Tài liệu Giáo án lichjk sử 8 trọn bộ chi tiết

  • Số trang: 199 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Tân Hiệp Tuần 1 Tiết 1 Giáo án lịch sử 8 Ngày soạn: Ngày dạy: CHƯƠNG I: THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: HS nắm - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạn Hà Lan giữa thế kỉ XVI, Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. - Các khái niệm cơ bản trong bài,chủ yếu là khái niệm: Cách mạng tư tưởng. 2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: - Rèn luyện bản đồ, tranh ảnh.. - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và bài tập. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ thế giới. - Tìm hiểu các thuật ngữ,khái niệm lịch sử trong bài. 2. Học sinh - Đọc bài trước III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra sách vở của học sinh ) 3. Bài mới Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu nảy sinh ra và phát triển nền sản xuất của CNTB dẫn tới mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa tư sản và phong kiến và các tầng lớp nhân dân lao động, một cuộc cách mạng sẽ nổ ra. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV: Treo bản đồ thế giới – Giới thiệu nước I . Sự biến đổi kinh tế, xã hội Ty u trong Hà Lan các thế kỉ XV – XVII . Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên . 1. Một nền sản xuất mới ra đời. (Đọc thêm) GV: Nguyên nhân cách mạng bùng nổ là 2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI gì? HS: - Nguyên nhân: Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nê-đéc - lan GV: Trình bày diễn biến chính của cuộc - Diễn biến: cách mạng? GV: Nguyễn Thị Liễu 1 Trường THCS Tân Hiệp HS: Dựa vào sgk trả lời Giáo án lịch sử 8 + T8/1566 nhn dn H Lan nổi dậy +1648 nước CH Hà Lan được thành lập GV: Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức nào? HS: Đấu tranh giải phóng dân tộc GV: Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? HS: Vì cách mạng đã đánh đổ chế độ phong kiến (ngoại bang), thành lập nước cộng hoà, xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn. GV: Dùng lược đồ chỉ nước Anh và những vùng kinh tế TBCN phát triển. GV: Kết quả của cuộc cách mạng ntn? HS: - Kết quả: Hà Lan được giải phóng tạo điều kiện cho CNTB phát triển. II. Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII. GV: Trình bày sự phát triển của CNTB ở 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh và hệ quả của nó? Anh. HS: - Xã hội Anh tồn tại mâu thuẫn . GV: Cho hs đọc chữ in nghiêng SGK . - Vua và quý tộc mới . GV: Chú ý con số và cho biết chứng tỏ điều - Phong kiến và nông dân . gì ? - Cần phải tiến hành cuộc cách mạng . HS: Chủ nghĩa tư bản phát triển . GV: Ở Anh và Tây Âu CNTB nào phát triển hơn ? HS: Ở Anh: Có công trường thủ công, thương nghiệp nông nghiệp . GV: Giới thiệu H2 SGK. 2. Tiến trình cách mạng: ( Đọc thêm) 3. Tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII . GV: Em hãy nhận xét tính chất của cuộc cách mạng tư sản Anh ? HS: * Tính chất: Không triệt để . Gv sơ kết : Bởi vì chỉ đem lại quyền lợi cho quí tộc mới và tư sản, quyền lợi nhân dân không được đáp ứng . GV: Cho hs đọc chữ in nghiêng SGK . GV: Ý nghĩa của cuộc cách mạng Anh là * Ý nghĩa: gì ? HS: - Giai cấp tư sản thắng lợi, xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa (thoát khỏi sự thống trị của phong kiến) 4. Củng cố GV: Nguyễn Thị Liễu 2 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 - Lập niên biểu sự kiện chính và kết quả của giai đoạn phát triển cách mạng tư sản Anh - Em hiểu thế nào về câu nói trên của Mác 5. Hướng dẫn về nhà Về nh học bài, lm bài đầy đủ - Chuẩn bị phần III “Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ ” - Xem trước H3 & H4 SGK T7 & T8 . Ngày.....tháng...năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 1 Tiết 2 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 1 : NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT) III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: HS nắm - Giữa thế kỉ XVII chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ,nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3.Kĩ năng - Rèn luyện bản đồ, tranh ảnh.. - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và bài tập. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ 2. Học sinh - Đọc bài trước & trả lời câu hỏi III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi: Tại sao cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? - Đáp án: + Chỉ đem quyền lợi cho quí tộc tư sản . + Nhân dân không được hưởng quyền lợi gì . 3. Bài mới Tiết trước chúng ta học hai cuộc cách mạng, hôm nay cô trò ta cùng tìm hiểu cách mạng diễn ra ở Châu Mĩ có nét gì giống và khác nhau . Hoạt động của giáo viên và học sinh GV: Dùng lược đồ chỉ 13 thuộc địa cho hs: Nằm ven bờ ĐTD tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đất đai màu mỡ, nên TDAnh xâm lược GV: Nguyễn Thị Liễu Nội dung 3 Trường THCS Tân Hiệp GV: Nêu vài nét về sự thành lập và hình thành các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ? HS: GV: Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh? HS: TDAnh kìm hãm các chính sách vô lý (đánh thuế nặng, độc quyền buôn bán) GV: Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân nhằm mục đích gì? HS: Muốn thốt khởi sự thống trị của Anh, mở đường CNTB phát triển Giáo án lịch sử 8 GV: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh là gì? HS: Phản đối chế độ thuế GV: Em hãy nêu sự kiện diễn biến chiến tranh? HS: Dựa vào sgk trả lời HS: xem H4 sgk.giới thiệu đôi nét về Oasinh-tơn. HS: đọc tuyên ngôn và thảo luận: GV: Những điểm chính trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ? HS: + Mọi người đều có quyền bình đẳng + Quyền lực của người da trắng. + Khẳng định quyền tư hữu tài sản. GV: Nhân dân Mĩ có được hưỏng các quyền nêu trong tuyên ngôn không? HS: không, các quyền đó chỉ áp dụng cho những người có của và da trắng GV: Em hãy nêu điểm tiến bộ của bản tuyên ngôn ở nước Mĩ? HS: Đề cao quyền con người GV ngày 4-7 được lấy làm ngày quốc khánh của nước Mĩ. GV: Em hãy liên hệ bản tuyên ngôn độc lập ở Việt Nam? HS: GV dựa trên lược đó trình bày tiếp chiến sự đến việc kí hiệp ước Vec-xai. GV: Nội dung chính của hiệp ước Vec-xai? GV: Cuộc chiến tranh giành độc lập đã đem lại kết quả gì? HS: 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được độc lập, một nước cộng hoà tư sản ra đời. GV: Nguyễn Thị Liễu 4 Trường THCS Tân Hiệp GV năm 1787 Hiến pháp được ban hành. GV: Nêu nội dung chính của Hiến pháp 1787? HS: chỉ có người da trắng có tài sản mới có quyền về chính trị....) GV: Vì sao gọi cuộc chiến tranh giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản? HS: mục tiêu: giành độc lập, ngoài ra chiến tranh còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ → thực chất là cuộc cách mạng tư sản. GV: Nêu ý nghĩa của cuộc chiến tranh giàng độc lập của 13 thuộc địa của Anh? HS: -> GV KL Giáo án lịch sử 8 1.Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh. -13 thuộc địa phát triển theo CNTB - Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc 2. Diễn biến cuộc chiến tranh. * GV hướng dẫn HS đọc thêm GV: Nguyễn Thị Liễu 5 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh. * Kết quả: T7/1783 Anh kí hiệp ước Vécxai, thừa nhận quyền độc lập của 13 thuộc địa. * Ý nghĩa: - Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện nhiện vụ giải phóng dân tộc - Mở đường cho CNTB phát triển. 4. Củng cố - Nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản? - Nhân dân có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản? - Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ? 