Tài liệu Giáo án sinh học 9 bài thực hành quan sát thường biến

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 660 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 9 Bài 27: THỰC HÀNH - QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN A. MỤC TIÊU. I. Kiến thức: + Qua tranh ảnh và mẫu vật sống, nhận biết được một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp, phân biệt được sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. + Rút ra được tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc rất ít chịu tác động của môi trường. + Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. II. Kỹ năng: Hợp tác, ứng xử, giao tiếp trong nhóm, thu thập và xử lý thông tin khi quan sát xác đình từng dạng đột biến. III. Thái độ: Học sinh có thái độ tích cực khi thực hành. B. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CHỦ YẾU ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: - Kĩ năng hợp tác, ứng xử, giao tiếp, lắng nghe tích cực. - Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi quan sát xác định thường biến. - Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I. Phương pháp: Thực hành – quan sát, hoàn tất một nhiệm vụ. II. Phương tiện: - Tranh ảnh minh hoạ thường biến. Ảnh chụp thường biến. - Mẫu vật: Mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài sáng. 1 thân cây rau dừa nước từ mô đất bò xuống ven bờ và trải trên mặt nước. D. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra: Thu bài thu hoạch. III. Bài mới 1. Khám phá: Như Sgk 2. Kết nối: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động 1: Nhận biết một số thường biến I. Nhận biết một số thường biến - HS quan sát kĩ các tranh, ảnh và mẫu - GV yêu cầu HS quan sát tranh, ảnh, vật: Mầm khoai lang, cây rau dừa mẫu vật các đối tượng. nước. + Nhận biết thường biến phát sinh dưới - Thảo luận nhóm ghi kết quả vào bảng ảnh hưởng của ngoại cảnh. báo cáo thu hoạch. + Nêu các nhân tố tác động gây thường - Đại diện nhóm trình bày. biến. - GV chốt đáp án. Đối tượng Điều kiện môi trường Kiểu hình tương ứng 1. Mầm - Có ánh sáng khoai - Trong tối - Mầm lá có màu xanh 2. Cây - Trên cạn rau dừa - Ven bờ nước - Trên mặt nước - Thân lá nhỏ 3. Cây - Trong bóng tối mạ - Ngoài sáng - Thân lá màu vàng nhạt. Nhân tố tác động - Ánh sang - Mầm lá có màu vàng - Độ ẩm - Thân lá lớn - Thân lá lớn hơn, rễ biến thành phao. - Ánh sang - Thân lá có màu xanh Hoạt động của GV Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến Hoạt động của HS II. Phân biệt thường biến và đột biến - GV hướng dẫn HS quan sát trên đối - Các nhóm quan sát tranh, thảo luận tượng lá cây mạ mọc ven bờ và trong và nêu được: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ruộng, thảo luận: - Sự sai khác giữa 2 cây mạ mọc ở 2 vị trí + 2 cây mạ thuộc thế hệ thứ 1 (biến dị khác nhau ở vụ thứ 1 thuộc thế hệ nào? trong đời cá thể) - Các cây lúa được gieo từ hạt của 2 cây trên có khác nhau không? Rút ra kết luận + Con của chúng giống nhau (biến dị gì? không di truyền) - Tại sao cây mạ ở ven bờ phát triển không tốt bằng cây mạ trong ruộng? + Do điều kiện dinh dưỡng khác - GV yêu cầu HS phân biệt thường biến và nhau. đột biến. - 1 vài HS trình bày, lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động 3: Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng - GV yêu cầu HS quan sát ảnh 2 luống su - HS nêu được: hào của cùng 1 giống, nhưng có điều kiện + Hình dạng giống nhau (tính trạng chăm sóc khác nhau. chất lượng). - Hình dạng củ su hào ở 2 luống khác + Chăm sóc tốt củ to. Chăm sóc nhau như thế nào? không tốt củ nhỏ (tính trạng số lượng) - Rút ra nhận xét. - Nhận xét: Tính trạng chất lượng phụ thuộc kiểu gen, tính trạng số lượng phụ thuộc điều kiện sống. 3. Nhận xét - đánh giá: - GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của các nhóm. - Nhận xét chung kết quả giờ thực hành. - Nhắc HS thu dọn vệ sinh lớp học. 4. Dặn dò: Viết báo cáo thu hoạch. Đọc trước bài 28.
- Xem thêm -