Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 5 cả năm_cktkn_3 cột

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần: 1 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 1 Bài dạy: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. - Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Bản đồ Hành chính Việt Nam. - Phiếu học tập của HS. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 2. Bài mới: 1’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: 7’ Hoạt động 1: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: Tình hình đất nước ta sau khi thực dân Pháp mở cuộc xâm lược. Tiến hành: - GV giới thiệu bài, kết hợp dùng bản đồ để chỉ các địa danh Đà Nẵng, 3 tỉnh miền Đông và 3 tỉnh miền Tây Nam Kì. Sáng 1/9/1858, Thực dân Pháp chính thức nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Năm sau, TDP chuyển hướng đánh vào Gia Định, nhân dân Nam Kì đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. 14’ Hoạt động 2: Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược. Mục tiêu: HS biết: Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. Tiến hành: - GV đưa câu hỏi SGV/10, yêu cầu HS làm việc theo nhóm. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét, chốt lại ý đúng. KL:GV rút ra ghi nhớ SGK/5. - Gọi 2 HS đọc lại phần ghi nhớ. 1 - HS nhắc lại đề. - HS lắng nghe, xem bản đồ. - HS làm việc theo nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. 9’ 3’ IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoạt động 3: Lòng biết ơn, tự hào của nhân dân - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. ta đối với “Bình Tây Đại nguyên sói”. Mục tiêu: Tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. Tiến hành: - GV lần lượt nêu các câu hỏi để HS trả lời: + Em có suy nghĩ như thế nào trước việc Trương Định không tuân theo triều đình, quyết tâm ở lại - HS phát biểu ý liến. cùng nhân dân chống Pháp? + Em biết gì thêm về Trương Định? + Em có biết đường phố, trường học nào mang tên Trương Định? 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua? - HS trả lời. - Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. - GV nhận xét. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔN: LỊCH SỬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy:12/9/2006 Bài dạy: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ như thế nào? II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 2 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua? - Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. - GV nhận xét và cho điểm. T G 1’ 8’ Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ. Mục tiêu: HS hiểu thêm về người anh hùng Nguyễn Trường Tộ. Tiến hành: - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để chia sẻ những thông tin về Nguyễn Trường Tộ. + Từng bạn trong nhóm đưa ra các thông tin, thư ký ghi vào phiếu các thông tin cả nhóm tìm hiểu được. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - GV và HS nhận xét, bổ sung. KL:GV chốt lại kết quả đúng. 12’ Hoạt động 2: Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. Mục tiêu: HS biết: Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. Tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc với SGK và trả lời các câu hỏi sau: + Những đề nghị để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì? + Những đề nghị đó được triều đình thực hiện không? Vì sao? + Nêu cảm nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ. - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi trên. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc, GV nhận xét, chốt lại những ý đúng. KL:GV rút ra ghi nhớ SGK/7. - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ. 9’ Hoạt động 3: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: HS biết: Nhân dân đánh giá về lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ như thế nào? Tiến hành: - GV nêu câu hỏi: + Tại sao Nguyễn Trường Tộ lại được người đời sau kính trọng? - GV nhận xét, chốt ý. 3 - HS nhắc lại đề. - HS làm việc theo nhóm theo sự điều khiển của nhóm trưởng. - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - HS đọc các thông tin trong SGK. - HS làm việc theo nhóm đôi. - HS trình bày kết quả làm việc. - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS phát biểu ý kiến. - HS trả lời. 3’ 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - GV nhận xét và cho điểm. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 3 MÔN: LỊCH SỬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy:19/9/2006 Bài dạy: CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức, đã mở đầu cho phong trào Cần vương (1885 – 1896). - Trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. II. Đồ dùng dạy - học: - Lượt đồ kinh thành Huế năm 1885. - Bản đồ hnàh chính Việt Nam. - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Phiếu học tập của HS. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Những đề nghị đó của Nguyễn Trường Tộ có được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện không? Vì sao? - GV nhận xét và cho điểm. 4 T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 2. Bài mới: 1’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: 20’ Hoạt động 1: Người đại diện phía chủ chiến. Mục tiêu: HS biết: Cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức, đã mở đầu cho phong trào Cần vương (1885 – 1896). Tiến hành: - GV trình bày một số nét chính về tình hình nước ta sau khi triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp hiệp ước Pa- tơ- nốt (1884). - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm với các nội dung sau: + Phân biệt điểm khác nhau giữa phái chủ chiến và phái chủ hoà trong triều đình nhà Nguyễn. + Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chuẩn bị chống Pháp? + Tường thuật lại cuộc phản công của kinh thành Huế. + Ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét. KL: GV chốt lại kết luận đúng. - GV nhấn mạnh thêm: Tôn Thất Thuyết quyết định đưa vua Hàm Nghi và đoàn tuỳ tùng lên vùng núi Quảng Trị. Hoạt động 2: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: HS biết: Trân trọng, tự hào về truyền 10’ thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. Tiến hành: - GV nhấn mạnh những kiến thức cơ bản của bài học. - GV nêu câu hỏi: Em biết gì thêm về phong trào Cần vương? - Gọi HS phát biểu ý kiến. KL:GV nhận xét, chốt lại ghi nhớ SGK/9. - Gọi 2 HS nhắc laị ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò: - Chiếu Cần vương có tác dụng gì? 3’ - GV nhận xét. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. IV. Rút kinh nghiệm: 5 - HS nhắc lại đề. - HS lắng nghe. - HS làm việc nhóm 4 theo các câu hỏi của GV. - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - HS lắng nghe. - HS phát biểu theo sự hiểu biết của mình. - 2 HS nhắc lại ghi nhớ. - HS trả lời. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔN: LỊCH SỬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: 26/9/2006 Bài dạy: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nền kinh tế – xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp. - Bước đầu nhận biết về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội cũng thay đổi theo). II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Bản đồ hành chính Việt Nam (để giới thiệu các vùng kinh tế). - Tranh, ảnh tư liệu phản ánh sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt nam thời bấy giờ (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Em hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Chiếu Cần vương có tác dụng gì? - GV nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới: T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. a. Giới thiệu bài: 1’ Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. - HS nhắc lại đề. b. Nội dung: Hoạt động 1: Những thay đổi của nền kinh tế 17’ Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Mục tiêu: HS biết: Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nền kinh tế – xã hội nước ta có nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp. Tiến hành: 6 - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm với nội dung sau: + Những biểu hiện về sự thay đổi trong nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét. KL:GV chốt lại câu trả lời đúng. Hoạt động 2: Những thay đổi trong xã hội Việt 13’ Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX và đời sống của nhân dân. Mục tiêu: Bước đầu nhận biết về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội cũng thay đổi theo). Tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời các câu hỏi sau: + Những biểu hiện về sự thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. + Đời sống của công nhân, nông dân Việt nam trong thời kỳ này. - Gọi HS trình bày kết quả thảo luận. - GV nhận xét, chốt lại những ý đúng. KL: GV rút ra ghi nhớ SGK/11. - Gọi HS đọc lại ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò: (3’) 2’ - GV nhận xét bài. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - HS làm việc theo nhóm6. - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. - HS làm việc theo nhóm đôi. - HS pát biểu ý kiến. - 2 HS nhắc lại ghi nhớ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 5 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 5 Ngày dạy: 3/10/2006 Bài dạy: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. - Phong trào Đông Du là một phong trào yêu nước, nhằm mục đích chống thực dân Pháp. II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Bản đồ thế giới (để xác định vị trí Nhật Bản). - Tư liệu về Phan Bội Châu và phong trào Đông Du (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Từ cuối thế kỷ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những nghành kinh tế mới nào? - Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội Việt Nam? - GV nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới: T G 1’ Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. - HS nhắc lại đề. 12’ - HS đọc các thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi. 12’ - HS làm việc theo nhóm4. 8 - HS trình bày kết quả thảo luận. - 2 HS nhắc lạ phần ghi nhớ. 8’ - HS phát biểu ý kiến. 3’ a. Gi ới thi ệu bà i: - HS trả lời câu hỏi. Nê u mụ c đíc h yê u cầ u củ a tiết họ c. b. Nộ i du ng : H oạ 9 t độ ng 1: Tì m hiể u về Ph an Bộ i Ch âu. M ục tiê u: HS biế t: Ph an Bộ i Ch âu là nh à yê u nư ớc tiê u biể uở Vi ệt Na m đầ u thế kỷ X X. Ti 10 ến hà nh : G V yê u cầ u HS đọ c các thô ng tin tro ng SG K/ 12 để hiể u thê m về Ph an Bộ i Ch âu. Gọ i HS nê uý kiế n, nói thê m về nh ữn g 11 hiể u biế t củ a mì nh đối với nh à yê u nư ớc nà y. K L: G V và HS nh ận xét , G V giớ i thi ệu thê m về Ph an Bộ i Ch âu. H oạ t độ ng 2: Ph 12 on g trà o Đô ng Du . M ục tiê u: HS biế t: Ph on g trà o Đô ng Du là mộ t ph on g trà o yê u nư ớc, nh ằm mụ c đíc h ch ốn g thự c dâ n Ph áp. 13 Ti ến hà nh : G V yê u cầ u HS thả o luậ n nh óm với các câ u hỏi sau : + Ph on g trà o Đô ng Du diễ n ra tro ng thờ i gia n nà o? Ai là ng ười 14 lãn h đạ o? M ục đíc h củ a ph on g trà o là gì? + Kể lại nh ữn g nét chí nh về ph on g trà o Đô ng Du . + Ý ng hĩa củ a ph on g trà o Đô ng Du 15 . Gọ i HS trì nh bà y kết qu ả thả o luậ n. G V và HS nh ận xét . K L: G V rút ra ghi nh ớ SG K/ 13. Gọ i HS đọ c lại ph ần ghi nh ớ. 16 H oạ t độ ng 3: Là m việ c cả lớp . M ục tiê u: Bi ết ng uy ên nh ân thấ t bại củ a ph on g trà o Đô ng Du . Ti ến hà nh : G V yê u cầ u 17 HS trả lời câ u hỏi : + Ph on g trà o Đô ng Du kết thú c nh ư thế nà o? + Tại sao chí nh ph ủ Nh ật Bả n tho ả thu ận với Ph áp ch ốn g lại ph on g trà 18 o Đô ng Du , trụ c xu át Ph an Bộ i Ch âu và nh ữn g ng ười du họ c? Gọ i HS nê uý kiế n, G V và cả lớp nh ận xét . 3. Củ ng cố, dặ n dò : - 19 E m hã y thu ật lại ph on g trà o Đô ng Du . Vì sao ph on g trà o Đô ng Du thấ t bại ? G V nh ận xét . Yê u cầ u HS về nh à họ c thu 20
- Xem thêm -