Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 4 vnen hay

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2754 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Tuần 1: Ngày: / / VẬT LIỆU ,DỤNG CỤ CẮT,KHÂU,THÊU.Tiết : 01 I / Mục tiêu: - Biết được đặc điểm,tác dụng và cách sử dụng,bảo quản những vật liệu,dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu,thêu. -Biết cách và thực hiện các thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ(gút chỉ). II/ Chuẩn bị: GV:Một số dụng cụ cắt,khâu,thêu. HS;. dụng cụ cắt,khâu,thêu III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: (32’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) * Hoạt động 1: ( 10’) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét về vật liệu khâu ,thêu. a.Vải:GV hướng dẫn HS đọc nội dung a (SGK) với quan -HS đọc và quan sát trả lời câu sát màu sắc,…… (xem SGV/15) hỏi -Hướng dẫn HS chọn loại vải: trắng,vải có sợi bông hay vải sợi pha -HS chọn loại vải để học Chú ý:Không nên chọn vải lụa,xa tanh,vải ni lông. b.Chỉ:. GV hướng dẫn HS đọc nội dung b (SGK) và trả lời câu hỏi : (xem SGV/15). -HS đọc và quan sát trả lời câu Chú ý: Muốn có đường khâu,thêu đẹp phải chọn chỉ hỏi b.Cho HS đọc kết luận trong khâu có độ mảnh và độ dai phù hợp của sợi vải. SGK * Hoạt động 2: ( 10’’) Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo. - Hướng dẫn HS quan sát hình 2 (SGK) và gọi HS trả lời HS trả lời câu hỏi câu hỏi về đặc điểm cấu tạo của kéo. Cho 1,2 HS thực hiện thao tác (Xem nội dụng SGV/16). cầm kéo cắt vải,HS quan sát và Lưu ý:Khi sử dụng,vít kéo cần được vặn chặt vừa phải. nhận xét. Hoạt động 3: ( 10’) Gv hướng dẫn HS quan sát,nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác. HS quan sát mẫu một số dụng GV hướng dẫn HS quan sát hình 6 (SGK) và tóm tắt. cụ..,…, để nêu tên và tác dụng (Kết luận xemSGV/ 16) của chúng 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) GV hỏi: nêu đặc điểm tác dụng và cách sử dụng,bảo quản những vật liệu,dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu,thêu Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Hướng dẫn về nhà đọc bài : Vật liệu,dụng cụ cắt,khâu,thêu (tiết 2) (thực hành) IV/ Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 2: Ngày: / / VẬT LIỆU ,DỤNG CỤ CẮT,KHÂU,THÊU.(Tiết 2) I / Mục tiêu: - Biết được đặc điểm,tác dụng và cách sử dụng,bảo quản những vật liệu,dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu,thêu. -Biết cách và thực hiện các thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ(gút chỉ). II/ Chuẩn bị: GV:Một số dụng cụ cắt,khâu,thêu. HS;. dụng cụ cắt,khâu,thêu. III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: (32’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’)GV giới thiệu bài và ghi đề -HS nhắc lại đề * Hoạt động 1: ( 15’’) Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim. -GV hướng dẫn HS quan sát hình 4(SGK) và gọi HS trả -HS quan sát trả lời câu hỏi lời câu hỏi trong SGK. -HS khác nhận xét bổ sung. GV bổ sung và nêu đặc điểm chính của kim khâu và -HS chọn loại vải để học kim thêu (Xem SGV/17). Lưu ý HS một số điểm (Xem SGV/17) Khắc sâu: Cách xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ. Hoạt động 2: ( 15’) Gv hướng dẫn HS thực hành xâu chỉ vào kim,vê nút chỉ. Hs thực hành xâu chỉ vào kim GV quan sát,kiểm tra Hs thực hành. theo nhóm đôi cùng bàn. (Nội dung xem SGV/16) -Vài 3 HS thực hiện các thao tác GV quan sát và theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. xâu chỉ và vê nút chỉ. GV đánh giá kết quả thực hành của HS 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) GV hỏi: nêu đặc điểm tác dụng và cách sử dụng,bảo quản những vật liệu,dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu,thêu. -Hướng dẫn HS về nhàđọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu,dụng cụ theo SGK để học bài:Cắt vải theo đường vạch dấu. IV/ Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần : 3 Tên bài:CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU. Ngày: / / I / Mục tiêu: - Biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường dấu.  -Vạch được đường dấu trên vải( vạch đường thẳng,đường cong)và cắt được vải theo đường vạch dấu,đường cắt có thể mấp mô…. -Với HS khéo tay:Khâu được các mũi khâu thường.Các mũi khâu tương đối đều nhau.Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV:Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cần thiết - một mảnh vải có kích thước 20cmx30cm,kéo,vải cắt,phấn màu.. HS;. vật liệu và dụng cụ cắt như GV III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: (32’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu và ghi đề -Hs nhắc lại đề * Hoạt động 1: ( 5’) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.. GV giới thiệu mẫu,hướng dẫn quan sát,nhận xét hình dạng -HS đọc và quan sát trả lời các đường vạch dấu,đường cắt vải theo đường vạch dấu câu hỏi (xem SGV/19) - Chú ý:Vạch dấu để cắt vải được chính xác,không bị xiên -HS chọn loại vải để học lệch. * Hoạt động 2: ( 10’’) Hướng dẫn HS thao tác kĩ thực 1/Vạch dấu trên vải: -HS đọc và quan sát trả lời Hướng dẫn HS quan sát hình 1a,1b (SGK) để nêu cách vạch câu hỏi b.Cho HS đọc kết dấu đường thẳng,đường cong trên vải. luận trong SGK (Xem nội dụng SGV/19). HS khéo tay:Vạch dấu cắt đúng kĩ thuật. 2/Cắt vải theo đường vạch dấu: Hướng dẫn HS quan sát hình 2a,2b (SGK) để nêu cách cắt HS quan sát hình 2a,2b và vải theo đường vạch dấu. trả lời (Xem hướng dẫn thực hiện SGV/19) GV nhận xét,bổ sung cho HS đọc phần ghi nhớ. -2,3 HS đọc-cả lớp theo dõi GV cho HS khéo tay vẽ đường cong có độ cong và chiều dài đường cong đúng kĩ thuật. Hoạt động 3: ( 8’) hướng dẫn HS thực hành vạch dấu và cắt vải theo đường vạch dấu. HS thực hành theo nhóm GV kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu,dụng cụ thực hành, đôi,cắt vải đúng kĩ thuật. GV nêu thời gian và yêu cầu thực hành. (Xem nội dụng SGV/19) GV quan sát và uốn nắn cho HS còn lúng túng. Hoạt động 4: ( 6’)Đánh giá kết quả học tập. GV tổ chức cho HStrưng bày sản phẩm thực hành. HS trưng bày sản phẩm trên GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành bàn và tự nhận xét. ( xemSGV /20) Cả lớp nhận xét. GV nhận xét,đánh giá kết quả theo hai mức: hoàn thành và không hoàn thành. 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học .GV hướng dẫn HS ,đọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài” khâu thường” IV/ Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần : 04 Tên bài:KHÂU THƯỜNG (Tiết 1) Ngày: / / I / Mục tiêu: - Biết cách cầm vải ,cầm kim,lên kim,xuống kim khi khâu. -Biết cách khâu và khâu được các mẫu khâu thường.Các mũi khâu có thể chưa đều nhau.Đường khâu có thể bị dúm. -Với HS khéo tay:Khâu được các mũi khâu thường.Các mũi khâu tương đối đều nhau.Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV:Tranh quy trình khâu thường và vật liệu và dụng cụ mảnh vải(20cmx30cm).Len,kim khâu,thước kéo phấn vạch. HS;. Dụng cụ cắt,khâu,thêu. III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: (32’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu bài mới và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 1: ( 5’) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.. GV giới thiệu mẫu khâu mũi thường và giải thích(Hướng dẫn HS quan sát hình 3a,3b (SGK) để nêu nhận xét về đường khâu mũi -Hs quan sát và trả lời câu thường. hỏi GV bổ sung và kết luận đặc điểm của mũi khâu thường HS khác nhận xét và bổ (xem SGV/ 21) sung GV nêu vậy thế nào là khâu thường? GV gọi HS đọc mục 1 của phần ghi nhớ * Hoạt động 2: ( 10’’) Hướng dẫn HS thao tác kĩ thực 1/GV hướng dẫn HS thực hiện một số thao tác khâu, thêu cơ -HS trả lời câu hỏi .Cho HS bản. đọc mục 1 SGK Hướng dẫn HS quan sát hình 1,hình 2a,2b (SGK) để nêu cách cầm vải và cầm kim. HS khéo tay:Khâu được các mũi khâu thường tương đối đều nhau ít bị dúm. -GV nhận xét và hướng dẫn thao tác theo SGK. GV kết luận nội dung 1 SGK. 2/GV hướng dẫn kĩ thuật thao tác khâu thường.. GV treo tranh quy trình,hướng dẫn HS quan sát để nêu các bước khâu thường. (Hướng dẫn xem SGV/ 22-23) GV cho HS đọc phần ghi nhớ ở cuối bài. Lưu ý:Khâu các mũi khâu thường cách đều nhau 1 ô trên giấy kẻ ô li.. HS quan sát và trả lờơi2 HS thực hiện mũi khâu đều HS lê n bảng thực hiện các thao tác HS quan sát để nêu các bước khâu thường. -2,3 HS đọc 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học .GV hướng dẫn HS ,đọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài” khâu thường” (Tiết 2) IV/ Rút kinh nghiệm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần : 05 Tên bài: KHÂU THƯỜNG (Tiết 2) Ngày: 26/9/ I / Mục tiêu: - Biết cách cầm vải ,cầm kim,lên kim,xuống kim khi khâu. -Biết cách khâu và khâu được các mẫu khâu thường.Các mũi khâu có thể chưa đều nhau.Đường khâu có thể bị dúm. -Với HS khéo tay:Khâu được các mũi khâu thường.Các mũi khâu tương đối đều nhau.Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV:Tranh quy trình khâu thường và vật liệu và dụng cụ mảnh vải(20cmx30cm).Len,kim khâu,thước kéo phấn vạch. HS;. Dụng cụ cắt,khâu,thêu. III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’Hôm trước các em học bài gì?” khâu thường” nêu quy trình các bước khâu thường” - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: (32’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu bài mới và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 1: ( 20’) Hướng dẫn HS thực hành khâu thường GV gọi HS nhắc lại về kĩ thuật khâu thường (xem SGV//24) - HS nhắc lại về kĩ thuật khâu GV quan sát,uốn nắn những thao tác chưa đúng hoặc chỉ dẫn thường thêm cho HS còn lúng túng. HS khác nhận xét và bổ sung Chú ý: Có 2 bước -HS thực hành trên vải + Bước 1:Vạch dấu đường khâu. +Bước 2:Khâu các mũi khâu thường theo đường dấu. -Với HS khéo tay:Khâu được các mũi khâu thường.Các mũi khâu tương đối đều nhau.Đường khâu ít bị dúm Hoạt động 2: ( 10’’) Đánh giá kết quả học tập của HS HS trưng bày sản phẩm thực GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành. hành trên bàn và tự nhận xét. -GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành. Cả lớp nhận xét. (Xem SVG/ 24) -GV nhận xét,đánh giá kết quả theo hai mức: hoàn thành và không hoàn thành. 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học .GV hướng dẫn HS ,đọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài” khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường” IV/ Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần : 06 Tên bài: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG ( T1) Ngày: 3/10/ I / Mục tiêu: - Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Với HS khéo tay : Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường -Hai mảnh vải hoa giống nhau,mỗi mảnh vải có kích thước 20cmx30cm,len,kim khâu,thước,kéo,phấn vạch. HS: Dụng cụ cắt,khâu,thêu III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2-4’ Hôm trước các em học bài gì?” khâu thường”(tiết 2) GV cho HS trình bày một số sản phẩm –GV chấm và nhận xét .GV cho HS xem một vài sản phẩm đẹp,đúng kĩ thuật. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu bài mới và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 1: (10’) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu - Quan sát và nhận xét GV giới thiệu mẫu khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. (xem cách tiến hành SGV/ 25) HS nêu ứng dụng của khâu ghép mép GV kết luận: cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu vải. thường * Hoạt động 2: ( 15’) Hướng dẫn thao tác kỹ thuật . GV hướng dẫn HS thực hiện một số thao tác khâu,thêu - HS theo dõi và quan sát hính 1, 2, 3 cơ bản. SGK - Hướng dẫn HS quan sát hình 1,hình 2,hình 3(SGK) để nêu cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. -HS thực hiện các thao tác ( xem SGV/ 26) -HS nhận xét và đọc ghi nhớ. GV nhận xét và đánh giá kết quả. -Hs khéo tay:Khâu được các mũi khâu ghép hai mép vải đều nhau,ít bị dúm.. 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học –Cho HS đọc ghi nhớ. Hướng dẫn về nhà đọc bài : khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường trong SGK và chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đu ûđể tiết sau học tiết 2. IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần : 07 Tên bài: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (T2) Ngày: 10/10/ I / Mục tiêu: - Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Với HS khéo tay : Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV: Hai mảnh vải( 10 cm x 15 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo. HS: Hai mảnh vải( 10 cm x 15 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu bài mới và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 1: ( 6’) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét a. Hướng dẫn vạch dấu đường khâu . b. Khâu lược ghép hai mép vải. - Quan sát theo mẫu trên bảng và c.Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường . trong SGK ( Tiến hành xem SGV/ 25) + Chú ý: Vạch dấu đường khâu trên mặc trái của một mảnh vải . Khâu lược giữa hai mép vải . khâu thường theo đường dấu * Hoạt động 2: ( 8’) Hướng dẫn thao tác kỹ thuật - Hướng dẫn HS quan sát vậït mẫu - GV nêu câu hỏi ( xem SGV/ 26) - HS theo dõi và quan sát hính 1, + Chú ý: Xâu chỉ vào kim , vê nut chỉ và tập khâu ghép hai 2, 3 SGK mép vải bằng mũi khâu thường. * Hoạt động 3: ( 10’) HS thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường . - Cho HS thực hành trên vải. - Cho HS đọc qui trình thực hiện trong SGK/15 - GV theo dõi giúp dỡ HS còn lung túng - HS nhắc lại qui trình khâu - Nhận xét và nêu các bước thực hiện lại - Thực hành trên vải ( Tiến hành xem SGV/ 26) - Với HS khéo tay : Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. - Trưng bày sản phẩm trên bàn * Hoạt động 4: ( 6’) Đánh giá kết quả học tập của HS - HS tự đánh giá với nhau cùng - Cho HS trưng bày sản phẩm bàn - GV nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm ( Nội dung xem SGV/27) - GV nhận xét ,cho điểm một số sản phẩm đã hoàn thành 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Hướng dẫn về nhà đọc bài : Khâu đột thưa trong SGK và chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đu ûđể tiết sau học IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần : 08 Tên bài: KHÂU ĐỘT THƯA (T1) Ngày: 17/10/ I / Mục tiêu: - Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa . - Khâu được các mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Với HS khéo tay : Khâu được các mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV: Quy trình khâu mũi khâu đột thưa - Mẫu đường khâu đột thưa . HS: Hai mảnh vải( 10 cm x 15 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu bài mới và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 1: ( 12’) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu + Giới thiêu mẫu đường khâu đột thưa - Hướng dẫn HS quan sát khâu đột thưa ở mặt trái và mặt - Quan sát theo mẫu trên bảng và phải đường khâu kết hợp trong SGK ( Tiến hành xem SGV/ 28) - Trả lời câu hỏi + Kết luận: Khi khâu đột thưa phải khâu từng mũi một ( Sau mỗi mũi khâu , phải rút chỉ một lần ) * Hoạt động 2: ( 18’) Hướng dẫn thao tác kỹ thuật GV treo tranh quy trình khâu đột thưa a. Hướng dẫn vạch dấu đường khâu . - 2,3 HS đọc quy trình trong SGK b. Khâu đột thưa theo đường dấu . - HS theo dõi và quan sát hình 1, 2, - Hướng dẫn HS quan sát các hình trong SGK để nêu các 3 SGK bước trong quy trình . - Trả lời câu hỏi ; nêu cách kết thúc ( Tiến hành xem SGV/ 29) đường khâu đột thưa . + Chú ý: Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái , không rút chỉ quá chặt . Cuối đường khâu thì xuống kim để kết thúc đường khâu. 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Cho HS nhắc lại quy trình khâu đột thưa Hướng dẫn về nhà đọc bài : Khâu đột thưa (tiết 2) trong SGK và chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đủ để tiết sau học IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần : 09 Tên bài: KHÂU ĐỘT THƯA (T2) Ngày : 24/10/ I / Mục tiêu: - Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa . - Khâu được các mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Với HS khéo tay : Khâu được các mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV: Quy trình khâu mũi khâu đột thưa - Mẫu đường khâu đột thưa . HS: Hai mảnh vải( 10 cm x 15 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Cho 2,3 HS nhắc lại quy trình khâu đột thưa .GV nhận xét –ghi điểm. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu bài mới và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 3: ( 20’) HS thực hành đột thưa khâu - Cho HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác - HS đọc ghi nhớ và nêu cách thực khâu đột thưa hiện - GV nhận xét củng cố kĩ thuật khâu mũi đột thưa theo hai - HS thực hành trên vải bước . + Bước 1: Vạch dấu đường khâu . + Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu - GV hướng dẫn thêm những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi đột thưa đã nêu ở hoạt động 2 - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu thời gian, yêu cầu thực hiện. HS khéo tay: Khi khâu chú ý không để dúm - Khâu không bị dúm + Kết luận: Khi khâu đột thưa phải chú ý thao tác khâu đúng kĩ thuật * Hoạt động 4: ( 10’) Đánh giá kết quả học tập của HS GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành ( Tiến hành xem SGV/ 30) - HS trưng bày sản phẩm GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS - Khâu cẩn thận không bị dúm + Chú ý: Khâu đột thưa , mũi khâu tương đối thẳng , - HS tự đánh giá các sản phẩm không bị dúm. Các mũi khâu ở mặt phải tương đối bằng nhau và cách đều nhau 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Cho HS nhắc lại quy trình khâu đột thưa Hướng dẫn về nhà đọc bài : Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa trong SGK và chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đủ để tiết sau học. IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần :10 Ngày : 31/11/ Tên bài: KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA (T1) I / Mục tiêu: - Biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.. - Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Với HS khéo tay : Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột thưa. HS: Một mảnh vải trắng ( 20 cm x 30 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động lên lớp: ( Tiết 1) 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS . -GV thu một sốsản phẩm chấm,nhận xét-tuyên dương 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu bài mới và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 1: ( 12’) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu + Giới thiêu mẫu , hướng dẫn HS quan sát , nêu các câu hỏi , nhận xét đường gấp mép vải và đường khâu viền trên mẫu ( Tiến hành xem SGV/ 35) - Quan sát theo mẫu trên bảng Gv nhận xét và tóm tắt đặc điểm đường viền gấp mép vải và trong SGK + Kết luận: Mép vải được gấp hai lần . Đường gấp mép ở mặt - Trả lời câu hỏi trái của mảnh vải và được khâu bằng mũi khâu đột thưa . Đường khâu thực hiện ở mặt phải mảnh vải. * Hoạt động 2: ( 18’) Hướng dẫn thao tác kỹ thuật - Hướng dẫn HS quan sát hình 1,2 , 3,4 và đặt câu hỏi. - Hướng dẫn HS đọc nội dung mục 1 - HS theo dõi và quan sát ( Tiến hành xem SGV/ 35) hình 1, 2, 3,4 SGK – Nêu các - GV nhận xét các thao tác của HS thực hiện bước thực hiện + Chú ý: Khi gấp mép vải , mặt phải mảnh vải ở dưới. Gấp theo - Trả lời câu hỏi. đúng theo đường vạch dấu theo chiều lật mặt phải vải sang mặt trái của vải . Sau mỗi lần gấp mép vải can miết kỹ đường gấp . - HS thực hành - Hướng dẫn HS đọc nội dung mục 2 , mục 3 với quan sát hình 3,4 (SGK) , trả lời câu hỏi . ( Tiến hành xem SGV/ 35-36) - Nhận xét chung và hướng dẫn thao tác khâu lược , khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột . + Lưu ý : HS biết khâu lược thực hiện ở mặt trái mảnh vải, còn khâu viền đường gấp mép thì thực hiện ở mặt phải của vải. - 3,4 HS đọc trả lời câu hỏi 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Cho HS đọc nội dung ghi nhớ trong SGK Hướng dẫn về nhà đọc bài : Tiết sau học tiết 2, 3 thực hành;ø chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đủ để tiết sau học IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần : 11 Ngày: 7/11/ Tên bài: KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA (T2) I / Mục tiêu: - Biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.. - Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. - Với HS khéo tay : Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột thưa. HS: Một mảnh vải trắng ( 20 cm x 30 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động lên lớp: ( Tiết 2,3) 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) Gv giới thiệu và ghi đề -Hs nhắc lại đề * Hoạt động 3 : ( 25’) HS thực hành khâu viền đường gấp mép vải . - GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải - 3,4 HS đọc ghi nhớ và nêu thao - GV nhận xét , củng cố cách khâu viền đường gấp mép vải tác gấp mép vải theo các bước : - HS thực hành trên vải + Bước 1: Gấp mép vải + Bước 2: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột .- GV kiểm tra vật liệu , dụng cụ thực hành của HS , yêu cầu và thời gian hoàn thành sản phẩm GV quan sát , uốn nắn thao tác chưa đúng , chỉ thêm cho HS còn lung túng . - HS khéo tay : Đối với HS có khéo tay các mũi khâu HS khâu viền đường gấp mép đều tương đối đều , không bị dúm. đẹp , không dúm vải . * Hoạt động 2: ( 6’) Đánh giá kết quả học tập của HS - HS trưng bày sản phẩm trên - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành bảng - GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm -Vài HS đọc tiêu chuẩn đánh ( Tiến hành xem SGV/ 36) giátrên bảng - GV nhận xét các thao tác của HS thực hiện - HS dựa vào tiêu chuan để tự đánh - GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập của Hs. giá sản phẩm . 