Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 8 Âm nhạc 3 ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát II.Tài liệu và phương tiện 1.GV chuẩn bị -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ, tranh minh hoạ cho bài hát -Máy nghe, đĩa nhạc 2.HS chuẩn bị -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -GV gtb, ghi mục bài , GV yêu cầu NT lấy vở ghi cho các bạn ghi mục bài -GV ghi MTBH lên bảng -Cả lớp đọc MTBH -GV thâu tóm lại MTBH A.Hoạt động thực hành -Ôn tập bài hát +Hát tập thể, hát theo nhóm theo đàn cho đén khi thuộc lời, GV chỉnh sửa cho các em +Hát kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp. L thực hiện, CN thực hiện Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi… X x x x x x x x… +Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. Gv đệm đàn, HS thực hiện theo N +Thể hiện sắc thái của bài Gà gáy. tập lấy hơi ở đầu câu hát . Tập diễn tả trạng thái vui tươi phấn khởi khi hát -Tập hát đối đáp N1+N2+N3 Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi N4+N5 Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi N1+N2+N3 Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi N4+N5 Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi +Tập hát nối tiếp trong nhóm, các thành viên trong nhóm tự tập với nhau HS1 Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi HS2 Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi HS3 Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi HS4 Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi -Hát kết hợp vỗ tay theo phách Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi… X x x x xx xx x x x x xx xx… L thực hiện, N thực hiện -Tập biểu diễn. Mỗi nhóm tự thao luận các động tác phụ họa phù hợp vói bài hát và thống nhất hình thức biểu diễn để biểu diễn trước lớp. Yêu cầu thực hiện thống nhất và đều.Những nhóm không thể thực hiện có thể xin cứu trợ, N thực hiên xong dơ mặt cười xin biểu diễn Từng N lần luợt lên bảng biễu diễn . Gv nhận xét -(?) +Nêu cảm nhận về bài hát +Bài hát lầ dân ca nào? l ời mới của ai? B.Họat động ứng dụng -Em hãy về nhà biểu diễn bài hát cho GĐ em xem -Lưu ý bài hát có thể được dùng trong các đợt sinh họat tập thể 2 TUẦN 9 Thứ tư ngày 06/11/2013 tiết 2 lớp 3C, tiết 4 lớp 3B Âm nhạc 3 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY I. MỤC TIÊU -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát -Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát -Tập biểu diễn bài hát -HSK: +Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 3 bài hát.Biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách, theo nhịp của bài hát. II.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1.GV chuẩn bị -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ, bảng phụ có chép lời bh Đêm sao và đánh dấu vào phách mạnh của bh 2.HS chuẩn bị -Tập bài hát 3 -Nhạc cụ gõ III.TIẾN TRÌNH -1 HS kể tên những bài hát đã học từ đầu năm đến nay: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy. -GV nhận xét và giới thiệu bài, ghi mục bài lên bảng, yêu cầu nhóm trưởng lấy vở cho các bạn trong nhóm ghi mục bài và đọc mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -Một em đọc to mục tiêu cho cả lớp nghe -1 HS nhắc lại -GV nhắc lại A. Hoạt động thực hành 1. Ôn tập bài hát Bài ca đi học 8p -GV yêu cầu 1nhóm cử 1 HS lên bảng trình bày bh theo đàn -Gv nhận xét -Cả lớp hát theo đàn 2 lựơt -Lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh. Đàn bướm phơi phới… x x x x x x… -1 HS thực hiện -Cả lớp thực hiện 1 lần nữa -GV hưóng dẫn lớp gõ đệm theo phách Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh. Đàn bướm phơi phới… x - x x x - x x… -1 HSK thực hiện -GV nhận xét, 1 nhom thực hiện, các nhóm khác theo dõi nhóm bạn thưc hiện -Tập biểu diễn +Gv hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ tay ngang vai chân co chân duỗi theo nhịp +1 CN l ên bảng thực hiện +Cả lớp thực hiện lại +1 N lên bảng thực hiện -GV nhận xét 2. Ôn tập bài hát Đếm sao 10p -Gv chỉ định 1 em lên bảng trình bày bh -Gv mở đàn cả lớp hát theo đàn -Hát và gõ đệm theo nhịp 3 -GV nêu tính chất nhịp ¾: là nhịp có 3 phách 1 phách mạnh và 2 phách nhẹ. thường các bh nhịp 3 ta chỉ gõ đẹm theo nhịp, HS thường gõ không đúng nhịp -GV dán bảng phụ lên bảng và hứong dẫn HS chỉ gõ vào các tiếng đựơc đánh dấu +L thực hiện +CN thực hiện +N thực hiện +GV nhận xét sửa sai +L thực hiện 1 lần nữa -Cả lớp hát kết hợp phụ hoạ như tíêt ôn tập trước +1 em thực hiện +1 N thực hiện +Gv nhận xét 3. Ôn tập bài hát Gà gáy 14p -GV đệm đàn cả lớp hát cả bài -Hát và vỗ tay đệm theo nhịp -1 N hát và vỗ tay theo nhịp -Cả lớp hát theo đàn kết hợp vỗ tay theo nhịp Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi.. X x x x x x x x.. -Hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi.. X x x xx x x x x x x x x x x x x x x x… +HSK thực hiện +L thực hiện -Tập biểu diễn GV yêu cầu các nhóm thảo luận trong 5p và tim ra hình thức biểu diễn phu hợp với bh để lên bảng trình diên, nhóm trưởng điều hành nhóm mình thảo luận. Nhóm nào khó khăn có thể xin cứu trợ. nhóm nào hoàn thành dơ mặt cưòi. Gv đi đến từng nhóm hướng dẫn thêm -Các nhóm lần lượt trinh diễn -Gv nhận xét hoặc HS nhận xét GV chốt lại B. Hoạt động ứng dụng -Em hãy về nhà hát kết hợp múa hoăc vỗ tay theo các bh cho gđ em xem -Các bài hát có thể đựơc sử dụng trong các đợt sinh hoạt tập thể. .. TUẦN 10 Thứ tư ngày 13/11/2013 Buổi sáng tiết 2- lớp 3C, tiết 4-lớp 3B Âm nhạc 3 HỌC HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Nhạc và lời: MỘNG LÂN I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát -HSK: Biết gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. II.Tài liệu và phương tiện 1.GV -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ -Tranh ảnh minh họa -Bảng phụ chép lời ca bài hát -Đệm đàn và hát chuẩn bài Lớp chúng ta đoàn kết 2.HS -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -Cả lớp hát bài Gà gáy -GV giới thiệu bài mới -GV ghi mục bài lên bảng, GV yêu cầu nhóm trưởng lấy vở cho nhóm ghi mục bài vào vở. -Từng nhóm đọc mục bài sau khi ghi xong mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -1 HS đại diện lớp đọc mục tiêu bài học -Gv thâu tóm mục tiêu bài học A.Hoạt động cơ bản -GV treo tranh minh họa và bảng phụ chép lời ca -1 HS đọc lời ca, cả lớp đọc thầm -GV : Nội dung bài hát nói lên điều gì? -GV hướng dẫn HS đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca -GV phân chia bài hát thành từng câu B.Hoạt động thực hành -Tập hát từng câu GV đàn giai điệu câu 1 Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân vài lần sau đó bắt nhịp cả lớp hát vài lần, cá nhân hát, Gv nhận xét, nhóm hát, Gv nhận xét và sửa sai, lớp hát lại. Tiếp tục tập như thế với câu 2. Tập xong câu 2, tập hát nối giữa 2 câu, lớp hát vài lần, cá nhân hát, nhóm hát. Tập tương tự với các câu còn lại -Tập hát cả bài -Tập lấy hơi thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát +GV đ ánh dấu ở tiếng lấy hơi và hướng dẫn HS hát đúng sắc thái vui tươi của bài hát -Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân… x x x x… +Lớp thực hiện +Cá nhân thực hiện +Nhóm thực hiện -Hát và gõ đệm theo phách Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân… x x x x… +Lớp th ực hi ện +Cá nh ân thực hi ện +Lớp thực hiện -Hát theo đàn và nhún chân nhịp nhàng -Trả lời câu hỏi: Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết nhạc và lời của ai? C.Hoạt động ứng dụng -Em hãy thể hiện bài hát cho ngưòi thân em nghe -Cùng sự giúp đỡ của người thân em hãy tìm ra động tác phụ hoạ phù hợp với bài hát 6 TUẦN 11 Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013 Buổi sáng tiết 2-3C, tiết 4- 3B Âm nhạc 3 ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát II.Tài liệu và phương tiện 1.GV chuẩn bị -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ, tranh minh hoạ cho bài hát -Máy nghe, đĩa nhạc 2.HS chuẩn bị -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -GV giới thiệu bài, ghi mục bài , GV yêu cầu nhóm trưởng lấy vở ghi cho các bạn ghi mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -Cả lớp đọc thầm mục tiêu bài học -GV thâu tóm lại mục tiêu bài học A.Hoạt động thực hành -Ôn tập bài hát +Hát tập thể, hát theo nhóm theo đàn cho đén khi thuộc lời, GV chỉnh sửa cho các em +Hát kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp. Lớp thực hiện, cá nhân thực hiện Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hoà tình thân… x x x x… +Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. Gv đệm đàn, HS thực hiện theo nhóm +Thể hiện sắc thái của bài, tập lấy hơi ở đầu câu hát . Tập diễn tả trạng thái vui tươi phấn khởi khi hát -Tập hát đối đáp N1+N2+N3 Lớp chúng minh…tình thân N4+N5 Lớp chúng mình…một nhà N1+N2+N3 Đầy tình thân…tiến tới N4+N5 Quyết kết đoàn…trò ngoan -Tập biểu diễn. Mỗi nhóm tự thao luận các động tác phụ họa phù hợp vói bài hát và thống nhất hình thức biểu diễn để biểu diễn trước lớp. Yêu cầu thực hiện thống nhất và đều.Những nhóm không thể thực hiện có thể xin cứu trợ, nhóm thực hiên xong dơ mặt cười xin biểu diễn Từng nhóm lần luợt lên bảng biễu diễn . Gv nhận xét -(?) +Nêu cảm nhận về bài hát +Bài hát do ai sáng tác? B.Họat động ứng dụng -Em hãy về nhà biểu diễn bài hát cho gia đình em xem -Lưu ý bài hát có thể được dùng trong các đợt sinh hoạt tập thể 8 TUẦN 12 Thứ tư ngày 27/11/2013 Buổi sáng tiết 2- lớp 3C, tiết 4-lớp 3B Âm nhạc 3 HỌC HÁT: CON CHIM NON I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát -Học sinh khá: Biết đây là bài dân ca nước Pháp. Biết gõ đệm theo nhip II.Tài liệu và phương tiện 1.GV -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ -Tranh ảnh minh họa -Bảng phụ chép lời ca bài hát -Đệm đàn và hát chuẩn bài Con chim non 2.HS -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -Cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết -GV giới thiệu bài mới -GV ghi mục bài lên bảng, GV yêu cầu nhóm trưởng lấy vở cho nhóm mình ghi mục bài vào vở. -Từng nhóm đọc mục bài sau khi ghi xong mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -1 HS đại diện lớp đọc mục tiêu bài học -Gv thâu tóm mục tiêu bài học A.Hoạt động cơ bản -GV treo tranh minh họa và bảng phụ chép lời ca -1 HS đọc lời ca, cả lớp đọc thầm -GV : Nội dung bài hát nói lên điều gì? -GV hướng dẫn HS đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca -GV phân chia bài hát thành từng câu B.Hoạt động thực hành -Tập hát từng câu GV đàn giai điệu câu 1 Bình minh lên có con chim non hoà tiếng hót véo von vài lần sau đó bắt nhịp cả lớp hát vài lần, cá nhân hát, Gv nhận xét, nhóm hát, Gv nhận xét và sửa sai, lớp hát lại. Tiếp tục tập như thế với câu 2. Tập xong câu 2, tập hát nối giữa 2 câu, lớp hát vài lần, cá nhân hát, nhóm hát. Tập tương tự với các câu còn lại -Tập hát cả bài -Tập lấy hơi thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát +GV đánh dấu ở tiếng lấy hơi và hướng dẫn HS hát đúng sắc thái vui tươi của bài hát -Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Bình minh lên có con chim non hoà tiếng hót véo von… x x x x +Lớp thực hiện +Cá nhân thực hiện +Nhóm thực hiện -Hát theo đàn và nhún chân nhịp nhàng -Trả lời câu hỏi: Bài hát Con chim non dân ca nước nào? C.Hoạt động ứng dụng -Em hãy thể hiện bài hát cho người thân trong gia đình em nghe -Cùng sự giúp đỡ của người thân em hãy tìm ra động tác phụ hoạ phù hợp với bài hát 10 TUẦN 13 Thứ tư ngày 04 tháng 12 năm 2013 Buổi sáng tiết 2-3C, tiết 4- 3B Âm nhạc 3 ÔN TẬP BÀI HÁT CON CHIM NON I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -HS khá: Biết hát theo giai điệu và vận động theo nhịp ¾. II.Tài liệu và phương tiện 1.GV chuẩn bị -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ, tranh minh hoạ cho bài hát -Máy nghe, đĩa nhạc 2.HS chuẩn bị -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -GV giới thiệu bài, ghi mục bài , GV yêu cầu nhóm trưởng lấy vở ghi cho các bạn trong nhóm mình ghi mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -Cả lớp đọc thầm mục tiêu bài học -GV thâu tóm lại mục tiêu bài học A.Hoạt động thực hành -Ôn tập bài hát +Hát tập thể, hát theo nhóm theo đàn cho đến khi thuộc lời, GV chỉnh sửa cho các em +Hát kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp. Lớp thực hiện, cá nhân thực hiện, nhóm thực hiện. Bình minh lên có con chim non hoà tiếng hót véo von… x x x x +Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng. Gv đệm đàn, HS thực hiện theo nhóm +Thể hiện sắc thái của bài, tập lấy hơi ở đầu câu hát . Tập diễn tả trạng thái vui tươi thư thái khi hát. -Tập hát lĩnh xướng và hòa giọng. Lĩnh xướng Bình minh …vui say sưa Hòa giọng Này chim ơi…quê nhà -Tập biểu diễn. GV hướng dẫn một số động tác phụ hoạ đơn giản phù hợp với bài hát nhịp 3: động tác 1-bước chân theo nhịp đồng thời 2 tay dơ ngang ngực về phía trước, động tác 2-hai tay dơ lên miệng tạo hình chim hót cũng chân bứơc và đầu nghiêng theo nhịp, động tác 3-hai tay xoè về phía trước để kết. Từng nhóm lần luợt lên bảng biễu diễn . Gv nhận xét -(?) Trả lời câu hỏi: +Nêu cảm nhận về bài hát? +Bài hát là dân ca nước nào? B.Hoạt động ứng dụng -Em hãy về nhà biểu diễn bài hát cho gia đình em xem -Lưu ý bài hát có thể được dùng trong các đợt sinh hoạt tập thể hoặc liên hoan văn nghệ 12 TUẦN 14 Thứ tư ngày 11/12/2013 Buổi sáng tiết 2- lớp 3C, tiết 4-lớp 3B Âm nhạc 3 HỌC HÁT: NGÀY MÙA VUI Dân ca Thái Lời mới: Hoàng Lân I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và lời ca lời 1 -Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát -Học sinh khá: Biết đây là bài dân ca dân tộc Thái ở Tây Bắc. Biết gõ đệm theo nhip, phách, và theo tiết tấu lời ca. II.Tài liệu và phương tiện 1.GV -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ -Tranh ảnh minh họa -Bảng phụ chép lời ca bài hát -Đệm đàn và hát chuẩn bài Ngày mùa vui 2.HS -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -Cả lớp hát bài Con chim non -GV giới thiệu bài mới -GV ghi mục bài lên bảng, GV yêu cầu nhóm trưởng lấy vở cho nhóm mình ghi mục bài vào vở. -Từng nhóm đọc mục bài sau khi ghi xong mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -1 HS đại diện lớp đọc mục tiêu bài học -GV nhắc lại mục tiêu bài học A.Hoạt động cơ bản 3p -GV treo tranh minh họa và bảng phụ chép lời ca -1 HS đọc lời ca, cả lớp đọc thầm -GV : Nội dung bài hát nói lên điều