Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 cả năm_bộ 2

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 1): Đính khuy hai lỗ. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy hai lỗ. +Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu cần cho tiết học. *GV: Mẫu đính khuy hai lỗ, một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Kiểm tra vật liệu của HS. Đính khuy hai lỗ. Quan sát, nhận xét mẫu: -HS quan sát một số mẫu khuy hai lỗ hình 1a-sgk và nêu nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc. -GV giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ,HDHS quan sát kết hợp quan sát hình 1b-sgk và đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét. -Tổ chức HS nhận xét mẫu trên sản phẩm may mặc và đặt câu hỏi để HS nhận xét. **Kết luận: sgv. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: -GVHDHS đọc lướt nội dung mục II-sgk, yêu cầu HS nêu các bước trong quy trình đính khuy. -HDHS đọc nội dung mục I và quan sát hình 2-sgk, yêu cầu HS nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy. *Gọi HS thực hiện lại các thao tác trong bước 1, GV quan sát uốn nắn và hướng dẫn nhanh một lượt . -Đặt câu hỏi để HS nêu cách chuẩn bị đính khuy trong mục 2a và hình 3. GV sử dụng mẫu lớn. -HDHS đọc mục 2b và quan sát hình 4-sgk để nêu cách đính khuy.GVHD bằng mẫu lớn. -HDHS quan sát hình 5 và 6-sgk, HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. -Nhận xét và HDHS thực hành hình 5 và 6. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong sgk. -Thao tác kết thúc đính khuy, GV nhắc lại chương trình học lớp 4. *Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước đính khuy. *Gọi 2HS nhắc lại và thực hiện các thao tác đính khuy. *GV tổ chức HS thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. Ôn: Các bước đính khuy hai lỗ. Chuẩn bị bài: Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). HS kiểm tra đôi bạn. HS mở sách. HS thực hiện . HS thực hiện. HS cá nhân, lớp nhận xét. HS thực hiện nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 2): Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy hai lỗ. +Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Chuẩn bị vải đã gấp mép, các loại khuy hai lỗ. *GV: Một số dụng cụ để giúp HS khi thiếu. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: Yêu cầu HS nêu lại các bước đính khuy hai lỗ. HS kiểm tra. 2.Bài mới: Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). *Hoạt HS thực hành: HS mở sách. động 3: Bước 1: -Yêu cầu HS nhắc lại các bước đính khuy hai lỗ. -GV nhận xét và nhắc lại một số lưu ý khi đính HS trả lời. khuy hai lỗ. HS lắng nghe. +Khuy phải thẳng hàng với đường vạch. +Giữ cố định khuy trên điểm vạch dấu khi chuẩn bị đính khuy. +Khi đính khuy mũi kim phải xuyên qua lỗ khuy và phần vải dưới khuy. +Mỗi khuy phải đính 3 đến 4 lần cho chắc chắn. +Khi quấn chỉ quanh chân khuy phải chặt nhưng không để vải nhăn. Bước 2: -GV kiểm tra kết quả thực hành tiết 1 và việc chuẩn bị dụng cụ. -GV nêu thời gian thực hành: Mỗi HS đính 2 khuy trong thời gian 50phút.HDHS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để các em theo đó thực hiện cho đúng. Bước 3: *HS thực hành đính khuy hai lỗ. GV tổ chức cho HS HS thực hiện thực hiện theo nhóm 4 để các em dễ trao đổi và giúp đỡ nhau hơn. *GV theo dõi uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật hoặc hướng dẫn thêm 3.Dặn dò: cho những HS còn lúng túng. Ôn: Các bước đính khuy hai lỗ. HS lắng nghe. Chuẩn bị bài: Hoàn thành sản phẩm, chuẩn bị trưng bày theo nhóm trên khổ giây A3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 3): Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Hoàn thành sản phẩm cá nhân. +Hoàn thành sản phẩm chuẩn bị trưng bày. +Rèn tính cẩn thận, thẩm mỹ. II/Chuẩn bị: *HS: Chuẩn bị sản phẩm. *GV: Phần dành trưng bày cho từng nhóm. