Tài liệu đề thi thử thpt qg môn địa lí năm 2019 lần 2 sở gd&đt ninh bình mã đề 024

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THỬ TRUNG HỌC ">tranhoaiphuong PHỔ THÔNG QUỐCtran GIA tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz <a THI href="tranhoaiphuong.xyz hoai TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ II NĂM HỌC 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh........................................................................... Số báo danh................................................................................ Mã đề thi 024 Câu 41. Quá trình phân công lao động xã hội ở nước ta chậm chuyển biến không phải do nguyên nhân nào sau đây? A. Quỹ thời gian lao động chưa được sử dụng triệt để. B. Phần lớn lao động có thu nhập thấp. C. Năng suất lao động xã hội còn thấp. D. Độ tuổi trung bình của người lao động cao. Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết các sông ở khu vực Tây Nguyên chảy vào sông Mê Kông qua hai hệ thống sông nào sau đây? A. Xrê Pôc, Đồng Nai. B. Đồng Nai, Xê Xan. C. Xê Xan, Xê Công. D. Xê Xan, Xrê Pôc. Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây thuộc cao nguyên Lâm Viên? A. Nam Decbri. B. Ngọc Linh. C. Lang Bian. D. Kon Ka Kinh. Câu 44. Phát biểu nào sau đây không đúng với thiên nhiên của dải đồng bằng ven biển miền Trung nước ta? A. Cồn cát, đầm phá phổ biến, đất đai kém màu mỡ. B. Phong cảnh thiên nhiên trù phú, xanh tươi. C. Bờ biển khúc khuỷu, tiếp giáp vùng biển sâu. D. Hẹp ngang, bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. Câu 45. Một trong những đặc điểm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta hiện nay là A. đang ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp khai thác. B. đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm. C. đang chú ý phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. D. đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng, đòi hỏi vốn lớn. Câu 46. Ngành hàng không nước ta có bước phát triển rất nhanh là nhờ A. chính sách phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng. B. huy động các nguồn vốn và tập trung đầu tư. C. trình độ người lao động cao, hệ thống sân bay hiện đại. D. chiến lược phát triển táo bạo, hiện đại cơ sở vật chất. Câu 47. Vùng biển nước ta giàu nguồn lợi sinh vật là do A. thềm lục địa nông, độ mặn lớn. B. có nhiều ngư trường trọng điểm. C. có nhiều vũng, vịnh, đầm phá. D. nước biển ấm, nhiều ánh sáng, giàu ôxi. Câu 48. Xu hướng nổi bật của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là A. sử dụng sức người, hiệu quả cao. B. sản xuất nhỏ, cổ truyền. C. sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ. D. tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa. Câu 49. Cho bảng số liệu: MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 Năm 1995 2000 2005 2010 2014 Đàn bò (Nghìn con) 1026,0 1132,6 1293,3 1322,9 1185,5 Thủy sản (Nghìn tấn) 339,4 462,9 623,9 748,1 932,0 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Theo bảng số liệu, để thể hiện số lượng đàn bò và sản lượng thủy sản của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 1995 - 2014, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Tròn. B. Cột ghép. C. Miền. D. Đường. Câu 50. Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo ở Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh nhằm A. đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. B. đẩy mạnh thực hiện chính sách mở cửa hội nhập. C. đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. D. sử dụng hợp lý nguồn lao động kỹ thuật cao. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz1T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 1/4 - Mã đề thi 024 Câu 51. Căn cứ vào-http://tranhoaiphuong.xyz Atlat Địa lí Việt Nam trang cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây<title>tran ở Đồng hoai tranhoaiphuong.xyz <a 21, href="tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> bằng sông Hồng có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỷ đồng? A. Nam Định, Hải Dương. B. Hải Dương, Hưng Yên. C. Phúc Yên, Bắc Ninh. D. Hà Nội, Hải Phòng. Câu 52. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên để phát triển thuỷ điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là A. sông ngòi ngắn dốc, tiềm năng thuỷ điện thấp. B. chế độ nước sông thay đổi theo mùa. C. cơ sở hạ tầng lạc hậu và thiếu đồng bộ. D. gây tổn hại lớn đối với môi trường tự nhiên. Câu 53. Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với các vùng kinh tế trọng điểm khác là A. tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất. B. người lao động có trình độ chuyên môn cao. C. khai thác tổng hợp tài nguyên rừng, biển. D. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất. Câu 54. Vùng ven biển nước ta không có các dạng địa hình nào sau đây? A. Thung lũng, lòng chảo. B. Vịnh cửa sông, bãi cát phẳng. C. Vũng vịnh nước sâu, rạn san hô. D. Cồn cát, đầm phá. Câu 55. Ý nghĩa chiến lược về mặt kinh tế của các đảo và quần đảo ở nước ta là A. khai thác hiệu quả các nguồn lợi biển. B. căn cứ để tiến ra biển và đại dương. C. tạo hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền. D. cơ sở khẳng định chủ quyền đối với vùng biển. Câu 56. Ở nước ta loại rừng chiếm diện tích lớn nhất là A. rừng đặc dụng. B. rừng sản xuất. C. rừng mới trồng. D. rừng phòng hộ. Câu 57. Việc suy giảm rừng ở Tây Nguyên không dẫn tới hậu quả nào sau đây? A. Làm tăng độ mặn, độ chua trong đất. B. Giảm sút trữ lượng gỗ quý. C. Mực nước ngầm hạ thấp về mùa khô. D. Đe dọa môi trường sống của các loài thú. Câu 58. Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là A. mạng lưới sông suối dày đặc và giàu lượng phù sa. B. các sông ở miền Bắc ngắn, dốc, đóng băng vào mùa đông. C. mùa mưa ngập lụt, mùa khô thiếu nước và ô nhiễm môi trường nước. D. lưu lượng nước lớn và phân bố không đồng đều giữa các vùng. Câu 59. Việc đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không đem lại hiệu quả nào sau đây? A. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ. B. Thúc đẩy nhanh ngành vận tải biển phát triển. C. Khẳng định chủ quyền biển - đảo của nước ta. D. Khai thác hiệu quả các nguồn lợi hải sản. Câu 60. Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm đô thị hóa ở miền Nam nước ta trong giai đoạn 1954 - 1975? A. Quá trình đô thị hóa có nhiều chuyển biến tích cực. B. Chính quyền dồn dân để phục vụ chiến tranh. C. Cơ sở hạ tầng ở các đô thị được xây dựng hiện đại. D. Các tỉnh, huyện thường được chia với quy mô nhỏ. Câu 61. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về ngành lâm nghiệp ở nước ta? A. Tây Nguyên có tỉ lệ diện tích rừng lớn nhất. B. Tổng diện tích rừng tăng liên tục. C. Bình Dương có tỉ lệ diện tích rừng trên 60%. D. Diện tích rừng tự nhiên lớn hơn rừng trồng. Câu 62. Hướng chính trong phát triển kinh tế vùng biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là kết hợp A. khai thác mặt biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo nên một thể kinh tế liên hoàn. B. khai thác vùng bờ biển với đất liền và hệ thống sông ngòi, kênh rạch. C. khai thác sinh vật biển, khoáng sản và phát triển du lịch biển. D. khai thác du lịch biển, phát triển giao thông vận tải biển và du lịch miệt vườn. Câu 63. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, động vật đặc trưng của vườn quốc gia Chư Mom Ray là A. Hổ, Gấu, Khỉ. B. Voọc, Khỉ, Gấu. C. Vượn, Khỉ, Nai. D. Nai, Gấu, Khỉ trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz2T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 2/4 - Mã đề thi 024 Câu 64. Cho biểu đồ về dân số thành thị của một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á năm 2015 <title>tran hoai tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz <a href="tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị của một số quốc gia ở Đông Nam Á . B. Quy mô dân số thành thị của một số quốc gia ở Đông Nam Á. C. Tỷ lệ dân số thành thị của một số quốc gia ở Đông Nam Á. D. Quy mô và cơ cấu dân số thành thị của một số quốc gia ở Đông Nam Á. (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê 2015, NXB Thống kê, 2016) Câu 65. Điều kiện thuận lợi về tự nhiên cho việc nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là A. có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trũng ở đồng bằng. B. dọc bờ biển có nhiều đầm phá, bãi triều, rừng ngập mặn. C. thị trường xuất khẩu thủy sản ngày càng được mở rộng. D. nhân dân có nhiều kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản. Câu 66. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là A. Vĩnh Phúc. B. Hải Dương. C. Quảng Ninh. D. Bắc Ninh. Câu 67. Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động nội thương ở nước ta? A. Đông Nam Bộ có hoạt động buôn bán sầm uất nhất. B. Trong cả nước đã hình thành thị trường thống nhất. C. Hàng hóa ngày càng phong phong phú, đa dạng. D. Thành phần kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất. Câu 68. Trong hoạt động kinh tế đối ngoại, Nhật Bản không phải là nước A. đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI). B. tích cực nhập khẩu công nghệ, kĩ thuật của nước ngoài. C. đứng thứ tư thế giới về thương mại. D. nhập khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến. Câu 69. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết vùng nào sau đây có tỷ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp thấp nhất cả nước? A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Bắc Trung Bộ. C. Trung du và Miền núi Bắc Bộ. D. Tây Nguyên. Câu 70. Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình của miền Tây phần trung tâm lục địa Bắc Mĩ của Hoa Kì? A. Bao gồm các dãy núi trẻ, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên. B. Phần phía nam là đồng bằng phù sa sông màu mỡ. C. Phía bắc có địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ rộng lớn. D. Có dãy núi già A-pa-lat với đỉnh tròn, sườn thoải. Câu 71. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ 27 nối hai thành phố nào sau đây? A. Đà Lạt, Phan Rang - Tháp Chàm. B. Pleiku, Quy Nhơn. C. Buôn Ma Thuột, Nha Trang. D. Kon Tum, Quảng Ngãi. Câu 72. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số lớn thứ hai ở vùng Đông Nam Bộ là A. Thủ Dầu Một. B. Biên Hòa. C. Thành phố Hồ Chí Minh. D. Vũng Tàu. Câu 73. Ý nghĩa chủ yếu của việc nâng cấp, hiện đại hóa Quốc lộ 1 ở vùng Bắc Trung Bộ là A. thúc đẩy kinh tế phía tây phát triển. B. tăng khả năng vận chuyển bắc - nam. C. phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị. D. hình thành các khu kinh tế cảng biển. trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz3T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 3/4 - Mã đề thi 024 Câu 74. Nền nông -http://tranhoaiphuong.xyz nghiệp hàng hoá ở nước ta được sản xuất theo hướng tranhoaiphuong.xyz <a href="tranhoaiphuong.xyz ">tranhoaiphuong</a> <title>tran hoai A. đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa. B. phân bố ở những vùng có truyền thống sản xuất. C. quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. D. tạo ra nhiều nông sản, nhiều lợi nhuận. Câu 75. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, sản phẩm du lịch đặc trưng của trung tâm du lịch Đà Nẵng là A. vườn quốc gia, làng nghề cổ truyền. B. vườn quốc gia, hang động. C. thắng cảnh, làng nghề cổ truyền. D. thắng cảnh, lễ hội truyền thống. Câu 76. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị hàng nhập khẩu của nước ta là A. nông - lâm sản. B. máy móc, thiết bị, phụ tùng. C. nguyên, nhiên, vật liệu. D. hàng tiêu dùng. Câu 77. Từ vĩ tuyến 160B xuống phía Nam, gió mùa mùa đông về bản chất là A. gió mùa Đông Nam. B. gió mùa Đông Bắc. C. gió mùa Tây Nam. D. gió Tín phong bán cầu Bắc. Câu 78. Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1985 - 2013 (Đơn vị: Triệu tấn) Năm 1985 1995 2013 Đông Nam Á 3,4 4,9 9,0 Thế giới 4,2 6,3 12,0 (Nguồn: Niên giám Thống kê 2014, NXB Thống kê, 2015) Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng sản lượng cao su của Đông Nam Á so với thế giới, giai đoạn 1985 - 2013? A. Tỉ trọng ngày càng tăng. B. Tỉ trọng ngày càng giảm. C. Chiếm tỉ trọng cao nhất. D. Tỉ trọng luôn chiếm hơn 70%. Câu 79. Cho biểu đồ: Theo biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2000 - 2014? A. Giai đoạn 2007 - 2014, than có tốc độ tăng trưởng nhanh. B. Điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. C. Điện, dầu thô và than đều có tốc độ tăng trưởng ổn định. D. Dầu thô có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn than. (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam 2015, Nxb Thống kê, 2016) Câu 80. Biện pháp quan trọng nhất để phát triển bền vững trong ngành công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là A. quy hoạch và xây dựng thêm các khu công nghiệp, khu chế xuất. B. bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu. C. đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí. D. tăng cường đầu tư nâng cấp, hiện đại cơ sở hạ tầng kĩ thuật. -------------- HẾT ---------(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi) trn hoài phng <h1>trn hoài phng</h1>tranhoaiphuong.xyz -http://tranhoaiphuong.xyz4T khoá:tran hoai phuong,tranh Trang 4/4 - Mã đề thi 024 </div> <a href="#" class="read-mores">- Xem thêm -</a> </div> </div> <div class="margin-top-20 margin-bottom-20"> <div id="fb-root"></div> <div class="fb-comments" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/de-thi-thu-thpt-qg-mon-dia-li-nam-2019-lan-2-so-gddt-ninh-binh-ma-de-024-1992086.html" data-numposts="5" data-width="100%"></div> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu vừa đăng</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/dai-tuyen-tap-hoa-11-huu-co-2019-2132393.html" target="_blank">đại tuyển tập hóa 11 hữu cơ 2019...