Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 13

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 1 PHÂN MÔN: BÀI: LÝ THUYẾT ( Một số bài tập phát triển sức bền) Tiết : 1 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Biết được khái niệm sức bền , một số phương pháp , nguyên tắc và bài tập đơn giản về luyện tập phát triển sức bền. b. Yêu cầu: - Nghiêm túc chú ý lắng nghe ,có thể ghi vào vở học. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Sách giáo viên thể dục 9, sách sinh lí TDTT. 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T. gian Phương pháp tổ chức ĐLVĐ I. Mở đầu 5’ 1. Nhận lớp. - Cả lớp - Tập trung lớp, điểm số báo cáo học trong 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học, phòng kiểm tra sức khoẻ học sinh. -Lớp trưởng điểm số báo cáo cho giáo viên tình hình lớp học. II . Phần cơ bản 1.Một số hướng dẫn tập luyện sức bền . a. Các bài tập bổ trợ - Bước nhỏ di chuyển - Nâng cao đùi di chuyển - Đạp sau di chuyển - Bật cóc - Chạy biến tốc b. Thời gian vận động hợp lí vào các buổi chiều c. Khối lượng vận động 3buổi nặng/tuần , 2 buổi nhẹ/tuần d. Cường độ vận động căn cứ vào sức khỏe và trình độ tập luyện của HS GV: Hoàng Xuân Quang 35’ 18’ ? Khi chạy bền em thường gặp những hiện tượng nào. - Học sinh tích cực chủ động xây dựng bài. - GV nhận xét ý kiến HS sau đó kết luận và cho điểm . - Giáo viên hướng dẫn cách tập cho HS . Tác dụng bài tập bổ trợ - Phát triển cơ đùi trước - Phát triển cơ đùi sau - Phát triển sức bật - Phát triển tần số Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình 2. Hồi tĩnh sau khi chạy : -Thả lỏng, hít thở sâu, xoa bóp nhẹ, trò chơi vận ít động. 3.Củng cố Năm học : 2013 -2014 14’ 3’ - Qua bài học em sẽ phải tập luyện chạy bền như thế nào? III. Phần kết thúc 1. Nhận xét giờ học. - Ưu nhược điểm. 2. Bài tập về nhà. - Học thuộc bài - Chuẩn bị trang phục thể thao giờ sau học thực hành. ? Các em thường tập luyện chạy bền vào thời gian nào trong ngày? ?Tuần tập mấy buổi ? ? Mỗi lần tập bao nhiêu thời gian? - GV nhận xét và kết luận - Vì sao phải hồi tĩnh sau khi chạy - Gv goị 1-2 học sinh trả lời. - HS nhận xét bạn. 5’ - Gv nhân xét , đánh giá. -Nhận xét ý thức học tâp của HS - Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ học sau. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 2 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN Tiết : 2 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Bài TD : Biết và thực hiện được đúng cơ bản 10 nhịp của bài thể dục phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được trò chơi chạy tiếp sức ; xuất phát mặt, vai ,lưng hướng chạy b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian Phương pháp tổ chức ĐLVĐ I. Mở đầu 5’ - Lớp tập hợp 4 hàng ngang €€€€€€€ 1. Nhận lớp. €€€€€€€ - Tập trung lớp, điểm số báo cáo €€€€€€€ 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. €€€€€€€€ 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép € dọc ,ép ngang. - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng lớp với giáo viên cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) - Lớp trưởng điều khiển khởi động. II . Phần cơ bản 1. Bài thể dục . (Từ nhịp 1 –nhịp 10 ) + Nam 35’ 13-15' ( 2hs) - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - GV tập mẫu nhanh một lần cho mỗi nhóm quan sát. Sau đó làm chậm và phân tích kĩ thuật từ nhịp 1-5. - Gv cho 2 nhóm tập thuộc sau đó tiếp tục hướng dẫn tiếp từ nhịp 6-10. Sau khi đã thuộc từ nhịp 1-10 Gv yêu cầu 2 nhóm tiếp tục luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. Nữ + Nữ 2. C GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình * Củng cố . - Tập từ nhịp 1- 10 2. Chạy nhanh. - Đứng tư thế vai hướng chạy, lưng hướng chạy ,ngồi xổm xuất phát - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức” III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Xuống lớp. Năm học : 2013 -2014 3’ 4hs 18 -20’ 6 -7’ 2lần/hs 6-8’ - Hs thực hiện, lớp chú ý quan sát nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV làm mẫu động tác, lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần. 