Tài liệu Giáo án sinh học 8 bài tiêu hóa ở khoang miệng

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 736 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 25: TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng. - Trình bày được hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng nghiên cứu thông tin tranh hình phát hiện kiến thức. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn răng miệng. - Ý thức trong khi ăn không cười đùa. Trọng tâm: Các hoạt động tiêu hoá thức ăn diễn ra trong khoang miệng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh phóng to hình 25.1, 25.2, 25,3. - HS kẻ bảng 25 vào vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra: - Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào? Hoạt động nào là quan trọng? 3. Bài mới: - Từ câu hỏi kiểm tra bài cũ. GV hỏi tiếp: Hoạt động ăn bắt đầu từ đâu? Và diễn ra như thế nào? Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này. Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 GV chiếu hình 25.1 chưa điền Hoạt động của học sinh Nội dung I. Tiêu hoá ở khoang miệng VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí chú thích, yêu cầu HS quan sát và liên hệ thực tế trên cơ thể để - HS quan sát hình 25-1 trả lời: SGK trang 81, trả lời. + Nêu cấu tạo của khoang miệng? - Sau đó GV chiếu hình 25.1 với các chú thích, phân tích cho HS thấy được cấu tạo và chức năng của từng cơ quan: + Răng cách bảo vệ răng miệng. + Tuyến nước bọt. + Lưỡi. - Khi thức ăn vào miệng sẽ có những hoạt động nào xảy ra? + Trong các hoạt động vừa nêu hoạt động nào thuộc về biến đổi - HS trả lời. lý học, hoạt động nào thuộc về biến đổi hoá học? + Hoàn thành bảng 25 trang 82 SGK. - Thảo luận nhóm (3phút). - Đại diện nhóm lên viết trên bảng. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Biến đổi thức ăn ở khoang miệng Các hoạt động tham gia - Tiết nước bọt Biến đổi lí học Các thành phần thực hiện Tác dụng của hoạt động - Các tuyến nước - Làm ướt và mềm thức bọt ăn - Làm mềm và nhuyễn thức ăn - Răng, + Tinh bột lưỡi, trong các cơm dưới - Đảo trộn thức tác cơ dụng enzim amilaza môicủa và má - Làm thức ăn thấm đẫm ăn biến đổi thành đường nước bọt mantôzơ t/đ lên gai vị giác - Tạo viên thức ăn vừa lưỡi ngọt - Răng, lưỡi, các nuốt - Tạo viên thức cơ môi và má ăn - Nhai - Răng Biến đổi hóa học Hoạt động của Enzim amilaza enzim amilaza trong nước bọt Biến đổi 1 phần tinh bột chín trong thức ăn thành đường mantozơ - GV chiếu hình 25.2, phân tích + Tạo điều kiện để thức ăn thông tin trong hình, giới thiệu ngấm dịch trong nước bọt. enzim, cho HS giải thích câu hỏi: + Khi nhai cơm, bánh mì lâu trong miệng cảm thấy ngọt, vì sao? + Tại sao cần phải nhai kỹ thức ăn? Lưu ý: Ở khoang miệng chỉ có 1 phần tinh bột chín được biến VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí đổi, còn các loại thức ăn khác như: Prôtêin, Lipít, Gluxít khác không được biến đổi cần được tiêu hoá tiếp ở các phần sau. Hoạt động 2 - GV chiếu hình 25.3 giới thiệu - HS quan sát. hình, yêu cầu HS quan sát. II. Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản + Lưu ý HS: chú ý vị trí nắp thanh quản, Khẩu cái mềm, viên thức ăn qua thực quản. + Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có thể tác dụng gì? - Nhờ hoạt động của lưỡi thức ăn được đẩy xuống thực - HS tự đọc SGK và quan quản. + Lực đẩy viên thức ăn qua sát 2 tranh hình, trả lời. - Thức ăn qua thực quản thực quản xuống dạ dày đã - HS khác theo dõi và bổ xuống dạ dày nhờ hoạt động được tạo ra như thế nào? sung. của các cơ thực quản. Sau mỗi câu hỏi GV gọi HS trả lời, nhận xét, ghi bảng. + Thức ăn qua thực quản có được biến đổi về mặt lý học và hoá học không? + Tại sao khi ăn uống không được cười đùa? + Tại sao trước khi đi ngủ không nên ăn kẹo đường? - HS vận dụng kiến thức tự trả lời. 4. Củng cố: - Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ. - Quá trình tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng diễn ra như thế nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Giải thích câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”. - Đọc trước bài 26.
- Xem thêm -