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/de-cuong-on-tap-hoc-ki-2-mon-toan-lop-9-2132392.html" target="_blank">đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 9...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/chuyen-de-boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-thcs-hinh-hoc-2132391.html" target="_blank">Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán thcs hinh học...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/chuyen-de-giai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh-he-phuong-trinh-2132390.html" target="_blank">Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình hệ phương trình...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bai-tap-trong-tam-kien-thuc-tieng-anh-10-co-dap-an-2132389.html" target="_blank">Bài tập trọng tâm kiến thức tiếng anh 10 có đáp án...</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h3 class="text-center text-info font-size-20"><i class="fa fa-list-ul"></i> Tài liệu xem nhiều</h3> <ul class="detail-related-list no-padding-left padding-top-20"> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bao-cao-thuc-hanh-khao-sat-thuc-nghiem-cac-dinh-luat-dao-dong-cua-con-lac-don-1209066.html" target="_blank">Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-hoa-hoc-294222.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-dia-li-294223.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-sinh-hoc-294219.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học...</a></li> <li><i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-lich-su-294221.html" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử...</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-3 hidden-xs"> <div class="widget ads-detail"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right1_detail_336x280 */ google_ad_slot = "2221989708/9605529108"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript"src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="widget"> <div class="title">Tài liệu liên quan</div> <ul class="related-list-right no-padding-left"> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/bao-cao-thuc-hanh-khao-sat-thuc-nghiem-cac-dinh-luat-dao-dong-cua-con-lac-don-1209066.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN" target="_blank">Báo cáo thực hành : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO Đ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 5 <i class="fa fa-eye"></i> 129306 <i class="fa fa-download"></i> 65</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-hoa-hoc-294222.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Hóa học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 38 <i class="fa fa-eye"></i> 89863 <i class="fa fa-download"></i> 26</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-dia-li-294223.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Địa lí...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 18 <i class="fa fa-eye"></i> 69070 <i class="fa fa-download"></i> 40</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-sinh-hoc-294219.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Sinh học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 33 <i class="fa fa-eye"></i> 68492 <i class="fa fa-download"></i> 17</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-lich-su-294221.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Lịch sử...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 21 <i class="fa fa-eye"></i> 52966 <i class="fa fa-download"></i> 12</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-138-so-do-tu-duy-mon-tieng-anh-294178.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp 138 Sơ đồ tư duy môn Tiếng Anh" target="_blank">Tổng hợp 138 Sơ đồ tư duy môn Tiếng Anh...