Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 1 Tiết 1 Tên bài: LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT(mục 1) I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: Biết được một số một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT. 2. Kĩ năng: Vận dụng trong giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Yêu cầu: Nghiêm túc trong giờ học. II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm:Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện:viết, vở… III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, ổn định lớp. - Kiểm tra sỉ số của lớp. - Kiểm tra sức khỏe HS. II. PHẦN CƠ BẢN: - Lợi ích, tác dụng của TDTT: • Góp phần giáo dục, hình thành nhân cách HS. • Giúp HS có tính kỉ luật, tinh thần và trách nhiệm cao trước tập thể, góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách . - Biên chế tổ tập luyện,chọn cán sự. - Một số quy định khi học tập bộ môn thể dục. III. PHẦN KẾT THÚC: - GV nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm. - Dặn dò HS về nhà học bài. - Xuống lớp. GV: Lê Trọng Phi ĐLVĐ ( 5-7’) PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Lớp trưởng ổn định lớp. Báo cáo sỉ số. (28-32’) Sau khi ổn định lớp xong GV truyền đạt mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình thể dục lớp 6. Trong HK I nêu lợi ích tác dụng của luyện tập TDTT, GV có thể giải thích từng nội dung vừa truyền đạt. GV đặt câu hỏi cho HS trả lời để HS tiếp thu bài tốt hơn. - GV chọn cán sự. Nêu các quy định trong môn thể dục. ( 5-7’) HS ngồi trật tự lắng nghe GV nhận xét, dặn dò. Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 1 Tiết 2 Tên bài: ĐHĐN - BÀI TD. I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo xin phép ra vào lớp. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo xin phép ra vào lớp. - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực. 3.Yêu cầu: Nghiêm túc trong giờ học. II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm:Sân trường THCS Lạc Tánh. 2.Phương tiện:còi, sân bãi… III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp 2. Phổ biến nội dung,yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS 3. Khởi động chung - Khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. ĐLVĐ ( 5-7 ’) 1’ 2’ - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 2Lx8N 4’ 2Lx8N PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh II.PHẦN CƠ BẢN: 1.ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo xin phép ra vào lớp. 2.Bài TD: Học 3 động tác a.Vươn thở: Năm học 2012 - 2013 (28-32’) 15’ GV thị phạm,phân tích 15’ Quan sát sửa sai cho HS Cho tất cả lớp ngồi xuống khi GV đang hướng dẫn nội dung bài mới để HS quan sát kĩ hơn. Đội hình tập luyện € b.tay: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV GV thị phạm động tác nhiều lần nếu HS sai nhiều. c.Ngực: GV cho lớp trưởng điều khiển lớp tập. Đội hình tập luyện € € € € € € 3.Củng cố nội dung bài học GV: Lê Trọng Phi 2-4 HS 2’ € € € € € € € € € € € € € € €.Gv HS nhận xét,GV nhận xét chung Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét giờ học. Năm học 2012 - 2013 (5-7’) 4’ 1’ 1’ - Giao bài tập và dặn dò. Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV - Xuống lớp. Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 2 Tiết: 3+4 Tên bài: ĐHĐN - BÀI TD - CHẠY BỀN. I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàng hàng, dồn hàng, giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại. - Biết tên và cách thực hiện các động tác: vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàng hàng, dồn hàng, giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác : vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 3. Yêu cầu: - Biết vận dụng để luyện tập hằng ngày. - Nghiêm túc trong giờ học. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện: còi, sân bãi, đồng hồ… III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp 2. Phổ biến nội dung,yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS 3. Khởi động chung - Khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. ĐLVĐ (8-10 ’) 1’ 2’ - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 2Lx8N 4’ 2Lx8N PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV 4. Kiểm tra bài cũ: thực hiện nội dung đã học. GV: Lê Trọng Phi 1-2 HS 3’ GV nhận xét, cho điểm. Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh II. PHẦN CƠ BẢN: 1. ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàng hàng ngang, dồn hàng. 2. Bài TD: Ôn 3 động tác:vươn thở, tay, ngực. Năm học 2012 - 2013 ( 73-77’) 16’ Đội hình tập luyện €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ GV 16’ Đội hình tập luyện € € Học: a. Chân: € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV - GV thị phạm, phân tích. - Quan sát sửa sai cho HS - Cho tất cả lớp ngồi xuống khi GV đang hướng dẫn nội dung bài mới để HS quan sát kĩ hơn. Đội hình tập luyện b. Bụng: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV - GV thị phạm động tác nhiều lần nếu HS sai nhiều. - GV cho lớp trưởng điều khiển lớp tập. 3. Củng cố nội dung vừa học 4. ĐHĐN: Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại. 2-4 HS 2’ 16’ HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh 5.Bài TD: Ôn 5 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. Học 2 động tác: a.Vặn mình: Năm học 2012 - 2013 16’ - GV thị phạm, phân tích. - Quan sát sửa sai cho HS Cho tất cả lớp ngồi xuống khi GV đang hướng dẫn nội dung bài mới để HS quan sát kĩ hơn. Đội hình tập luyện € € € € € € 6. Củng cố nội dung vừa học 2-4 HS 2’ 7. Chạy bền: chạy vòng số 8. 