Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 buổi chiều

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 761 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2014 TIẾT 1 ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 NGHE QUỐC CA I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Học sinh nhớ lại 1, 2 bài hát đã học ở lớp 2. Kĩ năng: Hát thuộc lời, gõ đệm đúng nhịp, biết biểu diễn bài hát. 3. Thái độ: GD học sinh thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Nhạc cụ gõ, đàn 2. Học sinh: Thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : A. Ổn đinh tổ chức : Nhắc hs tư thế ngồi học ngay ngắn(1 phút) B. Tiến trình giờ dạy : TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài Không kiểm tra ở tiết cũ học này. 2. Bài mới 2p a. Giới thiệu bài - GV nêu nội dung tiết - Lắng nghe học b. Dạy bài mới 15p * Hoạt động 1 : - Hướng dẫn HS nhớ và - Đoán tên bài hát. Ôn các bài hát ôn lại một số bài hát lớp lớp 1 1. Gợi ý để học sinh lần lượt nhớ tên các bài hát bằng cách nghe giai điệu hoặc tiết tấu. - Hướng dẫn HS ôn từng - Hát ôn bài theo bài kết hợp sử dụng nhạc hướng dẫn của GV. cụ gõ đệm theo. - Mời HS lên biểu diễn trước lớp - Cho HS nhận xét 10p * Hoạt động 2 : - Giới thiệu lại ngắn gọn - Lắng nghe GV giới Nghe Quốc ca về Quốc ca nguyên là thiệu về bài Quốc ca bài hát “Tiến quân ca” và tác giả. do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác - Cho HS nghe băng bài - Nghe nội dung bài 4p 3. Củng cố dặn dò : Quốc ca hoặc GV có thể hát cho HS nghe. - Đặt câu hỏi cho HS . + Quốc ca được hát khi nào? + Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào? - Hướng dẫn HS tập đứng chào cờ nghe hát Quốc ca nghiêm túc - Nhận xét tiết học nhắc HS về nhà học bài. hát. - Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV. - Tập đứng chào cờ theo hướng dẫn - Lắng nghe GV nhắc nhở và dặn dò Thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2014 TIẾT 2 ÔN BÀI HÁT : THẬT LÀ HAY ( Nhạc và lời: Hoàng Lân ) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hát thuộc lời ca, đúng giai diệu, đúng nhịp, đều giọng. 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp theo phách, tiết tấu lời ca. 3. Thái độ: GD hs thêm yêu quý và bảo vệ loài chim II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : A. Ổn đinh tổ chức: Nhắc hs tư thế ngồi học (1 phút) B. Tiến trình giờ dạy : TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 1. Kiểm tra GV đàn giai điệu 1 câu - Lắng nghe và trả lời bài cũ trong bài Thật là hay, hỏi hs câu hỏi, hát để khởi tên bài hát, tác giả? Cho hs động giọng hát để khởi động giọng. 2. Bài mới 2p a. Giới thiệu GV nêu nội dung tiết - Lắng nghe bài học b. Dạy bài mới 15p * Hoạt động 1 : Ôn bài hát Thật là hay - Hướng dẫn ôn lại bài hát - Hát ôn bài theo bằng nhiều hình thức. hướng dẫn của GV. + Hát theo nhạc đệm : chú ý sửa sai (nếu có) lần thứ nhất gõ đệm - Cho HS hát theo tổ, nhóm, theo tiết tấu với tốc độ cá nhân. vừa phải, lần thứ hai - Nhận xét. gõ đệm theo phách với tốc độ nhanh hơn - Hát theo tổ, nhóm, cá 10p * Hoạt động nhân. 2 : Hát kết - Hướng dẫn HS cách đánh - Thực hiện cách đánh hợp đánh nhịp có một phách mạnh, nhịp theo hướng dẫn nhịp 2/4 một phách nhẹ. Phách mạnh của GV. 4p 3. Củng cố dặn dò : đánh xuống, phách nhẹ đánh lên. sử dụng ngón trỏ để đánh nhịp. - Hướng dẫn hát kết hợp đánh nhịp. chú ý : Các chỗ có sử dụng dấu lặng - Nhận xét tiết học nhắc HS về nhà học bài. - HS lắng nghe và ghi nhớ. Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014 TIẾT 3 ÔN BÀI HÁT : THẬT LÀ HAY ( Nhạc và lời: Hoàng Lân ) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hát thuộc lời ca, đúng giai diệu, đúng nhịp, đều giọng. 2. Kĩ năng: Biết hát diễn cảm biết biểu diễn theo bài hát. 3. Thái độ: GD hs thêm yêu quý và bảo vệ loài chim II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: SGK, thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: A. Ổn định tổ chức: Nhắc hs tư thế ngồi học (1 phút) B. Tiến trình giờ dạy: TL 3p 2p 15p 10p Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của GV GV gõ tiết tấu 1 câu hát trong bài Thật là hay cho hs đoán tên bài hát, tác giả - GV nhận xét 2. Bài mới a. Giới thiệu bài - GV nêu nội dung b. Dạy bài mới tiết học. * Hoạt động 1: Ôn bài hát Thật - Hướng dẫn ôn lại bài là hay hát bằng nhiều hình thức. + Bắt giọng cho HS hát. + Đệm đàn. - Cho HS hát theo tổ, nhóm, cá nhân. - Nhận xét. * Hoạt động 2: Trò chơi Dùng nhạc đệm bằng một số nhạc cụ gõ. - Hướng dẫn cả lớp sử dụng các nhạc cụ gõ để gõ theo âm hình tiết tấu của bài. Hoạt động của HS - Lắng nghe và trả lời câu hỏi - Lắng nghe. - Hát ôn bài theo hướng dẫn của GV. + Hát không có nhạc. + Hát theo nhạc đệm - Hát theo tổ, nhóm, cá nhân. - HS lắng nghe. - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Dùng các nhạc cụ gõ đệm để thực hiện trò chơi theo hướng dẫn của GV. 4p 3. Củng cố dặn dò - Cho HS tập nhận biết câu hát qua âm hình tiết tấu. - Nhận xét - Nhận xét tiết học nhắc HS về nhà học bài. - Nhận biết câu hát theo GV gõ tiết tấu. - Nhận xét theo yêu cầu của GV. - HS lắng nghe và ghi nhớ. Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014 TIẾT 4 ÔN BÀI HÁT : XOÈ HOA I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhịp, đều giọng. 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp theo phách, tiết tấu lời ca. 3. Thái độ: GD hs thêm yêu các làn điệu dân ca. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh : Đàn, thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : A. Ổn đinh tổ chức: Nhắc hs tư thế ngồi học (1 phút) B. Tiến trình giờ dạy : TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 1. Kiểm tra bài GV đàn giai điệu một - Lắng nghe và trả lời cũ câu hát trong bài Xoè câu hỏi, hát khởi động hoa. Hỏi hs tên bài hát, giọng tác giả? Cho cả lớp hát để khởi động giọng 2. Bài mới 2p a. Giới thiệu bài - GV nêu nội dung tiết - Lắng nghe. học b. Dạy bài mới 15p * Hoạt động 1 : - Hướng dẫn ôn lại bài - Hát ôn bài theo hướng Ôn tập bài hát hát dưới nhiều hình dẫn của GV. Xoè hoa thức + Hát đồng thanh + Hát theo dãy,tổ + Hát cá nhân - Cho hs hát kết hợp - Thực hiện theo yêu vận động phụ hoạ tại cầu của GV chỗ. - Mời nhóm, cá nhân - HS tập biểu diễn trước lên biểu diễn trước lớp. lớp. - Nhận xét 10p * Hoạt động 2 : Hát kết hợp gõ - GV hướng dẫn hs hát - HS thực hiện theo y/c đệm và gõ, vỗ đệm theo của gv phách và tiết tấu lời ca. 4p 3. Củng cố dặn dò - Cho tập theo tổ, nhóm, cá nhân. - Mời hs n/x chéo các tổ, nhóm,tổ. - HS nhận xét giữa các tổ. GV n/x tiết học. - HS lắng nghe Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 TIẾT 5 ÔN BÀI HÁT : XOÈ HOA I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhịp, đều giọng. 