Tài liệu Cấu trúc hệ điều hành windows linux

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7792 |
  • Lượt tải: 1
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Môn: HỆ ĐIỀU HÀNH  Lớp: IT007.G12  GVLT: Thiều Xuân Khánh  SVTT: Nguyễn Bảo Hoàng Nguyễn Lê Minh Dương Chủ đề: Cấu Trúc Hệ Điều Hành Window, Linux 1 Giới Thiệu CT Hệ thống Windows CT Hệ thống Linux 2 • Hệ điều hành cung cấp môi trường cho các chương trình thực thi. Nội tại, các hệ điều hành rất khác biệt nhau về kiến trúc, chúng được tổ chức cùng với các dòng khác nhau. • Hệ điều hành có thể được nhìn từ nhiều lợi điểm khác nhau. Người này xem xét các dịch vụ mà hệ điều hành cung cấp. Người kia quan tâm đến giao diện mà hệ điều hành mang lại cho người dùng và người lập trình. Người khác lại phân rã hệ thống thành những thành phần và các mối quan hệ bên trong của chúng. Trong bài thuyết trình này này chúng ta tìm hiểu cấu trúc hệ thống của hệ điều hành Window, Linux. 3 Giới Thiệu CT Hệ thống Windows CT Hệ thống Linux 4  Windows là hệ điều hành trực quan sử dụng giao tiếp người dùng đồ họa (GUI). GUI sử dụng đồ họa dựa trên màn hình ảnh nhị phân. Do đó tận dụng được tài nguyên thực của màn hình, và cung cấp một môi trường giàu tính trực quan và sinh động. 5 • Windows không đơn điệu như MS-DOS 6 • Windows là một hệ điều hành đa nhiệm 7 • Khả năng tương thích của Windows cũng rất cao 8 • Liên kết động là thành phần quan trọng của Windows, nó được xem như là hạt nhân của hệ điều hành, vì bản thân của Windows là các tập thư viện liên kết động 9 • Trong các phiên bản sau này, hệ thống liên kết động được tạo ra rất nhiều, tuy nhiên, hầu hết các hàm được gọi trong thư viện này phân thành 3 đơn vị sau: Kernel, User, và GDI. 10 Kernel cung cấp các hàm và thủ tục mà một hạt nhân hệ điều hành truyền thống quản lý, như quản lý bộ nhớ, xuất nhập tập tin và tác vụ. Thư viện này được cài đặt trong tập tin KRNL386.EXE 16 bit và KERNEL32.DLL 32 bit. 11 • User quản lý giao diện người dùng, cài đặt tất cả khung cửa sổ ở mức luận lý. Thư viện User được cài đặt trong tập tin USER.EXE 16 bit và USER32.DLL 32 bit. 12 • GDI cung cấp toàn bộ giao diện thiết bị đồ hoạ (Graphics Device Interface), cho phép chương trình ứng dụng hiển thị văn bản và đồ hoạ trên các thiết bị xuất phần cứng như màn hình và máy in. 13 Giới Thiệu CT Hệ thống Windows CT Hệ thống Linux 14  Linux là hệ điều hành mô phỏng Unix, được xây dựng trên phần nhân (kernel) và các gói phần mềm mã nguồn mở. Linux được công bố dưới bản quyền của GPL (General Public). 15 • Các phiên bản Linux là sản phẩm đóng gói Kernel và các gói phần mềm miễn phí khác. Các phiên bản này được công bố dưới licence GPL. 16 • Một số phiên bản nổi bật là: Redhat, Caldera, Suse, Debian, TurboLinux, Mandrake. 17 •Kernel Cấunhư trúc tệp quycung định cách lưu trữ các tệp trên • • Giống •Nhiều Shell (môi là Unix, chương trường) Linux trình gồm cấp nhân, 3 thành giao chạy diện phần các cho chính: người kernel, sử trình shell được phát triển. Nhưng hchương iện nay chủ dụng, còn mô tảphần như một bộnhư biên shell và quản và Tệp cấu lý được trúc các thiết tệp. bị cứng đĩa và máy in. đĩa. nhóm trong các thư mục. yếu tồn tại 3được shell: Bourne, Korn và Cdịch. shell. 18 Các thư mục trong Linux được tổ chức theo cấu trúc cây, bắt đầu bằng một thư mục gốc (root). Các thư mục khác được phân nhánh từ thư mục này. 19  Kernel,shell và cấu trúc tệp cấu thành nên cấu trúc hệ điều hành.Với những thành phần trên người dùng có thể chạy chương trình, quản lý tệp, và tương tác với hệ thống. 20
- Xem thêm -