Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN TD 6 Tuần: 1 Tiết: 1 2014 Tên bài: TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Ngày dạy: 18, 20/ 08/ LÝ THUYẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT. 2. Kỹ năng: - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung. - Tự giác, tích cực trong giờ học. II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: phòng học lớp 6 2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số tài liệu có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT. 2’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. Lý thuyết: Lợi ích của TDTT. - Lợi ích góp phần góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh. - Cái quý nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ. Có sức khỏe tốt sẻ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển và ngực lại. - Khi tham gia hoạt động TDTT đòi hỏ học sinh phải có tính kỷ 40’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói - GV nêu ra một số câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ∆ GV - Phương pháp lời nói GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực. - Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho các em có một nếp sống lành mạnh vui tươi, học tập và làm việc có khoa học. - Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chóng, chửa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như SN, SM, SB, sự khéo léo chính xác. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. Phương pháp và hình thức tổ chức - Theo em TDTT có tác dụng góp phần nang cao chất lượng học tập của các môn học khác hay không? Tại sao? - Tập luyện TDTT có tác dụng gì đến cơ thể ngươi tập? - GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi chép. 3’ XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 1 Tiết: 2 2014 Tên bài: Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Ngày dạy: 18, 20/ 08/ ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghĩ. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Cách báo cáo xin phép ra vào lớp. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghĩ. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Cách báo cáo xin phép ra vào lớp. - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghĩ. Quay phải, quay trái, quay đằng sau. Cách báo cáo xin phép ra vào lớp. - Bài TD: Học 3 động tác vươn thở, tay, ngực. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Tập hợp hàng dọc. Khẩu lệnh: “Thành 1,2,3…hàng dọc tập hợp” Động tác: - Dóng hàng. Khẩu lệnh: “Nhìn trước…thẳng” Động tác: Khẩu lệnh: “Thôi” Động tác: - Điểm số. Khẩu lệnh: Từng hàng ( cả lớp) từ trên xuống dưới từ 1→ hết điểm số. Từng hàng (cả lớp) từ trên xuống dưới theo chu kỳ 2, 3… điểm số. Động tác: - Đứng nghiêm: Khẩu lệnh: “Nghiêm…” Động tác. - Đứng nghĩ: Khẩu lệnh: “Nghĩ…” - Quay phải (trái). Khẩu lệnh: “Bên phải(trái)… TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức - Phương pháp lời nói 2l x 8n l X X X X X X X X X X X X X X X n 2 x8 60s X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 32’ 16’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên l l 2 –6 - Phương pháp lời nói - GV phân tích, làm mẫu kỷ thuật động tác cho học sinh. - Học sinh thực hiện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức quay” Động tác: - Quay đăng sau: Khẩu lệnh”Đằng sau…quay” - Cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp. 16’ 2. Bài TD a. Động tác vươn thở. X X X X X X CB 1 2 3 X X X 4 l b. Động tác tay CB l 1 –2 1 2 3 4 2l – 4l c. Động tác ngực CB 1 2 3 X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích, làm mẫu động tác cho học sinh quan sát. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 4 III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Tuần: 2 Tiết: 3 2014 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 22/ 08/ 2014 Ngày dạy: 25, 28/ 08/ Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Dàn và dồn hàng. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - Biết cách thực hiện chạy vòng số 8. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Dàn và dồn hàng. - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. - Thực hiện cơ bản đúng chạy vòng số 8. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Dàn và dồn hàng. - Bài TD: Ôn tập 3 động tác, Học: 2 động tác chân, bụng. - Chạy bền: Chạy vòng số 8. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Tập hợp hàng ngang. Khẩu lệnh: “Thành 1,2,3…hàng ngang tập hợp” Động tác: - Dóng hàng. Khẩu lệnh: “Nhìn phải…thẳng” Động tác: Khẩu lệnh: “Thôi” Động tác: - Điểm số. Khẩu lệnh: Từng hàng ( cả lớp) từ phải sang trái từ 1→ hết điểm số. Từng hàng ( cả lớp) từ phải sang trái theo chu kỳ 2, 3… điểm số. Động tác: - Dàn hàng: Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n l X X X X X X X X X X X X X X X n 2 x8 60s X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 32’ 14’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên l 2 –4 l - Phương pháp lời nói - GV phân tích, làm mẫu kỷ thuật động tác cho học sinh. - Học sinh thực hiện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy Khẩu lệnh: “Em A làm chuẩn dãn cách 1 cánh tay (1 sải tay)… dàn hàng” Động tác: - Dồn hàng: Khẩu lệnh: “Em A lam chuẩn… dồn hàng’ Động tác: 2. Bài TD: Ôn tập: Động tác vươn thở, tay, ngực. LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 12’ 2l – 4l X X X X X X X X X X X X X X X X Học: + Động tác c hân X X X X X X X X CB 1 2 3 ∆ - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 4 X X X X X X X X + Động tác bụng X X X X X X X X X X X X X X X X 1l CB 1 2 X 3 4 3. Chạy bền: - Chạy vòng số 8. - Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. l –2 2l – 4l X ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích, làm mậu động tác cho học sinh quan sát. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. (Chạy vòng số 8) 6’ - Phương pháp phân nhóm giới tính. - GV quan sát xử lý tình huống. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 3’ XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 Tiết: 4 2014 Ngày soạn: 22/ 08/ 2014 Ngày dạy: 25, 28/ 08/ Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện giậm chân tại chổ. Đi đều – đứng lại. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được giậm chân tại chổ. Đi đều – đứng lại. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Giậm chân tại chổ. Đi đều – đứng lại. - Bài TD: Ôn tập, Học: động tác vặn mình, phối hợp. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Giậm chân tại chỗ. Khẩu lệnh: Động tác: - Đi đều - đứng lại. Khẩu lệnh: Động tác: 2. Bài TD: Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s 32’ 18’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên 1l – 2l - Phương pháp lời nói - GV phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác cho học sinh. - Học sinh thực hiện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Ôn tập: Động tác vươn thở, tay, ngực. 14’ 2l – 4l Phương pháp và hình thức tổ chức X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Học: - Vặn mình X ∆ - phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X CB 1 - Phối hợp 2 3 4 X X X X X X X X 1l – 2l 2l – 4l CB 1 2 3 III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 4 X ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích, làm mẫu động tác cho học sinh quan sát. - phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 3 Tiết: 5 Ngày soạn: 28/ 08/ 2014 Ngày dạy: 04, / 09/ 2014 GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp, dóng hàng, điểm số. Quay phải (trái, đằng sau), Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. - Biết cách thực hiện trò chơi hai lần hít vào hai lần thở ra, chạy vòng số 8. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp, dóng hàng, điểm số. Quay phải (trái, đằng sau), Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi hai lần hít vào hai lần thở ra, chạy vòng số 8. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Ôn tập. - Bài TD: Ôn tập 7 động tác đã học. - Chạy bền: Học trò chơi 2 lần hít vào 2 lần thở ra. Chạy vòng số 8. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n l X X X X X X X X X X X X X X X 2 x8 60s n X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức chổ). II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: Ôn tập: - Tập hợp, dóng hàng, điểm số - Quay phải (trái), quay đằng sau. - Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. 32’ 13’ 2l – 6l XXXXXXXX XXXXXXXX 2l – 30m X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp tập luyện đồng loạt. 2. Bài TD phát triển chung. Ôn tập: Động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 14’ 2l – 4l - GV hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - Phương pháp phân nhóm tập luyện 3. Chạy bền: - Trò chơi: “Hai lần hít vào, hai lần thở ra” - GV điều khiển hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 5’ - Chạy vòng số 8 - Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. - GV hướng dẫn học sinh thực hiện trò chơi. (Chạy vòng số 8) - Phương pháp phân nhóm giới tính. - GV quan sát xử lý tình huống. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Tuần: 3 Tiết: 6 2014 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 28/ 08/ 2014 Ngày dạy: 04, / 09/ Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp, dóng hàng, điểm số. Quay phải (trái, đằng sau), Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp, dóng hàng, điểm số. Quay phải (trái, đằng sau), Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Ôn tập. - Bài TD: Ôn tập 7 động tác đã học. Học động tác nhảy, điều hòa. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ II. PHẦN CƠ BẢN 32’ 1. ĐHĐN: 15’ Ôn tập: - Tập hợp, dóng hàng, điểm số 2l – 6l - Quay phải (trái), quay đằng sau. - Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng 2l – 30m lại. Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 2. Bài TD phát triển chung. Ôn tập: Động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 17’ 2l – 4l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp tập luyện đồng loạt. Học: Động tác nhảy. - Phương pháp phân nhóm tập luyện - GV điều khiển hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. CB 1 2 Động tác điều hoà 3 4 1l – 2l - Phương pháp phân tích, làm mẫu kỹ thuật động tác cho học sinh quan sát. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CB 1 2 3 III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. X 4 X ∆ - phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa sai sót cho học sinh. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 4 Tiết: 7 2014 Ngày soạn: 06/ 09/ 2014 Ngày dạy: 08, 11/ 09/ Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp, dóng hàng, điểm số báo cáo. Quay phải (trái, đằng sau), Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. - Biết cách thực hiện chạy vòng số 8. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp, dóng hàng, điểm số báo cáo. Quay phải (trái, đằng sau), Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. - Thực hiện cơ bản đúng chạy vòng số 8. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 10’ Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Ôn tập. - Bài TD: Ôn tập. - Chạy bền: Chạy vòng số 8. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: Ôn tập: - Tập hợp, dóng hàng, điểm số báo cáo - Quay phải (trái), quay đằng sau. - Giậm chân tại chổ, đi đều – đứng lại. 2. Bài TD phát triển chung. Ôn tập bài TD phát triển chung 9 động tác: - Động tác vươn thở. - Động tác tay. - Động tác ngực. - Động tác chân. - Động tác bụng. - Động tác vặn mình - Động tác phối hợp. - Động tác nhảy. - Động tác điều hoà. 3. Chạy bền: - Chạy vòng số 8 - Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n X X X X X X X X X X X X X X X 2l x 8n 60s X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 32’ 14’ XXXXXXXX 2l – 6l XXXXXXXX X XXXXXXXX 2l – 30m 12’ 2l – 6l ∆ Giáo viên - Phương pháp tập luyện đồng loạt, phân nhóm. GV hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV điều khiển hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 6’ (Chạy vòng số 8) - Phương pháp phân nhóm giới tính. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 Nội dung giảng dạy III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức - GV quan sát xử lý tình huống. 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 4 Tiết: 8 2014 Ngày soạn: 06/ 09/ 2014 Ngày dạy: 08/ 11/ 09/ Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái) đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái) đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 6 III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy: TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học: - ĐHĐN: Ôn tập. - Bài TD: Ôn tập. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ II. PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: Ôn tập: - Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái). - Đổi chân khi đi đều sai nhịp. Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt 32’ 17’ XXXXXXXX 2l – 40m XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp tập luyện đồng loạt, phân nhóm. GV hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. 2. Bài TD phát triển chung. Ôn tập bài TD phát triển chung 9 động tác: - Động tác vươn thở. - Động tác tay. - Động tác ngực. - Động tác chân. - Động tác bụng. - Động tác vặn mình - Động tác phối hợp. - Động tác nhảy. - Động tác điều hoà. 15’ 2l – 6l XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX XXX X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV điều khiển hướng dẫn và quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG
- Xem thêm -