Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 chuẩn ktkn năm học 2014 - 2015

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 158 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 1: ÔN MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC Ở LỚP 4 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh hát thuộc lời và đúng giai điệu 4 bài hát đã học. 2. Kĩ năng: HS biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp, tiết tấu bài hát, hát kết hợp vận động phụ hoạ. 3. Thái độ: Qua tiết học giúp các em tự tin hơn khi biểu diễn trước đám đông. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: (1 phút): Nhắc hs tư thế ngồi học hát. B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1p 1. Kiểm tra - Hỏi hs tên bài hát đầu tiên - HS trả lời. bài cũ: của lớp 4. - Nhận xét 30p 2. Bài mới: 2p a. Giới thiệu - Ở lớp 4 các em đã học một - Lắng nghe. bài: số bài hát. Hôm nay cô cùng các em đi ôn lại một số bài hát đó nhé. 25p b. Dạy bài mới: 15p * Hoạt động 1: Ôn một số bài hát đã học ở - Ôn bài hát: Quốc ca Việt lớp 4: Nam: + Hỏi hs: Ai là tác giả bài - Trả lời câu hỏi. hát Quốc ca Việt Nam? Khi hát Quốc ca cần có thái độ như thế nào? + Hướng dẫn hs hát Quốc ca - Hát ôn theo yêu cầu bằng nhiều hình thức kết của GV. hợp tư thế chào cờ. GV quan sát sửa sai. - Ôn bài: Em yêu hoà bình: + Ai là tác giả bài hát này? - Trả lời câu hỏi của Cho cả lớp hát kết hợp gõ GV. Thực hiện theo đệm theo nhịp. yêu cầu của GV - Ôn bài: Chúc mừng: + Bài hát Chúc mừng là - Trả lời câu hỏi. nhạc của nước nào? + Chia lớp thành 2 nhóm: - Ôn tập theo yêu cầu Nhóm 1 hát lời, nhóm 2 gõ của GV. đệm theo phách. + Nhận xét. - Ôn bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan. + Hỏi hs tên tác giả bài hát? - Trả lời câu hỏi. + Cho cả lớp hát kết hợp gõ - Hát ôn theo yêu cầu đệm theo phach, tiết tấu. của GV. + Cho thi đua theo tổ, nhóm, đôi bạn. + Nhận xét. 10p 2p b. Hoạt động 2: Tập biểu diễn: - GV tổ chức cho các nhóm, đôi bạn biểu diễn trước lớp kết hợp vân động phụ hoạ. - Mời hs nhận xét. - GV nhận xét. 3. Củng cố GV nhận xét tiết học. dặn dò: - Các nhóm, đôi bạn lên hát trình diễn trước lớp. - Lắng nghe. Thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 2: HỌC HÁT BÀI: REO VANG BÌNH MINH Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu tiết tấu bài hát 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. 3. Thái độ: GD hs niềm lạc quan, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ quen dùng. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức:( 1 phút): Nhắc hs tư thế ngồi học hát. B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ: 30p 2. Bài mới: 1p a. Giới thiệu bài: 27p b. Dạy bài mới: 15p * Hoạt động 1: Dạy bài hát Reo vang bình minh. 12p *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. 3p 3. Củng cố - Hoạt động của GV Kiểm tra đan xen trong giờ học. Hoạt động của HS - Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước - Lắng nghe. có nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi trong đó có bài hát Reo vang bình minh được các em nhỏ rất yêu thích bởi ca từ trong sáng, nét nhạc vui tươi. Hôm nay cô cùng các em sẽ học bài hát này nhé. - Nghe GV hát - GV đàn và hát mẫu cho hs nghe. - Hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu. - Dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài. * Chú