí ở TPHCM 4. Quan sát hình 14, đọc thông tin và thảo luận - TP Cần Thơ tiếp giáp với những tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang - Từ TP Cần Thơ đến các nơi khác có thể đi bằng những loại đường giao thông: ô tô, đường sông, đường hàng không. - Điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá và khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long là: Cần Thơ nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. 5. Quan sát các hình từ 15 đến 20, đọc thông tin và trả lời câu hỏi - TP Cần Thơ có những ngành công nghiệp phát triển nào - Một số sản phẩm công nghiệp của TP Cần Thơ - Một số địa điểm có thể tham quan du lịch ở Cần Thơ Không chỉ; mà còn Năm học 2014-2015 bọn Ăn cắp chúng bất tay lái lương ấy lấy luôn cả bàn đạp phanh HĐ2: điền cặp quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ tróng trên phiếu. HS làm bài vào phiếu học tập a) ...không chỉ...mà... b) Không những...mà...( chẳng những...mà...) c) ...không chỉ...mà... *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm. 10 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu 6. Làm việc với phiếu học tập: Phiếu học tập 1 - ý a khoanh 1, 3, 6 - ý b khoanh 2, 4, 5 *Báo cáo với cô giáo kết quả những việc em đã làm Tiế t 3 TIẾNG VIỆT Bài 25B: TRONG ĐẠN BOM VẪN YÊU ĐỜI. ( tiết 3-114) I. Mục tiêu Nghe, kể lại được câu chuyện Những chú bé không chết. Hiểu ý nghĩa câu chuyện. II. Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: B. Hoạt động thực hành HĐ2: Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện. - HS thực hiện theo nhóm. HĐ3: Trao đổi, chọn ý trả lời em thích Câu 1: a Câu 2: c HĐ4: a) Thi kể lại câu chuyện trước lớp. b) Bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn. C. Hoạt động ứng dụng - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu. - GV nhận xét tiết học khen những em học tiến bộ. Năm học 2014-2015 TOÁN BÀI 75.EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC ( 1 Tiết) I.Mục tiêu: Hs ôn tập về - Các đơn vị đo thể tích:mét khối, đè-ximét khối, xăng-ti-mét khối - Đọc, viết, so sánh các đơn vị đo thể tích; đổi đơn vị đo thể tích. II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A. Hoạt động thực hành HĐ 1.Trò chơi “Đố bạn ” 7 m 3 = 7 000 dm 3 7 5 cm 3 = 1,004 dm 3 34,19 m 3 = 34 190 000 cm 3 HĐ 2. a, Đọc các số đo thể tích b, Viết các số đo thể tích HĐ 3. ĐA: ý a ,b là ĐÚNG ,ý c là SAI HĐ 4. So sánh các số a, 913,232 413 m 3 = 913 232 413 cm 3 12345 m3 1000 = 12,345 m 3 C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng Tiế t 4 TIẾNG VIỆT ĐỊA LÍ Bài 11 CHÂU ÂU ( T 1) I. Mục tiêu : Tài liệu trang 73 11 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Bài 25C: TỪ NGỮ VỀ LÒNG DŨNG CẢM ( tiết 1 -119) I. Mục tiêu. 1. Mở rộng vốn từ: Dũng cảm. 2. Viết được đoạn văn mở bài ( trực tiếp, gián tiếp) trong bài văn miêu tả cây cối. II. Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: - Em hãy kể lại câu chuyện: “ Những chú bé không chết ” A. Hoạt động cơ bản. HĐ1: Quan sát các tấm ảnh dưới đây. Nói về phẩm chất của mỗi người trong ảnh. - Trần Quốc Toản - Trần Văn Truyền - Trương Xuân Thức HĐ2: Những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây, viết lại vào vở. Những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm: gan dạ, anh hùng, anh dũng, dũng mãnh, can đảm, can trường, gan góc, bạo gan, quả cảm. HĐ3: Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây (bằng cách đánh dấu + vào ô bên phải hoặc bên trái) để tạo thành những cụm từ có nghĩa. HĐ4: Điền từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau; 1 – người liên lạc; 2 – can đảm; 3 – mặt trận; 4 – hiểm nghèo; 5 – tấm gương Tiế t5 Năm học 2014-2015 II. Đồ dùng : lược đồ TN Châu Âu III. Các hoạt động dạy – học : A. Hoạt động cơ bản HĐ1. (cặp) a.bạn đã biết gì về Châu Âu? b, Quan sát hình 1 bài 9 thực hiện theo yêu cầu HĐ2. (nhóm) a, Quan sát hình 1,2 và thực hiện theo yêu cầu. b,Đọc thông tin trong khung để trả lời cho ý a HĐ3. (nhóm) a,Đọc thông tin trong khung b, TLCH: Châu Âu nằm trong đới khí hậu ôn hòa - Rừng cây lá kim tập trung ở khu vực phía Bắc và trên các sườn cao,rừng cây lá rộng có nhiều ở Tây Âu -Hình a –mùa xuân,h b mùa hình c-mùa thu, hình d – mùa đông HĐ 4. a, Đọc bảng 2 bài 9 TLCH DS của Châu ÂU là:740 triệu người DS của Châu Âu so với Châu Á ít hơn DS Châu Á. b, QS h4 NX màu da của người Châu Âu:đa số là người da trắng C. Hoạt động ứng dụng ( trang 72 ) - HS và người thân tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á. PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TOÁN PHỤ ĐẠO- BỒI DƯỠNG TIỀNG VIỆT LUYỆN TẬP 12 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I.Mục tiêu -Ôn , lại kiến thức về chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? II.HĐ HỌC HĐ 1. Đọc đoạn văn bài 7 Trang 25 sách trắc TV nghiệm 4 tập 2. Câu kể ai là gì là câu 1,2 HĐ 2.Xác định CN trong câu kể Ai là gì? Vĩnh Sơn là một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạnh,tỉnh Bình Định .Đồng bào ở đây phần lớn là người Ba Na. BT 3. (NK) Điền vào chỗ trống thích hợp đẻ hoàn thiện câu kể ai là gì?(TN cần điền:Kim Đồng, phố cổ Hội An, Hạ Long) a, phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới b, Hạ Long là thành phố biển bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp c, Kim Đồng là độ vien thiếu niên tiền phong đầu tiên của Đội ta. Năm học 2014-2015 I.Mục tiêu. - HS nắm vững các đơn vị đo thể tích ; mối quan hệ giữa chúng. - Tính thạo thể tích hình hộp chữ nhật - Giúp HS có ý thức học tốt. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Bài tập 1: Điền số thích hợp vào chỗ ……. a) 31 m3 5dm3 = ...... m3 b) 5,87 m3 = …… m3 ..... dm3 c) 27,3m3 = …… dm3 ….. cm3 d) 62345 cm3 = ……dm3 ……cm3 Lời giải: a) 31 m3 5dm3 = 31,005 m3 b) 5,87 m3 = 5 m3 870dm3 c) 27,3dm3 = 27dm3 300 cm3 d) 62345 cm3 = 62dm3 345cm3 Bài tập2(NK): Tính thể tích 1 hình hộp chữ nhật có chiều dài là 13dm, chiều rộng là 8,5dm ; chiều cao 1,8m. Lời giải: Đổi: 1,8m = 18dm. Thể tích 1 hình hộp chữ nhật đó là: 13 x 8,5 x 1,8 = 1989 (dm3) Đáp số: 1989 dm3. Tiế LUYỆN TOÁN t 6 LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn I.Mục tiêu. - Tiếp tục củng cố cho HS về cách tính DT miêu tả cây cối xq và DT tp của hình hộp chữ nhật và hình I.Mục tiêu lập phương. - Rèn kĩ năng trình bày bài. - Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn II. Đồ dùng: miêu tả cây cối - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. II.HĐ học Bài tập1: Hình lập phương thứ nhất có cạnh Bài 1.Đọc đoạn văn trng 27 sách trắc 6 cm, Hình lập phương thứ hai có cạnh 4 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích nghiêm 4 tập 2 toàn phần của mỗi hình lập phương đó? 13 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Bài 2. Đoạn văn trên tả gì?