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 93 <i class="fa fa-eye"></i> 38022 <i class="fa fa-download"></i> 37</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/nghi-luan-xa-hoi-hoc-van-khong-co-que-huong-nhung-nguoi-hoc-phai-co-to-quoc-302165.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Nghị luận xã hội: Học vấn không có quê hương nhưng người học phải có Tổ quốc" target="_blank">Nghị luận xã hội: Học vấn không có quê hương nhưng người học...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 11 <i class="fa fa-eye"></i> 32886 <i class="fa fa-download"></i> 2</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/trac-nghiem-gdcd-lop-12-tu-bai-1-den-bai-9-1278238.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 12 TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 9" target="_blank">TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 12 TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 9...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 35 <i class="fa fa-eye"></i> 29095 <i class="fa fa-download"></i> 5</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/35-de-thi-hoc-sinh-gioi-lich-su-12-co-dap-an-chi-tiet-1334978.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu 35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết" target="_blank">35 đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 có đáp án chi tiết...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 127 <i class="fa fa-eye"></i> 22773 <i class="fa fa-download"></i> 31</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tong-hop-cac-so-do-tu-duy-mon-vat-ly-294220.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Vật lý" target="_blank">Tổng hợp các Sơ đồ tư duy môn Vật lý...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 25 <i class="fa fa-eye"></i> 18259 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-word-o text-primary"></i> <a href="/tai-lieu/tinh-tien-do-thi-ham-so-326149.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu TỊNH TIẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ" target="_blank">TỊNH TIẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 3 <i class="fa fa-eye"></i> 12813 <i class="fa fa-download"></i> 4</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/cong-thuc-tinh-nhanh-toan-trac-nghiem-12-2017-full-1278277.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu CÔNG THỨC TÍNH NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 2017 FULL" target="_blank">CÔNG THỨC TÍNH NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 2017 FULL...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 4 <i class="fa fa-eye"></i> 12722 <i class="fa fa-download"></i> 1</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tuyen-tap-65-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2016-mon-toan-cua-cac-truong-chuyen-trong-ca-nuoc-co-loi-giai-chi-tiet-334186.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tuyển tập 65 đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn toán của các trường chuyên trong cả nước (có lời giải chi tiết) " target="_blank">Tuyển tập 65 đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn toán của các ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 435 <i class="fa fa-eye"></i> 12429 <i class="fa fa-download"></i> 51</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/tom-tat-cac-tac-pham-van-hoc-lop-12-tai-lieu-on-thi-thptqg-523413.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu Tóm tắt các tác phẩm văn học lớp 12 - Tài liệu ôn thi THPTQG " target="_blank">Tóm tắt các tác phẩm văn học lớp 12 - Tài liệu ôn thi THPTQG...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 21 <i class="fa fa-eye"></i> 11323 <i class="fa fa-download"></i> 8</p> </li> <li> <i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <a href="/tai-lieu/30-cau-hoi-trac-nghiem-dia-ly-phan-bieu-do-1308119.html" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Tài liệu 30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ" target="_blank">30 câu hỏi trắc nghiệm địa lý phần biểu đồ...