ý những tiếng luyến và tiếng ngân dài 3 phách. - GV sửa sai. - Cho hs hát ghép cả bài nhiều lần để thuộc lời và giai điệu. - Cho hs tập theo tổ, nhóm. - Nhận xét. - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo phách: GV thực hiện mẫu sau đó bắt nhịp cho hs thực hiện theo. VD: Reo vang reo ca vang x x x ca, cất tiếng hát vang rừng xx x x xanh vang đồng. xx x - Chú ý những tiếng ngân dài 3 phách. - GV cho hs luyện tập bằng nhiều hình thức. - Mời hs nhận xét. GV nhận xét, tuyên dương - Yêu cầu hs nhắc lại tên bài - Đọc lời ca theo tiết tấu - Tập hát theo yêu cầu của GV - Hát cả bài nhiều lần - Tập theo tổ, nhóm - Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của GV - Thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân - HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu của GV dăn dò: hát, tên tác giả? - Cho cả lớp hát và vỗ đệm theo phách. - GV nhận xét tiết học. Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 3: ÔN BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC: SỐ 1 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, thể hiện tính chất vui tươi trong sáng của bài hát. 2. Kĩ năng: Giúp hs hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát. - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ, đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ đệm theo tiết tấu bài tập đọc nhạc số 1. 3. Thái độ: Qua bài hát giúp hs tự tin hơn khi đứng trước lớp. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: ( 1 phút): Nhắc tư thế ngồi học hát với hs. B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ: 35p 2. Bài mới: 2p a. Giới thiệu - HS nghe và trả lời câu hỏi. bài: 30p b. Dạy bài mới 12p * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Reo vang bình minh. - Lắng nghe - Tập hát theo yêu cầu của GV. - Đứng tại chỗ hát và vận động nhịp nhàng theo nhịp. - Thi đua theo tổ, nhóm, đôi bạn. - Quan sát 15p * Hoạt động 2: Dạy bài TĐN số 1: - Đọc và gõ theo âm hình tiết tấu. - HS trả lời: - Lắng nghe. - Tập đọc theo hướng dẫn của GV - Luyện đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. - Lắng nghe. 3p 3. Củng cố dặn dò: Tiến hành trong quá trình hát ôn. - Tiết học trước các em đã được học bài hát nào? Tác giả là ai? - Mời hs trả lời, sau đó GV nêu yêu cầu tiết học. - GV đàn và hát bài hát này một lần. Hướng dẫn hs hát ôn dưới nhiều hình thức kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn hs đứng tại chỗ hát và vận động phụ hoạ nhịp nhàng theo nhịp. - Cho hs thi đua theo tổ, nhóm, đôi bạn. - Nhận xét. - GV treo bảng phụ bài TĐN số 1. Cho hs đọc cao độ các nốt: Đ, R, M, S - Cho hs đọc và gõ theo âm hình tiết tấu của bài TĐN. - GV hỏi hs bài TĐN gồm những nốt nhạc nào? Cho hs đọc tên nốt. - GV đàn bài TĐN số 1cho hs nghe một lượt. Hướng dẫn hs đọc từng câu nối tiếp cho đến hết bài. - Cho hs đọc cả bài, khi đọc tốt rồi thì cho hs ghép lời. - GV sửa sai nếu có. - Cho hs đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. * GV nhận xét chung. - GV nhận xét tiết học, nhắc hs về nhà học bài. Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 4: HỌC HÁT BÀI: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc và lời: Huy Trân. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu, lời ca thể hiện tính chất vui tươi trong sáng của bài hát. 2. Kĩ năng: Giúp hs biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu của bài hát. 3. Thái độ: Qua bài hát GD cho HS thêm yêu cuộc sống hoà bình. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ): Nhắc hs tư thế ngồi học hát. B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung Hoạt động của GV 2p 1. Kiểm tra bài - GV đàn giai điệu một câu hát cũ: trong bài TĐN số 1. Hỏi hs câu hát đó trong bài nào? - Nhận xét 33p 2. Bài mới 3p a. Giới thiệu Nhạc sỹ Huy Trân có nhiều ca bài: khúc viết cho thiếu nhi như: Bầu trời xanh; Khúc ca tình bạn. Bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh được chọn tham dự cuộc thi sáng tác bài hát về hoà bình thế giới và được nhiều thiếu nhi thế giới đón nhận. Hôm nay các em sẽ học bài hát này. 30p b. Dạy bài mới: * Hoạt động 1: - GV đàn và hát mẫu cho hs 15p Dạy hát: Hãy nghe. giữ cho em bầu - GV chia câu và hướng dẫn hs trời xanh đọc lời ca theo tiết tấu. - Dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài. - Cho hs hát ghép cả bài, GV nghe và sửa sai. - Lưu ý những chỗ đảo phách và hát nẩy trong bài. - Cho hs luyện theo nhiều hình thức. - Mời hs nhận xét, GV nhận xét. 12p * Hoạt động 2: - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, tiết tấu của bài: đệm GV thực hiện mẫu. VD: Hãy xua tan những mây > x x x x x mù đen tối > > x x x - Chia lớp thành 2 nhóm: một nhóm hat còn một nhóm gõ đệm rồi đổi lại. Hoạt động của HS - Lắng nghe và trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - Lắng nghe - Đọc lời ca - Tập hát theo hướng dẫn của GV - Luyện tập theo tổ, nhóm. - Quan sát GV thực hiện mẫu và tập theo hướng dẫn của GV. - Tập theo yêu cầu của GV 3p 3. Củng cố dặn dò: - Chia lớp thành các nhóm tự luyện tập. - GV nhận xét. - Hỏi hs tên bài hát, tác giả bài - HS trả lời và đứng hát đã học. Mời cả lớp đứng tại tại chỗ hát kết hợp chỗ hát và vỗ đệm theo nhịp. vỗ đệm - GV nhận xét tiết học Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Giúp HS hát thuộc lời ca đúng giai điệu, tiết tấu bài hát - Giúp hs đọc đúng cao độ bài TĐN, kết hợp gõ phách và ghép lời 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. 3. Thái độ: GD cho hs thêm yêu hoà bình. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ): Nhắc hs tư thế ngồi học. B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài Tiến hành trong quá trình hát cũ: ôn 2. Bài mới: 2p a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu nội dung tiết - Nghe giới thiệu. b. Dạy bài mới học 13p * Hoạt động 1: Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Gv đàn cho hs nghe lại bài hát. - Ôn lời 1 của bài, sau đó HS tự hát lời 2. Hát với sắc thái khỏe mạnh. Chú ý ngân đủ số phách ở cuối mỗi câu hát. - GV nghe và sửa sai cho hs - Chia lớp thành 2 nhóm, HD HS hát đối đáp. Đoạn a, mỗi nhóm hát một câu. Đoạn b, tất cả cùng hát. - Mời từng nhóm trình bày - Nhận xét: - Lời 2 hát kết hợp lĩnh xướng, đối đáp. - HD hát k.hợp vđộng phụ hoạ. - Y/c HS lên bảng t. bày. 15p 3p * Hoạt động 2: TĐN số 2 3. Củng cố- dặn dò: - HS nghe - HS tập hát lời 1+lời 2 - HS tập hát theo yêu cầu của GV - Nhóm trình bày -1 HS lĩnh xướng nhóm 1, 1 HS lĩnh xướng nhóm 2. - HS quan sát và thực hiện theo GV - HS thực hiện. - Luyện cao độ: Đô-Rê-MiSon-La - HD HS luyện tập tiết tấu. - Cho hs đọc tên nốt nhạc bài TĐN - Gv hướng dẫn hs đọc từng câu, sau khi đọc tốt cho ghép cả bài. - Luyện đọc nhạc theo nhiều hình thức : Tổ, nhóm, cá nhân -HS luyện cao độ - Đọc nhạc kết hợp ghép lời - Chia, lớp thành 2 nhóm : 1 nhóm hát lời còn 1 nhóm đọc nhạc. - HS đọc nhạc+ ghép lời ca - Gv cho lớp tự chia nhóm để luyện tập. - Gv nhận xét : - GV nhận xét tiết học. Nhắc hs về nhà đọc bài TĐN cho thuộc. - Các nhóm luyện tập - HS t/h theo HD -HS đọc. - HS đọc theo hướng dẫn. - HS đọc theo : tổ, nhóm, cá nhân - Lắng nghe. Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 6: HỌC HÁT BÀI: CON CHIM HAY HÓT Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Theo đồng dao I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu tiết tấu bài hát. 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. 3. Thái độ: Qua bài hát giúp hs hiểu và yêu quý loài chim, có ý thức bảo vệ và không săn bắt chúng. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, thanh phách. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: ( 1 Phút): Nhắc hs tư thế ngồi học hát. B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 1. Kiểm tra GV đàn giai điệu bài Hãy giữ - Chú ý nghe bài cũ: cho em bầu trời xanh. Hỏi hs tên bài hát. Bắt nhịp cho hs hát để khởi động giọng. 3p 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Dạy bài mới: 13p * Hoạt động 1: Dạy hát bài: Con chim hay Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu có Lắng nghe. nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi, trong đó có bài hát Con chim hay hót được các em nhỏ rất yêu thích. Hôm nay cô sẽ dạy các em bài hát này. - Cho đàn và hát bài hat này - HD đọc lời ca. - GV đàn giai điệu, hướng - HS nghe - HS đọc - HS tập hát theo HD hót dẫn HS hát từng câu theo lối móc xích. - HD xong gv cho ghép cả bài. - Gv nghe và sửa sai. Nhắc các em cần hát gọn tiếng, thể hiện t/c vui, nhí nhảnh. - Luyện hát. - GV nhận xét 12p *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm Giáo viên thực hiện mẫu GV cho HS hát kết hợp gõ đệm theo TT lời ca: - HS hát cả bài - HS lưu ý - HS quan sát - HS tập theo y/c của GV Con chim hay hót nó đứng nó hót cành * * * * * * * * * - HS hát+gõ đệm Chia lớp thành 2 nửa, một nửa hát, một nửa vỗ đệm theo bài hát + GV nhận xét góp ý - GV cho hs tập theo nhóm. - Qua bài hát chúng ta cảm nhận những chú chim ở Tây nguyên ntn ? Bổn phận chúng ta phải làm gì để bảo vệ ? - Nhóm tập hát - Những chú chim ở Tây nguyên rất là đáng yêu - Không nên săn bắn chúng, giữ cho môi trường luôn xanh tươi để có chổ trú chân cho chúng. - GV chốt ý: 3p 3. Củng cố dăn dò - GV đàn cho hs hát và gõ đệm theo tiết tấu bài hát. - Nhận xét tiết học. Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2014 ÂM NHẠC HS thực hiện theo yêu cầu của GV Tiết 7: ÔN TẬP BÀI: CON CHIM HAY HÓT ÔN TẬP ĐỌC NHẠC SÔ 1 VÀ SỐ 2. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát, giúp hs đọc nhạc tốt hơn, vỗ tiết tấu đúng hơn ở bài TĐN. 2. Kĩ năng: Giúp hs hát kết hợp một vài động tác vận động phụ hoạ. 3. Thái độ: GD hs thêm tự tin khi biểu diễn trước đám đông. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ): Nhắc hs tư thế ngồi học ngay ngắn. B: Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung 3p 1. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của GV - GV đàn giai điệu bài hát Con chim hay hót. Hỏi hs tên bài hát, tên tác giả? Cho cả lớp hát để khởi động giong. 2. Bài mới: 2p a. Giới thiệu bài: GV nêu y/c tiết học b. Dạy bài mới: 12p * Hoạt động 1: Ôn - Cho HS nghe hát mẫu tập bài hát: Con lại toàn bài. chim hay hót - Bắt nhịp cho cả lớp hát. Gv nghe và sửa sai cho các em. - Hướng dẫn HS hát ôn theo nhiều hình thức: Hoạt động của HS - HS nghe và trả lời. - Cả lớp hát - HS hát: + Hát tập thể + Từng nhóm + Cá nhân - HS thực hiện theo - GV hướng dẫn hát kết hướng dẫn. hợp một vài động tác phụ hoạ - HS thực hiện theo - Cho HS lên bảng trình yêu cầu của GV bày. -Hướng dẫn HS trình bày - HS t/h theo hướng bài hát theo cách hát đối dẫn. đáp câu đoạn 1, đoạn 2 cả lớp hát. - HS nghe 14p * Hoạt động 2: Ôn - HS luyên tập theo TĐN số 1, số 2 - GV đàn lại giai điệu bài yêu cầu của GV TĐN số 1 cho hs nghe lại. - Gv đàn cho hs đọc lại cả - HS đọc+ gõ đệm bài, gv nghe và sửa sai cho - 1, 2 hs t/h hs. - Cho HS đọc bài kết hợp gõ đệm - Gv mời 1-2 HS thực hiện lại. - Đàn giai điệu bài TĐN 2 lần. -Cho hs đọc lại bài TĐN số 2. - Mời 1 vài nhóm đứng tại chỗ đọc - Hướng dẫn HS đọc nhạc+gõ phách. - Y/c 1 số bạn đọc cho các bạn theo dõi. - Cho HS đọc và hát lời theo nhóm, cá nhân luân phiên. - HS nghe - Cả lớp đọc - Nhóm đọc - HS đọc nhạc+ gõ phách - HS t/h - Các nhóm, cá nhân t/h -HS theo dõi nhận xét - GV nhận xét. - Lắng nghe. 3p 3. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học, nhăc hs về nhà chuẩn bị cho tiết học sau. Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 8: ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và thuộc lời 2 bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm bài hát. Nghe và cảm nhận bài hát Cho con của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu. 2. Kĩ năng: HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. 3. Thái độ: Qua tiết học giúp hs thấy được niệm hạnh phúc và lòng biết ơn, sự kính trọng cha mẹ mình. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: ( 1 phút): Nhắc hs tư thế ngồi học. B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: 2p a. Giới thiệu bài b. Dạy bài mới: 18p * Hoạt động 1: Ôn 2 bài hát: Hoạt động của GV Tiến hành trong quá trình hát ôn - GV nêu nội dung tiết học Ôn 2 bài hát:* Ôn bài hát: Reo vang bình minh - GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu toàn bài. ? Hỏi HS tên bài hát, tác giả? - Gv đệm đàn cho hs hát lại bài hát. - Hướng dẫn HS hát ôn theo nhiều hình thức. Hoạt động của HS Lắng nghe - HS nghe giai điệu. - HS trả lời. - Cả lớp t/h - HS hát: Hát tập thể, nhóm, Cá nhân. - Các nhóm, cá nhân hát vỗ đệm ,vận động - GV tổ chức cho HS vỗ tay, gõ đệm theo bài hát , kết hợp vận động phụ hoạ , biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. * Trò chơi: Kể tên các bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Các nhóm thảo luận trong 1 phút để thống nhất - Các nhóm cử đại diện ghi bảng nhóm nào ghi nhiều bài sẽ thắng cuộc. - GV nhận xét: - HS nhận xét. * Ôn bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Hướng dẫn hát ôn bài và thể hiện tính chất khí thế theo nhịp đi. Tập hát rõ lời và gõ đệm theo tiết tấu - GV tổ chức cho các nhóm lên hát gõ đệm theo bài hát, vận động,biểu diễn bằng hình thức tốp ca, đơn ca - GV nhận xét: - HS hát - Các nhóm thảo