Tài liệu Giáo án gdcd 7 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 123 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Hoài Châu Ngày soạn : 15.08.2013 Tiết 1 SOÁNG GIAÛN DÒ I/ MUÏC TIEÂU : -Giúp hs hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị. -Hình thành ở hs thái độ quí trọng sự giản dị, chân thật; xa lánh lối sống xa hoa, hình thức. -Hs biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người; biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: -GV: + Tranh ảnh, câu chuyện thể hiện lối sống giản dị. + Tham khảo SGV, SGK, giáo án. -HS : + Đọc tham khảo câu hỏi SGK. + Tìm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị ở nhiều khía cạnh khác nhau. III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1/ ổn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ : 2’ Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. 3/ Bài mới : Giới thiệu bài : 2’ Giản dị là phẩm chất đạo đức cần cỏ ở mỗi người chúng ta, sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. Vậy sống giản dị là sống như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. I/ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Tì GV m hiể u tru yệ n đọ c:T G NOÄI DUNG Bác ăn mặc đơn giản khô GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 1 Trường THCS Hoài Châu ng cầu kì. Thá i độ châ n tình cởi mở. -Lời nói dễ hiểu , gần gũi, thân thư ơng với mọi ngư ời. GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 2 Trường THCS Hoài Châu GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 3 Trường THCS Hoài Châu II/ Bài học: Sốn g giản dị là sốn g phù hợp với điều kiện hoà n cản h của bản thân , gia đình và xã hội. +kh ông xa hoa, lãng phí. +kh ông cầu kì, kiểu các h. GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 4 Trường THCS Hoài Châu +kh ông chạ y theo nhữ ng nhu cầu vật chất và hình thức bề ngo ài. Sốn g giản dị sẽ đượ c mọi ngư ời xun g qua nh yêu mến , cảm thôn g và giúp đỡ. III/ Luy ện tâp : a. GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 5 Trường THCS Hoài Châu Bức tran h 3. b. Lời nói ngắ n gọn, dễ hiểu . Đố i xử với mọi ngư ời luôn châ n thàn h cởi mở. - 2 hs đọc diễn cảm truy ện. Bác mặc bộ quầ n áo kaki, đội mũ vải đã GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 6 Trường THCS Hoài Châu bạc màu và đi đôi dép cao su. Bác cười đôn hậu và vẫy chà o đồn g bào. Thá i độ thân mật như ngư ời cha hiền đối với các con. Câu hỏi đơn giản : Tôi nói đồn g bào có ngh e rõ GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 7 Trường THCS Hoài Châu khô ng? Bác ăn mặc đơn giản và thái độ châ n tình đã xoá đi nhữ ng gì còn xa các h giữa Bác với nhâ n dân. Bác ở nhà sàn. -Đồ GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 8 Trường THCS Hoài Châu dùn g của Bác bằn g gỗ đơn giản . Bữa ăn chỉ có rau muố ng, trứn g raùn g , … -Hs nêu 1 số tấm gươ ng mà các em biết đượ c. GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 9 Trường THCS Hoài Châu Sốn g giản dị sẽ có nhiề u thời gian điều kiện để học hàn h, đỡ phí tiền của cha mẹ vào nhữ ng chi tiêu chư a cần thiết . -Hs nêu một GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 10 Trường THCS Hoài Châu số biểu hiện . Hs thảo luận và rút ra nhậ n xét đán h giá. +Số ng khô ng xa hoa, lãng phí. +Kh GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 11 Trường THCS Hoài Châu ông cầu kì. +Kh ông chạ y theo nhữ ng nhu cầu vật chất . Hs đọc phầ n nội dun g bài học. -Hs đọc bài tập và trả lời câu hỏi. -Hs đọc câu b. và trả GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 12 Trường THCS Hoài Châu lời câu hỏi. Ho ạt độ ng 1: Gv gọi hs đọc diễn cảm truy ện “ Bác Hồ tron g ngà y tuyê n ngô n độc lập “ Qua truy ện đọc em có nhậ n xét gì về tran g phụ c, tác pho ng GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 13 Trường THCS Hoài Châu và lời nói của Bác Hồ ? The o em, nhữ ng biểu hiện đó đã có tác độn g như thế nào tới tình cảm của nhâ n dân ta? Gv nêu thê m một số ý: Cá ch ăn GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 14 Trường THCS Hoài Châu mặc khô ng cầu kì của Bác phù hợp với hoà n cản h đất nướ c khi đó khá c với trí tưở ng tượ ng của mọi ngư ời, xua tan tất cả nhữ ng gì còn xa các h giữa Bác với nhâ n dân. GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 15 Trường THCS Hoài Châu Th ái độ châ n tình và lời nói gần gũi thân thư ơng với mọi ngư ời. Ngo ài nhữ ng biểu hiện về lối sốn g giản dị của Bác tron g truy ện vừa đọc, em hãy nêu 1 vài biểu hiện khá c GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 16 Trường THCS Hoài Châu thể hiện lối sốn g giản dị của Bác mà em đã đượ c ngh e kể hoặ c xem sách báo ? GV: Đó là nhữ ng biểu hiện về lối sốn g giản dị của Bác . Vậy tron g cuộ c sốn g thực tế hàn GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 17 Trường THCS Hoài Châu g ngà y có rất nhiề u tấm gươ ng biểu hiện lối sốn g giản dị . Em hãy nêu 1 vài tấm gươ ng sốn g giản dị tron g nhà trườ ng, tron g cuộ c sốn g? GV chốt lại: Tro ng cuộ c sốn g GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 18 Trường THCS Hoài Châu qua nh ta, sự giản dị đượ c biểu hiện ở nhiề u khía cạn h khá c nha u. Giả n dị chín h là cái đẹp son g nó khô ng chỉ là vẻ đẹp bề ngo ài mà là sự kết hợp hài hoà với vẻ đẹp bên GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 19 Trường THCS Hoài Châu tron g. Giả n dị khô ng chỉ biểu hiện ở lời nói, ở các h ăn mặc và việc làm mà còn thể hiện qua sự suy nghĩ , hàn h độn g của mỗi ngư ời tron g cuộ c sốn g và tron g nhữ ng điều kiện GV: Võ Văn Thời Giáo án GDCD 7 Tr 20
- Xem thêm -