</a> <br> <p><i class="fa fa-file-text-o"></i> 14 <i class="fa fa-eye"></i> 9968 <i class="fa fa-download"></i> 6</p> </li> </ul> </div> <div class="widget ads-right"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; /* nl_xtl_pc_right2_detail_300x600 */ google_ad_slot = "2221989708/2082236988"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="doc_footer no-padding hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12" style="padding-top: 8px !important;"> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <div class"row"> <label class="col-md-2 col-xs-2">Trang</label> <div class="col-md-4 col-xs-4 no-padding-right"> <input type="text" class="form-control" id="pagenum" maxlength="4" value="1"> </div> <label class="col-md-3 col-xs-3">/ 4</label> <label class="col-md-1 col-xs-1 nopadding"><i id="btnFS" class="fa fa-arrows-alt"></i></label> </div> </div> <div class="col-md-4 col-xs-6"> <a href="#" class="btn btn-warning dasdjfiwerhugysfdfw" data-token="RinaBook_ZgI3bgUGZvNWZkByb0BydvxWZiBSby9mZgUmbpxmbvBSZsBXbpNHIyVGc1NHIlhGdgU2cVBSI19WWgI3bmBSZkFWbgMXagUGdpNHIzlGa0BiblhGVg8Ddh1mcvZGI0YTZzFmQggGdpdHIsFWZkByb0BSZ2FGSMzMxADM2IDO1EjN4AjM5kTM" data-next="dGFpLWxpZXUvZGUtdGhpLXRodS10aHB0LXFnLW1vbi1kaWEtbGktbmFtLTIwMTktbGFuLTItc28tZ2RkdC1uaW5oLWJpbmgtbWEtZGUtMDI0LTE5OTIwODYuaHRtbA=="><i class="fa fa-cloud-download"></i> Tải xuống <b class="font-size-16"></b></a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="share_box"> <div class="fb-like" data-href="https://xemtailieu.com/tai-lieu/de-thi-thu-thpt-qg-mon-dia-li-nam-2019-lan-2-so-gddt-ninh-binh-ma-de-024-1992086.html" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div> <g:plusone size="tall"></g:plusone> </div> <div class="modal fade" id="buymodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Tải tài liệu</h4> </div> <div class="modal-body"> Chi phí hỗ trợ lưu trữ và tải về cho tài liệu này là <span class="text-danger text-bold"><span id="priceBuy"></span> đ</span>. Bạn có muốn hỗ trợ không?</div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Không</button> <a href="#" id="btnBuy" target="main" class="btn btn-primary">Có</a> </div> </div> </div> </div> <script> (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=963378073681645&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); (function() {var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); $(function(){if (!!$('.ads-right').offset()) {var stickyTop = $('.ads-right').offset().top; $(window).scroll(function(event){var windowTop = $(this).scrollTop(); if (stickyTop <= windowTop - 292){console.log("A:" + stickyTop); console.log("B:" + windowTop); $('.ads-right').css({ position: 'fixed', top: '2px'}); } else {$('.ads-right').css('position','static'); } }); } }); /*FIXED DOC FOOTER*/ ( function ( document, window, index ) {'use strict'; var previousScroll = 0, headerOrgOffset = $('.doc_footer').height(); $(window).scroll(function () {if($('.header-fixed').length){var currentScroll = $(this).scrollTop(), dheight = $(document).height(), able = dheight - bshow, bshow = 100; if($('#statistics').offset()) bshow = $('#statistics').offset().top; if (currentScroll > headerOrgOffset) {if (currentScroll > previousScroll) {if(dheight - currentScroll < able) $('.doc_footer').slideUp('fast'); else $('.doc_footer').slideDown('fast'); } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } } else {$('.doc_footer').slideUp('fast'); } previousScroll = currentScroll; } }); }( document, window, 0 )); $('.wrapper-readmore').find('a[href="#"]').on('click', function (e) { e.preventDefault(); this.expand = !this.expand; $(this).text(this.expand?"- Thu gọn -":"- Xem thêm -"); $(this).closest('.wrapper-readmore').find('.smallss, .bigss').toggleClass('smallss bigss'); }); </script> <style type="text/css">.smallss{ height: 89px;overflow:hidden;} .bigss {height: auto; } .read-mores{color:#00ab8b;} body.full-width{position: relative; overflow-y: scroll } body.full-width div[class^='col-'], body.full-width .document-iframe{position: static !important; } body.full-width .document-iframe .wrap-document-detail{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; background: #fff; padding: 0 30px; z-index: 999; } .num-page{position: absolute; bottom: 2px; right: 8px; font-size: 20px; font-style: italic; font-weight: 600; color: #3c3c3c; font-family: "lobster";}</style> <!