Tài liệu Bài giảng bài tia hồng ngoại, tia tử ngoại vật lý 12 (7)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 12 KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ Câu 1: Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch là A. Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích. B. Các chất rắn, lỏng hay khí có tỉ khối lớn bị nung nóng. C. Chiếu ánh sáng trắng qua một chất bị nung nóng. D. Những vật bị mung nóng ở nhiệt độ trên 3000oC. Câu 2: Một chất khí được nung nóng có thể phát ra một quang phổ liên tục, nếu nó có: A. Áp suất và nhiệt độ cao. B. Khối lượng riêng lớn và nhiệt độ bất kì. C. Áp suất cao và nhiệt độ không quá cao. D. Áp suất thấp và nhiệt độ không quá cao. KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ Câu 3: Hoạt động của máy quang phổ dựa vào nguyên tắc: A. Giao thoa ánh sáng. B. Nhiễu xạ ánh sáng. C. Tán sắc ánh sáng. D. Khúc xạ ánh sáng. . PHÁT HIỆN TIA HỒNG NGOẠI-TIA TỬ NGỌAI. 1. THÍ NGHIỆM Vùng hồng ngoại (> đ) C S J L L1 L2 F 2. KẾT LUẬN Quang phổ liên tục Vùng tử ngoạ (< t) TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI I. PHÁT HIỆN TIA HỒNG NGOẠI-TIA TỬ NGỌAI. Dấu hiệu giúp ta nhận biết các tia bức xạ không nhìn thấy được ? Dựa vào tác dụng nhiệt Dụng cụ phát hiện là dụng cụ nào ? Pin nhiệt điện và bột huỳnh quang TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI II. BẢN CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI 1. 2. BẢN CHẤT TÍNH CHẤT TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI II. TIA HỒNG NGOẠI 1. CÁCH TẠO RA NGUỒN PHÁT ? Các vât bị nung nóng ở nhiệt độ thấp phát ra Thân thể người ở nhiệt độ 370C Trong ánh sáng mặt trời có 50% năng lượng thuộc về các tia hồng ngọai 2. TÍNH CHẤT VÀ CÔNG DỤNG Tác dụng nhiệt. TÍNH CHẤT Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu như SĐT cao tần Tác dụng lên kính ảnh hồng ngọai CÔNG DỤNG CỦA TIA HỒNG NGOẠI Máy sấy bằng tia hồng ngoại Đèn hồng ngoại Đài quan sát thiên văn hồng ngoại ISO Vệ tinh chụp ảnh Hồng ngoại Camera Hồng ngoại Thiết bị có chức năng IR Hình ảnh thiên hà được chụp bằng kính ảnh hồng Tác dụng nhiệt của tia hồng ngoại Nệm bông 3 tấm Ceramic Máy mát-xa chân Thiết bị sưởi ấm TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI IV. TIA TỬ NGOẠI 1. NGUỒN TIA TỬ NGOẠI Các vât bị nung nóng trên 30000C phát ra NGUỒN PHÁT Trong ánh sáng mặt trời có 9% năng lượng thuộc về các tia tử ngọai 2. TÍNH CHẤT Gây Làm ra Tác phát phản dụng quang ứng lên một quang kính số hóa ảnh chất quang hợp Làm ion hóa không khí Tác dụng sinh học Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh CÔNG DỤNG MÁY SOI TIỀN H.ảnh chụp bàn tay bằng tia tử ngoại Công dụng sát trùng của tia tử ngoại Máy thở sát trùng không khí bằng tia tử ngoại. Dụng cụ sát trùng nước uống bằng tia tử ngoại. Tác dụng sinh lí của tia tử ngoại ỨNG DỤNG CỦA TIA TỬ NGOẠI Đèn thuỷ ngân Hình ảnh trái đất
- Xem thêm -