Tài liệu Giáo án ngữ văn 8 bài 32: văn bản thông báo

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí VĂN BẢN THÔNG BÁO A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu những tình huống cần viết văn bản thông báo, đặc điểm của văn bản thông báo và biết cách làm văn bản thông báo đúng cách. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận diện và phân biệt văn bản thông báo với các văn bản khác, bước đầu biết viết văn bản thông báo. 3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức học tập. B. Phương pháp: Qui nạp C. Chuẩn bị: - GV: Bài soạn, tư liệu tham khảo. - HS: Bài cũ, chuẩn bị theo hướng dẫn. D. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định lớp. II. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là văn bản báo cáo? Thể thức trình bày văn bản báo cáo. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: ? Những tình huống nào trong cuộc sống, trong cã hội cần có văn bản thông báo? - Những khi cơ quan nhà nước, lãnh đạo các cấp cần truyền đạt công việc, ý đồ, kế hoạch cho cấp dưới hoặc các cơ quan, tổ chức nhà nước khác được biết VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội muốn phổ biến tình hình, chủ trương, chính sách mới để đông đảo quần chúng nhân dân, hội viên biết và thực hiện. 2. Triển khai bài dạy: Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của văn bản thông báo. GV h/dẫn HS đọc VD SGK tr. 140 141 và trả lời câu hỏi. 1. Tìm hiểu ví dụ (SGK) Đọc văn bản: ? Trong các văn bản trên ai là người viết thông báo? Ai là đối tượng thông báo? Nhận xét: Thông báo nhằm mục đích gì? Nội dung trong các thông báo ấy là gì? Nhận xét hình thức trình bày thông báo? 2. Ghi nhớ ? Văn bản thông báo là gì? Hoạt động 2: Những tình huống cần làm văn bản thông báo. HS đọc và nhận xét, giải thích trong 3 tình huống SGK. Gợi ý: - Tình huống a: Cần viết bản tường 1. Đọc tình huống: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí trình với cơ quan công an. 2. Nhận xét: - Tình huống b: Phải viết văn bản thông báo. - Tình huống c: Có thể viết thông báo. Với các đại biểu - khách thì cần có giấy mời cho trang trọng. Hoạt động 3: Cách làm văn bản thông báo H/ dẫn HS tìm hiểu rút ra cách làm: 1. Tìm hiểu: Một VB thông báo cần có các mục sau: a. Thể thức mở đầu: - Tên cơ quan và đơn vị trực thuộc - Quốc hiệu, tỉêu ngữ - Địa điểm, thời gian làm VB thông báo - Tên VB b. Nội dung thông báo: 2. Ghi nhớ: c. Thể thức kết thúc VB thông báo: - Nơi nhận (ghi phía dưới bên trái) - Kí tên và ghi đủ họ tên, chức vụ của người có trách nhiệm thông báo (ghi phía dưới bên phải). 3. Lưu ý: ? Khi viết VB thông báo cần lưu ý điều - Tên VB cần viết chữ in hoa nổi bật. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí gì? - Giữa các phần chừa một khoảng trống để phân biệt. - Không viết sát lề giấy bên trái, không để phần trên trang giấy có khoảng trống quá lớn. IV. Đánh giá kết quả: - VB thông báo là gì? Thể thức trình bày một văn bản thông báo? V. Hướng dẫn dặn dò: - Về học kĩ nội dung, chuẩn bị phần luyện tập.
- Xem thêm -