Tài liệu Giáo án bài sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Đạ Long Giáo án vật lý 9 Tuần: 26 Tiết : 52 Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được máy ảnh dùng phim có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim. 2. Kĩ năng: - Dựng được ảnh của một vật được tạo trong máy ảnh. 3. Thái độ: - Biết làm việc tự lực để tiến hành có kết quả công việc. II. Chuẩn bị: 1. GV: - Bảng nhóm cho mỗi nhóm. 2. HS: - 1 mô hình máy ảnh có dán mảnh giấy mờ hay mảnh phim được tẩy trắng, hoặc một mảnh nhựa trong, cứng; 1 ảnh chụp một số máy ảnh để giới thiệu cho cả lớp xem. III. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số học sinh trong lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TKHT và ở ngoài khoảng tiêu cự sẽ cho: a) Ảnh ảo, cùng chiều với vật c) Ảnh thật, cùng chiều với vật b) Ảnh ảo, ngược chiều với vật d) Ảnh thật, ngược chiều với vật Câu 2: Vật sáng AB đặt tại tiêu điểm của TKPK sẽ cho: a) Ảnh thật cao bằng vật c) Ảnh ảo cao bằng nửa vật b) Ảnh ảo cao bằng vật d) Ảnh thật cao bằng nửa vật Câu 3: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ luôn luôn là: a) Ảnh ảo, cùng chiều với vật c) Ảnh thật, cùng chiều với vật b) Ảnh ảo, ngược chiều với vật d) Ảnh thật, ngược chiều với vật GV: Nguyễn Thị Ngọc Hà Năm học: 2014 - 2015 Trường THCS Đạ Long Giáo án vật lý 9 3. Tiến trình: GV tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới - Nhu cầu cuộc sống muốn ghi - HS chú ý lắng nghe và đưa ra lại hình ảnh của vật thì ta phải dự án đoán. dùng dụng cụ gì? Vậy máy ảnh có cấu tạo như thế nào mà chụp được ảnh và lưu lại? Để tìm hiểu điều đó ta vào bài hôm nay. Hoạt động 2: Tìm hiểu máy ảnh - Cho hs đọc mục I SGK? - Làm việc theo cá nhân để tìm - Hỏi một vài em để đánh giá hiểu cấu tạo của máy ảnh qua nhận biết của các em về các mô hình thành phần cấu tạo của máy - Từng học chỉ đâu là vật kính, ảnh? buồng tối, chỗ đặt phim của máy ảnh I. Cấu tạo của máy ảnh: - Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu ảnh của vật mà ta muốn chụp trên phim - Máy ảnh gồm 2 bộ phận: + Vật kính là thấu kính hội tụ, buồng tối ngoài ra còn có thêm phim Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tạo ảnh của một vật trên phim của máy ảnh - Hướng vật kính của máy ảnh - Từng nhóm hs tìm cách thu ảnh II. Ảnh của một vật trên về phía một vật ngoài sân của một vật trên tấm kính mờ phim: trường hoặc cửa kính của hay tấm nhựa trong đặt vị trí của 1) Trả lời câu hỏi: phòng học, đặt mắt phía sau phim trong mồ hình máy ảnh và C1: Ảnh của vật trên phim là tấm kính mờ hoặc nhựa trong quan sát ảnh này từ đó trả lời C1, ảnh thật, ngược chiều với vật được đặt ở vị trí của phim để C2. và nhỏ hơn vật. quan sát ảnh của máy ảnh C1: Ảnh của vật trên phim là ảnh C2: Hiện tượng thu được ảnh - Đề nghị các nhóm trả lời C1, thật, ngược chiều với vật và nhỏ thật (ảnh trên phim) của vật C2? hơn vật. thật chứng tỏ vật kính của - Có thể gợi ý cho hs như sau: C2: Hiện tượng thu được ảnh thật máy ảnh là thấu kính hội tụ. + Ảnh thu được trên phim của (ảnh trên phim) của vật thật 2) Vẽ ảnh của một vật đặt máy ảnh là ảnh ảo hay ảnh chứng tỏ vật kính của máy ảnh là trước máy ảnh: thật? thấu kính hội tụ . Vẽ ảnh của vật AB như hình + Vật thật cho ảnh thật thì 47.1 SGK cụ thể là: cùng chiều hay ngược chiều? - Kẻ tia sáng từ B qua quang - Vật thật cách vật kính một tâm O truyền thẳng tới cắt khoảng xa hơn so với khoảng phim PQ tại ảnh B’ của B. cách từ ảnh trên phim tới vật - Kẻ từ B tia tới BI song song kính thì ảnh này lớn hơn hay với trục chính cho tia ló IB’. nhỏ hơn vật? Tia ló cắt trục chính tại tiêu - Vật thật cho ảnh thật thì vật điểm F kính của máy ảnh là thấu kính - Hạ B’ vuông góc với trục hội tụ hay thấu kính phân kì? chính thì A’B’ là ảnh của AB - Cho hs quan sát hình 47.4 tạo bởi vật kính. SGK và đề nghị vẽ lại hình GV: Nguyễn Thị Ngọc Hà Năm học: 2014 - 2015 Trường THCS Đạ Long này để làm C3 và C4? - Khi hs thực hiện C3 khó khăn có thể gợi ý như sau: - Sử dụng tia qua quang tâm để xác định ảnh B’ của B hiện trên phim PQ và ảnh A’B’ của vật AB - Từ đó vẽ tia ló ra khỏi thấu kính đối với tia sáng từ B tới vật kính và song song với trục chính. - Xác định tiêu điểm F của vật kính. - Đề nghị hs xét hai tam giác đồng dạng OAB và OA’B’ để tính tỉ số mà C4 yêu cầu. - Đề nghị một vài hs nêu đặc điểm về ảnh trên phim trong máy ảnh - Giáo viên cho học sinh quan sát máy ảnh trên màn chiếu và cho học sinh hoàn thành C5? - Gợi ý hs vận dụng kết quả C4 vừa thu được để làm bài C6? Giáo án vật lý 9 - Từng hs thực hiện C3: Vẽ ảnh của vật AB như hình 47.1 SGK cụ thể là: - Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B’ của B. - Kẻ từ B tia tới BI song song với trục chính cho tia ló IB’. Tia ló cắt trục chính tại tiêu điểm F. - Hạ B’ vuông góc với trục chính thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính - Từng hs thực hiện C4: Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là: B I O A F’ A’ B’ C4: Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là: A ' B ' A 'O 5 1    AB AO 200 40 3) Kết luận: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật A ' B ' A 'O 5 1    AB AO 200 40 - Rút ra nhận xét về đặc điểm của ảnh trên phim trong máy ảnh Hoạt động 4: Vận dụng - Hoc sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên. - Từng hs làm bài C6: Ap dụng kết quả của C4 ta có ảnh A’B’ của người ấy trên phim có chiều cao là: A ' B '  AB A 'O 6  160.  3, 2cm AO 300 III. Vận dụng: C5: Học sinh tự làm. C6: Áp dụng kết quả của C4 ta có ảnh A’B’ của người ấy trên phim có chiều cao là: A' B '  AB A' O 6  160.  3,2cm AO 300 IV. Củng cố: - Cho HS làm một số bài tập vận dụng. - Củng cố lại kiến thức đã học của bài. V. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập SBT, xem lại kiến thức chuẩn bị cho tiết bài tập VI. Rút kinh nghiệm:............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Ngọc Hà Năm học: 2014 - 2015
- Xem thêm -