6’ (5-7’) 4’ - Nhận xét giờ học. 1’ - Giao bài tập và dặn dò. 1’ - Xuống lớp. GV: Lê Trọng Phi € € € € € € € € € € € € € €.GV - GV thị phạm động tác nhiều lần nếu HS sai nhiều. - GV cho lớp trưởng điều khiển lớp tập. b.Phối hợp: III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. € HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €.GV Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 3 Tiết 5+6 Tên bài: ĐHĐN - BÀI TD - CHẠY BỀN. I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải,vòng trái. - Biết tên và cách thực hiện các động tác:vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 3. Yêu cầu: - Biết vận dụng để luyện tập hằng ngày. - Thi đạt tiêu chuẩn RLTT. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện:còi, sân bãi, đồng hồ… III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS 3. Khởi động chung - Khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. ĐLVĐ (8-10’) 1’ 2’ - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 2Lx8N 4. Kiểm tra bài cũ: thực hiện nội dung đã học. 1-2 HS 3’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 4’ 2Lx8N Đội hình GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 nhận lớp €€ €€€ €€€ €€€ € €€ €€€ €€€ €€€ € €€ €€€ €€€ €€€ € €€€ €€€ €€€ €€€ € GV Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV GV nhận xét, cho GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh II.PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Ôn một số kĩ năng đã học: tập hợp hàng ngang, dàn hàng, dồn hàng, giậm chân, đi đều. - Học: đi đều, đi đều vòng phải, (trái). + Khẩu lệnh: • “Đi đều…bước” • “Đứng lại…đứng” • “Vòng phải (trái)…bước” 2. Bài TD: - Ôn 7 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. Năm học 2012 - 2013 điểm. (73-77’) 16’ GV thị phạm các động tác, quan sát sửa sai cho HS. Đội hình tập luyện €€€€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV 16’ Đội hình tập luyện bài TD € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV 3. Củng cố: Thực hiện nội dung vừa học. 2-4 HS 2’ 4. Chạy bền: Trò chơi 2 lần hít vào, 2 lần thở ra, chạy vòng số 8. 6’ 5. ĐHĐN: - Một số kĩ năng HS còn yếu: đi đều - đứng lại; đi đều - vòng phải (trái). 16’ 6. Bài TD: - Ôn 7 động tác đã học. - Học 2 động tác: + Nhảy 16’ HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình tập luyện Đội hình tập luyện €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV GV thị phạm, phân tích kĩ từng động tác sau đó cho HS luyện tập. Chú ý quan sát sửa sai cho HS GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Đội hình luyện tập Bài TD € € € € € +Điều hòa: € € € € € € € € € € € € € € € €.GV - GV chia 4 tổ thành 4 nhóm cho HS luyện tập. Tổ trưởng các tổ sẽ điều khiển. - GV đi quan sát hướng dẫn, sửa sai cho HS. 8.Củng cố: Thực hiện nội dung vừa học. III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. 2-4 HS 2’ (5-7’) 4’ - Nhận xét giờ học. 1’ - Giao bài tập và dặn dò. 1’ - Xuống lớp. HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 4 Tiết: 7+8 Tên bài: ĐHĐN - BÀI TD - CHẠY BỀN. I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. - Biết tên và cách thực hiện các động tác: vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 3. Yêu cầu: - Biết vận dụng để luyện tập hằng ngày. - Thi đạt tiêu chuẩn RLTT. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm:Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện:còi, sân bãi, đồng hồ… III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp 2.Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Kiểm tra sức khỏe HS 3. Khởi động chung - Khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai,cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. ĐLVĐ (8-10 ’) 1’ 2’ - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 2Lx8N 4. Kiểm tra bài cũ: thực hiện nội dung đã học. 1-2 HS 3’ GV: Lê Trọng Phi 4’ 2Lx8N PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV GV nhận xét, cho điểm. Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh II. PHẦN CƠ BẢN: 1. ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng đã học: tập hợp hàng ngang, dàn hàng, dồn hàng, giậm chân, đi đều. Đi đều, đi đều vòng phải, (trái). Năm học 2012 - 2013 ( 73-77’) 16’ GV thị phạm các động tác, quan sát sửa sai cho HS. Đội hình tập luyện 2. Bài TD: Ôn 9 động tác đã học(vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.) 16’ 3. Củng cố: Thực hiện nội dung đã học. 2-4HS 2’ 4. Chạy bền: chạy vòng số 8. 6’ 5. ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải(trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp. 16’ 6. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. 16’ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình tập bài TD € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình tập luyện €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình tập luyện bài TD € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV 7. Củng cố:Thực hiện nội dung GV: Lê Trọng Phi 2-4HS Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh đã học. III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét giờ học. Năm học 2012 - 2013 2’ ( 5-7’) 4’ 1’ 1’ - Giao bài tập và dặn dò. HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV - Xuống lớp. Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 5 Tiết:9+10 Tên bài: ĐHĐN-BÀI TD-CHẠY BỀN. I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - Biết cách thực hiện đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. - Biết tên và cách thực hiện các động tác:vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. -Biết cách thực hiện chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc. 2.Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. -Thực hiện cơ bản đúng các động tác :vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. -Thực hiện được cách chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc. 3.Yêu cầu: -Biết vận dụng để luyện tập hằng ngày. -Thi đạt tiêu chuẩn RLTT. II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm:Sân trường THCS Lạc Tánh. 2.Phương tiện: còi, sân bãi, đồng hồ… III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG I.PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp. 2. Phổ biến nội dung,yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS. 3. Khởi động chung - khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. ĐLVĐ (8-10 ’) 1’ 2’ - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 4. Kiểm tra bài cũ: thực hiện nội dung đã học. 2Lx8N GV: Lê Trọng Phi 4’ 2Lx8N PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình nhận lớp €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV 1-2 HS 3’ GV nhận xét,cho điểm Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 II.PHẦN CƠ BẢN: 1.ĐHĐN: Ôn đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi đều sai nhịp. (73-77’) 16’ 2. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. 16’ GV thị phạm các động tác,quan sát sửa sai cho HS. Đội hình tập luyện €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình tập bài TD € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV 3. Củng cố: Thực hiện nội dung đã học. 2-4 HS 2’ 4. Chạy bền: Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc. 6’ HS nhận xét, GV nhận xét chung Đội hình tập luyện 5. ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải(trái). 16’ 6. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. 16’ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình tập luyện bài TD € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV 7. Củng cố:Thực hiện nội dung GV: Lê Trọng Phi 2-4 HS HS nhận xét, GV nhận xét chung Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh đã học. III.PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét giờ học. Năm học 2012 - 2013 2’ (5-7’) 4’ 1’ € 1’ € € € € € - Giao bài tập và dặn dò. - Xuống lớp. Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € €.GV Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 6 Tiết:11+12 Tên bài: ĐHĐN-BÀI TD-CHẠY BỀN. I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Biết tên và cách thực hiện các động tác:vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. - Biết cách thực hiện động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng đi đều-đứng lại,đi đều vòng phải,vòng trái. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác :vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. - Thực hiện được động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 3. Yêu cầu: - Biết vận dụng để luyện tập hằng ngày. -Thi đạt tiêu chuẩn RLTT. II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện:còi, sân bãi, đồng hồ… III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp. 2. Phổ biến nội dung,yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS. 3. Khởi động chung - khởi động chuyên môn: ĐLVĐ ( 8-10’) 1’ 2’ - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. 2Lx8N - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 2Lx8N 4. Kiểm tra bài cũ: thực hiện nội dung đã học. 1-2 HS 3’ GV: Lê Trọng Phi PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 4’ Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Đội hình nhận lớp €€€ €€€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€€ €€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ GV Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV II. PHẦN CƠ BẢN: 1. ĐHĐN: Ôn đi đều-đứng lại; đi đều vòng GV: Lê Trọng Phi GV nhận xét, cho điểm. (73-77’) 15’ Đội hình tập luyện €€€€€€€€€€€ Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV phải(trái). Đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. - Kiểm tra 15'. Nội dung: Kiểm tra toàn bài Thể Dục phát triển chung. 18’ Đội hình tập bài TD € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cách cho điểm: + “ĐẠT”: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài thể dục, có 1 – 2 động tác thực hiện sai. €.GV - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 hs dưới sự điều khiển của GV, trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lần 2 nhưng không quá điểm 8 + “CHƯA ĐẠT”: có 3 động tác thực hiện sai trở lên. €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€ GV 4. Chạy bền:Chạy trên địa hình tự nhiên. Học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. + Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. + Ngồi 2 chân chống đất phía trước, 2 tay chống đất phía sau lắc 2 bắp cẳng chân thả lỏng. 5. Đội hình đội ngũ: - Ôn lại các nội dung đã học - Cũng cố nội dung đã học 6. Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác. GV: Lê Trọng Phi 6’ 15' 2-4 HS 2’ 15' Đội hình chạy bền €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €.GV Đội hình tập luyện bài TD € € € € € € € € € € Giáo án: Thể dục 6
- Xem thêm -