5. Hướng dẫn về nhà - Về nh học bài&làm bài tập đầy đủ - Chuẩn bị bài 2: Cách mạng tư sản Pháp - Xem trước H5,6,7,8,9 SGK. Ngày.....tháng...năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt GV: Nguyễn Thị Liễu 6 Trường THCS Tân Hiệp Tuần 2 Tiết 3 Giáo án lịch sử 8 Ngày soạn: 20/08/2013 Ngày dạy: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn - Vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng. - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng 2. Tư tưởng - Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản - Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789 3. Kỹ năng - Vẽ-sử dụng bản đồ lập niên biểu, bảng thống kê - Phân tích, so sánh các sự kiện II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Lược đồ các nước phong kiến chống Pháp - Tranh ảnh mô tả xã hội Pháp trước cách mạng 2. Học sinh: Đọc bài và xem sgk III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: Cho biết kết quả, ý nghĩa chiến tranh ở Bắc Mỹ? * Đáp án : * Kết quả: -T7/1783 Anh kí hiệp ước Véc-xai, thừa nhận quyền độc lập của 13 thuộc địa. * Ý nghĩa: - Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện nhiện vụ giải phóng dân tộc - Mở đường cho CNTB phát triển 3. Bài mới Cách mạng tư sản đã thành công ở một số nước và tiếp tục nổ ra trong đó có nước Pháp đạt đến trình độ cao. Vậy tiến trình của cách mạng Pháp ra sao cô trò ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung I. Nước Pháp trước cách mạng GV: Phân tích tình hình kinh tế Pháp 1.Tình hình kinh tế trước cách mạng như thế nào? HS: - Nông nghiệp lạc hậu - Công, thương nghiệp phát triển nhưng bị kìm hãm GV: Vì sao nông nghiệp lạc hậu? HS: Do bị bóc lột và kìm hm GV: CNTB ở Anh và ở Pháp có điểm gì khc nhau ? HS: +Anh: CNTB phát triển trong nông GV: Nguyễn Thị Liễu 7 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 nghiệp +Pháp: Công nghiệp phàt triển GV: Tình hình chính trị nước Pháp có gì 2. Tình hình chính trị –xã hội nổi bật ? HS: - Chính trị: nhà nước quân chủ chuyên chế. GV: Cho hs quan sát hình 5 miêu tả xã hội Pháp và vai trò của 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp? HS: - XH: 3 đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc, đẳng cấp thứ 3 (tư sản, nông dân, các tầng lớp khác). GV: Em hãy nhận xét mỗi quan hệ giữa các đẳng cấp trong xã hội? HS: Nông dân bị áp bức bóc lột, kinh tế bị lạc hậu GV: Em hãy quan sát quan sát hình 6,7,8. 3. Đấu tranh tư tưởng phần chữ in nhỏ rút ra các quan điểm của các nhà tư tưởng mà tạo dựng của cuộc đấu tranh? HS: - Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến và chuẩn bị cho cách mạng. GV: Dưới thời Vua Lu-I-XVI chế độ phong kiến được thể hiện ntn? HS: => Tình hình kinh tê, chính trị, xã hội nước Pháp TK XVIII đã làm cho mâu thuẩn giữa phong kiến với tư sản và nông dân ngày càng gay gắt. Các nhà tư tưởng đã góp phần thúc đẩy cách mạng bùng nổ II. Cách mạng bùng nổ GV: Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách 1. Sự khủng hoảng của chế độ qun chủ mạng? chuyên chế. HS: Gồm 3 nguyên nhân - Chế độ phong kiến suy yếu - Công thương nghiệp đình đốn - Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. - GV cho hs quan sát hình 9 miêu tả. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng GV: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài nhà - Hội nghị ba đẳng cấp tù Ba-xti đã mở đầu cho chiến thắng của -> cách mạng bùng nổ. cách mạng? - 14-7-1789 cuộc tấn công pháo đài nhà tù HS: Quyền lực của chế độ quân chủ đ Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách thất bại mạng tư sản Pháp. 4. Củng cố - Kinh tế chính trị xã hội trước cách mạng Pháp như thế nào? - Vì sao cách mạng bùng nổ? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài & bài tập 1,2 GV: Nguyễn Thị Liễu 8 Trường THCS Tân Hiệp - Chuẩn bị phần III.Sự pht triển của cch mạng Ngày….tháng…..năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 2 Tiết 4 Giáo án lịch sử 8 Ngày soạn: 20/08/2013 Ngày dạy: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) (TT) III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng 2. Tư tưởng Rút ra bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789 3. Kỹ năng Phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ thực tiễn đang học với thực tế cuộc sống II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII. - Tranh ảnh ở Sgk 2. Học sinh: Đọc bài trước và xem kỹ lược đồ III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: Nguyên nhân cách mạng Pháp bùng nổ ? * Đáp án: Do mâu thuẫn giữa 2 đẳng cấp trên và đẳng cấp thứ 3 3. Bài mới Cách mạng tư sản Pháp đã bùng nổ và đã đạt được những thắng lợi quan trọng, giáng một đòn nặng nề đầu tiên vào chế độ quân chủ chuyên chế. Cách mạng sẽ tiếp tục phát triển và kết thúc ra sao. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 1. Chế độ quân chủ lập hiến (14/7/1789 GV: Thắng lợi ngày 14/7/1789 đã đem lại đến ngày 10/08/1792) kết quả gì? HS: -14/7/1789 phái lập hiến của đại tư sản lên cầm quyền. GV: Chế độ quân chủ lập hiến là gì? HS: Là chế độ chính trị của một nước trong đó quyền lực của vua bị hạn chế bằng Hiến pháp do Quốc hội tư sản định ra. GV: Sau khi lên nắm quyền chính quyền đại tư sản đã làm gì? HS: - T8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. GV: Nguyễn Thị Liễu 9 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 - T9/1791 thông qua hiến pháp xác nhận chế độ quân chủ lập hiến. - 1792 ngoại xâm và nội phản - HS đọc nội dung của tuyên ngôn - HS thảo luận: Điểm tiến bộ và hạn chế của tuyên ngôn? HS: * Tiến bộ : Đề cao quyền bình đẳng và quyền tự do con người * Hạn chế: Phục vụ cho giai cấp tư sản,nhân dân không được hưởng quyền lợi gì - GV liên hệ trong bản TN Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2-9-1945. GV: Tuyên ngôn và hiến pháp đem lại quyền lợi cho ai? HS: Cho đại tư sản GV: Để tỏ thái độ với đại tư sản, nhà Vua đã có hành động gì? HS: Cầu cứu liên minh với các nước phong kiến Châu Âu chống lại Pháp? => Thái độ hèn nhát và phản động GV: Em hãy liên hệ ở nước ta có ông Vua nào cầu cứu nhà Thanh? HS: Vua Lê Chiêu Thống GV: Trước tình hình đó nhà vua đã có hành động gì? HS: GV: Khởi nghĩa ngày 10/8/1792 đem đến - 10/8/1792 nhân dân Pari lật đổ phái lập kết quả gì? hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến. HS: Đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ, nền cộng hoà được xác lập *GV: Mặc dù nền cộng hòa được thiết lập, nhưng pháp rơi vào tình thế hiểm nghèo bên ngồi bị liên minh xâm lược, bên trong các lực lượng phản cách mạng 2.Bước đầu của nền cộng hoà (21/9/1792 -> 2/6/1793) GV: Tình hình nước Pháp lúc này ra sao? - Ngày 21/9/1792 thành lập nền cộng hoà. HS: - GV: Giới thiệu H10sgk: Em hãy điền các nước phong kiến tấn công nước Pháp? - 1793 tổ quốc lâm nguy. HS: GV: Thái độ của phái Ghi-rông –đanh như thế nào khi tổ quốc lâm nguy? HS: Không chống ngoại xâm, nội phản mà GV: Nguyễn Thị Liễu 10 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 chỉ củng cố quyền lực GV: Quần chúng nhân dân đã làm gì? - 2/6/1793 khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông HS: Kiên quyết chống giặc và bài trừ nội đanh. phản, lật đổ phái Ghi-rông đanh(2/6/1793) * GV: 2/6/1793 đưa tư sản vừa và nhỏ lên cầm quyền do Rô-be-xpie đứng đầu thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh GV: Chính quyền các mạng đã làm gì để ổn định đời sống nhân dân? HS: Thi hành nhiều chính sách tiến bộ (chính trị, kinh tế, quân sự) 3.Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (2/6/1793 đến 27/7/1794) GV: Quan sát H 11 và cho biết phẩm chất tốt đẹp của Rô-pe-xpi-e? HS: GV: Chính quyền đã làm gì và có tác dụng ra sao? HS: Đáp ứng nguyện vọng cho nhân dân GV: Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản tình hình phái Gia-cô-banh như thế nào? - 2/6/1793 phái Gia-cô-banh lên nắm chính HS: quyền và thi hành nhiều chính sách tiến bộ GV: Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính? HS: Gia-cô-banh đã đụng chạm giai cấp tư sản và tiến hành cuộc đảo chính 27/7/1794 lật đổ Gia cô banh GV: Em hãy rút ra ý nghĩa lịch sử củaCM Pháp cuối thế kỷ XVIII? HS: - 27/7/1794 phi Gia-cô-banh lật đổ 4. Ý nghĩa lịch sử của cánh mạng - Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. - Lật đổ chế độ phong kiến ,giải quyết 1 phần ruộng đất cho nhân dân - Là cuộc đại CMTS - HS thảo luận: vì sao cánh mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? Và có những hạn chế gì? HS: - Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, đã giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân; đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xoá bỏ những trở ngại trên con đường phát triển của CNTB.... - Hạn chế: Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân. 4. Củng cố GV: Nguyễn Thị Liễu 11 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 - HS thảo luận: Vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản Pháp? - Bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài & làm bài tập - Chuẩn bị bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - Xem trước H12,13,14,15,16 SGK Ngày….tháng…..năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 3 Tiết 5 Ngày soạn: 22/08/2013 Ngày dạy: Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Cách mạng công nghiệp: nội dung và hệ quả - Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới 2. Tư tưởng - Sự áp bức bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động trên toàn thế giới. - Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuận,sản xuất. 3. Kĩ năng - Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK - Phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Lược đồ nước Anh nửa thế kỷ XVIII-nửa đầu thế kỷ XIX 2. Học sinh: Đọc và sử dụng bản đồ SGK III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ *Câu hỏi: Vì sao CM tư sản Pháp là cuộc CM triệt để nhất? *Đáp án: - Mang lại quyền lợi cho nhân dân - Lật đổ chế độ phong kiến 3. Bài mới Cách mạng tư sản lần lượt nổ ra ở nhiều Nước Âu-Mĩ đánh đổ chế độ phong kiến, giai cấp tư sản cầm quyền cần phát triển sản xuất nên đã sáng chế và sử dụng máy móc. Cuộc cách mạng công nghiệp đã giải quyết vấn đề. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh GV: Vì sao cách mạng công nghiệp diễn * Thành tựu: ra đầu tiên ở Anh? HS: + Anh hoàn thành cuộc CNTB + Có nhiều phát minh GV: Nguyễn Thị Liễu 12 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 GV: Những phát minh có ảnh hưởng đến những nghành nào? HS: - Nghành dệt vải: có nhiều phát minh + 1764 máy kéo sợi Gien ni + 1769 Ac-crai-tơ máy kéo sợi chạy bằng sức nước. + 1785 Et-mơn cac-rai máy dệt. + 1784 Giêm-Oát máy hơi nước. GV: Quan sát H12 và H13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã có sự thay đổi như thế nào? HS: Năng suất lao động tăng gấp 8 lần *GV: Ac-crai-tơ chế tạo thành công máy dệt bằng sức nước năng suất lao động tới 40 lần, nhưng phải xây gần khúc sông, mùa đông máy không hoạt động được GV: Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải? HS: Do nhu cầu vận chuyển - Giao thông vận tải: Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước, đường sắt, xe lửa. - Quan sát H14, H15 sgk: Một bước ngặt trong nền sản xuất làm tăng năng suất lao động *GV: Đây là buổi lễ khánh thành đường sắt đầu tiên ở Anh vào năm 1825, nhân dân suốt đêm không ngủ, tụ tập dọc đường sắt được xây dựng lần đầu tiên trên thế giới ở Anh. Đến giờ qui định: Xe lửa chuyển bánh đầu máy kéo 3 toa do Gióc giơ xi.ti-phen-xơn lái ông là thợ cơ khí tự học thành kĩ sư chế tạo đầu máy xe lửa hoàn hảo nhất. Quần chúng đi trước rồi đến một người cầm cờ cưỡi ngựa, theo sau là đoàn kị sĩ. Khi đến con đường dốc, xtiphen-xơn ra hiệu tránh đường rồi tăng tốc độ lên 24km/h. Đoàn tàu lao về phía trước, bỏ xa các kị sĩ ở phía sau. Trong đám quần chúng đông đúc, nhiều người kêu to tỏ vẻ vui mừng, song cũng hãi hùng và kinh ngạc. Năm 1830 cả nước Anh chỉ có 108 km đường sắt đến năm 1850 tăng lên 10.000km. Đầu thế kỉ XIX tàu thuỷ chạy bằng hơi nước thay thế dần thuyền buồm, xe lửa và đường sắt bắt đầu phục vụ đời sống xã hội. Khi máy móc và đường sắt phát triển đòi hỏi công nghiệp nặng phát triển. Năm 1850 Anh sản xuất được một nửa số gang GV: Nguyễn Thị Liễu 13 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 thép và than đá của thế