Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 soạn chi tiết

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 Ngày soạn: 22/08/2010 TUẦN 1 (tiết 1) ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. - Biết hát kết hợp vận động theo bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: Đàn Organ -Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách. -Tranh ảnh minh họa -Tổ chức cho các tổ thi đua trình bày ba bài hát Em yêu hoà bình, Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan để tạo không khí vui tươi, sôi nổi. III. Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập ba bài hát -Giáo viên đặt câu hỏi: Ở lớp 4 các em đã được học những bài hát nào? Kể tên bài hát? -GV đánh giá và nêu tên 12 bài hát đã học và giới thiệu, trong tiết học này chúng ta sẽ ôn 3 bài hát trong 12 bài hát đã nêu tên. -Ôn bài hát Quốc ca Việt Nam: +Giáo viên đàn giai điệu một đoạn nhạc, học sinh nói đoạn nhạc đó nằm trong bài bài hát nào? +Giáo viên đệm đàn, bắt nhịp cho học sinh hát. +Sửa những chỗ các em hát còn chưa đạt +Học sinh trình bày bài hát. - Ôn bài hát: Chúc mừng +Giáo viên gõ một đoạn tiết tấu trong bài hát, yêu cầu học sinh lắng nghe và nói tên bài hát. +Yêu cầu học sinh nhắc lại bài Chúc mừng là nhạc của nước nào? +Giáo viên đệm đàn, bắt nhịp cho học sinh hát đồng thanh. +GV hướng dẫn những chỗ hát còn sai +Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. + Mời từng tổ thực hiện. - Ôn bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan +Giáo viên đàn giai điệu bài hát, học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả. +Giáo viên đệm đàn, học sinh hát lại bài hát +Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách +Học sinh hát kết hợp vận động theo nhạc +Mời một nhóm 3-5 em lên biểu diễn Hoạt động của Học sinh -Lắng nghe, trả lời -Ghi nhớ -Lắng nghe, nhận xét giai điệu -Hát hòa theo đàn -Sửa sai -Thực hiện -Nghe tiết tấu, nói tên bài hát -Trả lời -Đồng thanh hát -Sửa những chỗ hát sai -Hát, gõ đệm theo phách -Thực hiện theo tổ -Nghe nhạc, nói tên bài hát và tên tác giả -Hát hòa theo đàn -Thực hiện -Hát và vận động theo nhạc -Biểu diễn theo nhóm Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 29/08/2010 TUẦN 2 (tiết 2) HỌC HÁT: BÀI REO VANG BÌNH MINH Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết tác giả bài hát là Lưu Hữu Phước. - Học sinh biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục học sinh niềm lạc quan, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên *Hoạt động 1: Học hát bài Reo vang bình minh - Treo tranh minh hoạ, giới thiệu bài hát - Hát mẫu - Yêu cầu học sinh nêu cảm nhận về bài hát - Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu: đoạn 1, gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1 và 3 giống nhau, tiết tấu câu 2 và 4 giống nhau. - Khởi động giọng: Dịch giọng (-4) + Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Pha trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng nguyên âm La. - Tập hát từng câu theo lối móc xích: +Đoạn 1 chia làm 4 câu: Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2 – 3 lần. Bắt nhịp (2 -1) và đàn giai điệu để học sinh hát hòa theo đàn. +Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát. +Mời một học sinh khá hát lại +Cả lớp hát, giáo viên lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn học sinh sửa lại. +Tập các câu tiếp theo tương tự, xong hai câu cho học sinh hát nối câu hát. +Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1 - Bắt nhịp cho học sinh hát cả bài. - Tiếp tục sửa những chỗ học sinh hát còn chưa đạt, Hoạt động của Học sinh -Quan sát, lắng nghe -Nghiêm túc lắng nghe -Nêu cảm nhận -Đọc lời ca -Nghiêm túc thực hiện -Tập từng câu -Lắng nghe, hát nhẩm theo đàn, hát hòa theo đàn -Ghi nhớ -Thực hiện -Sửa sai -Hát nối các câu -Tập đoạn 2 -Đồng thanh hát -Sửa những chỗ còn hát sai Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 2 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 thực hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát ngân dài 3 phách. -Nhắc học sinh lấy hơi đầu câu hát, thể hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm - Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp - Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách - Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách -Yêu cầu học sinh trình bày lại bài hát, đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách -Mời một nhóm đứng lên trình bày lại bài hát -Nhận xét -Giáo dục học sinh niềm lạc quan, tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Naêm hoïc 2010-2011 -Ghi nhớ -Tập hát và gõ đệm theo nhịp -Thực hiện -Hát và gõ đệm theo phách -Thực hiện -Hát đồng thanh, gõ đệm theo hướng dẫn của giáo viên -Hát theo nhóm -Lắng nghe -Ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 05/09/2010 TUẦN 3 (tiết 3) ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 I. Mục tiêu: - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca bài Reo vang bình minh. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết đọc bài TĐN số 1. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ -Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ chép bài Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi. III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Giáo viên cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ -Hát, gõ đệm theo phách, nhịp đệm theo nhịp, theo phách Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 3 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 -Giáo viên sửa những chỗ học sinh hát sai. -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm. -Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động phụ hoạ theo nhạc. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. -Nhận xét *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi. -Giới thiệu bài tập đọc nhạc: +Giáo viên treo bài tập đọc nhạc lên bảng. +Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Gồm có mấy ô nhịp? +Bài tập đọc nhạc được chia làm hai câu, mỗi câu có bốn ô nhịp. -Tập đọc tên nốt nhạc: +Gọi học sinh đọc tên nốt nhạc ở khuông thứ nhất. +Giáo viên chỉ nốt nhạc ở khuông thứ hai, học sinh đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Luyện tập cao độ: +Học sinh nói tên nốt trong bài từ thấp đến cao. +Khuông nhạc có 4 nốt: Đồ, rê, mi, son. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-son cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt son-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo -Luyện tập tiết tấu: +Giáo viên gõ tiết tấu, học sinh xung phong gõ lại. +Giáo viên làm mẫu cách vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. +Giáo viên bắt nhịp 2-3, học sinh vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. -Tập đọc từng câu: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, sau đó đàn từng câu một. +Đàn 1 câu ba lần: Lần một học sinh lắng nghe, Lần hai và ba học sinh đọc nhẩm theo đàn. +Học sinh xung phong đọc, cả lớp đoc. +Giáo viên sửa chỗ sai cho học sinh. -Tập đọc cả bài: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. +Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa chỗ sai. Không đàn. -Ghép lời ca: +Giáo viên đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa Naêm hoïc 2010-2011 -Sửa sai -Thực hiện -Tập động tác phụ họa - Hát, vận động phụ họa - Trình bày -Lắng nghe -Nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ -Trả lời: Nhịp 24, gồm 8 ô nhịp -Ghi nhớ -Thực hiện -Cả lớp đồng thanh đọc tên nốt nhạc -Nói tên nốt theo thứ tự -Quan sát -Lắng nghe, đọc hòa theo đàn -Đọc cao độ -Đọc hòa theo đàn -Lắng nghe -Quan sát -Thực hiện -Lắng nghe, ghi nhớ -Đọc câu 1 -Nghiêm túc -Sửa sai -Đọc cả bài -Đọc bài, sửa những chỗ sai -Thực hiện theo hướng dẫn của Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 4 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 lớp hát lời ca. +Cả lớp hát lời và gõ phách. +Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc. +Nhận xét Naêm hoïc 2010-2011 giáo viên -Hát và gõ đệm theo phách -2 học sinh thực hiện -Lắng nghe 4.Củng cố - dặn dò: -Học sinh hát và vận động phụ họa theo bài hát. -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. Ngày soạn: 12/09/2010 TUẦN 4 (tiết 4) HỌC HÁT: BÀI HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc và lời: Huy Trân I. Mục tiêu: - HS hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, tiết tấu lời ca. - Góp phần giáo dục học sinh yêu cuộc sống hoà bình, lên án chiến tranh, bạo lực. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách III. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Bắt nhịp cho học sinh hát lại bài hát 3.Bài mới: Hoạt động của Giáo viên *Hoạt động 1: Học hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh -Giáo viên treo tranh minh họa giới thiệu bài hát: Các em đã học được nhiều bài hát về chủ đề hòa bình như: Hòa bình cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè mình, Em yêu hòa bình…ở các lớp dưới. Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu một bài hát mới của nhạc sĩ Huy Trân cũng viết về chủ đề đó. Bài hát nói lên ước mơ của tuổi thiếu nhi được sống trong thế giới yên vui, hạnh phúc, không có bạo lực chiến tranh. -Giáo viên hát bài hát kết hợp đệm đàn cho học sinh nghe. -Đọc lời ca: Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu, đọc lời 1 nối tiếp sang lời 2. -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút +Giáo viên đàn chuỗi âm ngắn ở giọng son trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng nguyên âm la. Hoạt động của Học sinh -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ -Ngồi nghiêm túc lắng nghe bài hát -Đọc lời ca -Khởi động giọng Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 5 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 -Tập hát từng câu: theo lối móc xích +Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoảng 2-3 lần. Học sinh nghe và nhẩm theo đàn. +Giáo viên bắt nhịp 2 - 1 để học sinh hát hoà theo đàn. Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát, hát đúng tiết tấu móc giật. +Giáo viên lắng nghe học sinh hát, sửa những chỗ sai. Hát những chỗ khó làm mẫu cho học sinh. +Học sinh nối từ từ các câu hát cho đến khi hoàn chỉnh bài hát. -Học sinh hát cả bài, sửa những chỗ còn sai, thể hiện đúng những nốt ngân dài, trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu lời ca. -Giáo viên hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Gợi ý cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca -Mời cá nhân học sinh thực hiện -Cho nửa lớp gõ đệm theo nhịp, nửa lớp gõ đệm theo tiết tấu -Học sinh tập hát đúng nhịp độ, thể hiện sắc thái mạnh mẽ, sôi nổi của bài hát. -Yêu cầu học sinh hát theo cách hát đối đáp, kết hợp gõ đệm theo nhịp. Naêm hoïc 2010-2011 -Tập từng câu -Lắng nghe, hát nhẩm theo đàn -Hát hòa theo đàn, lấy hơi đúng cách -Sửa chỗ sai, lắng nghe -Nối câu hát -Hát cả bài -Quan sát -Hát, gõ đệm theo nhịp -Thực hiện -Cá nhân hát, gõ đệm theo tiết tấu -Thực hiện -Ghi nhớ -Tập hát đối đáp 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo dục các em lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, yêu hòa bình, ghét chiến tranh -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 19/09/2010 TUẦN 5 (tiết 5) ÔN TẬP BÀI HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2 I.Mục tiêu: -Học sinh hát đúng lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Học sinh biết trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. -Học sinh đọc đúng giai điệu, đúng cao độ, trường độ, ghép lời kết hợp gõ phách bài tập đọc nhạc số 2. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 6 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 II.Chuẩn bị của giáo viên : -Nhạc cụ: đàn organ (trường chính), nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 2. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Học sinh hát đối đáp và đồng ca theo sự hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh sửa sai -Một vài em lên hát và vận động phụ hoạ cho bài hát. -Học sinh tập vận động theo nhạc -Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát -Học sinh trình bày bài hát theo nhóm -Học sinh theo dõi -Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp 3/4, gồm có 8 ô nhịp. -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. -Học sinh đọc tên nốt nhạc. -Cả lớp đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Học sinh trả lời: đồ, rê, mi, son, la -Học sinh lắng nghe và đọc theo đàn. -Học sinh lắng nghe và đọc hoà theo đàn. -Học sinh lắng nghe và đọc hoà theo đàn. -Học sinh lắng nghe, gõ lại tiết tấu. -Học sinh theo dõi. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 7 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 -Học sinh đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. -Học sinh lắng nghe -Lắng nghe và đọc nhẩm theo đàn. -Cá nhân đọc. cả lớp đọc. -Học sinh sửa sai -Học sinh đọc cả bài, gõ tiết tấu. -Học sinh đọc toàn bài, lắng nghe giáo viên sửa sai. -Lắng nghe giai điệu, đọc nhạc và lời ca. -Học sinh hát lời và gõ phách. -Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Giáo viên cho cả lớp chia thành bốn nhóm hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm (Đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách): +Nhóm 1: câu 1 (hãy xua tan…đen tối) +Nhóm 2: câu 2 (Để bầu trời…màu xanh) +Nhóm 3: câu 3 (Hãy bay lên…câu trắng) +Nhóm 4: câu 4 (cho bầy em…trời xanh) +Đoạn điệp