Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (3)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH SỰ TẠO ẢNH TRONG MÁY ẢNH KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Hãy nêu cách vẽ ảnh AB trước một thấu kính hội tụ (AB vuông góc với trục chính, điểm A nằm trên trục chính )? - Hãy vẽ ảnh của AB qua thấu kính hội tụ (như hình vẽ)? Trả lời: B F’ A F A’ O B’ - Trước hết xác định ảnh B’ của B bằng hai tia sáng đặc biệt. - Từ B’ hạ đường vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A’ của A. - A’B’ là ảnh của AB cần phải dựng. Tiết 52 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH Tiết 52 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh: 1. Cấu tạo: - Vật kính là một thấu kính hội tụ. - Buồng tối có dạng hộp kín. - Chỗ đặt phim. SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh: 1. Cấu tạo: - Vật kính là một thấu kính hội tụ. - Buồng tối có dạng hộp kín. - Chỗ đặt phim 2. Quan sát ảnh trên mô hình máy ảnh: Vị trí đặt phim Buồng tối Vật kính Hình 47.3 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh: II. Ảnh của vật trên phim: 1. Trả lời các câu hỏi: C1: Ảnh của vật trên tấm kính mờ (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? To hay nhỏ hơn vật? Trả lời: Là ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. C2: Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ. Trả lời: Hiện tượng thu được ảnh thật (Ảnh trên tấm kính mờ) của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ. SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh: II. Ảnh của vật trên phim: 1. Trả lời các câu hỏi: 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh: C3: Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của vật kính. Trong hình này AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ. P B A O F A’ 200 cm 5 cm B’ Q Hình 47.4 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh: II. Ảnh của vật trên phim: 1. Trả lời các câu hỏi: 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh C4: Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong C1. Trả lời: Xét hai tam giác vuông A’B’O và ABO P B A O F’ 200 cm 5 cm A’ B’ Có: BOA = B’OA’ (đđ) => => A’B’O A’B’ AB ABO (g-g) OA’ OA 1 40 => A’B’ 1 AB 40 Q Hình 47.4 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh: II. Ảnh của vật trên phim: 1. Trả lời các câu hỏi: 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh 3. Kết luận: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. Cấu tạo của máy ảnh: II. Ảnh của vật trên phim: III.Vận dụng: C6: Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi người ấy trên phim cao bao nhiêu xentimet? Có: BOA = B’OA’ (đđ) => => A’B’O ABO(g-g) A P 1,6 m B Trả lời: Xét hai tam giác vuông A’B’O và ABO A' B' A' O  AB AO O F’ A’ 3m 6cm B’ Ảnh A’B’của người đó trên phim có chiều cao là: A' B'  AB. A' O 6  160.  3,2cm AO 300 Q Bài tập củng cố P B Trả lời: Xét hai tam giác vuông A’B’O và ABO Có: BOA = B’OA’ (đđ) => => A’B’O A' B' A' O  AB AO ABO(g-g) Khoảng cách từ phim đến vật kính: AO 200 A' O  A' B'.  2.  5cm AB 80 80cm Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80cm, đặt cách máy 2m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh A cao 2cm. Hãy tính khoảng cách từ phim đế vật kính. O 2m = 200cm F’ A’ 2cm B’ Q VậtA? kính B? Buồng tối Chỗ C? đặt phim * Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được 1 câu có nội dung đúng a) Nếu lấy thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 30cm làm vật kính của máy ảnh thì b) Nếu buồng tối của máy ảnh 1. không tạo được ảnh thật trên phim 2. không ghi lại được hình ảnh muốn chụp không đóng kính thì c) Nếu máy ảnh không được 3. máy ảnh sẽ rất cồng kềnh lắp phim thì d) Nếu lấy thấu kính phân kì làm vật kính máy ảnh thì 4. phim sẽ bị lộ sáng và hỏng NỘI DUNG I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời các câu hỏi 2. Vẽ ảnh của 1 vật đặt trước máy ảnh III. VẬN DỤNG : * Ghi nhớ : • Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối. • Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ . • Ảnh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật .     Học thuộc bài. Làm lại các câu C1-> C6 sgk. Làm bài tập trong SBT. Đọc nội dung “Có thể em chưa biết”. Chuẩn bị bài: “Mắt”. Bức ảnh cổ nhất (1826) Ảnh xuất hiện con người đầu tiên (1838) Ảnh màu đầu tiên (1861) Xin trân trong cảm ơn Các thầy cô đã đến dự giờ và toàn thể các em học sinh đã tham gia học tập
- Xem thêm -