giới. GV: Vì sao vào giữa thế kỉ XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá? HS: Công nghiệp nặng phát triển (đường sắt, máy móc), nguyên liệu cần thiết để phát triển công nghiệp GV: Kết quả của CM công nghiệp ở Anh như thế nào? HS: *Kết quả: Từ 1 nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển thế giới GV: CM công nghiệp là gì? HS: Chuyển nền sản xuất nhỏ thủ công sang nền sản xuất lớn máy móc 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức ( Giảm tải) GV: Em hãy quan sát H17, H18 nhận xét 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp sự thay đổi của nước Anh sau khi hoàn thành cuộc CM công nghiệp? HS: - Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản GV: Vì sao có mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản? HS: - Hình thành 2 giai cấp: tư sản và vô sản. *GV : Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, nông dân, thợ thủ công phá sản trở thành người vô sản một số ít tiểu thủ công giàu có trở thành các nhà tư bản -> xã hội tư bản hình thành 2 giai cấp cơ bản đối lập nhau: vô sản và tư sản + Giai cấp tư sản: nhất là tư bản công nghiệp, ngày càng có lực lượng mạnh kinh tế, chính trị-> giai cấp thống trị. + Giai cấp vô sản: chủ yếu là những người lao động làm thuê bị bóc lột tàn khốc phải lao động vất vả có khi tới 16 giờ mỗi ngày tiền lương rẻ mạt, ngay từ đầu họ đã đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức của giai cấp tư sản. Với các hình thức: đập phá máy móc, yêu cầu về quyền lợi, khởi nghĩa vũ trang. 4. Củng cố - Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào? - Nêu những phát minh thế kỉ XVIII – XIX? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài và làm bài đầy đủ - Soạn bài phần II tiếp theo Ngày…..tháng…..năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt GV: Nguyễn Thị Liễu 14 Trường THCS Tân Hiệp Tuần 3 Tiết 6 Giáo án lịch sử 8 Ngày soạn: 22/08/2013 Ngày dạy: Bài 3: CHỦ NGHĨATƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI II. CHỦ NGHĨATƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Cách mạng công nghiệp: nội dung và hệ quả - Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới 2.Tư tưởng: - Sự áp bức bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động trên toàn thế giới. - Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuận, sản xuất. 3. Kĩ năng - Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK - Phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên -Bản đồ khu Thành tựu - Tranh ảnh knh hình SGK 2. Học sinh: Đọc và soạn bài trước III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ *Câu hỏi: Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra như thế nào? * Đáp án: - Nghành dệt vải: có nhiều phát minh + 1764 máy kéo sợi Gien ni + 1769 Ac-crai-tơ máy kéo sợi chạy bằng sức nước. + 1785 Et-mơn cac-rai máy dệt. + 1784 Giêm-Oát máy hơi nước. - Giao thông vận tải - Kết quả: Từ 1 nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển thế giới khu vực Mỹ La Tinh thế kỉ XIX 3. Bài mới Bước sang thế kỉ XIX do sự phát triển mạnh của kinh tế TBCN phong trào dân tộc dân chủ ở các nước Châu Âu và Châu Mĩ ngày càng dâng cao, tấn công mạnh mẽ vào thành trì của chế độ phong kiến xác lập CNTB trên phạm vi thế giới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX Giảm tải 2. Sự xâm lược của TB phương Tây đối với các nước Á, Phi GV: Vì sao CNTB phát triển càng thúc - Nguyên nhân: GV: Nguyễn Thị Liễu 15 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 đẩy các nước TB đi xâm chiếm thuộc địa? HS: Trong thời kì CM công nghiệp: Kinh + CNTB cần thị trường tăng nhanh tế TBCN ở Anh và Pháp phát triển nhanh + Muốn các nước Phương Đông lệ thuộc chóng làm tăng nhu cầu tranh giành thị vào CNTB trường, chúng đẩy mạnh việc xâm lược các nước ở phương Đông, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. GV: Đối tượng là ai?vì sao? HS: Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên có vị trí chiến lược quan trọng, lạc hậu về kinh