( mùa thu,mùa hoa sữa, đường phố) Bài 3, đoạn văn trên thuộc phần nào của bài văn tả cây cối?( phần mở bài) Bài 4, vậy đó là mở bài trực tiếp hay gián tiếp?( gián tiếp) Bài 2.(HSNK) Viết đoạn mở bài gián tiếp cho ddaonj mở bài gián tiếp miêu tả cây cối ở làng quê em. Tiế LUYỆN TOÁN t7 BÀI TẬP VỀ PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I. Mục tiêu - Củng cố về cách nhân hai phân số II.HĐ HỌC BT1. Tính 4 7 28 x  5 9 45 5 4 20 c, 7 x 7  49 a, 6 5 30 15 b, 7 x 4  28 14 8 10 80 5 20 d, 5 x 11  55 BT 2. Tính rồi rút gọn a, 9 54 27 x6   8 8 4 b, 4 x 6  6 10  3 BT 3 (NK) Một hình chữ nhật có chiều dài 2 m ,chiều rộng đó? 3 4 m .Tính dienj tích của hình chữ nhật Năm học 2014-2015 Lời giải : Diện tích xung quanh hình lập phương thứ nhất là: 6 x 6 x 4 = 114(cm2) Diện tích toàn phần hình lập phương thứ nhất là: 6 x 6 x 6 = 216 (cm2) Diện tích xung quanh hình lập phương thứ hai là: 4 x 4 x 4 = 64(cm2) Diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai là: 4 x 4 x 6 = 96 (cm2) Đáp số: 114 cm2, 216 cm2 64 cm2, 96 cm2 Bài tập 2(NK) Một cái thùng không nắp có dạng hình lập phương có cạnh 5,5 dm. Người ta quét sơn toàn bộ mặt trong và ngoài của thùng dó. Tính diện tích quét sơn? Lời giải: Diện tích toàn phần của cái thùng hình lập phương là: 5,5 x 5,5 x 5 = 151,25 (dm2) Diện tích quét sơn của cái thùng hình lập phương là: 151,25 x 2 = 302,5 (dm2) Đáp số: 302,5 dm2 LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ VỐN TỪ: TRẬT TỰ AN NINH I. Mục tiêu. - Củng cố cho HS những kiến thức về chủ đề Trật tự – An ninh. - Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : Bài 1 :thế nào là trật tự?( Trạng thái ổn định, có tổ chức, có kỉ luật.) Bài tập 2: Tìm những từ ngữ nói về trật tự, an ninh a) Chúng em cần giữ trật tự ở nơi công cộng. 14 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Bài giải Diện tích của hình chữ nhật đó là: 2x 3 4 6 3 = 4 m= 2 (m) Đáp số : HĐ GIÁO DỤC NNLL 3 2 m Năm học 2014-2015 b) Học sinh trường em thực hiện tốt luật an toàn giao thông. c) Trường tiểu học Thanh Minh tổ chức thi an toàn giao thông. Bài tập 3: (NK) H: Đặt câu với từ :a) Trật tự.b) An toàn. c) Tổ chức. Ví dụ: Cảnh sát giao thông, trật tự, an ninh, an toàn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, tai nạn giao thông, va chạm giao thông, lấn chiếm lề đường, vi phạm quy định về tốc độ,… HĐ GIÁO DỤC NNLL Tiế t8 Nhật kí sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 15 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết 1 Năm học 2014-2015 Thứ bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015 NHÓM TĐ 4 TIẾNG VIỆT Bài 25C: TỪ NGỮ VỀ LÒNG DŨNG CẢM ( tiết 2 -119) I. Mục tiêu. Viết được đoạn văn mở bài ( trực tiếp, gián tiếp) trong bài văn miêu tả cây cối. II. Tài liệu phương tiện. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: - Em hãy kể lại câu chuyện: “ Những chú bé không chết ” B. Hoạt động thực hành HĐ1: Dưới đây là hai đoạn có thể dùng để mở đầu bài văn tả cây hồng nhung. Hai cách mở bai ấy có gì khác nhau? Cách 1: Mở bài trực tiếp, giới thiệu ngay cây cần tả Cách 2: Mở bài gián tiếp: nói về mùa xuân các loài hoa trong vườn rồi mới giới thiệu cây cần tả HĐ2: Viết đoạn mở bài (theo cách mở bài gián tiếp ) cho một trong ba bài văn tả cây phượng, cây hoa mai hoặc cây dừa theo gợi. Ví dụ: Cây phượng vĩ trồng ở sân trường em. ( Chúng em thường gọi phượng bằng cái tên thân yêu: hoa học trò, Mỗi khi cây phượng vĩ trồng