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp theo phách, tiết tấu lời ca, hát diễn cảm biết biểu diễn theo bài hát 3. Thái độ: HS biết chơi trò chơi theo bài hát thật sinh động. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ 2. Học sinh : SGK, thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : A. Ổn định tổ chức : Nhắc hs tư thế ngồi học : 1 phút B. Tiến trình giờ dạy : TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 1. Kiểm tra bài - GV gõ tiết tấu 1 câu hát - Nghe và trả lời câu cũ : trong bài hát Xoè hoa. hỏi Hỏi hs tên bài hát, tác giả? 2. Bài mới 2p a. Giới thiệu bài - GV nêu nội dung tiết - Lắng nghe học. b. Dạy bài mới - Hướng dẫn ôn lại bài - Hát ôn bài theo 15p * Hoạt động 1 : hát dưới nhiều hình thức hướng dẫn của GV. Ôn tập bài hát + Hát đồng thanh Xoè hoa + Hát theo dãy,tổ + Hát cá nhân - Cho HS nhận xét các - HS nhận xét giữa các tổ. tổ. 10p * Hoạt động 2 : - Hướng dẫn thực hiện - HS nghe GV giới Hát kết hợp với trò chơi thiệu trò chơi. trò chơi Trò chơi 1: Nghe gõ tiết - HS tham gia trò chơi tấu đoán câu hát trong sôi nổi nhiệt tình. bài. Trò chơi 2: Hát giai điệu của bài hát bằng các nguyên âm: o, u, i,a - GV hướng dẫn trò chơi sau đó cho hs chơi 4p 3. Củng cố dặn dò : - GV n/x tiết học. - Lắng nghe. Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2014 TIẾT 6 ÔN TẬP BÀI HÁT : MÚA VUI I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhịp, đều giọng. 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp theo phách, tiết tấu lời ca. - Biết biểu diễn một vài động tác phụ hoạ đơn giản 3. Thái độ: GD hs tinh thần đoàn kết II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Thanh phách. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : A. Ổn định tổ chức : Nhắc hs tư thế ngồi học ( 1 phút) B. Tiến trình giờ dạy : TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 1. Kiểm tra bài - GV gõ tiết tấu 1 câu hát cũ trong bài Múa vui để hs nhận biết tên bài hát, tác giả ? - Nhận xét 2. Bài mới 2p a. Giới thiệu bài - GV nêu nội dung tiết học - Lắng nghe b. Dạy bài mới 15p * Hoạt động 1 : Ôn bài hát Múa - Hướng dẫn ôn lại bài hát - Hát ôn bài theo vui dưới nhiều hình thức. hướng dẫn của GV. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy,tổ + Hát cá nhân 10p * Hoạt động 2 : Hát và gõ đệm - GV cho hs hát kết hợp - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết vỗ hoặc gõ đệm theo theo nhịp, phách, tiêt tấu phách và tiết tấu lời ca. tấu lời ca. - Chia tổ để thi đua. - Mời hs nhận xét chéo. - Cho cả lớp thực hiện hát kết hợp vận động tại chỗ. 4p 3. Củng cố dặn dò : - Cho từng nhóm (5-6em) lên đứng thành vòng tròn vừa hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Gọi HS nhận xét. - Nhận xét tiết học nhắc HS về nhà học bài. - Thực hiện theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe GV nhận xét. Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2014 TIẾT 7 ÔN TẬP BÀI HÁT : MÚA VUI I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhịp, đều giọng. 2. Kĩ năng: Biết biểu diễn một vài động tác phụ hoạ đơn giản 3. Thái độ: GD hs tinh thần đoàn kết khi biểu diễn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : A. Ổn định tổ chức : Nhắc hs tư thế ngồi học ( 1 phút) B. Tiến trình giờ dạy : TL 2p 15p Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ : Hoạt động của GV Tiến hành trong quá trình hát ôn. 2. Bài mới a. Giới thiệu - Gv nêu nội dung tiết học bài b. Dạy bài mới * Hoạt động 1 : Ôn tập bài - Hướng dẫn ôn lại bài hát hát Múa vui dưới nhiều hình thức. - Cho HS hát kết hợp gõ đệm. 12p * Hoạt động 2 : Hát với tốc độ khác nhau - Lần đầu hát với tốc độ vừa phải, lần hai với tốc độ nhanh hơn - Đặt câu hỏi: so sánh lần hát đầu và lần hát thứ hai lần nào nhanh hơn, lần Hoạt động của HS - Lắng nghe - Hát ôn bài theo hướng dẫn của GV. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy,tổ + Hát cá nhân - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiêt tấu lời ca. - Thực hiện từng theo hướng dẫn của GV. -Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV. 4p 3. Củng cố dặn dò nào chậm hơn? - Nhận xét và chỉ cho HS thấy nếu hát với tốc độ khác nhau( nếu hát nhanh quá sẽ hát không rõ lời và không thể hiện hết các động tác...và ngược lại) - Cho cả lớp thực hiện hát kết hợp vận động tại chỗ. - Cho từng nhóm (5-6em) lên đứng thành vòng tròn vừa hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Gọi HS nhận xét. - Nhận xét tiết học nhắc HS về nhà học bài. - Lắng nghe GV nhận xét. - Thực hiện các động tác phụ hoạ theo hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo dãy, tổ nhóm - HS nhận xét - HS lắng nghe. Thứ hai ngày 27thámg 10 năm 2014 TIẾT 8 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT : THẬT LÀ HAY; XÒE HOA; MÚA VUI Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài – ngắn I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu bài hát. 2. Kĩ năng: HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, biêu diễn bài hát Biết phân biệt âm thanh cao – thấp, dài – ngắn. 3. Thái độ: GD hs tính tự tin khi đứng trước đám đông. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ 2. Học sinh: SGK,thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY- HOC : A. Ổn định tổ chức : Nhắc hs tư thế ngồi học ( 1 phút) B. Tiến trình giờ dạy : TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài Tiến hành trong quá trình cũ hát ôn 2. Bài mới 2P a. Giới thiệu bài GV nêu nội dung tiết học - Lắng nghe b. Dạy bài mới 20P * Hoạt động 1 : 1. Ôn bài hát Thật là hay - Nghe và nhận biết Ôn tập 3 bài hát - Đàn giai điệu cho HS tên bài hát, tác giả. nghe sau đó hỏi HS nhận Bài Thật là hay biết tên bài hát và tác giả? Tác giả: Hoàng Lân - Hướng dẫn HS hát ôn bài - Hát ôn bài theo bằng nhiều hình thức hướn dẫn của GV + Hát tập thể , dãy , nhóm , cá nhân - Hướng dẫn HS hát kết - Hát kết hợp vận hợp vận động phụ hoạ. động phụ hoạ theo hướng dẫn của GV. - GV nhận xét. - Lắng nghe GV nhận xét. 2. Ôn bài hát Xoè hoa - Hướng dẫn ôn bài hát - Thực hiện ôn bài như các bước ở bài Thật là hát theo GV hướng hay . dẫn. - Nhận xét. - Lắng nghe GV 10P 4P * Hoạt động 2 : Phân biệt âm thanh cao- thấp ; dài- ngắn 3. Ôn tập bài hát Múa vui. - Hướng dẫn HS hát ôn bài như các bước như ở 2 bài trên. nhận xét. - Thực hiện hát ôn như ở các bài trên. - GV cho hs ôn lại cách phân biệt như ở tiết học buổi sáng - HS lắng nghe. 3. Củng cố- dặn - Nhận xét tiết học nhắc dò : - HS về nhà học bài. - HS lắng nghe và nhận xét. Lắng nghe. Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014 TIẾT 9 ÔN TẬP BÀI HÁT : CHÚC MỪNG SINH NHẬT I. MỤC TIẾU : 1. Kiến thức: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng nhịp, đều giọng. 2. Kĩ năng: Biết hát kết hợp theo phách, tiết tấu lời ca, hát diễn cảm biết biểu diễn theo bài hát 3. Thái độ: GD hs về tình cảm bạn bè. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh : SGK, thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : A. Ổn đinh tổ chức: Nhắc hs tư thế ngồi học (1 phút ) B. Tiến trình giờ dạy : TL Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài Tiến hành trong quá trình cũ : hát ôn 2. Bài mới 2p a.Giới thiệu bài - GV nêu nội dung tiết học - Lắng nghe. b. Dạy bài mới 10p * Hoạt động 1 : Ôn bài hát Chúc - Đàn giai điệu lại toàn - Lắng nghe và trả mừng sinh nhật bài. Hỏi hs tên bài hát, lời câu hỏi xuất xứ? - Hướng dẫn ôn lại bài hát - Hát ôn bài theo dưới nhiều hình thức. hướng dẫn của GV. + Hat theo tổ, nhóm, cá nhân. - Cho HS hát kết hợp gõ - Hát kết hợp gõ đệm đệm. theo nhịp, phách, tiêt tấu lời ca. 15p * Hoạt động 2 : Tập biểu diễn - Mời từng nhóm, đôi bạn - Từng nhóm, đôi bài hát lên biểu diễn trước lớp. bạn lên biểu diễn trước lớp - Mời hs nhận xét - Nhận xét. - GV nhận xét. 4p 3. Củng cố - Nhận xét tiết học nhắc - Lắng nghe GV dặn dò HS về nhà học bài nhận xét và nhắc nhở. Thứ hai ngày10 tháng 11 năm 2014 TIẾT 10 ÔN TẬP BÀI HÁT : CHÚC MỪNG SINH NHẬT I. MỤC TIẾU : 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu, tiết tấu lời ca 2. Kĩ năng: Biết biểu diễn bài hát. 3. Thái độ: GD cho hs tình bạn bè thân ái. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Giáo viên: Đàn, nhạc cụ gõ 2. Học sinh: Thanh phách III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : A.Ổn đinh tổ chức : Nhắc hs tư thế ngồi học ( 1 phút) B. Tiến trình giờ dạy : TL 2p 15p Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới a. Giới thiệu bài : b. Dạy bài mới : * Hoạt động 1 : Ôn bài hát Chúc mừng sinh nhật Hoạt động của GV - Tiến hành trong quá trình hát ôn - GV nêu nội dung tiết học - Lắng nghe. - Hướng dẫn ôn lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho HS hát kết hợp gõ đệm. - Hướng dẫn HS hát thể hiện tình cảm vui tươi tốc độ vừa phải, nhịp nhàng hát rõ lời. 12p Hoạt động của HS * Hoạt động 2 : Tập biểu diễn. - Mời nhóm, đôi bạn, cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - Nhận xét - Hát ôn bài theo hướng dẫn của GV. + Hát tổ, nhóm, cá nhân. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiêt tấu lời ca. - Hát theo yêu cầu của GV - Từng nhóm, đôi bạn lên biểu diễn trước lớp - Nhận xét. 4p 3. Củng cố dặn dò . - Nhận xét tiết học nhắc HS về nhà học bài - Lắng nghe GV nhận xét và nhắc nhở.
- Xem thêm -