Tài liệu Giáo án cộng các số tròn chục

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 214 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 24 7 Môn: Toán Tiết 94: Cộng các số tròn trục A. Mục tiêu: - Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90; giải được bài toán có phép cộng.. - Bài tập cần làm: Bài 1.2.3. B. Chuẩn bị: - Thẻ một chục que tính trong bộ đồ dùng học Toán lớp 1. C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy A. Kiểm tra bài cũ: - Cho HS nêu các số tròn chục. - Số 30, 50, 90 gồm mấy chục và mấy đơn vị? - GV nhận xét tuyên dương. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Cộng các số tròn chục - Ghi tên bài 2. Giới thiệu cộng các số tròn chục: (theo cột dọc) ● Bước 1: Hướng dẫn HS thao tác trên các que tính - Lấy 30 que tính (3 bó que tính). GV hỏi: 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? - GV viết: 3 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị như SGK - Cho HS lấy tiếp 20 que tính (2 bó que tính), xếp dưới 3 bó que tính trên. Hỏi: 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? - Có 30 que tính thêm 20 que tính là cách tính của phép tính gì ? - Có tất cả bao nhiêu que tính? - 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị? - Viết 5 ở cột chục và 0 ở cột đơn vị (dưới vạch ngang) như sách Toán 1. Chục Đơn vị 3 0 +2 0 5 0 ● Bước 2: Hướng dẫn cách làm tính cộng. Hoạt động học - 4 HS đếm số. - 90: 9 chục và 0 đơn vị, ... - Nhận xét bạn. - Lắng nghe. Nhắc lại tên bài. ● HS quan sát và thao tác theo hướng dẫn - Mỗi HS lấy 30 que tính. - 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị. - Mỗi HS lấy 2 bó que tính. - 20 gồm 2 chục và 2 đơn vị. - Phép cộng. - 50 que tính. - 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị. ● HS quan sát, nêu cách tính. - GV hướng dẫn HS thực hiện hai bước: 30 + 20 ♦ Đặt tính: - Viết 30 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột với chục, - HS nêu lại cách đặt tính. đơn vị thẳng cột với đơn vị. - Viết dấu + - Kẻ vạch ngang ♦ Tính (từ phải sang trái) Chục Đơn vị 3 0 ♦ 0 cộng 0 bằng 0, viết 0 ♦ 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 +2 0 Vậy: 30 + 20 = 50 5 0 3. Thực hành: Bài 1: Tính - Cho HS nêu yêu cầu. - Chữa bài (bảng lớp). - Tính. - HS làm bài vào SGK. - HSY chữa bài. - Vài HS nêu lại cách tính. Bài 2: Tính nhẩm - Tính nhẩm. - Cho HS nêu yêu cầu của bài. - GV hướng dẫn HS cộng nhẩm một số tròn chục với - Quan sát. một số tròn chục. + Muốn tính: 20 + 30. + Ta nhẩm: 2 chục + 3 chục = 5 chục. + Vậy: 20 + 30 = 50. - Làm bài. - Cho HS tiến hành làm. (Cả 3 đối tượng đều hoạt động trên lớp) - Nêu miệng. - Chữa bài: Đọc kết quả theo từng cột. Bài 3: * HSG đọc bài toán. - Cho HS đọc bài toán. * HSG: Thùng thứ nhất đựng 20 gói + Bài toán cho biết gì? bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. - HSG: Hỏi cả 2 thùng đựng bao nhiêu + Bài toán hỏi gì? gói bánh ? - Hướng dẫn ghi tóm tắt: * HSY: 20 gói bánh. + Thùng thứ nhất có mấy gói bánh? * HSY 30 gói bánh. + Thùng thứ hai, có mấy gói bánh? + Bài toán hỏi gì? → Vừa hỏi vừa ghi tóm tắt: Thùng thứ nhất: 20 gói bánh. Thùng thứ hai: 30 gói bánh Cả hai thùng: … gói bánh? * Làm tính cộng. * Muốn biết cả hai thùng có mấy gói bánh ta làm sao? - HS làm bài vào vở. - Y/C giải bài toán vào vở. GV giúp đỡ HSY, HS còn - 2 HS làm bảng nhóm lúng túng. - Cả lớp cùng chữa bài. - Nhận xét bài làm. C. Củng cố –Dặn dò: - Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt. - Dặn dò + Về xem lại bài. + Và chuẩn bị bài Luyện tập/trang 130 Duyệt: (Ý kiến góp ý) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
- Xem thêm -