Tài liệu Chuyên đề Giải pháp nhằm khả năng thắng thầu theo hình thức tổng thầu EPC tại công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng PIDI

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 340 |
  • Lượt tải: 0
xomthong

Tham gia: 05/05/2016