tế, bảo thủ về chính trị, chế độ phong kiến suy yếu. - HS: Đọc chữ in nhỏ trang 26, 27 - Đọc nhận định của Mác-Ăng-Ghen (trang 27) GV: Trong tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản em cho biết vì sao các nước tư bản Phương Tây lại đẩy mạnh việc xâm lược thuộc địa? HS: Nhu cầu về thị trường của nền sản xuất TBCN và muốn các nuớc này lệ thuộc vào CNTB - GV: Dùng lược đồ yêu cầu HS đánh dấu các nước bị xâm lược và đối tượng xâm lược trên bản đồ. HS: - Ấn Độ: thuộc địa của Anh. - Trung Quốc: nửa thuộc địa của Mỹ, Pháp, Đức. - Philippin: thuộc địa của Tây Ban Nha. - Inđônêxia: thuộc địa của Hà Lan. - Miến Điện, Mã Lai: thuộc địa của Anh. -Việt Nam, Lào, Campuchia: thuộc địa của Pháp. - Xiêm: trở thành nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp. - Kếp ở Nam Phi là thuộc địa của Anh, Angiêri thuộc địa của Pháp. *GV: Hầu hết các nước Á, Phi đều bị xâm lược * Gvgiải thích “thưộc địa”,”nước phụ thuộc” GV: Kết quả của cuộc xâm lược này? HS: - Kết quả: Hầu hết các nứơc Châu Á, GV: Nguyễn Thị Liễu 16 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 Châu Phi trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây. 4. Củng cố - Nêu các hình thức tiến hành cách mạng tư sản đã học ? - Mục đích chung của các cuộc cánh mạng tư sản? - Lập bảng thống kê các nước thuộc địa của thực dân phương Tây? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài và làm bài đầy đủ - Soạn bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của CN Mác Ngày…..tháng…..năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 4 Tiết 7 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Sự ra đời của giai công nhân gắn liền sự pht triển của CNTB. Tình cảnh của giai cấp công nhân - Đọc thêm Mác và Ăng Ghen 2. Tư tưởng -Lòng biết ơn các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học. -Giáo dục tinh thần đoàn kết đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân thế kỉ XIX. 3. Kĩ năng Phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân thế kỉ XIX. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Lược đồ hành chính Châu âu và tranh ảnh minh hoạ. 2. Học sinh: Đọc bài trước III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi :Vì sao các nước tư bản phương Tây xâm lược thuộc địa? * Đáp án: - CNTB cần thị trường tăng nhanh - Muốn các nước Phương Đông lệ thuộc vào CNTB GV: Nguyễn Thị Liễu 17 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 3. Bài mới Giai cấp vô sản ra đời cùng với giai cấp tư sản nhưng bị áp bức bóc lột ngày càng nặng nề, mâu thuẫn giữa giai cấp vô và tư sản ngày càng gay gắt đưa tới cuộc đấu tranh của vô sản, tuy họ chưa ý thức được sinh mệnh của mình. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung I. Phong trào công nhân nửa đầu thế GV: Gọi học sinh đọc từ đầu đến “ tồi kỷ XIX tàn” 1. Phong trào đập phá máy móc và bãi *GV: Cùng phát triển công nghiệp giai công cấp công nhân hình thành. GV: Vì sao ngay từ khi mới ra đời công nhân đã đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản? HS: Công nhân bị bóc lột nặng nề, lao - Nguyên nhân: Công nhân bị bóc lột động nặng nhọc trong nhiều giờ, tiền nặng nề lương thấp, lệ thuộc vào máy móc, điều kiện lao động thấp kém *GV: Do lòng tham, lợi nhuận, sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản dẫn đến tình cảnh của công nhân vô cùng khốn khổ họ phải làm việc từ 14  16 h/ngày trong những điều kiện lao động vất vả để nhận đồng lương chết đói, đàn bà trẻ em cũng phải làm việc nặng, lương thấp hơn đàn ông, điều kiện ăn ở rất tồi tàn GV: Quan sát hình 24: Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh và nhận xét HS: Từ sáng sớm khi mà cả Luân Đôn đang chìm trong giấc ngủ, tại xóm thợ từng đoàn người trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em đến các hầm mỏ, nhà máy để kiếm sống, trong những hầm mỏ ở đây những em nhỏ thay vì cắp sách đến trường đã phải cùng cha mẹ vào nhà máy, oằn lưng kéo những toa goòng than đầy ắp gấp nhiều lần cơ thể của các