Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 10_2

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy Ngày soạn :18.8.2013 Tiết : 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. Mục tiêu: * Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. - Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. * Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị. * Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ.. HĐ2. Tìm hiểu về nghề điện dân dụng GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung nghề điện đân dụng. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. HĐ3. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. GV: cho h/s nghiên cứu làm bài tập trong SGK GV: Kết luận. GV: Bùi Như Đậu Nội dung I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống. - Trong sản xuất cũng như trong đời sống hầu hết các hoạt động đều gắn liền với việc sử dụng điện năng. - Nghề điện góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng. 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng. - Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. - Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt. - Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa , khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy thiết bị điện. GV: Công việc lắp đặt đường dây cung cấp 3. Điều kiện làm việc của nghề điện điện thường được tiến hành trong môi trường dân dụng. như thế nào ? - Bao gồm: HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện + Việc lắp đặt đường dây sửa chữa , hiệu nhóm trình bày nội dung. chỉnh các thiết bị trong mạng điện GV: Bổ sung và kết luận. thường phải tiến hành : ngoài trời , trên cao, lưu động , gần khu vực có điện. + Công tác bảo dưỡng , sửa chữa và hiệu chỉnh các thiết bị điện thường được tiến hành trong nhà, trong điều kiện môi trường bình thường. 4.Yêu cầu của nghề điện đối với người GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội lao động. dung sau: - Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK. văn hoá 9/12. GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với - Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa người lao động. lắp đặt mạng điện, trong nhà... - Kiến thức. - Thái độ: An toàn lao động, khoa học, - Kỹ Năng: kiên trì. - Thái độ: - Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, không - Sức khoẻ: bệnh tật GV: Bổ sung và kết luận. 5.Triển vọng của nghề. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm về sự phát triển của nghề điện trong tương lai HS: Hoạt động nhóm, đại diện nhóm trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được đào tạo ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được hoạt động ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời GV: Bổ sung và kết luận 6. Những nơi đào tạo nghề. + Ngành điện trong các trường kĩ thuật và dạy nghề. + Trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp. + Các trung tâm dạy nghề các huyện và tư nhân. 7.Những nơi hoạt động nghề. 4. Củng cố và dăn dò - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả, khên thưởng các nhóm, cá nhân tích cực tham gia hoạt động học tập. - Về nhà các em học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài đọc và xem trước bài 2 SGK. GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Tuần :2 Tiết : 2 Trường THCS Coppy Ngày soạn :25.8.2012 Ngày dạy :27.8.2012 BÀI 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ngượi lao động? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1.Giới thiệu bài học HĐ 2.Tìm hiểu dây dẫn điện GV: Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh quan sát H2.1 hoạt động nhóm làm bài tập vào bảng 2.1 Trong 5 phút. Đại diện nhóm đứng lên trình bày. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, Đại diên học sinh trình bày bài: GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Bùi Như Đậu I.Dây dẫn điện 1.Phân loại - Một số loại dây dẫn điện: dây trần, dây dẫn bọc cách điện, dây dẫn nhiều sợi. - Tranh hình 2.1 ( Mẫu vật ) - Có nhiều loại dây dẫn: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây trần và dây bọc cách điện. - Theo vật liệu làm lõi, dây dẫn điện có các loại dây đồng và dây nhôm . - Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi. Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 GV: Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây dẫn điện thường làm bằng gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Vỏ cách điện thường làm bằng chất liệu gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? HS: Trả lời Trường THCS Coppy 2. Cấu tạo của dây dẫn điện được bọc cách điện. - Gồm 2 phần chính là phần lõi và vỏ cách điện. 3. Sử dụng dây dẫn điện. - Lưu ý: + Lưu chọn dây dẫn khi thiết kế và lắp GV: Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà đặt mạng điện trong nhà. tại sao người công nhân phải lựa chọn dây + Sử dụng dây dẫn điện trong cuộc dẫn điện theo thiết kế của mạng điện? sống hằng ngày. HS: Nghiên cứu trả lời GV: Hướng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây - M( nxF ) dẫn bọc cách điện M( nxf ) + M: Là lõi đồng. GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện. + n: Là số lõi dây. + F: Là tiết diện của lõi dây dẫn. HĐ 3. Tìm hiểu về dây cáp điện. GV: Em hiểu dây cáp điện là dây ntn ? HS: Trả lời. GV: Đưa ra một số mẫu dây dẫn và cáp Cho học sinh quan sát và phân biệt được hai loại đó? HS: Làm việc theo nhóm, quan sát và mô tả cấu tạo của dây cáp điện? HS: Đại diện nhóm lần lượt trình bày GV: Nhận xét và rút ra kết luận II. Dây cáp điện - Dây cáp điện gồm nhiều dây dẫn được bọc cách điện.. 1. Cấu tạo. - Cấu tạo gồm: 3 phần chính; + Lõi cáp: thường làm bằng đồng hoặc nhôm, + Vỏ cách điện: thường làm bằng cao su, + Vỏ bảo vệ: GV: Lõi cáp thường làm bằng những vật liệu gì? HS: Trả lời GV: Vỏ cách điện thường làm bằng những vật liệu gì? HS: Trả lời GV: Cho học sinh liên hệ thực tế để có thể kể ra cáp điện được dùng ở đâu ? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho học sinh quan sát hình 2.4 và đặt câu hỏi đối với mạng điện trong nhà dây cáp điện được lắp đặt ở đâu? GV: Bùi Như Đậu 2. Sử dụng cáp điện. - Các loại cáp được dùng để truyền tảI điện từ những nhà máy phát điện cho những hộ đông người; truyền biến áp, cáp ngầm, Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy HS: Quan sát nghiên cứu trả lời - Hình 2.4 - Lấy điện từ mạng hạ áp vào nhà. GV: Em hiểu thế nào là vật liệu cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét Kết luận. GV: Tại sao trong lắp đặt mạng điện lại phải dùng những vật cách điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Những vật cách điện này phải đạt những yêu cầu gì? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Cho h/s làm bài tập trong SGK để hiểu rõ thêm vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà. III. Vật liệu cách điện VD: sứ, gỗ, cao su, lưu hoá, chất cách điện tổng hợp, - Đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn cho người và thiết bị. - Cách điện cao, chống ẩm, chịu nhiệt tốt 4. Củng cố và dặn dò 5/: - GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài - Yêu cầu học sinh làm được một bản sưu tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả được cấu của một số vật mẫu trong bản sưu tập đó. - Về nhà học bài đọc và xem trước Bài 3 SGK ………………………………………………………………………………………………. Tuần :3 Tiết : 3 Ngày soạn :01.9.2012 Ngày dạy :3.9.2012 BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I. Mục tiêu: - Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường. - Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên; - Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng - Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu dây dẫn của dây cáp điện ? Nêu ví dụ về một số vật liêu cách điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiệu bài học. GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy - Đối với nghề điện, động hồ đo điện được sử dụng rất rộng rãi và đóng vai trò rất quan trọng. HĐ 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện GV: Em hãy kể tên các đồng hồ đo điện mà em biết? HS: Kể ra một số đồng hổ đo điện thông dụng GV: Yêu cầu em khác bổ sung.. Để hiểu rõ hơn GV cho HS hoạt động nhóm làm vào bảng 3.1 SGK HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo GV: Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp? HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện. GV: Công tơ điện được lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích gì? HS: đo điện năng tiêu thụ. GV: Hướng dẫn và rút ra kết luận - Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật HĐ 3: Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện: GV: Người ta dựa vào đại lượng cần đo mà phân loại đồng hồ đo điện theo bảng 3 - 2 GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học tập cho từng nhóm điền những đại lượng cần đo.. HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo. GV: Nhận xét từng nhóm rút ra kết luận.. Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ ? GV: Gọi HS lên bảng đọc các kí hiệu VD: Vôn kế thang đo 6V, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: 6 x 2,5 0,15V 100 I. ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. - Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn năng, Ôm kế. - Đại lưong cần đo của đồng hồ đo điện: Cường độ dòng điện, điện trở mạch điện, công suất tiêu thụ của mạch điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, điện áp. - Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật 2. Phân loại đồng hồ đo điện - Treo đáp án đúng Bảng 3 – 2 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện - Treo bảng 3 - 3 GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ HS: Phát biểu GV: Rút ra kết luận HĐ 2.Tìm hiểu dụng cụ cơ khí. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ từ 2- 4 học sinh GV: Bùi Như Đậu II. Dụng cụ cơ khí. Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 GV: Cho các nhóm làm làm bài tập. Hãy điền tên và công dụng của những dụng cụ cơ khí vào những ô trống trong bảng HS: Làm việc theo nhóm HS : Đại diên nhóm trình bày bài làm. HS: nhận xét chéo bài làm GV: nhận xét rút ra kết luận GV: Đưa ra một số dụng cụ cơ khí thông thường để học sinh nhận biết nêu công dụng của các dụng cụ cơ khí đó. Trường THCS Coppy 1) Thước: dùng để đo kích thước , khoảng cách cần lắp đặt điện. 2) Thước cặp: dùng để đo kích thước bao ngoài cảu một vật hình cầu, trụ , kích thước các lỗ, chiều sâu cảu các lỗ, bậc 3) Panme: Là dụng cụ đo chính xác , có thể đo được sự chênh lệch kích thước tới 1/100 mm. 4) Tuốc nơ vít: dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loại: 4 cạnh và 2 cạnh. 5) Búa: để đóng tạo lực khi cần gán các thiết bị lên tường trần nhà ngoài ra còn để nhổ đinh. 6) dùng để cưa cắt các loại nống nhựa , ống kim loại theo kích thước yêu cầu. 7) Kìm: dùng để cắt dây dẫn thoe chiều dài đã định , để tuốt dây và giữ dây dẫn khi cần nối. 8) Khoan máy: để khoan lỗ trên gỗ hoặc bê tông để lắp đặt dây dẫn , thiệt bị điện. 4. Củng cố và dặn dò 4/: - GV: Gọi 1- 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK a. Dẫn trên lớp. - Làm bài tập ở cuối bài b. Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài - Đọc và xem trước bài 4 SGK. ……………………………………………………………………………………………….. Tuần :4 Tiết : 4 Ngày soạn :8.9.2012 Ngày dạy :10.9.2012 BÀI 4 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 5/ ? Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ 1. Giới thiệu bài học: Nội dung HĐ 2.Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành. GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: + Kết quả thực hành + Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao tác chính xác. + Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. HĐ 3. Tìm hiểu đồng hồ đo điện - GV: giao cho các nhóm đồng hồ đo điện: ampe kế, vôn kế, công tơ điện GV: Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm. GV: Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện. HS: Làm việc theo nhóm theo các nội dung sau: + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện. + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại lượng gì? HS: đo điện năng tiêu thụ.. + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. II. Nội dung và trình tự thực hành 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. GV: Bùi Như Đậu - (SGK) Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. 4. Củng cố và Hướng dẫn về nhà 4/ . GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước phần 2 sử dụng đồng hồ. ……………………………………………………………………………………………….. Tuần :5 Tiết : 5 Ngày soạn :15.9.2012 Ngày dạy :17.9.2012 BÀI 4 TH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ 1. Giới thiệu bài học: Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu dụng cụ của học sinh. Giới thiệu bài học . HĐ 2.Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đo điện: GV: Bùi Như Đậu Nội dung 2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: HS: Làm việc theo nhóm theo những nội dụng sau: GV: Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện HS: Lần lượt lên đọc KH GV: Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK. GV: Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? Kể tên những phần tử đó? HS: Làm vào bảng SGK (19) GV: Nguồn điện được nối với những đầu nào của công tơ điện ? HS: Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3 của công tơ điện. GV: Phụ tải được nối với đầu nào của công tơ điện? HS: Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của công tơ điện. GV: Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK. GV: Hướng dẫn học sinh, làm mẫu cachs đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các bước sau: + Đọc và ghi chỉ số của công tơ trước khi tiến hành đo. + Quan sát tình trạng làm việc của công tơ. + Tính kết quả tiêu thụ điện năng sau 30/ - HS: Tiến hành đo điện năng GV: Đi tới các nhóm để hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc. Trường THCS Coppy điện. a.Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện. Số TT Tên các phần tử 1 Công tơ 2 Ampe kế 3 Phụ tải 4 5 - Sơ đồ mạch điện hình 4-2 SGK. 4. Củng cố: 2/ GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo 5. Hướng dẫn về nhà 2/ . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem lại phần 2 sử dụng đồng hồ để giờ sau viết báo cáo thực hành. ……………………………………………………………………………………………… GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Tuần :6 Tiết : 6 Trường THCS Coppy Ngày soạn :22.9.2012 Ngày dạy :24.9.2012 BÀI 4 TH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ 1. Giới thiệu bài học: HĐ 2.Viết báo cáo thực hành IV. Báo cáo thực hành: GV: Cho học sinh viết báo cáo thực hành theo nội dung đã thực hành của bài trước theo mẫu sau: BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN Họ và Tên: 1:………………………. Họ và Tên:………………….... 2:……………………….. 1:…………………………... 3:………………………. 2:……………………………... Lớp: 9………………….. 3:………………………………. Lớp: 9…………. GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng học sinh làm bài; HS : Chép mẫu báo cáo thực hành. Chỉ số Chỉ số Số Điện công công vòng năng tơ tơ sau quay tiêu trước khi đo thụ khi đo 4. Củng cố: 2/ - GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo. - Trình tự và thao tác đo. 5. Hướng dẫn về nhà 1/ . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành. ………………………………………………………………………………………………. Tuần :7 Ngày soạn :29.9.2012 Tiết : 7 Ngày dạy :01.10.2012 BÀI 5 TH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiệu bài học: HĐ 2: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ 3.Tìm hiểu mối nối dây dẫn điện. GV: giao cho nhóm 1 bộ 5 loại mối nối mẫu GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm: GV: Cho học sinh quan sát hình 5.1 sgk về các loại mối nối dây dẫn điện GV: Hướng dẫn học sinh phân loại mỗi nối mẫu theo hình vẽ trong sách. GV: Hướng dẫn học sinh nhận xét các mối nối mẫu để rút ra kết luận về yêu cầu kỹ thuật I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - SGK. II.Nội dung và trình tự thực hành. 1.Một số kiến thức bổ trợ: a. Các loại mối nối dây dẫn điện: - Mối nối thẳng - Mối nối phân nhánh - Mối nối dùng phụ kiện b.Yêu cầu mối nối. - Dẫn điện tốt. - Có độ bền cơ học cao. - An toàn điện. - Đảm bảo về mặt mỹ thuật. 2.Quy trình nối dây dẫn điện. HĐ 4.Tìm hiểu quy trình chung nối dây dẫn điện. GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quy trình chung nối dây dẫn điện và giải thích tạo sao lại không đảo thứ tự các bước trong quy trình. Bóc vỏ cách điện  Làm sạch lõi  Nối dây  Kiểm tra mối nối  Hàn GV: Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? Những yêu cầu đó thể hiện trong các mối nối  Cách điện mối nối. bước của quy trình nối dây ntn? HS: Dẫn điện tốt. Có độ bền cơ học cao. Bước1: Bóc vỏ cách điện. GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy An toàn điện. Đảm bảo về mặt mỹ thuật - Bóc cắt vát hình 5.2 GV: Bổ sung và kết luận: - Bóc phân đoạn hình 5.3 + Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi để mối nối dẫn điện tốt. Bước 2: Làm sạch lõi. + Hàn mối nối để làm tăng độ bền cơ học - Hình 5.4 SGK. cho mối nối và tăng khả năng dẫn điện. + Bọc cách điện để đảm bảo an toàn điện. Bước 3: Nối dây HĐ 5. TH nối nối tiếp dây dẫn điện GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm a. Nối nối tiếp dây dẫn lõi 1 sợi. GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; nối dây. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình - Uốn gập lõi. nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. - Vặn xoắn HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng - Kiểm tra mối nối dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. GV: Yêu cầu học sinh quan sát lại mối nối mẫu và giải thích cho các em nhận biết sự khác nhau của hai mối nối. b. Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều sợi. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình - Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi. nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. - Lồng lõi. HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng - Vặn xoắn. dẫn thường xuyên cho từng nhóm - Kiểm tra mối nối. và tới từng học sinh. 4. Củng cố. 2/ GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí. + Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không? + Thái độ tham gia thực hành ntn? GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà1/. - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính để giờ sau thực hành. ……………………………………………………………………………………………… Tuần :8 Tiết : 8 Ngày soạn :6.10.2012 Ngày dạy :8.10.2012 BÀI 5 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( Tiết 2 ) I. Mục tiêu: a) Kiến thức: - Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện b) Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy c) TháI độ: Nghiêm túc trong thực hành, dọn dẹp vệ sinh lớp học sau khi thực hành. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1’: 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ ? Nêu yêu cầu của mối nối dây dẫn điện và quytrình nối dây dẫn điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ2.Tìm hiểu mối nối phân nhánh. GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; nối dây. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. HĐ3.Tìm hiểu nối dây dùng phụ kiện. GV: Hướng dẫn học sinh làm một số mối dây với các thiết bị: công tắc điện ổ cắm GV: Bùi Như Đậu Nội dung A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu: - SGK. a. Thực hành mối nối rẽ. * Mối nối lõi một sợi. - Uốn gập lõi. - Vặn xoắn. - Kiểm tra mối nối. * Nối dây lõi nhiều sợi: - Bóc vỏ cách điện. - Nối dây. - Kiểm tra mối nối. b. Nối dây bằng phụ kiện. * Nối dây bằng vít: - Làm khuyên kín Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 điện và hộp nối dây. HS: Tiến hành làm việc theo nhóm nhỏ, nối dây công tắc điện, ổ cắm điện và hộp nối dây dưới sự giám sát của GV. GV: Kiểm tra sản phẩm và chuẩn bị cho học tập bài sau. Trường THCS Coppy - Làm khuyên hở - Nối dây. * Nối bằng đai ốc, nối dây. - Làm đầu nối thẳng. - Nối dây dẫn. - Kiểm tra mối nối. 4. Củng cố. 3/ GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí. + Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không? + Thái độ tham gia thực hành ntn? GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà 1/. - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính, mỏ hàn, thiếc để giờ sau thực hành. ……………………………………………………………………………………………… Tuần :9 Tiết : 9 Ngày soạn :13.10.2012 Ngày dạy :15.10.2012 BÀI 5 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu quy trình chung thực hiện mối nối ? GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ2.Tìm hiểu cách điện mối nối. GV: Hướng dẫn họ sinh cách điện mối nối bằng băng dính cách điện GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Chọn trong các mối nối thực hành bọc băng dính cách điện giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. Nội dung ghi bảng B.Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - SGK. b. Cách điện mối nối. Hình 5 -12 Hình 5 - 13 4. Củng cố. 3/ GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không? + Thái độ tham gia thực hành ntn? GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà 2/. - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính, mỏ hàn, thiếc để giờ sau thực hành. ………………………………………………………………………………………………. Tuần :10 Ngày soạn :20.10.2012 Tiết : 10 Ngày dạy :22.10.2012 KIỂM TRA TH I. Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về vật liệu điện, các dụng cụ dùng trong mạng điện gia đình. - Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Coppy phương pháp cho phù hợp. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - Thầy: Đề thi, đáp án, cách chấm điểm. - Trò: ôn tập những phần đã học, chuẩn bị giấy kiểm tra. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức:1/ 2. Kiểm tra: Cõu 1 : Hóy thưc hiện mối nối thẳng (rẽ nhánh) dây dẫn lừi một sơi ? Câu 2 : Gia đỡnh A cú cỏc loại đồ dùng điện với tổng công suất là 24 kw. Nếu gia đỡnh A sử dụng hết cỏc loại đồ dùng điện mỗi ngày 2h thỡ điện năng tiêu thụ của gia đinh đó trong thỏng (30 ngày / thỏng)là bao nhiờu ? Cõu1 a) Yêu cầu mối nối: - Dẫn điện tốt: Điện trở mối nối nhỏ để dòng điện truyền qua dế dàng. Muốn vậy, các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn và mối nối phải chặt. - Có độ bền cơ học cao: Phải chịu đựoc sức kéo, cắt và sự rung chuyển. - An toàn điện: Được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện. - Đảm bảo về mặt mĩ thuật: Mối nối pahỉ gọn và đẹp. 6đ Cõu2 - Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện được xác định - A = P*t Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một ngày là A = 24*2= 48 kwh Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong một tháng là 48*30 =1440 kwh 4đ IV : Tông kết và dăn dũ. GV . Thu sản phẩm về nhà chấm Nhận xột tiết kiểm tra HS . thu dọn vệ sinh và nạp sản phẩm Đọc trước bài 6 sgk GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 Tuần :11 Tiết :11 Trường THCS Coppy Ngày soạn :27.10.2012 Ngày dạy :29.10.2012 BÀI 6 THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện, bảng điện. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện. - Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ( Không có ) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. GV: Giới thiệu bài học. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành. - Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - SGK. HĐ2: Tìm hiểu chức năng của bảng điện GV: Cho học sinh quan sát hình 6.1 kết hợp với mạch điện thực tế ở lớp học và mô tả theo yêu cầu sau: GV: Em hãy liệt kê những thiết bị được lắp đặt trên bảng điện? Trình bày chức năng của thiết bị đó trong mạch điện? II. Nội dung và trình tự thực hành. 1.Tìm hiểu chức năng của bảng điện - Mạng điện trong nhà thường có hai loại bảng điện: bảng điện chính và bảng điện nhánh… - Những thiết bị được lắp trên bảng điện: +) Cầu chì: bảo vệ mạch điện, tránh đoản GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ 9 HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Bảng điện trong lớp học là bảng điện chính hay bảng điện nhánh của hệ thống điện của trường học? HS: là bảng điện nhánh… GV: Em hãy mô tả bảng điện nhánh của mạng điện nhà em ? HS: gồm 2 cầu chì, 2 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển, 1 bóng đèn. GV: Rút ra kết luận về vai trò, chức năng bảng điện trong mạng điện trong nhà: bảng điện trong nhà dùng dể phân phối điểu khiển nguồn năng lượng điện cho mạng điện và những đồ dùng điện. Trường THCS Coppy mạch. +) Ổ cắm: dùng để đưa điện vào dụng cụ dùng điện. +) Công tơ: dùng để nối hoặc cắt dụng cụ điện với nguồn điện ( n < 500V ) +) Cầu dao: dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay đơn giản, được sử dụng trong các mạch điện có điện áp nguồn cung cấp đến 200V ( điện 1 chiều ) và đến 300V ( điện xoay chiều). +) Áptômát: là khí cụ điện dùng để tự động cắt mạch điện, bảo vệ quá tải, ngắt mạch và sụt áp… 2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. HĐ3: Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt mạch điện. a. Sơ đồ nguyên lý: GV: Cho học sinh quan sát một số sơ đồ - Sơ đồ hình 6-2. điện cho học sinh nhận biết, phân biệt sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện. HS: Làm việc theo nhóm để tìm hiểu sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt bảng điện, trả lời câu hỏi. GV: Mạch điện, bảng điện gồm những phần tử gì? Chúng được nối với nhau như thế nào? HS: Gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. điều khiển, 1 bóng đèn. Cầu chì, công tắc được nối tiếp với dụng cụ Vẽ dùng điện. ổ cắm, bóng đèn được đường dây mắc song song với nguồn điện nguồn. HS: Làm việc theo nhóm để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện, giáo viên hướng dẫn - Xác định học sinh vẽ. vị trí để GV: Giải thích cho học sinh hiểu từ một sơ bảng điện, đồ nguyên lý, chúng ta có thể xây bóng đèn dựng được một sơ đồ lắp đặt và phải tuỳ thuộc vào mục đích người sử - Xác định dụng. vị trí cácthiết bị điện trên bảng điện. GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN
- Xem thêm -