luận, thống nhất. - Đại diện các nhóm - HS t/h 7p * Hoạt động 2: GV đàn giai điệu và hát Nghe nhạc bài : Cho con hoặc gv mở băng ,đĩa cho hs nghe rồi hỏi: ? Nhịp điệu bài hát nhanh hay chậm? Vui tươi, sôi nổi hay êm dịu, nhẹ nhàng? - Gv giới thiệu sơ qua về bài hát cho hs nghe. - Cho hs nghe lại lần 2. * GV chốt ý: - HS nghe nhận xét - HS nghe. - HS trả lời - HS nghe Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 9: HỌC HÁT BÀI: NHỮNG BÔNG HOA NHŨNG BÀI CA Nhạc và lời: Hoàng Long I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết hát đúng giai điệu, lời ca bài hát, biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát . 2. Kĩ năng: Biết bài hát này là của nhạc sĩ :Hoàng Long 3. Thái độ: GD HS yêu mến mái trường, Thầy - Cô. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Nhạc cụ: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK âm nhạc 5, nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY- HỌC A. ỔN định tổ chức: nhắc tư thế ngồi học ngay ngắn( 1’) B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 1. Kiểm tra Hỏi hs tên bài hát đã học ở - HS trả lời câu hỏi và bài cũ: tiết trước. Cho hs hát để hát để khởi động giọng khởi động giọng. 2. Bài mới: 2p a. Giới thiệu Nhạc sỹ Hoàng Long có - Nghe giới thiệu bài: nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi và được các em nhỏ rất yêu thích. Trong đó có bài hát Những bông hoa những bài ca là được các em yêu thích hơn cả. Bài hát kể về tình cảm Thầy trò quý mến thân thương, những tình cảm tốt đẹp ấy luôn chắp cánh cho em bay vào cuộc sống. Hôm nay cô cùng các em sẽ học bài hát này. b. Dạy bài mới: 13p * Hoạt động 1: Dạy bài hát: Những bông hoa những bài ca. - GV đàn và hát mẫu cho hs nghe. - Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu - Luyện thanh. - Dạy hát từng theo lới móc xích đến hết bài. Bắt nhịp cho hs hát cả bài, gv nghe và sửa sai cho các em. - Luyện hát : Cho hs tập hát theo tổ, nhóm, cá nhân. 12p * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ - Thực hiện mẫu : đệm theo nhip, Cùng nhau cầm tay đi đến tiết tấu thăm các thầy * * * > > > > > > > > > - Bắt nhịp cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm. - Cho lớp luyện tập dưới nhiều hình thức: - Mời HS hát gõ đệm - HS trình bày bài hát kết hợp vỗ theo,TT. - Nhận xét tiết học: 4p 3. Củng cố dặn dò: - Qua bài hát tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? - Về nhà học thuộc bài hát, tìm động tác phụ họa cho bài hát. - Nghe hát mẫu - HS đọc - HS luyện thanh theo hướng dẫn - Tập hát theo hướng dẫn + Hát đồng thanh + Hát theo nhóm + Hát cá nhân - HS quan sát - Lớp t/h - Từng dãy, nhóm, cá nhân - Cá nhân t/h - HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 10: ÔN BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI I. MỤC TIÊU: 1. kiến thức: HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. Biết kết hợp vận động phụ hoạ, biết thể hiện sắc thái. 2. Kĩ năng: Nhận biết được hình dáng, nghe âm sắc một số nhạc cụ nước ngoài: Flute, kèn Clarinette, kèn trompett, kèn Saxophone. 3. Thái độ: Qua ôn tập bài hát các em càng biết ơn, kính trọng Thầy Cô giáo II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cũ gõ, tập một số động tác phụ hoạ cho bài hát. Tranh vẽ 4 nhạc cụ. 2. Học sinh: SGK âm nhạc 5, thanh phách III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: A. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở tư thế ngồi học ( 1’) B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài Tiến hành trong quá trình cũ: hát ôn. 2. Bài mới 2p a. Giới thiệu bài GV nêu nội dung tiết học. - HS nghe 20p b. Dạy bài mới * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca. - GV đàn giai điệu bài hát hỏi hs tên bài hát, tên tác giả? - GV đệm đàn cho hs hát lại bài hát. - GV nhận xét, sửa chữa + Mời biểu diễn - Cho HS năng khiếu sáng tạo động tác Gv nhận xét: - HD một vài động tác phụ hoạ. - Tập biểu diễn theo bài hát. - Nhận xét. 8p * Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc cụ nước - Cho HS xem tranh và giới thiệu hình dáng và 1vài đặc điểm của từng - Cả lớp hát + Hát theo nhóm. + Hát cá nhân. - HS nhận xét - Hs quan sát làm theo - Lớp hát kết hợp vận động - Từng nhóm t/h - Quan sát, nghe giới thiệu từng loại nhạc cụ. ngoài. 4p Củng cố - dặn dò: loại nhạc cụ: Saxophone, Trom pette, Flute, Clarinette. - Cho HS nghe để làm quen với âm sắc 4 nhạc cụ đã được giới thiệu. - GV đánh tiếng từng loại nhạc cụ yêu cầu học sinh xác định âm thanh tùng loại nhạc cụ trên. Bắt nhịp học sinh hát lại bài hát “Những bông hoa những bài ca” kết hợp vận động phụ họa GV nhận xét tiết học. - Nghe âm sắc của từng loại nhạc cụ đó. - Nghe, nhận biết âm thanh từng loại nhạc cụ. HS đứng tại chỗ hát và vận động phụ hoạ. Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014 ÂM NHẠC Tiết 11: TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3 NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 3.TĐN, ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. 2. Kĩ năng: Nghe và cảm nhận một bài dân ca. 3. Thái độ: Giúp các em yêu thích các làn điệu dân ca quê hương mình qua phần nghe nhạc. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng: Đàn, nhạc cụ gõ. Băng đĩa nhạc dân ca. 2. Học sinh: SGK, thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: A. Ổn định tổ chức: Nhắc hs tư thế ngồi học ( 1phút) B. Tiến trình giờ dạy: TL Nội dung 3p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài b. Dạy bài mới: 20p * Hoạt động 1: TĐN số 3 * Hoạt động 2: Nghe nhạc 3. Củng cố dặn dò: Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV đàn giai điệu bài hát - Lắng nghe và trả Những bông hoa những bài lời câu hỏi ca. Hỏi hs tên bài hát, tên tác giả? Cho hs hát để khởi động giọng. Giới thiệu nội dung tiết học GV:+ Cao độ của bài gồm những nốt gì? + Trường độ gồm những hình gì? - HD HS luyện hình tiết tấu thứ nhất trong SGK. Luyện đọc hình tiết tấu thứ 2 tương tự. - Nhận xét, sữa chữa - GV đàn HS luyện cao độ. - GV đàn dạy từng câu bài TĐN 3 - Cho hs ghép cả bài. - GV uốn nắn sửa sai - Luyện đọc: - Nhận xét: GV đệm đàn HS ghép lời ca kết hợp gõ phách. + GV sữa chỗ sai cho hs - Cho HS nghe 1 bài dân ca:Lý cây đa - Giới thiệu xuất xứ, nội dung. - Cho HS nghe. - HS phát biểu cảm nhận: - Cho nghe lại lần 2 - Nhận xét - GV đàn bai TDN và cho hs đọc nhạc và ghép lời - Nhận xét tiết học. - Chú ý theo dõi bài - HS trả lời: - HS t/h theo HD - HS luyện TT - HS đọc theo hướng dẫn - HS t/h - HS sửa sai - HS đọc theo nhóm, dãy... - HS đọc nhạc, hát lời, gõ phách. - Học sinh chú ý lắng nghe - HS phát biểu : - Nghe lại lần 2 để cảm nhận tốt hơn.
- Xem thêm -