em GV: Mô tả cuộc sống của công nhân qua H24 rút ra nhận xét? HS: Lm việc trong môi trường tồi tệ,nhiều bụi hại phổi,trẻ em chân vịng kiền,bệnh phụ nữ,tuổi thọ khơng qu 40 - HS: Đọc đoạn trích chữ in nhỏ trang 28, 29 ( SGK) GV: Vì sao giới chủ lại thích lao động trẻ em? HS: Mặc dù trẻ em vẫn phải lao động GV: Nguyễn Thị Liễu 18 Trường THCS Tân Hiệp Giáo án lịch sử 8 với số thời gian như người lớn song đồng lương trả thì rẻ mạt hơn nhiều) *GV: Trẻ em ngày nay được chăm sóc, được bảo vệ...vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc đốt công xưởng nổ ra ở Anh, đầu thế kỉ XIX phong trào này lan ra các nước khác như Pháp bỉ, Đức. GV: Hình thức đấu tranh ban đầu của là gì? vì sao? HS: Họ nghĩ xưởng là kẻ thù, làm họ khổ - Hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, sở đốt công xưởng, bãi công. GV: Kết quả cuộc đấu tranh này là gì? HS: - Kết quả: Thành lập các công đoàn. GV: Đầu thế kỷ XIX hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân có gì mới hơn trước? HS: GV: Kể tên phong trào tiêu biểu ở Pháp, Đức, Anh? HS: 2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840. - Hình thức đấu tranh: Vũ trang, chính trị. - Các phong trào tiêu biểu + 1831: Công nhân dệt tơ thành phố Liông (Pháp) + 1844: Công nhân vùng Sơ-lê-din (Đức) + 1836-1847 phong trào Hiến chương ở Anh. GV: Hình thức đấu tranh của phong trào hiến chương là gi? HS: Mít tinh, biểu tình đưa kiến nghị đến quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm *GV: Từ năm 1836-> 1847 một phong trào công nhân rộng lớn có tổ chức đã diễn ra ở Anh đó là “ phong trào hiến chương” công nhân đã kí tên vào bản kiến nghị gửi lên nghị viện đòi được quyền tuyển cử phổ thông. Hàng triệu người đã kí vào bản kiến nghị đòi được quyền tuyển cử phổ thông, tháng 5/1852 trên 20 công nhân khiêng chiếc hòm to có bản kiến nghị với trên 3 triệu chữ kí tới nghị viện theo sau là hàng nghìn người, nhân dân đứng 2 bên đường hân hoan đón chào nhưng nghị viện không chấp nhận kiến nghị này. Phong trào cuối cùng cũng GV: Nguyễn Thị Liễu 19 Trường THCS Tân Hiệp bị dập tắt. nhưng đã tỏ rõ tính chất quần chúng rộng lớn, tinh tế chức vụ và mục tiêu chính trị rõ rệt. - HS: quan sát H.25 và mô tả. GV: Phong trào công nhân thời kỳ này có điểm gì khác phong trào công nhân truớc đó? HS: + Có sự đoàn kết + Có tính quần chúng rộng lớn, tính tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét. GV: Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở Anh, Pháp, Đức ? HS: GV: Nguyên nhân thất bại của các phong trào đó? HS: Mặc dù thất bại nhưng đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế. Tạo điều kiện cho lí luận cách mạng ra đời. Giáo án lịch sử 8 - Kết quả: Các phong trào đều bị thất bại - Vì : + Thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng + Chưa có đường lối chính trị đúng đắn nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân. II. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác GV hướng dẫn HS đọc thêm 4. Củng cố - Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản công nhân lại đập phá máy móc? - Trong những năm 1830-1840 phong trào công nhân diễn ra như thế nào? 5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà học bàì và làm bài đầy đủ - Soạn bài 5: Công xã Pari 1871 Ngày….tháng…năm 2013 Tổ trưởng ký duyệt Tuần 4 Ngày soạn: Tiết 8 Ngày dạy: Chương II: CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 5: CÔNG XÃ PA-RI 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân - Công x Pa-ri, cuộc khởi nghĩa 18/6/1871 thắng lợi - Một số chính sch quan trọng của Công xã Pa ri - Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa ri 2. Tư tưởng - Giáo dục hs lòng tin vào năng lực lãnh đạo, quản lý của nhà nước, của giai cấp vô sản. - Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng căm thù đối với giai cấp bốc lột. 3. Kĩ năng - Nâng cao khả năng tình huống, phân tích một sự kiện lịch sử - Sưu tầm, phân tích tài liệu có liên quan GV: Nguyễn Thị Liễu 20
- Xem thêm -