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: Kiêm tra sản phẩm của tiết trước và dụng cụ cần HS kiểm tra. 2.Bài mới: thiết. *Hoạt Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). HS mở sách. động 4: Đánh giá sản phẩm: Bước 1: -GV tổ chức cho HS tiếp tục hoàn thành phần còn lại của sản phẩm cá nhân. HS trả lời. HS đại diện nhóm. Bước 2: -HDHS cách trưng bày sản phẩm của nhóm. -HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện -GV gọi HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. HS thực hiện. -GV ghi yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS tiện đánh giá bài của nhóm bạn. HS lắng nghe. -HS đánh giá bài của bạn. theo yêu cầu đã nêu. 3.Dặn dò: Bước 3: -GV đánh giá thực hành của các nhóm. -GV đánh giá sản phẩm của cá nhân theo hai mức: +Hoàn thành (A). +Chưa hoàn thành (B). +Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+). GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Đính khuy bốn lỗ. +Chuẩn bị vải, chỉ, kim khâu. +Các loại khuy bốn lỗ. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 4): Đính khuy bốn lỗ. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy bốn lỗ thưo hai cách. +Đính được khuy bốn lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn luyện tính cẩn thân. II/Chuẩn bị: *HS: Dụng cụ cần cho bài học. *GV: Mẫu đính khuy bốn lỗ được đính theo hai cách. Một số sản phẩm may mặc. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Kiểm tra dụng cụ vật liệu cần thiết cho tiết học. Đính khuy bốn lỗ. Quan sát, nhận xét mẫu: -GV giới thiệu một số mẫu khuy bốn lỗ, hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1a-sgk và Yêu cầu trả lời các câu hỏi trong sgk. -GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc có đính khuy bốn lỗ. **Tóm tắt các ý trả lời của HS và kết luận HĐ1-sgv. Hoạt động thao tác kĩ thuật: -GV nêu vấn đề: Cách đính khuy bốn lỗ có giống như cách đính khuy hai lỗ không?. -GVHDHS đọc lướt các nội dung sgk và trả lời: Đính khuy hai lỗ và đính khuy bốn lỗ có điểm nào giống và khác nhau. -Yêu cầu HS nhắc lại và lên bảng thực hiện các thao tác vạch dấu điểm đính khuy và đính khuy ở bài 1-GV quan sát và uốn nắn lại. -GVHDHS đọc nội dung và quan sát hình 2-sgk. Nêu cách đính khuy bốn lỗ. -Yêu cầu 2HS thực hiện. –HS quan sát nhận xét. -GV nhận xét uốn nắn những thao tác còn lúng túng của HS. -HS quan sát hình 3-sgk. Và nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách thứ hai và thực hành. -GV nhận xét các thao tác của HS. *Tổ chức học sinh thực hành vạch dấu các điểm đính khuy bốn lỗ. Trước khi thực hành, GV HDHS đọc yêu cầu đánh giá ở cuối bài để HS cố gắng thực hành đạt yêu cầu. Ôn: Các bước thực hiện đính khuy bốn lỗ. Chuẩn bị bài: Đính khuy bốn lỗ (tiếp theo). +Vải, kim và các loại khuy bốn lỗ. Hoạt động của trò HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời. HS thực hiện. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 5): Đính khuy bốn lỗ (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy bốn lỗ. +Thực hành thành thạo, nắm được quy trình. +Rèn tính cẩn thận, thẩm mỹ. II/Chuẩn bị: *HS: Dụng cụ cần. *GV: Mẫu trưng bày. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Phương pháp dạy học Tiến trình dạy học Kiểm tra dụng cụ và bài đã hoàn thành trong tíêt trước. Đính khuy bốn lỗ (tiếp theo). Học sinh thực hành: -Yêu cầu HS nhắc lại cách đính khuy bốn lỗ. -Nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bốn lỗ. -GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và chuẩn bị thực hành ở tiết 2. -GV nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu yêu thời gian hoàn thành sản phẩm thực hành đính khuy hai lỗ theo hai cách. Có thể thực hành nhóm hoặc cá nhân. -GV quan sát uốn nắn cho những HS thực hành chưa đúng thao tác kĩ thuật. HS kiểm tra. Đánh giá sản phẩm: -Các nhóm hoặc cá nhân được chỉ định lên bảng trưng bày sản phẩm. -Gọi HS nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk. -Cử 3 HS đánh giá sản phẩm của bạn theo yêu câu đánh giá. -GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành của HS theo 2 mức: +Hoàn thành: A. +Chưa hoàn thành: B. +Hoàn thành sớm hơn thời gian quy định: A+. HS đại diện nhóm. GV nhận xét sự chuẩn bị , tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Đính khuy bấm. +Vải, chỉ, kim, khuy bấm, kéo. HS mở sách. HS trả lời. HS thực hiện nhóm. HS trả lời. HS thực hiện. