Tài liệu Bài giảng bài sự chuyển thể của các chất vật lý 10 (4)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 38 SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT Kiểm tra bài cũ Chọn đáp án đúng: Nội dung cơ bản của cấu tạo chất A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử B. Các phân tử chuyển động không ngừng C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao D. Cả A, B và C Bài 38: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT Khí Nóng chảy Rắn Lỏng Đông đặc I. Sự nóng chảy Nóng chảy Rắn Lỏng Đông đặc 1. Thí nghiệm Nhiệt độ Nhiệt độ Thiếc lỏng 2320C Chì lỏng 3270C Chì rắn Thiếc rắn Thời gian Thời gian 2. Nhiệt nóng chảy Nhiệt độ Thiếc lỏng 2320C Thiếc rắn Thời gian Q = λ.m λ. Là nhiệt nóng chảy riêng đơn vị là: J/kg Nhiệt nóng chảy riêng của một số chất rắn kết tinh Chất rắn λ (J/Kg) Nước đá Nhôm Sắt Chì Bạc Vàng Thiếc 3,33.105 3,97.105 2,72.105 0,25.105 0,88.105 0,64.105 0,59.105 3. Ứng dụng II. Sự bay hơi Lỏng 1. Thí nghiệm Bay hơi Khí Ngưng tụ - Nguyên nhân của quá trình bay hơi - Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: + Nhiệt độ của chất lỏng + Diện tích bề mặt chất lỏng + Áp suất khí ở sát phía trên bề mặt chất lỏng VẬN DỤNG Câu 1. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy? A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy. B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J). C. Các chất có khối lượng bằng nhau thì có nhiệt nóng chảy như nhau. D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức Q = .m trong đó m là khối lượng của vật,  là nhiệt nóng chảy riêng của chất đó Câu 2: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 2kg thiếc từ khi bắt đầu nóng chảy đến khi nóng chảy hoàn toàn, biết nhiệt nóng chảy riêng của thiếc   0,6.105 ( J / kg ) A. 1,2.105 (J) B. 0,3.105 (J) C. 0,6.105 (J) D. 0,8.105 (J) Câu 3: Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn phụ thuộc những yếu tố nào? A. Nhiệt độ của chất rắn và áp suất bên ngoài. B. Bản chất và nhiệt độ của chất rắn. C. Bản chất của chất rắn nhiệt độ và áp suất bên ngoài. D. Bản chất của chất rắn.
- Xem thêm -