Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (4)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Đạ Tông – Đam Rông. KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Ảnh của một vật sáng đặt vuông góc với trục chính ở trong khoảng tiêu cự của một TKPK là : A Ảnh ảo, cùng chiều với vật C Ảnh thật, cùng chiều với vật B Ảnh ảo, ngược chiều với vật D Ảnh thật, cùng chiều với vật 2. Vật sáng AB đặt tại tiêu điểm của TKPK sẽ cho : A Ảnh thật cao bằng vật B Ảnh ảo cao bằng vật C Ảnh ảo cao bằng phân nửa vật D Ảnh thật cao bằng phân nửa vật KIỂM TRA BÀI CŨ * Đánh dấu “X” vào ô thích hợp Đ S X a) TKPK là thấu kính có phần giữa dày hơn phần rìa b) Chùm sáng song song tới TKPK cho chùm tia ló phân kì, nếu kéo dài các tia ló này thì chúng đều đi qua tiêu điểm của thấu kính X c) Một vật đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ảnh ảo cùng chiều X lớn hơn vật d) Ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK luôn nằm trong trong khoảng tiêu cự của thấu kính X Bài 47 Việc sử dụng vi mạch trong các máy ảnh đã cho ra đời một loại máy ảnh rất hiện đại là máy ảnh kỹ thuật số . Nhưng dù máy ảnh có hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu được một bộ phận quang học rất quan trọng, đó là vật kính . BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh : Bằng SGK, mô hình và hình vẽ em hãy cho biết cấu tạo của máy ảnh gồm có mấy bộ phận? Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối. Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh : Bằng mô hình và hình vẽ em hãy chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và vị trí của phim . Vị trí đặt phim Buồng tối * Ghi nhớ : Vật kính BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi II. Ảnh của một vật trên phim : 1. Trả lời các câu hỏi : C1. Ảnh của vật trên tấm kính mờ (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? To hay nhỏ hơn vật ? TL : Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật . C2. Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ? TL : Hiện tượng thu được ảnh thật (ảnh trên phim) chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ . BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của 1 vật đặt trước máy ảnh II. Ảnh của một vật trên phim : 1. Trả lời các câu hỏi : 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh : C3. Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính . Trong hình này AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm . Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ . B A P O Q BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của 1 vật đặt trước máy ảnh 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh : * Cách vẽ : + Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim cắt PQ tại B’. + Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính cho tia ló IB’ . Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F . + Hạ B’ vuông góc với trục chính ta được A’ thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính . B I P F A A’ B’ O Q BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh : C4 : Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong C1 . B I 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của 1 vật đặt trước máy ảnh P F A’ B’ O A Q TL : Tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật là : * KếtAluận : Ảnh trên phim là ảnh thật, 'B' A 'O 5 1 = vật = ngược chiều=và nhỏ hơn AB AO 200 40 BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi III. Vận dụng : C5 : Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim . Vị trí đặt phim Buồng tối 2. Vẽ ảnh của 1 vật đặt trước máy ảnh III. VẬN DỤNG : Vật kính BÀI 47 NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của 1 vật đặt trước máy ảnh III. VẬN DỤNG : * Ghi nhớ : III. Vận dụng : C6 : Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m . Phim cách vật kính 6cm . Hỏi ảnh người ấy trên phim cao bao nhiêu cm ? TL : Áp dụng kết quả của C4 ta có ảnh A’B’ của người ấy trên phim có chiều cao là : A'O 6 A'B'=AB = 160. = 3,2cm AO 200 BÀI 20 * Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được 1 câu có nội dung đúng a) Nếu lấy thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 30cm làm vật kính của máy ảnh thì 1. không tạo được ảnh thật trên phim b) Nếu buồng tối của máy ảnh không đóng kính thì 2. không ghi lại được hình ảnh muốn chụp c) Nếu máy ảnh không được lắp phim thì 3. máy ảnh sẽ rất cồng kềnh d) Nếu lấy thấu kính phân kì làm vật kính máy ảnh thì 4. phim sẽ bị lộ sáng và hỏng
- Xem thêm -