20m €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV điều khiển và sửa sai - GV phổ biện cách chơi và luật . Chia lớp thành 4 tổ. GV điều khiển trò chơi 5’ - GV hướng dẫn thả lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 3 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 3-4 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Bài TD: Biết và thực hiện được 11-18 nhịp ( Nữ )và 11-19 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện trò chơi chạy tiếp sức con thoi ; Tư thế sẵn sàng xuất phát . -Chạy bền : Biết và thực hiện đuợc chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng cực điểm và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) - GV hướng dẫn thả lỏngII . Phần cơ bản €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € 1. Bài thể dục . + Nữ (Từ nhịp 11 –nhịp 18 ) GV: Hoàng Xuân Quang T.gian ĐLVĐ 8-10' Phương pháp tổ chức -lớp tập hợp 4 hàng ngang €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Lớp trưởng điều khiển khởi động. 70-73’ 30 -32 ’ ( 2hs) - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -10 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 11-19. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 11-18. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 € € - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. + Nam ( từ nhịp 11-19 ) 5’ 3hs nữ 3hs nam 32-34' * Củng cố . - Tập từ nhịp 11- 18 (nữ ) - Tập từ nhịp 11- 19 (nam 2. Chạy nhanh. -Ôn : + Đứng tư thế vai hướng chạy xuất phát + Lưng hướng chạy xuất phát + Ngồi xổm xuất phát + Tư thế sẵn sàng xuất phát 6-8’’ 3 lần * Trò chơi : “ Chạy con thoi tiếp sức” 4’ 5-7’ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 3 lần. 30m - GV điều khiển và sửa sai - Gv phổ biến cách chơi , thể lệ và điều khiển trò chơi. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng “Cực điểm” cho ví dụ minh hoạ và cách khắc phục. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. *Củng cố .Thực hiện tư thế sẵn sàng xuất phát chạy nhanh 20m. 3. Chạy bền . - Hiện tượng “Cực điểm” và cách khắc phục - Nam chạy 3 vòng x 150m GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 - Nữ chạy 2 vòng x 150m 5-7’ III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Xuống lớp. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GIÁO ÁN SỐ: 4 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 5-6 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD:Biết và thực hiện được đúng cơ bản 19 -25 nhịp( Nữ )và 20 -26 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , chạy đạp sau , tại chỗ đánh tay., xuất phát cao chạy nhanh. -Chạy bền : Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng chuột rút và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian Phương pháp tổ chức ĐLVĐ I. Mở đầu - Lớp tập hợp 4 hàng ngang 1. Nhận lớp. 8-10’ €€€€€€€ - Tập trung lớp, điểm số báo cáo €€€€€€€ 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. €€€€€€€ 3. Khỏi động : €€€€€€€€ +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. € + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại với giáo viên chỗ) 4. K T bài cũ: Tập từ nhịp 11-18 ( Nữ ) - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , Gv và 11-19 (nam ) bài TD phát triển 2 hs nữ nhận xét bổ sung. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình chung II . Phần cơ bản 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 11 –nhịp 18 ( Nữ ) + Từ nhịp 11-19 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 19-25 Năm học : 2013 -2014 2hs nam 70-73’ 30-32’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -18 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 11-26. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 18-25. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € € - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. + Nam : Từ nhịp 20 -26 * Củng cố . - Tập từ nhịp 19-25 (nữ ) - Tập từ nhịp 20-26 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : - Tại chỗ đánh tay - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao chạy nhanh 40m 5’ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. 