khúc cả bốn nhóm đồng thanh hát (La la …la la la) -Giáo viên sửa những chỗ học sinh hát sai. -Lấy tinh thần xung phong, học sinh lên hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. Nếu động tác đẹp sẽ hướng dẫn cho cả lớp. -Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động phụ họa theo nhạc. -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. *Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 2: Mặt trời lên. -Giới thiệu bài tập đọc nhạc: +Giáo viên treo bài tập đọc nhạc lên bảng. +Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Gồm có mấy ô nhịp? +Bài tập đọc nhạc được chia làm hai câu, mỗi câu có bốn ô nhịp. -Tập đọc tên nốt nhạc: +Gọi học sinh đọc tên nốt nhạc ở khuông thứ nhất. +Giáo viên chỉ nốt nhạc ở khuông thứ hai, học Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 8 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 sinh đồng thanh đọc tên nốt nhạc. -Luyện tập cao độ: +Học sinh nói tên nốt trong bài từ thấp đến cao. +Khuông nhạc có 5 nốt: Đồ, rê, mi, son, la. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt đồ-rê-mi-son-la cho học sinh đọc hoà theo. +Giáo viên đàn các nốt la-son-mi-rê-đồ cho học sinh đọc hoà theo -Luyện tập tiết tấu: +Giáo viên gõ tiết tấu, học sinh xung phong gõ lại. +Giáo viên làm mẫu cách vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. +Giáo viên bắt nhịp 2-3, học sinh vừa đọc tiết tấu vừa gõ phách. -Tập đọc từng câu: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, sau đó đàn từng câu một. +Đàn 1 câu ba lần: Lần một học sinh lắng nghe, Lần hai và ba học sinh đọc nhẩm theo đàn. +Học sinh xung phong đọc, cả lớp đoc. +Giáo viên sửa chỗ sai cho học sinh. -Tập đọc cả bài: +Giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. +Học sinh đọc cả bài, giáo viên lắng nghe, sửa chỗ sai. Không đàn. -Ghép lời ca: +Giáo viên đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời ca. +Cả lớp hát lời và gõ phách. +Một học sinh hát lời, một học sinh đọc nhạc. 4.Củng cố - Dặn dò: -Nhân xét tiết học. -Nhắc nhở học sinh về tập lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Đọc bài tập đọc nhạc và ghép lời ca. Ngày soạn: 26/09/2010 TUẦN 6 (tiết 6) HỌC HÁT: BÀI: CON CHIM HAY HÓT Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Đồng dao I.Mục tiêu: Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 9 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết đây là bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác nhạc theo lời của đồng dao -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp. -Giáo dục các em tình cảm yêu thiên nhiên, gắn bó hơn với thiên nhiên. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Con chim hay hót. -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi một học sinh nhắc lại bài học tiết trước 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ -Học sinh lắng nghe giáo viên hát mẫu. -Học sinh tập đọc lời ca: +Đọc bài đồng dao +Đọc lời bài hát theo tiết tấu. -Học sinh ghi nhớ -Luyện thanh -Học sinh tập hát từng câu +Lắng nghe giai điệu và hát nhẩm theo đàn +Học sinh hát theo đàn +Học sinh hát, sửa những chỗ còn hát sai. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 10 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 +Học sinh hát nối các câu -Học sinh hát cả bài -Lắng nghe hướng dẫn và gõ đệm. -Cả lớp hát, nửa lớp gõ đệm theo phách, nửa lớp gõ đệm theo nhịp -Học sinh thể hiện sắc thái bài hát -Học sinh trả lời: bài Gà gáy -Hát lĩnh xướng -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Ghi nhớ *Hoạt động 1: Học hát bài Con chim hay hót. -Giới thiệu bài hát: Đồng dao là những câu văn vần được truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em từ xa xưa. Khi hát đồng dao tre em thường kết hợp với nhiều trò chơi thú vị. Dựa trên một bài đồng dao, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác bài Con chim hay hót. Bài hát có giai điệu vui tươi, ngộ nghĩnh, giản dị, hóm hỉnh, sinh động rất phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết rất nhiều ca khúc dành cho trẻ em như: Đội kèn tí hon, nhớ ơn Bác, những em bé ngoan…ông sinh năm 1924 tại Đà Nẵng. Một số câu đồng dao nổi tiếng: Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cửa nhà trời, lạy cậu lạy mợ…Hay: Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương… -Giáo viên hát bài hát kết hợp đệm đàn cho học sinh nghe. -Đọc lời ca: +Cho học sinh đọc bài đồng dao (trang 13) +Học sinh đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca (trang 12) -Bài hát được chia thành bảy câu hát. -Luyện thanh: Từ 1-2 phút +Giáo viên đàn chuỗi âm ngắn ở giọng pha trưởng. Học sinh nghe và đọc bằng nguyên âm la. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 11 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 +Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoang2-3 lần. Học sinh nghe và nhẩm theo đàn. +Giáo viên bắt nhịp 1-2 để học sinh hát hoà theo đàn. Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu câu hát. +Giáo viên lắng nghe học sinh hát, sửa những chỗ sai. Hát những chỗ khó làm mẫu cho học sinh. +Học sinh nối từ từ các câu hát cho đến khi hoàn chỉnh bài hát. -Học sinh hát cả bài, sửa những chỗ còn sai. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Giáo viên hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp, theo phách. -Cho nửa lớp gõ đệm theo phách, nửa lớp gõ đệm theo nhịp. -Học sinh tập hát đúng nhịp độ, thể hiện sắc thái nhí nhảnh, vui tươi, hồn nhiên của bài hát. -Giáo viên hỏi câu hỏi củng cố: trong bài hát có từ le te. Chúng ta đã học bài hát nào có từ le te? -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng: một em hát lĩnh xướng câu 1, 3, 5. Các em còn lại hát hoà giọng câu 2, 4, 6,7. -Học sinh trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Giáo dục học sinh phải biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 03/10/2010 TUẦN 7 (Tiết 7) ÔN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM HAY HÓT ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1, 2 I.Mục tiêu: -Học sinh hát theo lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài hát Con chim hay hót -Học sinh biết trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Học sinh biết đọc nhạc và ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 1 và số 2. II.Chuẩn bị của giáo viên : -Nhạc cụ: đàn organ, nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát -Đọc nhạc. đàn giai điệu, đánh nhịp bài tập đọc nhạc số 1 và số 2. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 12 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Bài Con chim hay hót là của ai sáng tác? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Con chim hay hót -Học sinh hát bài Con chim hay hót kết hợp gõ đệm với hai âm sắc. Giáo viên sửa lại những chỗ học sinh hát sai. -Học sinh trình bày bài hát bằng cách hát lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm (cách hát đã được hướng dẫn ở tiết trước) -Hát kết hợp vận động theo nhạc: +Học sinh xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. +Học sinh nào có động tác đẹp nhất, phù hợp nhất sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo. -Cả lớp hát kêt hợp vận động phụ hoạ -Trình bày bài hát theo nhóm, tổ. Lên biểu diễn trước lớp. -Giáo viên nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 1. -Luyện tập cao độ: +Giáo viên đàn các nốt đồ, rê, mi, son rồi cho cả lớp đọc hoà theo +Giáo viên quy định đàn các nốt son, mi, rê, đồ rồi cho cả lớp đọc hoà theo. -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo nhịp: Giáo viên làm mẫu sau đó học sinh thực hiện. *Hoạt động 3: Ôn tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 2. -Luyện tập cao độ: +Giáo viên đàn các nốt đồ, rê, mi, rê, đồ rồi cho cả lớp đọc hoà theo +Giáo viên quy định đàn các nốt mi, son, la, son, mi rồi cho cả lớp đọc hoà theo. -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. -Giáo viên cho học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo nhịp: Giáo viên làm mẫu sau đó học sinh thực hiện. Hoạt động của học sinh -Học sinh hát kết hợp gõ đệm với hai âm sắc -Học sinh trình bày bài hát -Hát kết hợp vận động theo nhạc: +Học sinh xung phong hát và vận động phụ hoạ. +Cả lớp tập động tác phụ hoạ -Cả lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ -Trình bày theo nhóm, tổ -Học sinh lắng nghe -Luyện tập cao độ -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo nhịp -Luyện tập cao độ -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc hoà theo đàn -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách -Học sinh đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo nhịp Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 13 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Ôn lại hai bài tập đọc nhạc số 1 và số 2. Ngày soạn: 10/10/2010 TUẦN 8 (tiết 8) ÔN TẬP HAI BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH, HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH NGHE NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca -Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ, nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Cho con. III.Các bước dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh. -Học sinh hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: Đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách. Chú ý nhắc học sinh thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sáng của bài hát. -Đề nghị học sinh nói cảm nhận về bài hát Reo vang bình minh. -Kể tên môt vài bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước Hoạt động của học sinh -Hát kết hợp gõ đệm -Nêu cảm nhận -Học sinh kể tên bài hát: Múa vui, thiếu nhi thế giới liên hoan, lên đàng… -Học sinh trình bày bài hát bằng cách hát -Học sinh hát bằng cách hát lĩnh lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm: Lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm. xướng: Reo vang…ngập hồn ta. Đồng ca: Líu líu…muôn năm. -Học sinh trình bày bài hát bằng cách hát đối -Học sinh trình bày bài hát bằng cách đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm: Chia lớp thành hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. hai nhóm: +Nhóm 1: Reo vang…vang đồng. +Nhóm 2: La bao la…..hoa lá. +Nhóm 1: Cây rung cây…..hương nồng. +Nhóm 2: Gió đón gió…..hồn ta. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 14 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 +Đồng ca: Líu líu…..muôn năm. -Trình bày bài hát theo nhóm, kết hợp gõ đệm theo phách và vận động phụ hoạ. *Hoạt động 2: Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. -Học sinh hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm: Đoạn 1 gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách. -Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp vận động phụ hoạ. -Trong bài hát hình ảnh nào tượng trưng cho chim hoà bình? -Kể tên một vài bài hát về chủ đề hoà bình? Naêm hoïc 2010-2011 -Trình bày bài hát theo nhóm. -Học sinh hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. -Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp vận động phụ hoạ. -Chim bồ câu -Hoà bình cho bé, bầu trời xanh, tiếng hát bạn bè mình, em yêu hoà bình…. *Hoạt động 3: Nghe nhạc: Cho con -Giáo viên đàn giai điệu bài hát -Học sinh lắng nghe -Hỏi học sinh về tên bài hát, tên tác giả và -Học sinh trả lời nội dung bài hát? (Học sinh không biết thì giáo viên giới thiệu) -Giáo viên trình bày bài hát, nói qua về giai -Học sinh theo dõi điệu và tiết tấu của bài hát. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay, vận động đẹp. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Dặn học sinh về lắng nghe âm nhạc và tìm hiểu về âm nhạc nhiều hơn nữa. Ngày soạn: 17/10/2010 TUẦN 9 (tiết 9) HỌC HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA Nhạc và lời: Hoàng Long I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vỗ tay theo giai điệu bài hát. -Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hoàng Long. -Thông qua bài hát, giáo dục các em thêm kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Những bông hoa những bài ca. -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi một học sinh nhắc lại bài học tiết trước 3.Bài mới: Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 15 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát Những bông hoa những bài ca. -Giới thiệu bài hát: Các em đã học một số bài hát về chủ đề mái trường, thầy cô. Em nào nhớ và có thể kể tên một số bài hát đó? -Giáo viên treo tranh minh hoạ: Hôm nay các em học bài hát Những bông hoa, những bài ca, bài hát nói về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Bài hát có giai điệu tươi vui, náo nức, thể hiện tình cảm biết ơn của các em học sinh trong ngày hội tưng bừng của các thầy, cô giáo. Tác giả của bài hát là nhạc sĩ Hoàng Long, ông cũng là chủ biên cuốn sách giáo khoa Âm nhạc 5 mà chúng ta đang học. -Đệm đàn và hát mẫu cho học sinh nghe. -Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu. Bài hát có hai lời, mỗi lời chia thành 6 câu. Học sinh đọc xong lời một cho học sinh đọc tiếp sang lời hai. -Luyện thanh: Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Đô trưởng cho học sinh khởi động giọng. -Tập hát từng câu: Tập hát lời 1 +Đàn giai điệu mỗi câu khoảng 2-3 lần, học sinh hát nhẩm theo đàn, giáo viên bắt nhịp 2-1 để học sinh hát hoà theo đàn. +Nhắc học sinh lấy hơi ở đầu mỗi câu hát, giáo viên hát mẫu những chỗ cần thiết. Lắng nghe để phát