Tài liệu Giáo án sinh học 6 bài sự lớn lên và phân chia tế bào

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA TẾ BÀO I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Hs trả lời được câu hỏi: Tế bào lớn lên như thế nào? Tế bào phân chia ra sao? - Hiểu được ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào ở TV, chỉ có tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát hình vẽ, khai thác kiến thức trên tranh. 3. Thái độ: - Giáo dục hs yêu thích bộ môn. II. Phương pháp: - Trực quan, vấn đáp, thảo luận. III. Phương tiện: - Gv: Chuẩn bị tranh phóng to hình 8.1, 8.2(sgk). - HS: Xem trước bài ở nhà. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS 2. Kiểm tra bài cũ: - Tế bào TV gồm những thành phần chủ yếu nào? - Mô là gì? Kể tên các loại Mô thực vật? 3. Giảng bài mới: Vào bài: Cơ thể thực vật lớn lên và to ra là nhờ đâu? Đ ể tr ả l ời câu h ỏi đó, chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay. GV: Ghi tên bài lên bảng Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoat động 1: Tìm hiểu sự lớn lên của tế 1. Sự lớn lên của tế bào: bào. - Gv: Cho Hs đọc thông tin sgk-quan sát hình 8.1(gv giới thiệu tranh). Yêu cầu Hs thảo luận: + Tế bào lớn lên như thế nào? + Nhờ đâu tế bào lớn lên được? Hs: thống nhất trả lời: - Từ 1 t.b non mới hình thành có đủ cấu tạo to dần đến 1 kích thước nhất định thành - Tế bào non có kích thước nhỏ, lớn tế bào trưởng thành. dần thành tế bào trưởng thành, nhờ quá Nhờ quá trình trao đổi chất tế bào lớn dần trình trao đổi chất. lên. Gv: Cho HS n.xét, bổ sung… Mở rộng:  + Tế bào non: Không bào (hình màu vàng) nhỏ, nhiều. + Tế bào trưởng thành: không bào lớn chứa nhiều dịch tế bào. Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phân chia tế bào. -Gv: Yêu cầu hs nghiên cứu t.tin sgk –quan 2. Sự phân chia tế bào: sát hình 8.2 trả lời: - Tế bào phân chia như thế nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? - Các cơ quan của TV như: Rễ, Thân, Lá… Lớn lên bằng cách nào? - Hs: Trả lời: Hs trình bày sự phân chia của tế bào. Tế bào ở các mô phân sinh có khả năng phân chia. Các cơ quan: Rễ,Thân, Lá…Lớn lên nhờ mô phân sinh ở rễ,thân,lá… - Gv: + Cho hs nhận xét, bổ sung… + Chốt lại nội dung. - Gv: Mở rộng k.thức cho hs Sự lớn lên & phân chia t.b có ý nghĩa gì đối với TV? - Từ một nhân hình thành hai nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào mới. Giúp TV cao lớn… 4. Củng cố: - Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”. - GV: Các tế bào nào có khả năng phân chia trong các mô sau: a. Mô che chở b. Mô nâng đỡ c. Mô phân sinh. HS: c - GV: Trong các tế bào sau đây tế bào nào có khả năng phân chia? a. Tế bào non VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí b. Tế bào già. c. Tế bào trưởng thành. HS: c 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài theo nội dung ghi. - Trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị: mỗi nhóm chuẩn bị 1 số cây có rễ như: cây cải, cây cam, cây nhãn, cây hành, cây cỏ. - Nghiên cứu bài 9.
- Xem thêm -