ở sân trường em nở hoa đỏ rực, báo hiệu một năm học kết thúc, kì nghỉ hè đã bắt đầu. HĐ3: Quan sát một cây mà em yêu thích. * Gợi ý: - Cây đó được trồng đâu ? ( Hình dáng, kích thước của cây ra sao ? ( Thanh mảnh xum suê, lớn hay nhỏ... ?) - Màu sắc của thân, cành , lá ra sao ? - Hoa nở vào mùa nào ? NHÓM TĐ 5 TOÁN BÀI 7 THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT ( 1 Tiết) I.Mục tiêu -Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật - Biết cách tính và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật II.Đồ dùng DH III. Tiến trình lên lớp * Khởi động(BVN điều hành) * Trò chơi “hái hoa”(BHT điều hành) A. Hoạt động cơ bản HĐ 1.Thực hiện trong nhóm a,Quan sát hình vẽ b, HS làm vào phiếu nhóm Cd C C Số h Thể ài rộng cao LP tích 1 cm HH 3 CN Hình 3c 2cm 2c 12 12 A m m hình cm 3 Hình B 5c m 2cm 2c m 20 hình 20 cm 3 Hình C 4c m 3cm 2c m 24 hình 24 cm 3 HĐ 2.GV hướng dẫn theo tài liệu a, Thảo luận cách giải bài toán b, Viết số thích hợp vào chỗ chấm Mỗi lớp có 6 x 4 = 24 ( hình LP 1 cm 3 ) 5 lớp có 24 x 5 = 120 ( hình LP 1 cm 3 ) Thể tích của HHCN là: 6 x 4 x 5 = 120 (cm 3 ) HĐ 3. a, Nói cho bạn nghe cách tính HHCN: 16 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu - Các bông hoa trên cây đẹp như thế nào? ( Màu sắc của cánh hoa, nhụy hoa, hương thơm của hoa.) - Em đã chăm sóc, bảo vệ cây đó như thế nào ? HĐ4: HS viết một đoạn mở bài giới thiệu chung về cây hoa định tả. Ví dụ: Trong sân trường em rất trật nhưng nhà trường vẫn giành một khoảng đất để làm bồn trồng hoa trong đó có trồng một cây hoa cúc rất đẹp. C. Hoạt động ứng dụng - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu. - GV nhận xét tiết học khen những em tiến bộ. Tiết TOÁN 2 Bài 80. TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ ( Tiết1 - 80) I. Mục tiêu: Em biết - Tìm phân số của một số - Giải bài toán về tìm phân số của một số. II. Tài liệu phương tiện. - Tài liệu hướng dẫn học Toán. III. Các hoạt động dạy học * Khởi động: 1 5 3 5 2 3 4 2 5 3 - Em thực hiện tính .(  ) �  �  8 15 A. Hoạt động cơ bản. HĐ1: Chơi trò chơi “Đố bạn” : ( Theo lô gô sách) HĐ2: Đọc kĩ và giải thích cho bạn : ( Theo lô gô sách) HĐ3: a) Giải bài toán sau : Bài giải 3 số gà trong đàn là : 4 3 12 �  9 (con) 4 Đáp số : 9 con. Năm học 2014-2015 Muốn tính thẻ tích HHCN ta lấy chiều dài,nhận chiều rộng rồi nhân với chiều cao( cùng một đơn vị đo ) b, Thể tích của HHCN là: 20 x16 x 10 = 320 (cm 3 ) B. Hoạt động thực hành HĐ 1. Thể tích của HHCN là: a, 6 x 4 x 3 = 72 (m 3 ) b, 4 x 4 x 4 = 64 (dm 3 ) c, 9 x 5 x 2 = 90 (cm 3 ) HĐ 2 . Thể tích của HHCN là: a, 7 x 4 x 8 = 224 (cm 3 ) b, 3,5 x 1,5 x 0,5 =2, 625 (m 3 ) 5 c, 2 x 7 5 x 3 4 = 105 (dm 3 ) 40 C.HĐ ỨNG DỤNG Hướng dẫn HS thực hiện như phần ứng dụng TL trang 79 TIẾNG VIỆT BÀI 23C: HOÀN THIỆN BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I.Mục tiêu -(Tài liệu hướng dẫn học TV 5 trang 91 quyển 2A) II.Tài liệu phương tiện. *Khởi động B. Hoạt động thực hành: HĐ3: Nghe thầy cô nhận xét chung và hướng dẫn chữa bài trong giờ trả bài văn kể chuyện. GV- HS thực hiện HĐ4: đọc lại bài và chữa lỗi theo lời nhận xét của thầy cô. HS thực hiện HĐ5: Chọn một đoạn văn trong bài của em viết lại cho hay hơn. HS thực hiện. Trao đổi bài với bạn để góp ý cho nhau. 17 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Tiết LUYỆN TOÁN 3 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. - HS ôn luyện ,củng cố khắc sâu về dạng toán tìm phân số của một số II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : Làm bài tập 16,18,20 trong sách trắc nghiệm 4 tập 2 trang 24,25 vào vở ô li. Năm học 2014-2015 C, Hoạt động ứng dụng GV hướng dẫn như TL LUYỆN TIẾNG VI ỆT Luyện đọc bài “chú đi tuần” I.Mục tiêu -Đọc lưu loát ,diễn cảm bài - Hiểu nội dung bài “chú đi tuần” 2 Rèn kĩ năng đọc cho HS BT 1.một hình chữ nhật có chiều rộng 7 m -HSNK TL thêm câu hỏi về ND bài Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .Tính diện II.HĐ học tích của hình chữ nhật đó? HĐ1.HS tự luyện đọc trong nhóm nhiều Bài giải lần Diện tích của hình chữ nhật đó là: Các bạn trong nhóm chỉnh sửa giúp 2 6 2 x 3 = (m ) bạn 7 7 6 1,Trả lời câu hỏi về nội dung bài Đáp số: 7 m 2 2. Lần lượt từng em lên bảng đọc bài BT2. Một cửa hàng có 140kg gạo nếp ,số trước lớp 5 HĐ 2.(HSNK) làm bài vào vở ô li gạo tẻ bằng 4 số gạo nếp .Hỏi cửa hàng 1, tình cảm và mong ước của người đó có bao nhiêu kg gạo tẻ? chiến sĩ đối với các cháu HS được thể Bài giải hiện qua những từ ngữ chi tiết nào? Cửa hàng có số gạo tẻ là: ( cách xưng hô thân mật : chú cháu, các 140 x 5 : 4 = 175 ( kg) cháu ơi, …) Đáp số: 175 kg gạo 2, Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần BT 3. (NK) bên hình ảnh giấc ngủ bình yên của HS Một hình chữ nhật có chiều dài 28m , chiều tác giả bài thơ muốn nói lên điều gì?(tác 5 giả muốn ca ngợi những người chiến sĩ rộng bằng 7 chiều dài .Tính chu vi của tận tụy ,yêu thương trẻ thơ ,quên mình hình chữ nhật đó? vì hạnh phúc của trẻ thơ.) Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 x 7 x5 = 20 (m) Chu vi hình chữ nhật là: ( 28 + 20) x2 = 96 ( m) Đáp số: 96 m THỂ DỤC (gvbm) Tiết 4 18 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 THỂ DỤC (gvbm) Tiết 5 SINH HOẠT LỚP SƠ KẾT TUẦN 25 I. Môc tiªu - HS thÊy ®ưîc nh÷ng ưu khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn - Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m,ph¸t huy nh÷ng ®iÒu lµm tèt - GDHS cã ý thøc trong häc tËp, trong mäi ho¹t ®éng II .Néi dung sinh ho¹t 1.NhËn xÐt tuÇn 25: - C¸c ban tù ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ban m×nh trong tuÇn qua. - CHTQ tæng hîp kÕt qu¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua : - Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt ®¸nh gi¸: +Tuyªn dư¬ng nh÷ng mÆt líp thùc hiÖn tèt: xÕp hµng ra vµo líp, ®i häc ®óng giê, vÖ sinh líp s¹ch sÏ, trong líp h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi sôi nổi ,tích cực thảo luận nhóm. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. + Nhăc nhở nh÷ng mÆt líp thùc hiÖn chưa tèt : cßn nãi chuyÖn riªng trong líp chưa tích cực hoạt động nhóm: .................................................................................................................................................. 2.Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn 26: + Thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp. - Trong líp chó ý s ôi nổi thảo luận nhóm, chÞu khã ph¸t biÓu - Mét sè b¹n vÒ nhµ luyÖn ®äc vµ rÌn thªm vÒ ch÷ viÕt + Tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc… +Thùc hiÖn tèt viÖc gi÷ vÖ sinh m«i trưêng. *Tuyên dương bạn:…………………………………………………………………… 3.V¨n nghÖ,chơi trò chơi Nhật kí sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. 19 Trường Tiểu học Hòa Cư GV:Nguyễn Minh Thu Năm học 2014-2015 20
- Xem thêm -