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Cho HS đọc nội dung ghi nhớ trong SGK Hướng dẫn về nhà đọc bài : Tiết sau học tiết 2, 3 thực hành;ø chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đủ để tiết sau học IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 12 Ngày:14/11/ KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA (Ttiết 3) I/ Mục tiêu: - HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. - Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. * HS khéo tay: Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột có kích thước đủ lớn và một số sản phẩm có đường khâu viền đường gấp mép vải bằng khâu đột hoặc may bằng máy (quần, áo, vỏ gối, túi xách tay bằng vải …) -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích 20 x30cm. +Len (hoặc sợi), khác với màu vải. +Kim khâu len, kéo cắt vải, thước, bút chì.. 1/KTBC: -Nhắc nhở học sinh tư thế ngồi học. -Hát tập thể. -Kiểm tra dụng cụ học tập - Kiểm tra bài cũ : -GV hệ thống lại các kiến thực trọng tâm của tiết học trước. 2*.Giới thiệu bài: III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HS thực hành Khâu đường gấp mép vải -Gọi HS nhắc lại về kĩ thuật khi thực hiện thao tác (phần ghi nhớ ) . -Nhận xét thao tác của HS và sử dụng tranh quy trình để nhắc lại kĩ thuật theo các bước : Bước 1 :Gấp mép vải. Bước 2: Khâu viền đường mép vải bằng mũi khâu đột thưa. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu thời gian , yêu cầu thực hành. * HS khéo tay: Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS thực hành trên vải -HS nhắc lại -HS khác nhận xét *Hoạt động 2: Đánh giá kết qủa học tập của HS. -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành . -GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: +Gấp được mép vải. Đường gấp mép vải tương đối phẳng , đúng kĩ thuật +Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. +Mũi khâu tương đối đều, thẳng, không bị dúm +Đường khâu tương đối phẳng, không bị dúm. +Hoàn thành đúng thời gian quy định. -HS trưng bày sản phẩm -GV nhận xét , đánh giá kết qủa học tập của một số HS. -HS tự nhận xét sản phẩm của mình. 4Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét giờ học. Tuyên dương HS học tốt. Nhắc nhở các em còn chưa chú ý. -Dặn học sinh chưa thực hiện xong tiết sau thực hiện tiếp. IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần : 13 Tên bài: THÊU MÓC XÍCH (Tiết 1) Ngày: 21/11/ I / Mục tiêu: - Biết cách thêu móc xích . - Thêu được mũi thêu móc xích. Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp tương đối đều nhau . Thêu được ít nhất năm vòng móc xích. Đường thêu có thể bị dúm. - Không bắt buộc HS nam thực hành thêu để tạo ra sản phẩm thêu.HS sinh nam có thể thực hành khâu. - Với HS khéo tay : Thêu được mũi thêu móc xích. Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp tương đối đều nhau . Thêu được ít nhất tám vòng móc xích và đường thêu ít bị dúm. + Có thể ứng dụng thêu móc xích để tạo thành sản phẩm đơn giản. II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu thêu móc xích bằng len trên vải + Tranh qui trình thêu . HS: Một mảnh vải trắng ( 20 cm x 30 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động lên lớp: ( Tiết 2,3) 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’)GV giới thiệu và ghi đề HS nhắc lại đề * Hoạt động 3 : ( 12’) GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu .- GV giới thiệu mẫu : GV hướng dẫn HS kết hợp quan sát hai mặt của đường móc xích mẫu ( Nội dung xem SGV/47) - GV giới thiệu một số sản phẩm thêu móc xích và nêu câu hỏi cho HS trả lời ( Nội dung xem SGV/48) + KS: Thêu móc xích là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp nhau giống như chuổi mắt xích - HS khéo tay : Đối với HS có khéo tay thêu được tương đối đều , không bị dúm.GV giúp đỡ * Hoạt động 2: ( 18’) GV hướng dẫn thao tác kỉ thuật - GV treo tranh quy trình thêu móc xích , GV hướng dẫn HS quan sát và nêu câu hỏi . ( Tiến hành xem SGV/ 48) - GV cho HS thực hành theo thao tác của GV và xem SGK - GV hướng dẫn quan sát hình 4 trong SGK để trả lời câu hỏi ( Nội dung xem SGV/ 48) . - GV hướng dẫn HS các thao tác cách kết thúc đường thêu móc xích theo SGK . - GV nêu một điểm cần lưu ý; ( Nội dung xem SGV/ 4849) - GV hướng dẫn nhanh lần hai các thao tác thêu và kết thúc đường thêu móc xích. - Gọi HS đọc ghi nhớ . - HS theo dõi và trả lời - Làm thử trên vải vài lần - HS quan sát qui trình trên bảng - HS theo dõi và trả lời - HS quan sát trong SGK - HS thực hành trên vải - 3,4 HS đọc 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Cho HS đọc nội dung ghi nhớ trong SGK Hướng dẫn về nhà đọc bài : Tiết sau học tiết 2 thực hành trên vải ;ø chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đủ để tiết sau học. IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần :14 Tên bài: THÊU MÓC XÍCH (Tiết 2) Ngày: 28/11/ I / Mục tiêu: - Biết cách thêu móc xích . - Thêu được mũi thêu móc xích. Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp tương đối đều nhau . Thêu được ít nhất năm vòng móc xích. Đường thêu có thể bị dúm. - Không bắt buộc HS nam thực hành thêu để tạo ra sản phẩm thêu.HS sinh nam có thể thực hành khâu. - Với HS khéo tay : Thêu được mũi thêu móc xích. Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp tương đối đều nhau . Thêu được ít nhất tám vòng móc xích và đường thêu ít bị dúm. + Có thể ứng dụng thêu móc xích để tạo thành sản phẩm đơn giản. II/ Chuẩn bị: GV: Mẫu thêu móc xích bằng len trên vải + Tranh qui trình thêu . HS: Một mảnh vải trắng ( 20 cm x 30 cm) ; kim, chỉ khâu , kéo, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động lên lớp: ( Tiết 2,3) 1. Ổn định: 1’ 2. KTBC : 2’ Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu: (1’) GV giới thiệu và ghi đề -HS nhắc lại đề * Hoạt động 3 : ( 25’) HS thực hành thêu móc xích - GV cho HS nhắc lại ghi nhớ và thực hiện các bước thêu móc xích ( thêu 2- 3 mũi) . - HS nhắc lại ghi nhớ và các bước - GV nhận xét và củng cố kĩ thuật thêu móc xích theo các thêu . bước. ( Nội dung xem SGV/49 ) - HS theo dõi , lắng nghe những - GV nhắc lại và hướng dẫn một số điểm cần lưu ý thêu điểm cần lưu ý móc xích ( Nội dung xemnhư tiết 1). - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu yêu câu , thời gian hoàn thành sản phẩm . - HS trình bày dụng cụ trên bàn - Cho HS thực hành thêu móc xích . GV quan sát , chỉ dẫn - HS thực hành thêu và uốn nắn cho những HS còn lúng túng hoặc thực hiện thao tác chưa đúng kĩ thuật . * Hoạt động 4: GV đánh giá kết quả thực hành của HS - GV cho HS trưng bày sản phẩm trên bàn - HS quan sát qui trình trên bảng - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá : ( Nội dung xemSGV/ 49) . - HS theo dõi và trả lời - Cho HS dựa vào tiêu chuẩn , tự đánh giá sản phẩm của - HS quan sát trong SGK mình. - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS - HS thực hành trên vải - HS khéo tay : Đối với HS có khéo tay thêu được đều , tám vòng ,không bị dúm. GV giúp đỡ HS còn lúng túng 4/ Củng cố – dặn dò: ( 3’) Nhận xét tiết học về thái độ học tập của HS Cho HS đọc nội dung ghi nhớ trong SGK Hướng dẫn về nhà đọc bài : Tiết sau học Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn ;ø chuẩn bị vật liệu , dụng cụ đầy đủ như SGK để tiết sau học. IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -