Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm_bộ 1

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: HỌC HÁT : QUỐC CA VIỆT NAM I. MỤC TIÊU : - Biết hát bài “Quốc ca Việt Nam” Nhạc và lời Văn Cao - Biết hát đúng giai điệu và lời ca - Bồi dưỡng HS niềm tự hào dân tộc,từ đó cố gắng học hành đểgóp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc theo lời Bác Hồ dạy II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh SGK. Đàn. * HS : SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2. Kiểm tra bài cũ : (4’) Cho HS chọn một vài bài hát ở lớp 2 -Nhận xét,biểu dương 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài : Học hát:“Quốc ca Việt Nam” Nhạc và lời Văn Cao. b. Các hoạt động : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15’ Hoạt động 1 : Dạy hát.(Lời 1) * Mục tiêu : Biết hát bài “Quốc ca Việt Nam” Hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời. * Cách tiến hành : - Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài. -Nhìn tranh và trả lời câu hỏi. - Hát mẫu. -Chú ý lắng nghe. - Hướng dẫn đọc lời ca. -Cả lớp thực hiện. - Chia bài hát làm 10 câu. - Dạy hát từng câu cho đến hết bài. -Cả lớp thực hiện. - Luyện hát cả bài -Tổ, nhóm, cá nhân. - Quan sát sửa sai. -Chỉ định HS hát -Nhóm,cá nhân * Kết luận: Biết hát đúng các tiếng ngân dài 3 phách Hoạt động 2 : Trả lời câu hỏi: 10’ * Mục tiêu : Biết trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV. * Cách tiến hành : -Đặt câu hỏi gợi ý: - Vài cá nhân.trả lời - Bài quốc ca do ai sáng tác? - Bài quốc ca được hát khi nào? - Nhận xét biểu dương. *Kết luận: HS nắm được nội dung.bài hát 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? Nhạc và lời ? - Bồi dưỡng HS niềm tự hào dân tộc,từ đó cố gắng học hành đểgóp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc theo lời Bác Hồ dạy - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Học hát “Quốc ca Việt Nam” (TT) Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: HỌC HÁT : QUỐC CA VIỆT NAM (TT) I. MỤC TIÊU : - Biết hát đúng giai điệu thuộc lời ca. - Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ,hát quốc ca. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, đàn. * HS : SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : Học hát bài “Quốc ca Việt Nam” ,nhạc và lời: Văn Cao b.Các hoạt động : TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15’ Hoạt động 1 :Học hát bài“Quốc ca Việt Nam”(Lời 2) * Mục tiêu : Biết hát bài “Quốc ca Việt Nam” hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời. * Cách tiến hành - Hát ôn lại lời 1 bài: “Quốc ca Việt Nam”. - Cả lớp thực hiện. -Nghe sửa sai. - Dạy hát lời 2 -Hát mẫu -Lắng nghe - hướng dẫn đọc lời ca.(lời2) - Cả lớp thực hiện. - Chia bài hát làm 10câu. - Dạy hát từng câu cho đến hết bài. - Luyện hát. -Quan sát sửa sai -Tổ nhóm, cá nhân *Kết luận: Hát đúng tính chất bài hát -Hoạt động 2:Tập nghi thức chào cờ -Mục tiêu:Có ý thức khi chào cờ hát quốc 10’ ca -Cách tiến hành: -Hướng dẫn nghi thức chào cờ hát quốc ca -Luyện tập -Cả lớp thực hiện Quan sác sửa sai -Tổ, nhóm *Kết luận:Có ý thức khi chào cờ 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ, hát quốc ca. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ ) - Nhận xét tiết học. - Về nhà luyện hát. Chuẩn bị “Bài ca đi học”. Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: HỌC HÁT : BÀI CA ĐI HỌC I. MỤC TIÊU : - Biết hát bài :“Bài ca đi học” Nhạc và lời: Phan Trần Bảng. - Biết hát đúng giai điệu lời 1, đồng đều rõ lời. - Biết hát gõ đệm theo phách -Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên con đường đến trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : Học hát: “Bài ca đi học” Nhạc và lời:Phan Trần Bảng. b.Các hoạt động : TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15’ Hoạt động 1 : Dạy hát.lời 1 * Mục tiêu Biết hát bài: “Bài ca đi học” Hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời. * Cách tiến hành : - Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài. -Nhìn tranh và trả lời câu hỏi. - Hát mẫu. -Chú ý lắng nghe. - Hướng dẫn đọc lời ca. -Cả lớp thực hiện. - Chia lời 1 bài hát làm 4 câu. - Dạy hát từng câu cho đến hết bài. -Cả lớp thực hiện. - Luyện hát cả bài -Tổ, nhóm, cá nhân. - Quan sát sửa sai. -Chỉ định HS hát -Nhóm,cá nhân * Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có luyến 10’ Hoạt động 2 : Hát vỗ tay theo phách. * Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách gõ đệm theo phách. * Cách tiến hành : -Thực hiện mẫu câu 1 - Cả lớp theo dõi. - Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài - Cả lớp thực hiện. -Quan sát sửa sai. - Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách. - Tổ, nhóm, cá nhân. -Kiểm tra - Tổ, nhóm, cá nhân. -Nhận xét biểu dương * Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm . chuẩn xác theo hướng dẫn 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ?Nhạc và lời? -Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên con đường đến trường. Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: HỌC HÁT : BÀI CA ĐI HỌC(TT) I. MỤC TIÊU : - Biết hát đúng giai điệu đúng lời 2 và thuộc cả bài hát - Biết vận động theo bài hát. -Giáo dục HS biết yêu mến trường lớp,yêu bạn bè. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. . * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : bài hát “Bài ca đi học”(TT) b.Các hoạt động : TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15’ - Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi. - Cả lớp thực hiện. - Tổ, nhóm, cá nhân. - Tổ, nhóm, cá nhân. 10’ -Cả lớp theo dõi -Cả lớp thực hiện -Tổ, nhóm, cá nhân. Ho - Tổ, nhóm, cá nhân. ạt độ ng 1: Dạ y hát (T T) * M ục tiê u: Bi ết hát bài “B ài ca đi họ c” .H át đú ng gia i điệ u lời ca và thu ộc cả bài . * Cá ch tiế n hà nh : Ch o HS ôn lại lời 1 bài :B ài ca đi họ c Ng he sử a sai Dạ y hát lời 2 Hư ớn g dẫ n đọ c lời ca. (lờ i2) Ch ia bài hát là m 4 câ u. Dạ y hát từn g câ u ch o đế n hết bài . Lu yệ n hát cả bài Qu an sát sử a sai . Ki ểm tra. Nh ận xét , biể u dư ơn g. * Kế t luậ n: Bi ết đư ợc tín h ch ất bài hát Ho ạt độ ng 2: Há t kết hợ p vậ n độ ng. ph ụ họ a. * M ục tiê u: Bi ết thể hiệ n bài hát kết hợ p vậ n độ ng. ph ụ họ a. * Cá ch tiế n hà nh : Là m mẫ u Hư ớn g dẫ n HS hát kết hợ p vậ n độ ng ph ụ họ a. Lu yệ n hát kết hợ p vậ n độ ng. -Q ua n sát sử a sai . -C hỉ địn h HS lên biể u diễ n bài hát . Nh ận xét , biể u dư ơn g. * Kế t luậ n: HS hát biế t kết hợ p vài độ ng tác đơ n giả n. 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì? Giáo dục HS biết yêu tình cảm gắn bó với mái trường kính trọng thầy cô và yêu quí bạn bè. Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: HỌC HÁT : ĐẾM SAO I. MỤC TIÊU : - Biết bài hát “Đếm sao” nhạc và lời: Văn Chung. - Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a. Giới thiệu bài : Học hát: “Đếm sao”. Nhạc và lời: Văn Chung. b. Các hoạt động : TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15’ Hoạt động 1 : Dạy hát. * Mục tiêu : Biết hát bài “Đếm sao” Hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời. * Cách tiến hành : - Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài. -Nhìn tranh và trả lời câu hỏi. - Hát mẫu. -Chú ý lắng nghe. - Hướng dẫn đọc lời ca. -Cả lớp thực hiện. - Chia bài hát làm 5 câu. - Dạy hát từng câu cho đến hết