Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 165 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN : 1 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết :1 Môn : Khoa học Bài : CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? I. MỤC TIÊU : - Nắm được những yếu tố con người cần để duy trì sự sống của mình . - Nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình . Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần trong cuộc sống . - Có ý thức giữ gìn sức khỏe bằng cách đảm bảo đủ các yếu tố cần thiết cho đời sống của mình II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 4 , 5 SGK . - Phiếu học tập theo nhóm . - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “ Cuộc hành trình đến hành tinh khác ” . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Không có . 3. Bài mới : (27’) Con người cần gì để sống . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Động não . MT : Giúp HS liệt kê tất cả những gì các em cần có cho cuộc sống của mình . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp . - Mỗi em nêu 1 ý ngắn gọn . Hoạt động 2 : Làm việc với phiếu học tập và SGK . MT : Giúp HS phân biệt được những yếu tố mà con người cũng như các sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình với những yếu tố mà chỉ có con người mới cần . PP : Trực quan , động não , đàm - Đặt vấn đề và nêu yêu cầu : Kể ra những thứ các em cần dùng hàng ngày để duy trì sự sống của mình . - Ghi tất cả các ý HS nêu ở bảng . - Tóm tắt các ý kiến và rút ra nhận xét chung . - Kết luận : Những điều kiện cần để con người sống và phát triển là : + Vật chất : thức ăn , nước uống , quần áo , nhà cửa , đồ dùng … + Tinh thần : tình cảm gia đình , bạn bè , làng xóm … thoại . Hoạt động nhóm . - Nội dung phiếu gồm : ( đánh dấu X) - Phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập và hướng dẫn HS làm . Những yếu tố Con người Động vật Thực vật Không khí Nước Anh sáng Nhiệt độ Thức ăn Nhà ở Tình cảm gia đình Phương tiện giao thông Tình cảm bạn bè Quần áo Trường học Sách báo Đồ chơi ( HS kể thêm ) - Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả trước lớp . - Các nhóm khác bổ sung . - Mở SGK thảo luận 2 câu hỏi : + Như mọi sinh vật khác , con người cần gì để duy trì sự sống của mình ? + Hơn hẳn những sinh vật khác , - Kết luận : cuộc sống của con người còn cần + Con người và động , thực vật đều những gì ? cần thức ăn , nước uống , không khí , ánh sáng … để duy trì sự sống của mình . + Riêng con người còn cần nhà ở , quần áo , phương tiện giao thông , tinh thần , văn hóa , xã hội … Hoạt động 3 : Trò chơi “ Cuộc hành trình đến hành tinh khác ” . MT : Giúp HS củng cố những kiến thức đã học về những điều kiện cần để duy trì sự sống của con người . PP : Đàm thoại , thực hành . Hoạt động nhóm . - Mỗi nhóm bàn bạc , chọn ra 10 - Chia lớp thành các nhóm nhỏ , phiếu để mang đến “hành tinh khác” phát cho mỗi nhóm một bộ đồ . chơi gồm 20 phiếu bao gồm - Tiếp theo , mỗi nhóm chọn 6 thứ những thứ “cần có” và những thứ cần thiết hơn cả để mang theo . “muốn có” . - Từng nhóm so sánh kết quả của mình với các nhóm khác và giải thích tại sao lại lựa chọn như vậy . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn sức khỏe qua việc đảm bảo các yếu tố cần cho cuộc sống của mình . 5. Dặn dò : (1’) - Xem trước bài “ Trao đổi chất ở người ” . * Buổi chiều : Làm vở bài tập . KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI TUẦN : 1 Tiết : 2 I. MỤC TIÊU : - Nắm được quá trình trao đổi chất ở người . - Kể ra những gì hằng ngày cơ thể con người lấy vào và thải ra trong quá trình sống . Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất . Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . - Có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường trong sạch . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 6 , 7 SGK . - Giấy khổ lớn , bút vẽ . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Con người cần gì để sống . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Trao đổi chất ở người . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự trao đổi chất ở người . MT : Giúp HS kể ra những gì hằng ngày cơ thể con người lấy vào và thải ra trong quá trình sống . Nêu được thế nào là quá trình trao đổi chất . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Kiểm tra và giúp đỡ các nhóm . - Quan sát và thảo luận theo cặp : + Kể tên những gì được vẽ trong hình 1 . + Những thứ gì đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người ? + Những thứ gì đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người không có trong hình ? + Con người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì trong quá trình sống ? - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . - Đọc đoạn đầu mục “ Bạn cần biết ” và trả lời : + Trao đổi chất là gì ? + Nêu vai trò của sự trao đổi chất đối với con người , thực vật và động vật . Hoạt động 2 : Thực hành viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . MT : Giúp HS trình bày một cách sáng tạo những kiến thức đã học về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . PP : Thực hành , động não , đàm thoại . Hoạt động nhóm . - Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp . - Một số em lên trình bày ý tưởng của nhóm mình được thể hiện qua hình vẽ . - Nhận xét , đánh giá sản phẩm các nhóm - Kết luận : + Hằng ngày , cơ thể người phải lấy từ môi trường thức ăn , nước uống , khí ô-xi và thải ra phân , nước tiểu , khí các-bô- níc để tồn tại . + Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy thức ăn , nước , không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa , cặn bã . + Con người , thực vật và động vật có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được . - Yêu cầu các nhóm viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của mình 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường trong sạch . 5. Dặn dò : (1’) - Xem trước bài “ Trao đổi chất ở người (tt) ” . * Buổi chiều : Làm vở bài tập . KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (tt) TUẦN : 2 Tiết : 3 I. MỤC TIÊU : - Nắm được quá trình trao đổi chất ở người . - Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó . Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể . Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hóa , hô hấp , tuần hoàn , bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong và bên ngoài cơ thể . - Có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường trong sạch . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 8 , 9 SGK . - Phiếu học tập . - Bộ đồ chơi “ Ghép chữ vào chỗ … trong sơ đồ ” . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Trao đổi chất ở người . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Trao đổi chất ở người (tt) . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HOC SINH Hoạt động 1 : Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người . MT : HS kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó . Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Quan sát và thảo luận theo cặp : + Chỉ vào từng hình , nói tên và chức năng của từng cơ quan . + Trong số những cơ quan đó , cơ quan nào trực tiếp thực hiện qua trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ? - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . Hoạt động 2 : Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người . MT : HS trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hóa , HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Kiểm tra và giúp đỡ các nhóm . - Ghi tóm tắt nội dung HS trình bày ở bảng . - Giảng về vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể . - Kết luận : @ Những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và các cơ quan thực hiện quá trình đó là : + Trao đổi khí : Do cơ quan hô hấp thực hiện ; lấy khí ô-xi , thải ra khí các-bô-níc + Trao đổi thức ăn : Do cơ quan tiêu hóa thực hiện ; lấy nước và thức ăn có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể , thải chất cặn bã . + Bài tiết : Do cơ quan bài tiết nước tiểu và da thực hiện . @ Nhờ có cơ quan tuần hoàn mà máu đem các chất dinh dưỡng và ôxi tới tất cả các cơ quan của cơ thể và đem các chất thải , chất độc từ các cơ quan của cơ thể đến các cơ quan bài tiết để thải chúng ra ngoài ; đem khí các-bô-níc đến phổi để thải ra ngoài . hô hấp , tuần hoàn , bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong và bên ngoài cơ thể . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Xem sơ đồ trang 9 SGK để tìm các từ còn thiếu cần bổ sung vào cho hoàn chỉnh và tập trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan trong quá trình trao đổi chất . - Một số em lên nói về vai trò của từng cơ quan trong quá trình trao đổi chất . - Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi : + Hằng ngày , cơ thể người phải lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? + Nhờ cơ quan nào mà quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể được thực hiện ? + Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ngừng hoạt động ? - Kết luận : Nhờ có cơ quan tuần hoàn mà quá trình trao đổi chất diễn ra ở bên trong cơ thể được thực hiện . Nếu một trong các cơ quan hô hấp , bài tiết , tuần hoàn , tiêu hóa ngừng hoạt động thì sự trao đổi chất sẽ ngừng và cơ thể sẽ chết . TUẦN : 2 Tiết : 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I. MỤC TIÊU : - Biết các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chất bột đường . - Sắp xếp các thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hay thực vật . Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó . Nói tên và vai trò của những thức ăn chứa chất bột đường ; nhận ra nguồn gốc của những thức ăn chứa chất bột đường . - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . * GDBVMT : Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể , có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 10 , 11 SGK . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Trao đổi chất ở người (tt) . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HOC SINH Hoạt động 1 : Tập phân loại thức ăn . MT : HS biết sắp xếp các thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hay thực vật . Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó . PP : Động não , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Mở SGK và cùng nhau trả lời 3 câu hỏi . Từng nhóm sẽ nói với nhau về tên các thức ăn , đồ uống thường dùng hàng ngày . Sau đó , hoàn thành bảng sau : Tên thức ăn , đồ uống Nguồn gốc Rau cải Đậu cô ve Bí đao Lạc Thịt gà Sữa Nước cam HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Kết luận : Người ta có thể phân loại thức ăn theo các cách sau : + Theo nguồn gốc : động vật hay thực vật Cá Cơm Thịt lợn Tôm - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . Hoạt động 2 : Tìm hiểu vai trò của chất bột đường . MT : HS nói tên và vai trò của những thức ăn có nhiều chất bột đường . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Từng nhóm nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất bột đường có trong hình SGK và vai trò của chất này ở mục “Bạn cần biết” . - Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi : + Nói tên những thức ăn giàu chất bột đường có trong các hình SGK . + Kể tên các thức ăn chứa chất bột đường mà các em ăn hàng ngày . + Kể tên các thức ăn chứa chất bột đường mà em thích ăn . + Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường . - Phát phiếu học tập cho HS . + Theo lượng các chất dinh dưỡng chứa nhiều hay ít trong thức ăn đó . ( bột đường , đạm , béo , vi-ta-min , chất khoáng ) * GDBVMT : Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể , có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . - Nhận xét , bổ sung nếu câu trả lời của HS chưa hoàn chỉnh . - Kết luận : Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể . Nó có nhiều ở gạo , ngô , bột mì , một số loại củ . Đường ăn cũng thuộc loại này . - Kết luận : Các thức ăn chứa nhiều chất bột đường đều có nguồn gốc từ thực vật . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . 5. Dặn dò : (1’) - Xem trước bài “ Vai trò của chất đạm và chất béo ” . Hoạt động 3 : Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất bột đường . MT : HS nhận ra các thức ăn chứa nhiều chất bột đường đều có nguồn gốc từ thực vật . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , cá nhân . - Làm việc với phiếu học tập : Tên thức ăn Từ loại cây nào ? Gạo Ngô Bánh quy Bánh mì Mì sợi Chuối Bún Khoai lang Khoai tây - Một số em trình bày kết quả làm việc với phiếu học tập trước lớp . - Nhận xét , bổ sung . KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học TUẦN : 3 Tiết : 5 Bài : VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO I. MỤC TIÊU : - Biết vai trò của chất đạm và chất béo . - Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm , chất béo . Nêu vai trò của chất đạm , chất béo đối với cơ thể . Xác định được nguồn gốc của những thức ăn chứa chất đạm , chất béo . - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . * GDBVMT : Vai trò của chất đạm , chất béo đối với cơ thể, có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 12 , 13 SGK . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn . Vai trò của chất bột đường . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Vai trò của chất đạm và chất béo . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo . MT : HS nói được tên và vai trò của thức ăn chứa nhiều chất đạm , chất béo . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm đôi . - Từng nhóm nói với nhau tên các thức ăn chứa nhiều chất đạm , chất béo trong hình SGK và cùng nhau tìm hiểu về vai trò của hai chất này - Nhận xét , bổ sung nếu câu trả lời ở mục “Bạn cần biết” . của HS chưa hoàn chỉnh . - Trả lời các câu hỏi : + Nói tên những thức ăn giàu đạm có trong hình . * GDBVMT : Vai trò của chất + Kể tên các thức ăn chứa chất đạm đạm , chất béo đối với cơ thể, có ý mà các em ăn hàng ngày . thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . + Tại sao hàng ngày chúng ta cần ăn - Kết luận : thức ăn chứa nhiều chất đạm ? + Chất đạm tham gia xây dựng và + Nói tên những thức ăn giàu chất đổi mới cơ thể : làm cơ thể lớn lên , béo có trong hình . thay thế những tế bào già bị hủy + Kể tên các thức ăn chứa chất béo hoại và tiêu mòn trong hoạt động mà các em ăn hàng ngày . sống . Vì vậy , chất đạm rất cần cho + Nêu vai trò của nhóm thức ăn sự phát triển của trẻ em . Nó có chứa nhiều chất béo ? nhiều trong thịt , cá , trứng , sữa , đậu … + Chất béo rất giàu năng lượng , giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A , D , E , K . Thức ăn giàu chất béo là dầu ăn , mỡ lợn , bơ , cá , hạt đậu … Hoạt động 2 : Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo . MT : HS phân loại được các thức ăn chứa nhiều chất đạm , chất béo có nguồn gốc từ động , thực vật . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , cá nhân . - Phát phiếu học tập cho mỗi HS . - Làm việc với Phiếu học tập : Tên thức ăn Nguồn gốc Đậu nành Thịt lợn Trứng Thịt vịt Cá Đậu phụ Tôm Thịt bò Đậu Hà Lan Cua , ốc Mỡ lợn Lạc Dầu ăn Vừng Dừa - Kết luận : Các thức ăn chứa - Một số em trình bày kết quả làm nhiều chất đạm và chất béo việc với phiếu trước lớp . đều có nguồn gốc từ động , - Nhận xét , bổ sung . thực vật . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . 5. Dặn dò : (1’) - Xem trước bài “ Vai trò của vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ ” . KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : VAI TRÒ CỦA VI-TA-MIN , CHẤT KHOÁNG VÀ CHẤT XƠ TUẦN : 3 Tiết : 6 I. MỤC TIÊU : - Biết vai trò của vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ . - Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ . - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 14 , 15 SGK . - Giấy khổ to ; bút viết và phấn . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Vai trò của chất đạm và chất béo . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Vai trò của vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ . a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 : Trò chơi thi kể tên các thức ăn chứa nhiều vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ . MT : HS kể được tên một số thức ăn chứa nhiều vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ ; đồng thời nhận ra nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều những chất này . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm . - Chia lớp thành 4 nhóm , mỗi nhóm đều có giấy khổ to . - Hoàn thiện bảng dưới đây : ( 8 phút ) Rau cải Tên thức ăn Nguồn gốc động vật Nguồn gốc thực vật Chứa vi-ta-min Chứa chất khoáng Chứa chất xơ  - Các nhóm trình bày sản phẩm của mình và tự đánh giá trên cơ sở so sánh với sản phẩm của nhóm bạn . x x x x - Tuyên dương nhóm thắng cuộc ( ghi được nhiều tên thức ăn , đánh dấu vào các cột tương ứng đúng ) . Hoạt động 2 : Thảo luận về vai trò của vi-ta-min , chất khoáng , chất xơ và nước MT : HS nêu được vai trò của vi-tamin , chất khoáng , chất xơ và nước . PP : Trực quan , giảng giải , đàm a) Vai trò của vi-ta-min : thoại . - Đặt câu hỏi : Hoạt động lớp . + Kể tên một số vi-ta-min mà em biết . Nêu vai trò của vi-ta-min đó . + Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa - Hs trả lời vi-ta-min đối với cơ thể . - Kết luận : Vi-ta-min là những chất không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động ; nhưng chúng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể . Nếu thiếu vi-ta-min , cơ thể sẽ bị bệnh . b) Vai trò của chất khoáng : - Đặt câu hỏi : + Kể tên một số chất khoáng mà em biết . Nêu vai trò của chất khoáng đó . - Hs trả lời. + Nêu vai trò của nhóm thức ăn chứa chất khoáng đối với cơ thể . - Kết luận : Mọt số chất khoáng như sắt , can-xi tham gia vào việc xây dựng cơ thể . Một số chất khoáng khác cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ để tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển các hoạt động sống . Nếu thiếu các chất khoáng , cơ thể sẽ bị bệnh . c) Vai trò của chất xơ và nước : - Đặt câu hỏi : + Tại sao hàng ngày chúng ta phải ăn các thức ăn có chứa chất xơ ? + Hằng ngày , chúng ta cần uống khoảng bao nhiêu lít nước ? Tại sao cần uống đủ nước ? - Kết luận : + Chất xơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa qua việc tạo thành phân , giúp cơ thể thải được các chất cặn bã ra ngoài . + Hằng ngày , chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước . Nước chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể . Nước còn giúp cho việc thải các chất thừa , chất độc hại ra khỏi cơ thể . Vì vậy , hàng ngày ta cần uống đủ nước . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng . 5. Dặn dò : (1’) - Xem trước bài “ Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ” . TUẦN :4 Tiết : 7 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN ? I. MỤC TIÊU : - Hiểu được vì sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn . - Giải thích được lí do cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn . Nói được tên nhóm thức ăn cần ăn đủ , ăn vừa phải , ăn có mức độ , ăn ít và ăn hạn chế . - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng , đảm bảo tốt về sức khỏe . *GDKNS : KN tự nhận thức về sự cần thiết phối hợp các loại thức ăn; KN tự phục vụ khi lựa chọn cc loại thực phẩm cho bản thn v cĩ lợi cho sức khỏe. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 16 , 17 SGK . - Các tấm phiếu ghi tên hay tranh , ảnh các loại thức ăn . - Sưu tầm các đồ chơi bằng nhựa như gà , cá , tôm , cua … III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Vai trò của vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ? a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Thảo luận về sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn . MT : HS giải thích được lí do cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN *GDKNS : KN tự nhận thức về sự cần thiết phối hợp các loại thức ăn. - Yêu cầu thảo luận câu hỏi : Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn ? - Thảo luận theo các nội dung : + Nhắc lại tên một số thức ăn em thường ăn . + Nêu ngày nào cũng ăn vài món cố định , em sẽ thấy thế nào ? + Có loại thức ăn nào chứa đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng không ? + Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ ăn thịt , cá mà không ăn rau , quả ? + Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ ăn cơm với thịt mà không ăn cá hoặc ăn rau ? - Các nhóm lần lượt trình bày . - Nhận xét . - Kết luận : Mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất dinh dưỡng nhất định ở những tỉ lệ khác nhau . Không một loại thức ăn nào dù chứa nhiều chất dinh dưỡng đến đâu cũng không thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể . An phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn không những đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng đa dạng , phức tạp của cơ thể mà còn giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn , quá trìnht tiêu hóa diễn ra tốt hơn . Hoạt động 2 : Làm việc với SGK tìm hiểu tháp dinh dưỡng cân đối . MT : HS nói được tên nhóm thức ăn cần ăn đủ , ăn vừa phải , ăn có mức độ , ăn ít và ăn hạn chế . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . Hoạt động lớp , cá nhân , nhóm đôi . - Nghiên cứu “ Tháp dinh dưỡng cân đối trung bình cho một người một tháng ” SGK . - Từng nhóm đôi tự đặt câu hỏi và trả lời về nội dung : Nói tên các nhóm thức ăn . - Báo cáo kết quả làm việc của nhóm dưới dạng đố nhau giữa các nhóm . Hoạt động 2 : Trò chơi “ Đi chợ ” . MT : HS biết lựa chọn các thức ăn cho từng bữa ăn một cách phù hợp và có lợi cho sức khỏe . PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại . Hoạt động lớp . - Từng em tham gia chơi sẽ giới thiệu trước lớp những thức ăn , đồ uống mà mình chọn cho mỗi bữa . - Nhận xét xem lựa chọn nào là phù hợp ? *GDKNS : KN tự phục vụ khi lựa chọn cc loại thực phẩm cho bản thn v cĩ lợi cho sức khỏe. - Kết luận : Các thức ăn chứa nhiều chất bột đường , vi-ta-min , chất khoáng và chất xơ cần được ăn đầy đủ . Các thức ăn chứa nhiều chất đạm cần được ăn vừa phải . Đối với các thức ăn chứa nhiều chất béo , nên ăn có mức độ . Không nên ăn nhiều đường và nên hạn chế ăn muối - Hướng dẫn cách chơi : + Treo tranh vẽ một số món ăn , đồ uống ở bảng để HS lựa chọn . + Phát cho mỗi em tham gia trò chơi 3 tờ giấy màu khác nhau ứng với 3 bữa : sáng , trưa , tối . + Mỗi em tham gia chơi sẽ lựa chọn các thức ăn , đồ uống và viết vào các tờ giấy màu phù hợp . 4. Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng , đảm bảo tốt về sức khỏe . 5. Dặn dò : (1’) - Về nhà nói với cha mẹ về nội dung của tháp dinh dưỡng . - Xem trước bài “ Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ? ” .  Buổi chiều : Làm vở bài tập . KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT ? TUẦN :4 Tiết : 8 I. MỤC TIÊU : - Hiểu được vì sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật . - Giải thích được lí do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật . nêu được ích lợi của việc ăn cá . - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng , đảm bảo tốt về sức khỏe . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 18 , 19 SGK . - Phiếu học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) Hát . 2. Bài cũ : (3’) Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ? - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3. Bài mới : (27’) Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ? a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng . b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Trò chơi “ Thi kể tên các món ăn chứa nhiều chất đạm ” . MT : HS lập ra được danh sách tên các món ăn chứa nhiều chất đạm . PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại . Hoạt động lớp , nhóm . - Mỗi đội cử 1 bạn viết tên các món ăn vào tờ giấy khổ to . - Lần lượt 2 đội thi kể tên các món ăn chứa nhiều chất đạm . Mỗi đội trình bày tối đa là 10 phút . Đội nào nói chậm , nói sai hoặc nói trùng tên món ăn của đội kia là thua . Hoạt động 2 : Tìm hiểu lí do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Chia lớp thành 2 đội , mỗi đội cử ra một đội trưởng lên bốc thăm xem đội nào nói trước . - Phát giấy khổ to cho mỗi đội . - Nếu quá 10 phút chưa có đội nào thua , GV cho kết thúc cuộc chơi và yêu cầu 2 đội dán bảng danh sách của mình ở bảng . Đội nào ghi được nhiều món ăn hơn là thắng . vật . MT : HS kể được tên một số món ăn vừa cung cấp đạm động vật , vừa cung cấp đạm thực vật . Giải thích được tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc đạm thực vật . PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại . - Đặt vấn đề : Tại sao chúng ta nên Hoạt động lớp , nhóm . ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ? - Chia lớp thành các nhóm nhỏ , phát phiếu học tập cho mỗi nhóm để giải quyết câu hỏi trên . - Cả lớp cùng đọc lại danh sách các món ăn chứa nhiều chất đạm do các em lập nên qua trò chơi ở HĐ1 và chỉ ra món ăn nào vừa chứa đạm động vật , vừa chứa đạm thực vật . - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc theo yêu cầu của Phiếu học tập : + Đọc các thông tin sau : 1. Thịt : Có nhiều chất đạm quý không thay thế được ở tỉ lệ cân đối . Đặc biệt có nhiều chất sắt dễ hấp thụ . Tuy nhiên , trong thịt lại có nhiều chất béo . Trong quá trình tiêu hóa , chất béo này tạo ra nhiều chất độc . 2. Cá : Dễ tiêu , có nhiều chất đạm quý . Chất béo của cá không gây xơ vữa động mạch . 3. Đậu : Các loại đậu vừa giàu đạm , dễ tiêu ; vừa giàu chất béo có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch . 4. Vừng , lạc : Cho nhiều chất béo , chất đạm . + Trả lời các câu hỏi sau : a) Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hay đạm thực vật ? b) Trong nhóm đạm động vật , tại sao chúng ta nên ăn cá ? - Các nhóm trình bày cách giải thích của nhóm mình trên cơ sở xử lí các thông tin trong Phiếu học tập . - Đọc mục “Bạn cần biết” SGK . - Kết luận : + Mỗi loại đạm có chứa những chất bổ dưỡng ở tỉ lệ khác nhau . An kết hợp cả 2 loại đạm sẽ giúp cơ thể có thêm những chất dinh dưỡng bổ sung cho nhau , giúp cơ quan tiêu hóa hoạt động tốt hơn . Nên ăn từ 1/3 đến ½ lượng đạm động vật . + Nên ăn thịt ở mức độ vừa phải . Nên ăn cá vì đạm cá dễ tiêu . Mỗi tuần , nên ăn tối thiểu 3 bữa cá . 4. Củng cố : (3’)
- Xem thêm -