Tài liệu Hướng dẫn cách ghost ubuntu

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 299 |
  • Lượt tải: 1
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

HƯỚNG DẪN CÁCH GHOST UBUNTU (DISK TO DISK) 1. Tải chương trình Ghost4Linux http://www.ctu.edu.vn/pmnm/download/g4l-v0.31.iso (file g4l-v0.31.iso) hoặc tải bản mới nhất tại http://freshmeat.net/projects/g4l 2. Ghi file ISO vừa tải về ra đĩa CD (đĩa G4L) 3. Trong máy cần có 2 ổ đĩa cứng vật lý (1 ổ đã cài Ubuntu hoàn chỉnh, 1 ổ cần bung ghost qua), ổ đĩa CD. 4. Cho đĩa G4L vào ổ đĩa, chọn khởi động từ CD, khởi động lại máy 5. Màn hình đầu tiên, chọn phiên bản G4L (ở đây chọn bản mới nhất – bz31) Æ Nhấn Enter 6. Giới thiệu về chương trình, nhấn Enter vài lần, đến khi cửa sổ ở bước 7 hiện ra 7. Ở đây chọn Option 1. Gõ g4l nhấn Enter 8. Chọn Yes, nhấn Enter 9. Chọn RAW Mode nhấn Enter 10. Chọn Click’n’Clone Æ nhấn Enter 11. Chọn Source là đĩa cài Ubuntu, chọn target là đĩa cần bung ghost, chọn Click’n’Clone Æ Enter 12. Thông báo Confirm hiện ra, chọn Yes, chờ ghost xong, tắt máy, lấy đĩa cứng ra gắn vào máy khác khởi động bình thường.
- Xem thêm -