32-34' - Gv làm mẫu , phân tích kĩ thuật sau đó cho cả tại chỗ thực hiện đánh tay khoảng 3’. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần. ( Riêng xuất cao chạy 1 lần ) 30m €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV điều khiển và sửa sai * Củng cố . - Thực hiện chạy đạp sau 3. Chạy bền . - Hiện tượng “Chuột rút” và cách khắc phục - Nam chạy 3 vòng x 150m - Nữ chạy 2 vòng x 150m 5’ 2hs - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 5 -7’ III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Hướng dẫn về nhà luyện tập - Xuống lớp. 5 - 7’ “Chuột rút”và cách khắc phục. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn thả lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GIÁO ÁN SỐ: 5 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 7 - 8 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD:Biết và thực hiện đúng cơ bản từ nhịp 26 -29( Nữ )và 27 -36 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , chạy đạp sau , xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy ,lưng hướng chạy xuất phát. -Chạy bền : Biết thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian Phương pháp tổ chức ĐLVĐ I. Mở đầu 8-10’ - Lớp tập hợp 4 hàng ngang 1. Nhận lớp. €€€€€€€ - Tập trung lớp, điểm số báo cáo €€€€€€€ 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. €€€€€€€ 3. Khỏi động : €€€€€€€€ +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. € + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) với giáo viên 4. K Tbài cũ:Tập từ nhịp 19 -29 (Nữ) và 2 hs nữ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , Gv GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình 27 -36 (nam) bài TD phát triển chung II . Phần cơ bản 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 1 – nhịp 25 ( Nữ ) + Từ nhịp 1- 26 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 26 -29 Năm học : 2013 -2014 2hs nam 70 -73 30’ * Củng cố . - Thực hiện chạy đạp sau 3. Chạy bền . - Nam chạy 4 vòng x 150m - Nữ chạy 3 vòng x 150m GV: Hoàng Xuân Quang - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -25 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 27-36. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 25-29. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € € - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. + Nam : Từ nhịp 27 -36 * Củng cố . - Tập từ nhịp 26-29 (nữ ) - Tập từ nhịp 2 7-36 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. - Ngồi lưng hướng chạy xuất phát - Ngồi vai hướng chạy xuất phát - Xuất phát cao chạy nhanh 40m nhận xét bổ sung. 5’ 2hs nữ 2hs nam 28’ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh luuyện tập di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần x 30m ( Riêng xuất cao chạy 1 lần ) 30m €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV điều khiển và sửa sai 5’ 2hs - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. 5 -7’ Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 “Choáng ,ngất”và cách khắc phục - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Hướng dẫn về nhà luyện tập - Xuống lớp. 5 -7’ - GV hướng dẫn thả lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GIÁO ÁN SỐ: 6 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 9 -10 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD: Biết và thực hiện tập đúng từ nhịp 30 -40 ( Nữ )và 37 -40 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện đúng chạy xuất phát cao chạy nhanh 50m ; kĩ thuật xuất – chạy lao 20 ; Trò chơi : Chạy tiếp sức con thoi. -Chạy bền : Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , đồng hồ bấm giờ, 2 bộ bàn đạp. 5. Địa điểm: Sân trường. Nội dung T.gian Phương pháp tổ chức ĐLVĐ I. Mở đầu 8-10’ - Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số báo - Nhận lớp. cáo - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - GV giới thiệu nội dung ,yêu cầu bài học. -. Khỏi động : -Lớp trưởng hướng dẫn lớp khởi động € € € € € € € +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép € € € € € € € dọc ,ép ngang. € € € € € € € + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao € € € € € € € đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) - K Tbài cũ:Tập từ nhịp 19 -29 (Nữ) và 27- GV: Hoàng Xuân Quang 2 hs nữ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình 36 (nam) bài TD phát triển chung II . Phần cơ bản 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 1 – nhịp 29 ( Nữ ) + Từ nhịp 1- 36 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 30 – 40 Năm học : 2013 -2014 2hsnam Gv nhận xét bổ sung. 70 -73’ 30-32’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ 10’ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -29 , nhóm nam 17’ do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 37-40. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 30 -40 €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € € - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. + Nam : Từ nhịp 37 -40 * Củng cố . - Tập từ nhịp 30- 40 (nữ ) - Tập từ nhịp 37 -40 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : - Xuất phát cao chạy nhanh 50m - 5’ 2hs nữ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận 2hsnam xét. GV nhận xét sửa sai. 32-34’ Xuất phát thấp chạy 20m - Sau đó GV yêu cầu hs thực hiện mỗi lần 2 hs . 50m €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - Gv làm mẫu , phân tích kĩ thuật và lưu ý một số sai lầm thường mắc- Sau đó GV yêu cầu hs thực hiện mỗi lần/2 hs x 20m. - GV điều khiển và sửa sai - - Trò chơi : Chạy con thoi tiếp sức * Củng cố . - Thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp GV: Hoàng Xuân Quang - Gv làm mẫu , phân tích kĩ thuật – Sau đó hướng dẫn cả lớp tập tại chỗ khoảng 3’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6 - 8’ 2 lần 5’ 2hs - Gv phổ biến luật chơi , chia nhóm và điều khiển trò chơi. - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 xét. GV nhận xét sửa sai. 3. Chạy bền . - Nam chạy 4 vòng x 150m - Nữ chạy 3 vòng x 150m 5-7’ III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Hướng dẫn về nhà luyện tập - Xuống lớp. 5’ -7’ - GV nêu yêu cầu và một số lưu ý khi chạy. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn thả lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ € Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GIÁO ÁN SỐ: 7 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 11 -12 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết cách và thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy đạp sau; xuất phát thấp –chạy lao chạy giữa quãng 60m ; - Chạy bền : Thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , đồng hồ bấm giờ, bàn đạp 5. Địa điểm: Sân trường ĐL PHẦN VÀ NỘI DUNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VĐ GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình I. Phần mở đầu: - Ổn định tổ chức : - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học - Khởi động +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ,gót chạm mông (Chạy tại chỗ) - Kiểm tra bài cũ : Tập từ nhịp 30-40 (Nữ) và 27-40 (nam) bài TD phát triển chung II. Phần cơ bản: 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 1 – nhịp 40 ( Nữ ) + Từ nhịp 1- 40 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 40 -45 Năm học : 2013 -2014 8-10’ - Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số báo cáo với giáo viên - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , GV nhận xét bổ sung. 70 -73’ 30-32’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng 10’ cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -29 , nhóm nam do GV 17’ ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 37-40. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 30 -40 €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € € - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. + Nam : Từ nhịp 40-45 * Củng cố . - Tập từ nhịp 40 -45 (nữ ) - Tập từ nhịp 40-45 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy đạp sau + Xuất phát thấp chạy lao- chạy giữa quãng - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV 5’ 2hs nữ nhận xét sửa sai. 2hsnam 32-34’ - Gv làm mẫu , phân tích kĩ thuật và lưu ý một số 27-29’ sai lầm thường mắc- Sau đó GV yêu cầu hs thực hiện di chuyển theo hàng. - GV lưu ý hs một số sai lầm thường mắc và cách sửa . - Sau đó GV yêu cầu hs thực hiện chạy mỗi lần 2 hs . - GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 60m €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV điều khiển và sửa sai * Củng cố . - Thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp 5’ 2hs 3. Chạy bền . - Nam chạy 4 vòng x 150m - Nữ chạy 3 vòng x 150m 5-7’ III. Phần kết thúc: 5-7’ - Hồi tỉnh. Thả lỏng tay, chân ... - Nhận xét, dặn dò - Xuống lớp - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - GV nêu yêu cầu và một số lưu ý khi chạy. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. - Gv cho học sinh chạy theo địa hình tự nhiên. GV quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn thả lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GIÁO ÁN SỐ: 8 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 13-14 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết cách và thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy đạp sau; xuất phát thấp –chạy lao chạy giữa quãng 60m ; Một số điểm luật cơ bản của Luật điền kinh - Chạy bền : Thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , đồng hồ bấm giờ, bàn đạp, sách Luật điền kinh 5. Địa điểm: Sân trường PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐL BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 VĐ I. Phần mở đầu: - Ổn định tổ chức : - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học - Khởi động +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ,gót chạm mông (Chạy tại chỗ) - Kiểm tra bài cũ : Tập từ nhịp 30-40 (Nữ) và 27-40 (nam) bài TD phát triển chung II. Phần cơ bản: 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 1 – nhịp 45 ( Nữ ) + Từ nhịp 1- 45 ( Nam ) 8-10’ - Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số báo cáo với giáo viên - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , GV nhận xét bổ sung. 70 -73’ 30-32’ - Gv hướng dẫn lại một số nhịp khó cho cả 2 25-27’ nhóm quan sát và cách sửa Sau đó Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € - Gv viên bao quan sửa sai. * Củng cố . - Tập từ nhịp 40 -45 (nữ ) - Tập từ nhịp 40-45 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy đạp sau + Xuất phát thấp chạy lao- chạy giữa quãng Xuất phát thấp € - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV 3-5’ 2hs nữ nhận xét sửa sai. 2hsnam 32-34’ 20-21’ - Gv làm mẫu , phân tích kĩ thuật và lưu ý một số sai lầm thường mắc- Sau đó GV yêu cầu hs thực hiện di chuyển theo hàng. - GV lưu ý hs một số sai lầm thường mắc và cách sửa . - Sau đó GV yêu cầu hs thực hiện chạy mỗi lần 2 hs . Gv 60m €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - GV điều khiển và sửa sai Chạy lao GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 Chạy giữa quãng - Một số điểm luật của Luật điền kinh 6-8' - Giáo viên giới thiệu chậm một số điểm luật cơ bản cho học sinh nắm * Củng cố . - Thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp 3-5’ 2hs - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. 3. Chạy bền . - Nam chạy 4 vòng x 150m - Nữ chạy 3 vòng x 150m 5-7’ III. Phần kết thúc: 5-7’ - GV nêu yêu cầu và một số lưu ý khi chạy. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. - Gv cho học sinh chạy theo địa hình tự nhiên. GV quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn thả lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ - Hồi tỉnh. Thả lỏng tay, chân ... - Nhận xét, dặn dò - Xuống lớp - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GIÁO ÁN SỐ: 9 PHÂN MÔN: BÀI: Tiết : 15 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực và thực hiện được đúng các kỹ thuật đã học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45’ 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Còi, sổ điểm 5. Địa điểm: Sân trường ĐL PHẦN VÀ NỘI DUNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VĐ GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình I. Phần mở đầu: Năm học : 2013 -2014 6 - 8’ - Ổn định tổ chức : - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học - Khởi động +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ,gót chạm mông (Chạy tại chỗ) II. Phần cơ bản: 1.Bài thể dục . * Kiểm tra toàn bài thể dục phát triển chung của nam và nữ ( 45nhịp ) + Xếp loạt Đạt (điểm 9 – 10) . Thuộc toàn bài và tập đúng thứ tự động tác, tập đẹp có biên độ, đúng nhịp hô. + Xếp loại đạt ( điểm 7 – 8 ) . Thuộc toàn bài, tuy còn co 2 – 5 nhịp có sai sót nhỏ, động tác có biên độ, đều. + Xếp loại đạt ( điểm 5 – 6 ) Thuộc cả bài nhưng co 5-9 nhịp có sai sót. + xếp loại chưa đạt (điểm dưới 5) có 10 nhịp sai trở lên . - Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số báo cáo với giáo viên - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học. - Lớp trưởng điều khiển lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ 30-32' *Tổ chức kiểm tra. - Gv viên kiểm tra thành nhiều đợt , mỗi đợt từ 34 hs ( Nam , nữ riêng) - Gv trực tiếp hô nhịp , học sinh trong lớp có thể nêu nhận xét . - Mỗi học sinh chỉ kiểm tra một lần toàn bài . Trường hợp học sinh trung bình hoặc dưới trung bình Gv có thể kiểm tra lần 2 . Kiểm tra lần 2 điểm tối đa không quá 8 điểm. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ GV €€€€ III. Phần kết thúc: - Nhận xét, dặn dò - Xuống lớp 5–7’ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .. NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 10 PHÂN MÔN: BÀI : LÝ THUYẾT ( Một số PP tập luyện phát triển sức bền) Tiết : 16 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Hiểu biết và thực hiện được một số bài tập , phương pháp phát triển sức bền. b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45’ 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Còi, sách TD GV 9 5. Địa điểm: Sân trường ĐL PHẦN VÀ NỘI DUNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VĐ GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình I. Phần mở đầu: Năm học : 2013 -2014 6 – 8’ - Ổn định tổ chức : - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học II. Phần cơ bản 1.Một số khái niệm về sức bền - Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập lao động hay luyện tậo TDTT kéo dài. - Sức bền chung: - Sức bền chuyên môn - Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số báo cáo với giáo viên - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học. 30-32’ 6-8' - - 2.Một số nguyên tắc và phương pháp 10-12' hình thức tập luyện. - Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người - Tập từ nhẹ đến nặng - Tập thường xuyên hàng ngày kiên trì không nóng vội. - Tập sức bền bằng trò chơi vận động: như nhảy dây, tâng cầu… -Nhảy dây tăng tần số động tác -Chạy lên dốc tăng sức đạp sau - Tập sức bền bằng cách đi bộ hoặc chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Tập sức bền bằng các môn thể thao khác : đi bộ, chạy cự li trung bình, tập bóng rổ, cầu lông, bơi… - Tập cá nhân hoặc theo nhóm - Thời gian tập thích hợp vào buổi sáng hoặc chiều tối trước khi ăn cơm. 3. Một số hiện tượng thường sảy ra 8-10' khi luyện tập chạy bền. *Hiện tượng “ chuột rút” nguyên nhân và cách khắc phục. - Đây là hiện tượng co cơ quá mức không duỗi ra được. Vì vậy cần khởi động kỹ trước khi tập , xoa bóp khi bị chuột rút. * Hiện tượng “cực điểm” nguyên nhân và cách khắc phục. 1-2' * Củng cố : - Nêu một số nguyên tắc khi luyện tập GV: Hoàng Xuân Quang Gv đặt câu hỏi : Tại sao một người có thể chạy được 10km nhưng có người chỉ chạy được 500m , vậy họ làm sao lại có thể chạy được quãng đường dài như thế ? HS trả lời GV : Để các em hiểu được tại sao lại như thế hôm nay chúng ta sẽ học bài Một số PP tập luyện phát triển sức bền. Gv giải thích chậm các định nghĩa và chốt các ý chính cho hs nắm. - Gv nêu các nội dung và hướng dẫn phương pháp luyện tập. - GV lấy ví dụ minh họa các trường hợp luyện tập không phù hợp và hậu quả của việc luyện tập đó. - Gv yêu cầu hs phát biểu ý kiến - GV đặt câu hỏi cho HS + Khi chạy bền em thường gặp những hiện tượng nào ? - HS trả lời - GV nhận xét và giải thích nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng đó. Giáo án : Thể dục 9
- Xem thêm -