bài. -Cả lớp thực hiện. - Luyện hát cả bài -Tổ, nhóm, cá nhân. - Quan sát sửa sai. -Chỉ định HS hát -Nhóm,cá nhân * Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có luyến Hoạt động 2 : Hát vỗ tay theo phách 10’ * Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách gõ đệm theo phách * Cách tiến hành : -Thực hiện mẫu câu 1 - Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài - Cả lớp theo dõi. -Quan sát sửa sai. - Cả lớp thực hiện. - Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách. -Kiểm tra - Tổ, nhóm, cá nhân. -Nhận xét biểu dương - Tổ, nhóm, cá nhân. * Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm chuẩn xác theo hướng dẫn . 4. Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì? Nhạc và lời? - Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên. Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: ÔN HÁT BÀI : ĐẾM SAO - TRÒ CHƠI ÂM NHẠC I. MỤC TIÊU : - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Biết hát gõ đệm theo nhịp. -HS hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc - Giáo dục HS tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a. Giới thiệu bài : Ôn hát: “Đếm sao” b. Các hoạt động : TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10’ - Cả lớp thực hiện. - Cả lớp thực hiện. - Tổ, nhóm, cá nhân. 15’ Lắng nghe Tham gia trò chơi . Hoạ t độn g1: Ôn hát “Đế m sao” * Mụ c tiêu : Ôn bài hát “Đế m sao” Nhằ m nân g cao chất lượn g giọn g hát. Hát đún g giai điệu thuộ c lời ca * Các h tiến hàn h: Hát ôn lại bài “Đế m sao” Qua n sát sửa sai. Hướ ng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp . Luy ện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp . Qua n sát sửa sai. Kiể m tra. Nhậ n xét, biểu dươ ng. * Kết luận : HS hát biết kết hợp gõ đệm đún g theo hướ ng dẫn. Hoạ t độn g2: Trò chơi âm nhạ c * Mụ c tiêu : HS hào hứn g tha m gia trò chơi âm nhạ c * Các h tiến hàn h: Giới thiệ u trò chơi Hướ ng dẫn trò chơi Nhậ n xét biểu dươ ng. * Kết luận : Biết chơi trò chơi âm nhạ c 4. Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc. Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: HỌC HÁT : GÀ GÁY I. MỤC TIÊU : - Biết bài hát “Gà gáy” là dân ca của đồng bào Cống (Lai Châu) - Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời. - Biết hát kết gõ đệm theo nhịp, phách. - Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : “Gà gáy” Dân ca của đồng bào Cống (Lai châu) b.Các hoạt động : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15’ Hoạt động 1 : Dạy hát. * Mục tiêu : Biết hát bài “Gà gáy”.Hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều, rõ lời. * Cách tiến hành : - Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài. - Hát mẫu. -Nhìn tranh và trả lời câu hỏi. - Hướng dẫn đọc lời ca. -Chú ý lắng nghe. - Chia bài hát làm 4 câu. -Cả lớp thực hiện. - Dạy hát từng câu cho đến hết bài. - Luyện hát cả bài -Cả lớp thực hiện. - Quan sát sửa sai. -Tổ, nhóm, cá nhân. -Chỉ định HS hát * Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có luyến -Nhóm,cá nhân 10’ Hoạt động 2 : Hát gõ đệm theo phách nhịp. * Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua cách gõ đệm theo phách , nhịp. * Cách tiến hành : -Thực hiện mẫu câu 1 - Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài -Quan sát sửa sai. - Cả lớp theo dõi. - Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách.nhịp - Cả lớp thực hiện. -Kiểm tra -Nhận xét biểu dương - Tổ, nhóm, cá nhân. * Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm chuẩn - Tổ, nhóm, cá nhân xác theo hướng dẫn. 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca. Thứ ngày tháng năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: ÔN HÁT : GÀ GÁY I. MỤC TIÊU : - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời. - Tập biểu diễn bài hát. - Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Gà gáy” b.Các hoạt động : TL Hoạt động của giáo viên 10’ Hoạt động 1 : Ôn hát bài “Gà gáy” * Mục tiêu : Ôn bài hát Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.hát đúng giai điệu thuộc lời ca. * Cách tiến hành : - Hát ôn lại bài “Gà gáy” - Nghe sửa sai. - Cho HS luyện hát kết hợp gõ đệm nhịp - Chỉ định HS hát - Nhận xét, biểu dương. * Kết luận:Hát biết kết hợp gõ đệm. Hoạt động 2 :Tập biếu diễn bài hát * Mục tiêu : Biết biểu diễn một bài hát 15’ * Cách tiến hành : - Hướng dẫn HS biểu diễn bài hát kết hợp vận động. -Cho HS lên biểu diễn trước lớp - Nhận xét biểu dương. * Kết luận: Biết biểu diễn một bài hát Hoạt động của học sinh - Cả lớp thực hiện. - Cả lớp thực hiện -Nhóm,tổ, cá nhân - Cả lớp theo dõi. -Tổ, nhóm, cá nhân. 4. Củng cố : ( 3’) - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ ) - Nhận xét tiết học. - Mời HS lên biểu diễn. - Nhận xét biểu dương. - Về nhà luyện hát và kết hợp vận động. -Chuẩn bị:Ôn tập 3 bài hát - Rút kinh nghiệm tiết dạy. TuÇn 8 Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: ÔN 3 BÀI HÁT :BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO,GÀ GÁY I. MỤC TIÊU : - Thuộc bài hát, hát đúng giai điệu lời ca 3 bài hát - Biết hát gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu - Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. . * HS : SGK, phách tre. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. - Hướng dẫn HS luyện thanh. 2.Kiểm tra bài cũ : - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS lên thể hiện bài hát. - Nhận xét biểu dương. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài : Ôn 3 bài hát: “Bài ca đi học,đếm sao, gà gáy” b.Các hoạt động : TL 8’ Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 : Ôn hát “Bài ca đi hoc” * Mục tiêu : Ôn hát bài“Bài ca đi học”. Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát. * Cách tiến hành : - Hát ôn lại bài “Bài ca đi học” - Nghe sửa sai. - Luyện hát kết hợpgõ đệm.theo phách - Quan sát sửa sai. - Cho biểu diễn trước lớp. 9’ - Nhận xét biểu dương. * Kết luận: Biết thể hiện một bài hát. Hoạt động 2 : Ôn hát “đếm sao” * Mục tiêu : Ôn hát bài “đếm sao” Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát. * Cách tiến hành : - Hát ôn lại bài “đếm sao” - Quan sát sửa sai. - Luyện hát kết hợp gõ đệm.phách - Quan sát sửa sai. 8’ - Cho biểu diễn trước lớp. - Nhận xét biểu dương. * Kết luận: Biết thể hiện một bài hát. Hoạt động 3 : Ôn hát “gà gáy” * Mục tiêu : Ôn hát bài “gà gáy” Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát. * Cách tiến hành : - Hát ôn lại bài “gà gáy” - Quan sát sửa sai. - Luyện hát kết hợpgõ đệm.nhịp - Quan sát sửa sai. - Cho biểu diễn trước lớp. - Nhận xét biểu dương. * Kết luận: Biết thể hiện một bài hát. 4.Củng cố : ( 3’ ) Hoạt động của học sinh - Cả lớp thực hiện. - Tổ, nhóm, cá nhân. - Vài cá nhân - Cả lớp thực hiện. - Tổ, nhóm, cá nhân. - Vài cá nhân - Cả lớp thực hiện. - Tổ, nhóm, cá nhân. - Vài cá nhân - Vừa học bài gì ? - Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc. TuÇn 9 Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2011 Tiết 1 dạy lớp: , tiết 2 dạy lớp: , Tiết 3 dạy lớp: , tiết 4 dạy lớp: HỌC HÁT : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I. MỤC TIÊU: - Biết bài hát “Lớp chúng ta đoàn lết” Nhạc và lời: Mộng Lân - Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời. - Biết hát gõ đệm theo nhịp,tiết tấu - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. * HS : SGK, phách tre.
- Xem thêm -