gì? -GV hướng dẫn HS đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca -GV phân chia bài hát thành từng câu B.Hoạt động thực hành 30p -Tập hát từng câu GV đàn giai điệu câu 1 Ngoài đồng lúa chín thơm con chim hót trong vừơn vài lần sau đó bắt nhịp cả lớp hát vài lần, cá nhân hát, Gv nhận xét, nhóm hát, Gv nhận xét và sửa sai, lớp hát lại. Tiếp tục tập như thế với câu 2. Tập xong câu 2, tập hát nối giữa 2 câu, lớp hát vài lần, cá nhân hát, nhóm hát. Tập tương tự với các câu còn lại -Tập hát cả bài -Tập lấy hơi thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát +GV đánh dấu ở tiếng lấy hơi và hướng dẫn HS hát đúng sắc thái vui tươi của bài hát -Hát kết hợp gõ đệm Gõ đệm theo nhịp Ngoài đồng lúa chín thơm con chim hót trong vườn… X X X X Gõ đệm theo phách Ngoài đồng lúa chín thơm con chim hót trong vườn… x xx x Gõ đệm theo tiết tấu Ngoài đồng lúa chín thơm con chim hót trong vườn… x x x x x x x x x x +Lớp thực hiện +Cá nhân thực hiện +Nhóm thực hiện -Hát theo đàn và nhún chân nhịp nhàng -Trả lời câu hỏi: Bài hát Ngày mùa vui dân ca nào?, lời mới của ai? C.Hoạt động ứng dụng -Em hãy thể hiện bài hát cho người thân trong gia đình em nghe -Cùng sự giúp đỡ của người thân em hãy tìm ra động tác phụ hoạ phù hợp với bài hát 14 TUẦN 15 Thứ tư ngày 18/12/2013 Buổi sáng tiết 2- lớp 3C, tiết 4-lớp 3B Âm nhạc 3 -HỌC HÁT: NGÀY MÙA VUI (TT) -GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Học sinh khá: Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc II.Tài liệu và phương tiện 1.GV -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ -Tranh ảnh minh họa -Bảng phụ chép lời ca bài hát -Đệm đàn và hát chuẩn bài Ngày mùa vui 2.HS -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -Cả lớp hát lời 1 bài Ngày mùa vui -GV giới thiệu bài mới -GV ghi mục bài lên bảng, GV yêu cầu nhóm trưởng lấy vở cho nhóm mình ghi mục bài vào vở. -Từng nhóm đọc mục bài sau khi ghi xong mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -1 HS đại diện lớp đọc mục tiêu bài học -GV nhắc lại mục tiêu bài học A.Hoạt động cơ bản 3p -GV treo tranh minh họa và bảng phụ chép lời ca -1 HS đọc lời 2, cả lớp đọc thầm -GV hướng dẫn HS đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca -GV phân chia lời 2 thành từng câu B.Hoạt động thực hành 30p 1.Học hát Ngày mùa vui lời 2 -Tập hát từng câu GV đàn giai điệu câu 1 Nhịp nhàng….reo cưòi vài lần sau đó bắt nhịp cả lớp hát vài lần, cá nhân hát, Gv nhận xét, nhóm hát, Gv nhận xét và sửa sai, lớp hát lại. Tiếp tục tập như thế với câu 2. Tập xong câu 2, tập hát nối giữa 2 câu, lớp hát vài lần, cá nhân hát, nhóm hát. Tập tương tự với các câu còn lại -Tập hát cả bài -Tập lấy hơi thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát +GV đánh dấu ở tiếng lấy hơi và hướng dẫn HS hát đúng sắc thái vui tươi của bài hát -Hát kết hợp gõ đệm tương tự lời 1 +Lớp thực hiện +Cá nhân thực hiện +Nhóm thực hiện -Hát kết hợp vận động phụ họa: Động tác 1-hai bàn tay đạt lên vai, đồng thời chân đưa ra và kiềng theo nhịp; Động tác 2-chân giẫm theo phách hai tay xoè thẳng bàn tay và để kề mông; Động tác 3-nắm tay nhau tạo thành vòng và di chuyển đi di chuyển lại. 2.Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: đàn bầu , đàn nguyệt, đàn tranh và cho các em xem hình ảnh. C.Hoạt động ứng dụng -Em hãy thể hiện bài hát cho người thân trong gia đình em nghe -Lưu ý bài hát có thể được dùng trong các đợt sinh hoạt tập thể hoặc liên hoan văn nghệ 16 TUẦN 18 Thứ tư ngày 08 tháng 01 năm 2014 Buổi sáng: tiết 2- 3C, tiết 4-3B Âm nhạc 3 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I.Mục tiêu -Tập biểu diễn một vài bài hát đã học II.Tài liệu và phương tiện 1.GV -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ -Tranh ảnh minh họa -Bảng phụ chép lời ca bài hát -Đệm đàn và hát chuẩn một số bài hát 2.HS -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -Cả lớp hát bài Ngày mùa vui -GV giới thiệu bài -GV ghi mục bài lên bảng, các nhóm ghi mục bài vào vở. -Từng nhóm đọc mục bài sau khi ghi xong mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -1 HS đọc mục tiêu bài học -GV nhắc lại mục tiêu bài học A.Hoạt động thực hành 1/Ôn tập một số bài hát đã học -Một số HS nêu tên các bài hát đã học ở học kì I +Quốc ca Việt Nam - nhạc và lời Văn Cao +Bài ca đi học - nhạc và lời Phan Trần Bảng +Đếm sao - nhạc và lời Văn Chung +Gà gáy – dân ca Cống-Lai Châu +Lớp chúng ta đoàn kết - nhạc và lời Mộng Lân +Con chim non – dân ca Pháp +Ngày mùa vui – dân ca Thái -Ôn tập bài hát Bài ca đi học, Lớp chúng ta đoàn kết và Con chim non: Ôn tập theo trinh tự như ôn tập một bài hát 2/Tập biễu diễn -GV cho các nhom thảo luận và thông nhất hình thức biểu diễn đối với các bài hát được ôn tập. GV cho từng nhóm bốc thăm bài hát của mình -Nhóm trưởng điều hành nhóm mình cùng thảo luận, Gv đến từng nhóm giúp đỡ thêm -Nhóm xong trước dơ mặt cười xin biểu diễn, GV tuyên dương nhóm -Lần lượt các nhóm biểu diễn, GV nhận xét đánh giá. B.Hoạt động ứng dụng -Em hãy biểu diễn bài hát cho người thân trong gia đình em xem 18 TUẦN 19 (Soạn tay) TUẦN 20 Thứ tư ngày 22/1/2014 Buổi sáng tiết 2- lớp 3C, tiết 4-lớp 3B Âm nhạc 3 -HỌC HÁT: EM YÊU TRƯỜNG EM (TT) -ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC I.Mục tiêu -Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 -Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập biểu diễn bài hát -Học sinh khá: Biết hát đúng giai điệu. Nhớ tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi. II.Tài liệu và phương tiện 1.GV -Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ -Tranh ảnh minh họa -Bảng phụ chép lời ca bài hát -Đệm đàn và hát chuẩn bài Em yêu trường em 2.HS -Nhạc cụ gõ -Tập bài hát 3 III.Tiến trình -Cả lớp hát lời 1 bài Em yêu trường em -GV giới thiệu bài mới -GV ghi mục bài lên bảng, GV yêu cầu nhóm trưởng lấy vở cho nhóm mình ghi mục bài vào vở. -Từng nhóm đọc mục bài sau khi ghi xong mục bài -GV ghi mục tiêu bài học lên bảng -1 HS đại diện lớp đọc mục tiêu bài học -GV nhắc lại mục tiêu bài học A.Hoạt động cơ bản 3p -GV treo tranh minh họa và bảng phụ chép lời ca -1 HS đọc lời 2, cả lớp đọc thầm -GV hướng dẫn HS đọc lời bài hát theo tiết tấu lời ca B.Hoạt động thực hành 30p 1.Học hát “ Em yêu trường em” lời 2 -Tập hát từng câu GV hát mẫu cả lời 2 môt lần, GV nhắc nhở HS: 3 câu đầu của lời 2 giống lời 1, còn những câu sau giống giai điệu nhưng khác nhau về lời. GV bắt nhịp cả lớp hát lời 2. -Tập hát cả bài -Tập lấy hơi thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát +GV đánh dấu ở tiếng lấy hơi và hướng dẫn HS hát đúng sắc thái vui tươi, tình cảm tự hào của bài hát -Hát kết hợp gõ đệm tương tự lời 1 +Lớp thực hiện +Cá nhân thực hiện +Nhóm thực hiện -Hát kết hợp vận động phụ họa: Động tác 1-hai bàn tay đạt lên vai, đồng thời chân đưa ra và kiềng theo nhịp; Động tác 2-động tác dơ 1 ngón trỏ ra như đang chỉ để kể ; Động tác 3-đưa hai tay từ dưới lên rồi xoè ra hai bên; Động tác 4- nghiêng người vỗ tay theo phách. C.Hoạt động ứng dụng -Em hãy thể hiện bài hát cho người thân trong gia đình em nghe -Lưu ý bài hát có thể được dùng trong các đợt sinh hoạt tập thể hoặc liên hoan văn nghệ
- Xem thêm -