hiện học sinh hát sai ở chỗ nào, sửa sai cho học sinh. +Hát nối các câu hát. +Hoc sinh hát lời 1 khoảng 2 lần, sau đó tập lời hai tương tự lời 1. -Cho học sinh hát cả bài, tiếp tục sửa những chỗ học sinh hát chưa đạt, nhắc học sinh thể hiện đúng những chỗ cao độ chuyển quãng 6, quãng 7 và tiếng hát ngân dài 3 phách trong bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. -Giáo viên làm mẫu hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Học sinh tập hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, nhóm còn lại vỗ tay theo phách. Sau đó đổi lại. -Hướng dẫn học sinh hát đối đáp, nửa lớp hát câu 1, 3, 5 nửa còn lại hát câu 2, 4, 6. -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Bài hát giáo dục chúng ta điều gì? Naêm hoïc 2010-2011 Hoạt động của học sinh -Đi tới trường, bài ca đi học, trên con đường đến trường, em yêu trường em… -Quan sát, theo dõi. -Lắng nghe -Đọc lời ca theo tiết tấu -Khởi động giọng -Tập hát từng câu +Lắng nghe đàn, hát nhẩm theo đàn, nghe giáo viên bắt nhịp hát hoà theo đàn. +Học sinh ghi nhớ, chú ý hát chính xác các câu hát. +Hát nối các câu hát. +Tập hát lời 2 -Hát cả bài, lắng nghe và ghi nhớ. -Học sinh quan sát. -Hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Nửa lớp hát, nửa lớp gõ đệm. -Học sinh hát đối đáp. -Hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 16 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa) -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Gợi ý cho học sinh về nhà tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 24/10/2010 TUẦN 10 (tiết 10) ÔN TẬP BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI. I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ -Nhận biết một số nhạc cụ nước ngoài: Săc-xô-phôn, Tờ-rôm-pét, Phơ-luýt, Cờ-lari-nét. II.Chuẩn bị của giáo viên : -Nhạc cụ: đàn organ, nhạc cụ gõ đệm: thanh phách. -Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ cho bài hát -Tranh ảnh phụ III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập. -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Bài Những bông hoa những bài ca là sáng tác của ai? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca. -Cho học sinh ôn lại bài hát bằng cách hát đối đáp. Nhóm 1 hát câu 1, 3. Nhóm 2 hát câu 2, 4. Còn câu 5, 6 hát đồng ca. -Bắt nhịp cho học sinh hát và vỗ tay theo phách -Hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. -Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp -Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ hoạ đơn giản. -Cả lớp hát và vận động theo nhạc -Chỉ định một nhóm 5-6 em lên biểu diễn bài hát. *Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. -Kèn Sacxaphone: Giáo viên treo tranh, giới thiệu nhạc cụ. Có nhiều loại kèn sacxaphone, trong dàn nhạc giao hưởng kèn này ít được sử dụng nhưng trong dàn nhạc jazz nó lại đóng vai trò quan trọng. Hoạt động của học sinh -Học sinh thực hiện -Hát và vỗ tay theo phách -Học sinh quan sat -Hát và vỗ tay theo nhịp -Tập động tác phụ hoạ đơn giản -Hát và vận động theo nhạc -Học sinh thực hiện -Học sinh chú ý quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 17 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 Âm thanh của nhạc cụ này hơi kích động, phát âm ngân rung, âm lượng vang, trữ tình, trong sáng. +Giáo viên dùng âm thanh kèn sacxaphone đánh cho học sinh nghe. -Kèn trompette: Giáo viên treo tranh, giới thiệu nhạc cụ. Kèn trompette có nhiều loại, lạo kè giọng si giáng được dùng nhiều trong dàn nhạc giao hưởng. Trompette có âm vực cao, âm thanh sáng chói, rực rỡ, đồng thời cũng có thể diễn tả được những nét nhạc trữ tình, say đắm. +Cho học sinh nghe âm thanh của kèn trompette -Flute: Là một loại sáo thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng. Có nhiều dạng khác nhau, flute giọng Đô là phổ biến trong dàn nhạc giao hưởng. Âm thanh dịu nhẹ, mềm mại, nhiều chất thơ, có khi hơi xa xăm, huyền bí, gợi cảm giác khoáng đạt, bình yên của cảnh đồng quê. +Cho học sinh nghe âm thanh của flute. -Kèn Clarinette: thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng, là nhạc cụ có tính năng linh hoạt, âm thanh mềm mại, thuần khiết tạo nên hiệu quả phong phú trong dàn nhạc. +Cho học sinh nghe âm thanh của Kèn Clarinette -Giáo viên đánh lại âm thanh của 4 loại nhạc cụ cho học sinh phân biệt. -Học sinh phân biệt 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay, vận động đẹp. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Dặn học sinh về lắng nghe âm nhạc và tìm hiểu về âm nhạc nhiều hơn nữa -Tìm hiểu thêm về các loại nhạc cụ Ngày soạn: 31/10/2010 TUẦN 11 (tiết 11) TẬP ĐỌC NHẠC: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3 NGHE NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài đã học -Biết đọc nhạc và ghép lời bài tập đọc nhạc số 3 Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 18 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 -Nghe một bài dân ca hoặc một trích đoạn nhạc không lời. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Đọc nhạc và đàn giai điệu bài tập đọc nhạc số 3 -Chuẩn bị một bài dân ca hoặc trích đoạn nhạc không lời. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Một học sinh nhắc lại tiết trước đã học bài gì? -Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài Những bông hoa những bài ca 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Tập đọc nhạc: Bài tập đọc nhạc số 3 -Giáo viên treo bảng phụ đã kẻ sẵn bài tập đọc nhạc số 3 lên bảng. -Hỏi học sinh: Nốt thấp nhất trong bài, nốt cao nhất trong bài là nốt nào? -Một học sinh nêu tên các nốt nhạc có trong bài? -Giáo viên chỉ từng nốt, học sinh đọc tên nốt nhạc. -Trường độ của bài gồm các hình nốt gì? -Học sinh luyện tập hình tiết tấu thứ nhất có trong sách, vừa gõ tiết tấu vừa đọc tên hình nốt. Luyện tập hình tiết tấu thứ hai tương tự. +Học sinh nhìn vào bài tập đọc nhạc, vừa đọc tên nốt, vừa gõ tiết tấu. -Học sinh luyện tập cao độ theo thang âm các nốt có trong bài. -Bài tập đọc nhạc chia làm 2 câu ngắn, câu 1 có 4 ô nhịp, câu 2 mở rộng có 6 ô nhịp. Giáo viên chỉ từng nốt trong bài, học sinh đọc đúng cao độ và trường độ của các nôt. -Khi học sinh đọc trôi chảy, giáo viên đàn giai điệu cả bài, học sinh đọc nhạc. -Chỉ định 1-2 em học khá đọc nhạc cả bài cho cả lớp cùng nghe. -Giáo viên đàn giai điệu cả bài 2 lần, lần thứ nhất học sinh đọc nhạc, lần thứ hai học sinh ghép lời ca, vừa đọc vừa gõ đệm theo phách. -Chia lớp thành hai nửa, một nửa đọc nhạc, một nửa hát lời ca sau đó đổi ngược lại. Hoạt động của học sinh -Học sinh quan sát -Nốt thấp nhất là nốt Đô, nốt cao nhất là nốt La. -Đồ-rê-mi-son-la -Học sinh đọc tên nốt nhạc -Trắng, đen, đơn -Luyện tập tiết tấu +Đọc tên nốt kết hợp gõ tiết tấu -Luyện tập cao độ theo thang âm trong bài. -Lắng nghe, đọc bài tập đọc nhạc -Đọc hòa theo đàn -1-2 học sinh khá đọc bài -Đọc nhạc kết hợp ghép lời ca. -Một nửa lớp đọc nhạc, một nủa lớp hát lời ca. Sau đó đổi ngược lại. -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm -Học sinh đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo theo phách. phách. -Cá nhân đọc. -Chỉ định cá nhân đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách. *Hoạt động 2: Nghe nhạc -Lắng nghe -Mở bài Trống cơm, dân ca đồng bằng Bắc Bộ. -Theo dõi, lắng nghe -Giáo viên giới thiệu xuất sứ, nội dung bài hát: -Lắng nghe Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 19 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 5 Naêm hoïc 2010-2011 Trống cơm là một loại nhạc cụ gõ đã có ở nước ta thời nhà Lý, thế kỷ thứ X. Trước khi đánh trống, các nhạc công thời xưa thường lấy cơm nóng nghiền nát, miết một dúm vào giữa mặt trống để định âm cho tiếng trống, vì vậy mà có tên gọi là trống cơm. Nhạc cụ này thường được dùng trong các dàn nhạc chèo, tuồng và tang lễ. -Bài hát nói lên tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống của người nông dân. -Học sinh nêu cảm nhận. -Nêu cảm nhận -Nghe nhạc lần thứ hai. -Nghe nhạc 4.Củng cố-Dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học. -Ôn tập lại bài tập đọc nhạc số 3, đọc đúng giai điệu, hát đúng lời ca. -Nhớ bài Trống cơm là dân ca đồng bằng Bắc Bộ. -Tìm hiểu thêm về các làn điệu dân ca Ngày soạn: 07/11/2010 TUẦN 12 (tiết 12) HỌC HÁT: BÀI: ƯỚC MƠ Nhạc Trung Quốc I.Mục tiêu: -Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca -Biết bài Uớc mơ là nhạc của Trung Quốc. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Cảm nhận những hình tượng đẹp trong bài hát. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Bản đồ thế giới hay quả địa cầu. -Đàn và hát chuẩn xác bài Uớc mơ. -Nhạc cụ quen dùng: Đàn organ -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: -Hôm nay bài mới, dài và khó nên cô không kiểm tra bài cũ 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Học sinh quan sát, theo dõi trên bảng, lắng nghe giáo viên thuyết trình +Nhớ lạicác bài hát nước ngoài Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 20
- Xem thêm -