Tài liệu Giáo án vật lý 7 bài 1

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 202 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I. MỤC TIÊU: - Muốn nhận biết được ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta. - Ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. - Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng. - Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng. II. CHUẨN BỊ: - HS: Kiến thức - GV: Bài tập và đáp án III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Hđ1: Kiểm tra kiến thức cũ GV: Khi nào mắt ta nhận biết được có ánh sáng? Đk để nhìn thấy một vật là gì? Nguồn sáng là gì? Cho vd. Vật sáng là gì? Cho vd. HS: Trả lời các câu hỏi của GV. Hđ 2: Chữa bài tập SBT - GV: Gọi HS trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của GV. + Bài 1.1 + Bài 1.2 + Bài 1.3 + Bài 1.4 + Bài 1.5 + Bài 1.6 Nội dung ghi bảng I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. - Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. - Vật tự nó phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua gọi là nguồn sáng. Vd: Mặt trời, Ngọn đèn đang sáng…. - Nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng.Vd: Mặt trăng, Tờ giấy trắng… II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 1.1: Chọn C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. + Bài 1.7 + Bài 1.8 + Bài 1.9 + Bài 1.10 + Bài 1.2: Chọn B. Vỏ chai chói sáng dưới trời nắng. + Bài 1.11 + Bài 1.12 + Bài 1.13 - GV: Mỗi câu gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời nhanh. - HS: Lần lượt các HS đứng tại chỗ trả lời. Do không có ánh sáng chiếu vào mảnh giấy tráng nên không có ánh sáng từ mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng truyền vào mắt ta nên không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn. - GV: Gọi HS khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - HS: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của GV. - GV: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng. - HS: Ghi bài nếu sai. Hđ 3 : Bài tập nâng cao + Bài 1.3: + Bài 1.4: Vật đen không phát ra ánh sáng , cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.Á khi chiếu vào nó bị nó hấp thụ. Vì vật màu đen được đặt bên cạnh những vật sáng khác nên ta nhìn thấy các vật sáng khác đạt xung quanh miếng bìa màu đen.do đó phân biệt được miếng bìa màu đen. + Bài 1.5: Gương là vật sáng Ngôi sao là nguồn sáng + Bài 1.6: - Chọn C. khi có ánh sáng lọt vào mắt ta. + Bài 1.7: - Chọn D. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta. + Bài 1.8: - Chọn D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra as + Bài 1.9: - Chọn D. Mặt trăng + Bài 1.10: - Chọn B. Dán miếng bìa màu đen lên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối. + Bài 1.11: - Chọn C. Dán miếng bìa màu đen lên một tờ VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. - GV: Đưa ra một số bài tập. Bài 1: Bầu trời về ban ngày có phải là nguồn sáng không? Vì sao? Bài 2: Đèn ống trong lớp đang sáng và và trang sách em giấy màu xanh rồi đặt ngoài trời lúc ban ngày. + Bài 1.12: - Chọn C. Mảnh giấy đen đặt dưới as Mặt trời. + Bài 1.13: đang đọc có đặc điểm gì giống và khác nhau? - GV: Gọi 2 HS lên bảng trả lời - HS: 2 HS lên bảng. Hđ4: Củng cố - Dặn dò: - GV: YCHS về nhà học ghi nhớ SGK. - Làm tiếp bài tập SBT. - Chọn D. Có as đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta. III. BÀI TẬP NÂNG CAO Bài 1: - Phải. - Vì as Mặt trời làm cả bầu trời sáng lên và bầu trời hắt lại as nhận được. Bài 2: - Giống: Đều có as từ vật truyền vào mắt ta. - Khác: Đèn ống là nguồn sáng. Trang sách là vật sáng.
- Xem thêm -