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 6): Đính khuy bấm. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết các đính khuy bấm. +Đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn luyện tính tự lập, cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu đính khuy bấm. Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bấm như áo bà ba, áo dài, áo sơ sinh. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: Kiểm tra vật liệu và dụng cụ của tiết học. HS kiểm tra. 2.Bài mới: Đính khuy bấm. *Hoạt Quan sát, nhận xét mẫu: HS mở sách. động 1: -GV giới thiệu một số mẫu khuy bấm, hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1a-sgk và trả lời về đặc điểm, hình dạng của khuy bấm. HS trả lời. -HS quan sát mẫu đính khuy bấm và hình 1b-sgk và nhận xét về các đường đính khuy, cách đính khuy và khoảng cách giữa các khuy trên hai nẹp vải. -GV giới thiệu các khuy bẩm được đính trên sản phẩm may mặc và yêu cầu HS nêu vị trí đính phần mặt lồi và phần mặt lõm của khuy. *Hoạt **GV tóm tắt nội dung chính của hoạt động : sgv. động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: -HS đọc nội dung mục 1; 2-sgk kết hợp với quan HS trả lời. sát hình để nêu các bước đính khuy bấm. -HS dựa vào kiến thức đã học kết hợp với quan sát hình 2-sgk để trả lời câu hỏi trong sgk. -Gọi 2HS thực hiện các thao tác vạch dấu các điểm đính khuy bấm-GV quan sát uốn nắn. -HDHS đọc mục 2a và quan sát hình 4-sgk và nêu các thao tác đính phần mặt lõm của khuy bấm -GVHDHS cách đính lỗ khuy thứ nhất, thứ hai. -2HS thực hiện dính lỗ khuy thứ ba, thứ tư và nút chỉ. -HDHS đọc mục 2b kết hợp với quan sát hình 5-sgk và nêu cách đính phần mặt lồi của khuy bấm *GVHD nhanh lại toàn bộ các thao tác đính khuy HS trả lời. bấm. HS đại diện nhóm. 3.Dặn dò: *HS nhắc lại cách đính khuy bấm. HS lắng nghe. *Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và tổ chức thực hành. Ôn: Các bước đính khuy bấm. Chuẩn bị bài: Đính khuy bấm(Vải, chỉ, kim, khuybấm) KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 7): Đính khuy bấm (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy bấm. +Thực hành thành thạo, đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn luyện tính tự lập, kiên trì, cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu đính khuy bấm. Vật liệu và dụng cụ như HS. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: Hoạt động của trò Kiểm tra phần hoàn thành của tiết học trước và dụngcụ Đính khuy bấm (tiếp theo). HS thực hành: Bước 1: -GV yêu cầu HS nhắc lại cách đính hai phần của khuy bấm. -GV nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bấm. +Vạch dấu các điểm đính khuy bấm. +Đính khuy vào các điểm vạch dấu. -Đính mặt lõm của khuy bấm. -Đính mặt lồi của khuy bấm. Bước 2: -GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và nhận xét. -Gọi HS nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. Bước 3: -HS thực hành đính khuy bấm theo nhóm. -GV quan sát HS làm việc, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật. -HS thực hiện tiếp ở tiết sau nếu chưa hoàn thành. Ôn: Cách đính khuy bấm. Chuẩn bị bài: Thực hành tiếp khuy bấm, dụng cụ làm việc. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời. HS đại diện nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 8): Đính khuy bấm (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: ++Biết cách đính khuy bấm. +Thực hành thành thạo, nắm được quy trình. +Rèn tính cẩn thận, thẩm mỹ. II/Chuẩn bị: *HS: : vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu đính khuy bấm. Vật liệu và dụng cụ như HS. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: Kiêm tra sản phẩm của tiết trước và dụng cụ cần thiết. Đính khuy bấm(tiếp theo). Đánh giá sản phẩm: Bước 1: -GV tổ chức cho HS tiếp tục hoàn thành phần còn lại của sản phẩm cá nhân. Bước 2: -HDHS cách trưng bày sản phẩm của nhóm. -HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện -GV gọi HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. -GV ghi yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS tiện đánh giá bài của nhóm bạn. -HS đánh giá bài của bạn. theo yêu cầu đã nêu. 3.Dặn dò: Bước 3: -GV đánh giá thực hành của các nhóm. -GV đánh giá sản phẩm của cá nhân theo hai mức: +Hoàn thành (A). +Chưa hoàn thành (B). +Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+). GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Thêu chữ V +Chuẩn bị vải, chỉ, kim khâu. Hoạt động của trò HS kiểm tra. HS mở sách. HS làm viêc. HS đại diện nhóm. HS lắng nghe, có ý kiến. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 9): Thêu chữ V. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. +Thêu được các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu chữ V. Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ và vật liệu chuẩn bị cho tiết học. HS kiểm tra. 2.Bài mới: Thêu chữ V. *Hoạt Quan sát và nhận xét mẫu: HS mở sách. động 1: -GV giới thiệu mẫu thêu chữ V, HDHS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1-sgk để trả lời câu hỏi và nêu nhận xét đặc điểm mũi thêu chữ V ở HS trả lời. mặt phải và mặt trái đường thêu. -GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc có thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V và yêu cầu HS nêu ứng dụng của mũi thêu chữ V. **Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1: sgv. *Hoạt Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: động 2: -HDHS đọc nội dung mục II-sgk để nêu các bước thêu chữ V. -HDHS đọc nội dụng mục I kết hợp với quan sát hình 2-sgk và đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu cách HS trả lời câu hỏi. vạch dấu đường thêu chữ V với cách vạch dấu đường thêu móc xích, thêu lướt vặn đã học ở lớp 4. -HDHS cách vạch dấu đường thêu chữ V-sgk HSQS hình 3 và 4-sgk để nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu các mũi chữ V-GVHD cách bắt đầu và cách thêu.GV có thể căng vải vào khung thêu để hướng dẫn các thao tác được dễ dàng hơn. **GV lưu ý HS một số điểm –sgv. -Yêu cầu HS nêu và thực hiện các thao tác kết thúc đường thêu. GVHD thao tác xuống kim, luồn chỉ vào mũi thêu cuối cùng. -Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các thao tác thêu chữ V. -yêu cầu HS nhắc lại cách thêu chữ V và nhận xét. 3.Dặn dò: -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và tổ chức học nhóm. HS nhóm. Ôn: Cách thêu chữ V HS lắng nghe. Chuẩn bị bài: Thêu chữ V (tt) KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 10): Thêu chữ V (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. +Thêu được các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS:Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu chữ V. Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: Kiểm tra phần hoàn thành của tiết học trước và HS kiểm tra. 2.Bài mới: dụngcụ *Hoạt Thêu chữ V (tiếp theo). HS mở sách. động 1: HS thực hành: Bước 1: -GV yêu cầu HS nhắc lại cách thêu chữ V. HS trả lời. -Gọi HS lên bảng thực hiện 2 hoặc 3 mũi thêu chữ V. -GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu chữ V. **Lưu ý HS : Chiều thêu, vị trí lên kim và xuống kim, khoảng cáchgiữa các mũi thêu, cách nút chỉ. Bước 2: -GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và nhận xét. -Gọi HS nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. 