-- footer --> <footer> <div class="container"> <section class="no-padding-top" id="statistics"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 padding-bottom-20 text-center"> <script type="text/javascript"> google_ad_client = "ca-pub-7002491002409919"; google_ad_slot = "2221989708/5133442068"; var w = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; if(w>=970){ google_ad_width = 970; google_ad_height = 90; } else if(w>=728) { google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; } else { google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; } </script> <script type="text/javascript" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script> </div> </div> </div> </section> <div class="widget row hidden-xs"> <div class="col-lg-3 col-xs-12 col-lg-offset-2 text-center"> <p class="title">Giới thiệu</p> <a href="https://xemtailieu.com/" title="Thư viện tài liệu"><img src="//s.xemtailieu.com/public/assets/img/logo_full.png" alt="Xemtailieu"></a> <i>Thư viện tài liệu trực tuyến</i> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Hỗ trợ</p> <ul class="nav"> <li><a href="mailto:support@xemtailieu.com"><i class="fa fa-envelope-o"></i> support@xemtailieu.com</a></li> <li><a href="skype:hotro_xemtailieu?chat"><i class="fa fa-skype"></i> hotro_xemtailieu</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-3 col-xs-12"> <p class="title">Giúp đỡ</p> <ul class="nav"> <li><a href="/content/dieu-khoan-su-dung.html" title="Điều khoản trang xemtailieu.com">Điều khoản sử dụng</a></li> <li><a href="/content/quy-dinh-duyet-tai-lieu.html" title="Quy định duyệt tài liệu trang xemtailieu.com">Quy định duyệt tài liệu</a></li> <li><a href="/content/huong-dan-upload.html" title="Hướng dẫn upload tài liệu trang xemtailieu.com">Hướng dẫn upload tài liệu</a></li> <li><a href="/content/cac-hinh-thuc-kiem-tien-tren-xemtailieu.html" title="Hướng dẫn kiếm tiền trên trang xemtailieu.com">Hướng dẫn kiếm tiền</a></li> </ul> </div> </div> <p>Xemtailieu.com là <a href="http://xemtailieu.com" style="color:#333;font-weight: bold" title="thư viện tài liệu">thư viện tài liệu</a> trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, <a href="//xemtailieu.com/danh-muc/luyen-thi-de-thi-230.html" title="đề thi" style="color:#333;font-weight: bold" > đề thi</a>, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. </p></div> <div class="footer-bottom padding-bottom-10"> <div class="container"><a href="https://xemtailieu.com/" title="Xemtailieu.com - Thư viện tài liệu"><b>Xemtailieu.com</b></a> không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.</div> </div> </footer> <div id="signin" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="signin-title" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-sm"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button> <h3 class="modal-title" id="signin-title"><i class="fa fa-sign-in"></i> Đăng nhập</h3> </div> <form action="/dang-nhap/sm" method="POST" target="main"> <div class="modal-body modal-padding"> <a href="/dang-nhap/facebook" class="btn btn-block btn-social btn-facebook margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-facebook-square"></i>Đăng nhập với Facebook</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <a href="/dang-nhap/google" class="btn btn-block btn-social btn-google-plus margin-bottom-10 border-radius-6"><i class="fa fa-google-plus-square"></i>Đăng nhập với Google</a> <div class="separator"><span>or</span></div> <input type="text" class="form-control input-lg" name="email" placeholder="Email address" required> <span class="help-block"></span> <input type="password" class="form-control input-lg" name="password" placeholder="Password" required> </div> <div class="modal-footer bg-white no-border margin-bottom-10"> <button type="submit" class="btn btn-lg btn-block btn-primary">Đăng nhập</button> <div class="text-center"><a href="#" class="color-grey-600 margin-top-20 display-block">Bạn quên mật khẩu?</a></div> </div> </form> </div> </div> </div> <div id="rina-mark"></div> <div class="back-to-top"><span class="scroll-top-inner"> <i class="fa fa-3x fa-chevron-up"></i> </span></div> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/core.js"></script> <script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/notify.js" type="text/javascript"></script><script src="//s.xemtailieu.com/public/assets/plugins/rina.js" type="text/javascript"></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52358676-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-52358676-1'); </script> </body> </html>