3.Dặn dò: Bước 3: -HS thực hành thêu chữ V theo nhóm. -GV quan sát HS làm việc, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật. -HS thực hiện tiếp ở tiết sau nếu chưa hoàn thành. Ôn: Cách thêu chữ V. Chuẩn bị bài: Thực hành tiếp thêu chữ V, dụng cụ làm việc. HS trả lời . HS nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 11): Thêu chữ V (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. +Thêu được các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS:Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu chữ V. Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: Kiêm tra sản phẩm của tiết trước và dụng cụ cần HS kiểm tra. 2.Bài mới: thiết. *Hoạt Thêu chữ V (tiếp theo). HS mở sách. động 1: Đánh giá sản phẩm: Bước 1: -GV tổ chức cho HS tiếp tục hoàn thành phần còn HS tiếp tục thực lại của sản phẩm cá nhân. hiện. Bước 2: -HDHS cách trưng bày sản phẩm của nhóm. -HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện -GV gọi HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. -GV ghi yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS tiện đánh giá bài của nhóm bạn. -HS đánh giá bài của bạn. theo yêu cầu đã nêu. 3.Dặn dò: HS trả lời . Bước 3: -GV đánh giá thực hành của các nhóm. -GV đánh giá sản phẩm của cá nhân theo hai mức: +Hoàn thành (A). +Chưa hoàn thành (B). +Những HS hoàn thành sớm, thêu chữ V đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+). GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Thêu dấu nhân. +Chuẩn bị vải, chỉ, kim khâu. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 12): Thêu dấu nhân. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu dấu nhân. +Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu dấu nhân. Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi thêu dấu X III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Kiểm tra dụng cụ và vật liệu chuẩn bị cho tiết học. Thêu dấu nhân. Quan sát và nhận xét mẫu: -GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân, HDHS quan sát mẫu kết hợp với quan sát để HSnêu nhận xét đặc điểm mũi thêu chữ V ở mặt phải và mặt trái đường thêu. -HS quan sát, so sánh đặc điểm mẫu thêu dâu nhân với thêu chữ V. -GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc có thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V và yêu cầu HS nêu ứng dụng của mũi thêu chữ V. **Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1: sgv. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: -HDHS đọc nội dung mục II-sgk để nêu các bước thêu chữ V. -HDHS đọc nội dụng mục I kết hợp với quan sát hình 2-sgk và đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu cách vạch dấu đường thêu dấu nhân với cách vạch dấu đường thêu chữ V. -HDHS cách vạch dấu đường thêu dấu nhân-sgk. -HS thực hiện cách vạch đường thêu dấu nhân. -HDHS đọc mục 2a và quan sát hình 3-sgkđể nêu cách bắt đầu thêu. GV căng vải đã vạch dấu lên khung thêu và hướng dẫn cách bắt đầu thêu theo hình 3. **GV lưu ý HS: Lên kim để bắt đầu thêu tại điểm vạch dấu thứ hai phía bên phải đường dấu. -Gọi HS đọc mục 2b, 2c và quan sát hình 4a, 4b, 4c,4d để nêu cách thêu dấu nhân thứ nhất, thứ hai. -Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các thao tác thêu dấu nhân.-yêu cầu HS nhắc lại cách thêu dấu nhân và nhận xét.-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và tổ chức học nhóm Ôn: Cách thêu chữ VChuẩn bị bài: Thêu chữ V (tt). HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời câu hỏi. HS nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 13): Thêu dấu nhân (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu dấu nhân. +Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu dấu nhân. Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi thêu dấu X III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: 3.Dặn dò: Kiểm tra phần hoàn thành của tiết học trước và dụngcụ Thêu dấu nhân (tiếp theo). HS thực hành: Bước 1: -GV yêu cầu HS nhắc lại cách thêu dấu nhân. -Gọi HS lên bảng thực hiện thêu 2 hoặc 3 dấu nhân. -GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân. **Lưu ý HS : Trong thực tế, kích thước thêu dâu nhân chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 kích thước của mũi thêu các em đang học. Do vậy, sau khi học thêu dấu nhân ở lớp, nêu thêu trang trí trên áo, váy, túi,......Các em nên thêu các mũi thêu có kích thước nhỏ hơn để đường thêu đẹp. HS kiểm tra. Bước 2: -GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và nhận xét. -Gọi HS nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. HS trả lời câu hỏi. Bước 3: -HS thực hành thêu dấu nhân theo nhóm. -GV quan sát HS làm việc, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật. -HS thực hiện tiếp ở tiết sau nếu chưa hoàn thành. Ôn: Cách thêu chữ V. Chuẩn bị bài: Thực hành tiếp thêu chữ V, dụng cụ làm việc. HS mở sách. HS trả lời. HS nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 14): Thêu dấu nhân (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu dấu nhân. +Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu dấu nhân. Một số sản phẩm may mặc thêu trang trí bằng mũi thêu dấu X III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: Kiêm tra sản phẩm của tiết trước và dụng cụ cần thiết. Thêu dấu nhân (tiếp theo). Đánh giá sản phẩm: Bước 1: -GV tổ chức cho HS tiếp tục hoàn thành phần còn lại của sản phẩm cá nhân. Bước 2: -HDHS cách trưng bày sản phẩm của nhóm. -HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện -GV gọi HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. -GV ghi yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS tiện đánh giá bài của nhóm bạn. -HS đánh giá bài của bạn. theo yêu cầu đã nêu. 3.Dặn dò: HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời câu hỏi. Bước 3: -GV đánh giá thực hành của các nhóm. -GV đánh giá sản phẩm của cá nhân theo hai mức: +Hoàn thành (A). +Chưa hoàn thành (B). +Những HS hoàn thành sớm, thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+). GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản. +Chuẩn bị vải, chỉ, kim khâu. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 15): Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản. +Cắt, khâu, thêu trang trí được túi xách tay đơn giản. +Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo. HS yêu thích , tự hào với sản phẩm do mình làm được. II/Chuẩn bị: *HS:Vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi. Một số mẫu thêu III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Kiểm tra vật liệu và dụng cụ cần cho giờ học. Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản. Quan sát, nhận xét mẫu: -GV giới thiệu mẫu túi xách tay và đặt câu hỏi để yêu cầu HS nêu nhận xét đặc điểm hình dạng của túi xách tay. -Đặt câu hỏi để yêu cầu HS nêu tác dụng của túi xách tay. -Nhận xét và nêu tóm tắt đặc điểm túi xách tay: +Túi hình chữ nhật, gồm thân túi, quai túi. +Túi được khâu bằng múi khâu đột thường. +Một mặt túi có thêu hình trang trí. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật. -GVHDHS đọc nội dung bài-sgk và quan sát hình trong sgk để nêu các bước cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay. Sau đó yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện từng bước. -GV nêu và giải thích kết hợp minh hoạ một số điểm để HS thực hành. +Thêu trang trí trước khi khâu. +Khâu miệng túi trước khi khâu thân túi. +Khi khâu thân túi cần gấp đôi vải. +Đính quai túi ở mặt trái của túi. Cần khâu nhiều đường cho chắc chắn. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu các yêu cầu, thời gian thực hành. -Tổ chức HS thực hành đo, cắt vải theo cặp. Ôn: Hoàn thành phần đo cắt để chuẩn bị cho tiết sau. Chuẩn bị bài: Căt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản. +Kim, chỉ, mẫu thêu, kéo để thực hiện thêu trang trí. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS thực hiện. HS nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 16): Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản. +Cắt, khâu, thêu trang trí được túi xách tay đơn giản. +Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo. HS yêu thích , tự hào với sản phẩm do mình làm được. II/Chuẩn bị: *HS:Vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi. Một số mẫu thêu III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 3: Kiểm tra phần hoàn thành của tiết học trước và dụngcụ Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản (tiếp theo). HS thực hành: Thêu trang trí trên vải. Bước 1: -GV kiểm tra sản phẩm HS đo, cắt ở giờ học trước. -Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện làm túi xách. -GV nhận xét và nêu thời gian, yêu cầu đánh giá sản phẩm. Nhắc HS thêu phần trang trí rồi mới khâu các bộ phận của túi. Bước 2: -GV cho HS chọn mẫu vẽ trên vải của túi xách (có thể lấy từ sgk hoặc mẫu tự vẽ theo gợi ý của GV. **Lưu ý HS : Có thể ứng dụng các kiểu thêu chữ đã học vào mẫu thêu trang trí. 3.Dặn dò: Bước 3: -HS thực hành thêu trang trí trên túi xách tay. -GV quan sát HS làm việc, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật hay chưa hoàn thành được mẫu thêu. -HS thực hiện tiếp ở nhà nếu chưa hoàn thành. Ôn: Cách thêu chữ V. Chuẩn bị bài: Thực hành tiếp thêu chữ V, dụng cụ làm việc. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS thực hiện. HS đại diện nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 17): Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản. +Cắt, khâu, thêu trang trí được túi xách tay đơn giản. +Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo. HS yêu thích , tự hào với sản phẩm do mình làm được. II/Chuẩn bị: *HS:Vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi. Một số mẫu thêu III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 3: Kiểm tra phần hoàn thành của tiết học trước và dụngcụ Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản (tiếp theo). HS thực hành: Khâu túi. Bước 1: -GV kiểm tra sản phẩm HS thêu trang trí ở giờ học trước. -Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện thêu trang trí. -GV nhận xét và nêu thời gian, yêu cầu đánh giá sản phẩm. -Nhắc HS khâu các bộ phận của túi theo các mũi đột thông thường. Bước 2: -GV cho HS thực hành theo các bước: +Khâu miệng túi. +Khâu thân túi. +Khâu quai túi. +Đính quai túi vào miệng túi. **Lưu ý HS : Khi khâu quai túi phải để mặt phải ra ngoài. Khâu quai túi vào miệng túi bằng 4 - 6 đường khâu. 3.Dặn dò: Bước 3: -HS thực hành khâu túi xách tay. -GV quan sát HS làm việc, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật. -HS thực hiện tiếp ở nhà nếu chưa hoàn thành. Ôn: Cách thêu chữ V. Chuẩn bị bài: Thực hành tiếp thêu chữ V, dụng cụ làm việc. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS nhắc lại các bước. HS thực hiện theo nhóm 4. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 18): Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách cắt, khâu, thêu trang trí túi xách tay đơn giản. +Cắt, khâu, thêu trang trí được túi xách tay đơn giản. +Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng sáng tạo. HS yêu thích , tự hào với sản phẩm do mình làm được. II/Chuẩn bị: *HS:Vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu trang trí ở mặt túi. Một số mẫu thêu. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 4: 3.Dặn dò: Kiêm tra sản phẩm của tiết trước và dụng cụ cần thiết. Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản (tiếp theo). Đánh giá sản phẩm: Bước 1: -GV tổ chức cho HS tiếp tục hoàn thành phần còn lại của sản phẩm cá nhân. HS kiểm tra. Bước 2: -HDHS cách trưng bày sản phẩm của nhóm. -HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện -GV gọi HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. -GV ghi yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS tiện đánh giá bài của nhóm bạn. -HS đánh giá bài của bạn. theo yêu cầu đã nêu. HS trưng bày sản phẩm. Bước 3: -GV đánh giá thực hành của các nhóm. -GV đánh giá sản phẩm của cá nhân theo hai mức: +Hoàn thành (A). +Chưa hoàn thành (B). +Những HS hoàn thành sớm, thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+). GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình (Chuẩn bị một số dụng cụ). HS mở sách. HS thực hiện. HS lắng nghe. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 19): Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống gia đình. +Có ý thức bảo quản, giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ. II/Chuẩn bị: *HS: Tranh một số dụng cụ nấu ăn và uống thông thường. *GV: Một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình. Một số loại phiếu học tập. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: Kiểm tra phần dặn dò của tiết trước. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. Xác định các dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường trong gia đình: -Yêu cầu HS kể các dụng cụ thông thường dùng để đun, nấu, ăn uống trong gia đình. -GV ghi những dụng cụ theo nhóm. HS nhắc lại. Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình: -Tổ chức HS thảo luận nhóm về đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản. -HDHS ghi kết quả thảo luận để cử đại diện báo cáo. -HS nhận xét-GV tổng kết theo từng nội dung-sgk. Đánh giá kết quả học tập: -GV sử dụng câu hỏi cuối bài trong sgk để đánh giá kết quả học tập của HS. -Yêu cầu HS làm bài tập sau: Em hãy nêu tác dụng của mỗi loại dụng cụ sau: a)Bếp đun có tác dụng .............................. b)Dụng cụ nấu dùng để................................ c)Dụng cụ dùng để bày thức ăn và ăn uống có tác dụng........... d)Dụng cụ cắt, thái thực phẩm có tác dụng chủ yếu là................ -GV nêu đáp án của bài tập. HS đối chiếu kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình. -HS báo cáo kết quả tự đánh giá. -GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS. Ôn: Đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. Chuẩn bị bài: Chuẩn bị nấu ăn. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS thực hiện. HS làm bài. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 20): Chuẩn bị nấu ăn. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Nêu được công việc chuẩn bị nấu ăn. +Biết cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn. +Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp đỡ gia đình. II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm tranh, ảnh một số loại thực phẩm thông thường, bao gồm một số loại rau, củ, quả, thịt, trứng, cá......... *GV: Một số loại rau, củ, quả còn tươi. Dao thái, dao gọt. Phiếu đánh giá kết quả III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: Kiểm tra phần chuẩn bị của HS. Chuẩn bị nấu ăn. Xác định một số công việc chuẩn bị nấu ăn. -HDHS đọc nội dung sgk và yêu cầu HS nêu tên các công việc cần thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn. GVnhận xét.**Tóm tắt nội dụng chính hoạt động 1: sgv. Tìm hiểu cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn. a)Tìm hiểu cách chọn thực phẩm: -GVHDHS đọc nội dung mục I và quan sát hình 1sgk -Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong mục 1-sgk. GV nhận xét, tóm tắt nội dung chính và liên hệ thực tế hướng dẫn HS cách chọn thực phẩm. b)Tìm hiểu về cách sử dụng so chế thực phẩm. -HDHS đọc mục 2-sgk. -Yêu cầu HS nêu những công việc thường làm trước khi nấu một món ăn nào đó. -GV tóm tắt các ý trả lời của HS. Nêu mục đích của việc sơ chế thực phẩm-sgk. -GV đặt câu hỏi để HS nêu cách sơ chế(có thể làm phiếu học tập).Nhận xét và tóm tắt cách sơ chế. -HDHS về nhà giúp gia đình chuẩn bị nấu ăn. **Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 2: sgv. Đánh giá kết quả học tập: -Gọi HS trả lời câu hỏi cuối bài. Chuẩn bị phiếu học tập.-HS thực hiện-GV nêu đáp án của bài tập. HS đối chiếu kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình. -HS báo cáo kết quả tự đánh giá. -GV nhận xét, đánh giá chung học tập của HS. Ôn: Cách chuẩn bị nấu ăn. Chuẩn bị bài: Nấu cơm. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời câu hỏi. HS trả lời. HS làm bài. HS lắng nghe.
- Xem thêm -